Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trussel mot de som ”eier” og styrer verden via penge-systemet- samt miltæret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trussel mot de som ”eier” og styrer verden via penge-systemet- samt miltæret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trussel mot de som ”eier” og styrer verden via penge-systemet- samt miltæret

2 •Pengekreftene er styrt av jordens MØRKE ELLER SELVISKE TANKEPOL > gjennom årtuser •Ikke bare folk, men hele land er fanget i dette nett •Det er egentlig et resultat av klodens ståsted i den dyrisk-selvisk-tanke, og er forbigående i et større tidsskjema •Men: ”djevelkrefene” bak dette ønsker ikke at vi skal gis alterntiver – og innsikt i at vi ER fanget slik •De er godt klar over at vi besøkes av sivilisasjoner som forteller hvordan de selv har avviklet dette uhyre, men gjør alt for at denne informasjonen skal holdes nede, kveles/ evt. latterliggjøres

3 Den nye tidsalder er en del av en KOSMISK SYKLUS En voldsom opprensing fra ALT AV DET GAMLE, NEGATIVE – er nå i full gang – både på indre og ytre plan. Kollektivt så vel som personlig!! - dette har medført at nye evner vokser i mennesket: -inkl. stimulering av menneskets intelligens - som er blitt brukt i selvoppholdelses-driftens tjeneste -”dyrisk” mentalitet=>LIDELSER=> intuisjonen vokser=>hukommelsens svekkelse

4 Svar: de siste tider for DYRET I MENNESKET

5 Militæret legger lokket på *Mange ufo-s ble observert under/ rett etter 2.vkrig *noen fartøyer ”falt ned” fra 1947 (radar) *dette ble straks militære hemmligheter *kalde krigen og ideer til nye våpen

6 Ca. 1954: President Eisenhowers møte med utenomjordiske *20.-21. February, 1954 Edwards Air Force Base -disse krevde at USA måtte avskaffe sine A-våpen som betingelse for tekn.hjelp -en annen rase kontaktet dem også samtidig – kun med krav om å bytte tekn med DNA (egg/frø fra folk)

7 Ufo-coverup’et – har blitt et gigantisk dilemma ”De” har nå løyet så lenge at de nå ikke vet hvordan de skal få fortalt sannheten uten å miste all troverdighet -Usa ville ha ufoteknikken for seg selv (”den kaldekrigen") -var redd for reaksjonen fra Kirken/religiøse og at den jordiske vitenskap ville miste prestisje og ”ansikt” Enkelte i CIA etc. har siden ca. 1990 blitt anmodet om lekke ut oppl.gjennom bøker - uten FOR klare beviser (+www)

8 Militæret vet ”alt” om dette på de topphemmlige nivåer Takket være internett har informasjon om dette nå kommet gradvis fram; Bildet er av Bob Dean som på 60tallet arbeidet ved Nato's daværende hovedkvarter i Paris og hadde de nødvendige sikkerhetsklareringer.Han bekrefter hele dette militære -maktpolitiskeCoverup’et - hør online-intervjuene på projectCamelot.org Dean kommer også med den intr.oppl.at generalene i Nato ble dypt rystet da de oppdaget at noen grupper av de utenomjordiske lignet nøyaktig på vanlige "skandinaver" og de forsto at de ikke hadde noen mulighet å adskille dem fra de vanlige jordmennesker. SÅ LA DET VÆRE KLART AT INFORMASJONEN OM DETTE IKKE ER BASERT PÅ NOEN FÅ USIKRE ELLER "KANLISERTE" INFORMASJONER- DE SOM HAR SATT SEG INN I DETTE, VET AT DETTE MED TILDEKKING AV INFORMASJON OM DE HØYERE UTVIKLEDE KLODERS NÆRVÆR HER, ER TIDENES STØRSTE BEDRAG - SOM DENNE VERDENS MAKTHAVERE BEVISST HAR BEDREVET DE SISTE 60 ÅR ELLER MER!! denne gruppen på forrige bilde var tilfeldigvis av menn, men det er verd å merke seg at de de aller fleste fysiske kontaktberetninger jeg har studert, så har kontaktpersonene "der ute fra" vært kvinner! Åpne youtubevideo videre spill fra begynnelsen i bobdean0

9 Dr.Michael Wolf’s avsløringer (kvinnen er journalisten Paola Harris) *Var ansatt ved National Security Council (NSC) *statlig vitenskapsmann med klarering ABOVE TOP SECRET ( MJ-12’s panel av vitenskapsmenn) *Fikk ordre om å lage kontrollerte lekkasjer av hemmelige informasjoner om ufo’s/Et’s Fra -72 til –77:engasjert i hemmelige stats etterforskning av utenomjordisk teknologi "Jeg møtte utenomjordiske hver dag i mitt arbeide og delte boliger med dem - mens jeg arbeidet med forskning i ekstremt hemmelige underjordiske laboratorier” "Zetaer (utenomjordiske) arbeider i underjordiske anlegg for den amr.stat….”

10 Alle presidenter er blitt delvis informert •Men Carter holdt de(CIA-NSA) utenfor (jf.Greer) Aug95: Bill &Hillary Clinton var hos Laurance Rockefeller, som foreslo ideer for en UFO disclosure, men Hillary avviste det UFO Insider Dick Cheney briefes av samme Rockefeller Mer om dette på www. presidentialufo.com

11 ”Disclosure Project”/ Dr.Steven Greer  Har siden begynnelsen av 90-tallet intervjuet og fått redegjørelser fra hundrevis av militære- og forskere som i hemmelighet har obs/hatt nær kontakt til ETs  I likhet med Dr.Wolf har de forsøkt å stoppe ham – ta livet av ham – slik de gjorde med deres ektefeller Han sier direkte at fenomenet utomjordiske hemmeligholdes av frykt for at det skal true pengsesystemet og at "fri energi" vil skape sammenbrudd i det bestående "kontrollsystemet"

12 Kontrollerte og ukontrollerte lekkasjer •Apollo Astronaut og UFO observatør Edgar Mitchell er av mange som har valgt å stå frem på tross av alle trusler fra maktapparatet •Bare de ”helt uinformerte” er det nå mulig å vidreføre løgnen til – de våkne har for lengst skjønt manipuleringen av sannheten Nettet = sikkerhetsventilen

13 Hva er de redd? Svar= omstillingen de VET kommer •Samfunnet skal omstilles fra kollektiv selviskhet til uselviskhet •Men denne prosessen skjer primært INNE I hver enkelt •DERFOR FØRST DEN INDRE RENSELSE

14 Eksempel på hemmeligholdt info; Acart-kontakten i- 58 •Brasilianeren Arthur Berlet ble tatt med til deres klode nærmest ved en tilfeldighet •Ble vist rundt på kloden, i noen dager- som kun var litt foran oss i utviklingen •Men hadde vært gjennom kriger og hadde OGSÅ avskaffet pengesystemet •Hadde relativ primitive farkoster i forholde til andre raser vi hører om idag Referat på galactic.no/rune/acart.html


Laste ned ppt "Trussel mot de som ”eier” og styrer verden via penge-systemet- samt miltæret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google