Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KONTAKT TIL UTENOMJORDISKE Hvordan våre kosmiske ”storesøsken” nå kommer hjem til sin ”fattige famile” (fattige i ånden)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KONTAKT TIL UTENOMJORDISKE Hvordan våre kosmiske ”storesøsken” nå kommer hjem til sin ”fattige famile” (fattige i ånden)"— Utskrift av presentasjonen:

1 KONTAKT TIL UTENOMJORDISKE Hvordan våre kosmiske ”storesøsken” nå kommer hjem til sin ”fattige famile” (fattige i ånden)

2 FØRST LITT ÅNDELIG TEORI : *Vi – og ALT LIV - er multidimensjonelle vesener – altså lever vi på mange plan/nivåer *er ”åndelige” vesener som sanser VIA /eller gjennom fysiske/grovstoffelige kropper *Når vi sover og når vi ”dør” sanser vi gjennom vår overfysiske kropp *Mange har kontakter til utenomjordiske gjennom denne åndelige kroppen *Noen relativt få FYSISKE utenomjordiske kontakter har skjedd/skjer

3 JORDEN GRADVIS INN I NY KOSMISK SYKLUS (1844-2028) En voldsom opprensing fra ALT AV DET GAMLE, NEGATIVE – er nå i full gang – både på indre og ytre plan - dette har medført:-intelligensen har vokst- derav også kriger -dette har skapt økende lidelser som igjen åpner for intusjonens vekst, men hukommelsens svekkelse

4 En kosmisk ”fødsel” er i gang på jorden nå – oppvåkning…

5 De utenomjordiske : -har ”sådd” jorden i fjern fortid - altså landsatt div planter, dyr og mennesker i flere sykluser -overvåker og ”pleier” sine ”frø og planter” – men mest i det skjulte for at ”plantene” skal lære av egen erfaring -Noen er her som ”kosmiske turister” for KUN ”å følge med” -andre raser er kroppslig degenererte (ofte fra kloning) og er her for å låne jordmenneskelig DNA – ”zetarasen” -de sender underbeviste impulser og tanker/inspirasjoner og skaper div. mysterier for at de modne skal forstå

6 Militæret legger lokket på *Mange ufo-s ble observert under/ rett etter 2.vkrig *noen fartøyer ”falt ned” fra 1947 (radar) *dette ble straks militære hemmligheter *kalde krigen og ideer til nye våpen

7 Ca. 1954: President Eisenhowers møte med utenomjordiske av vårt utseende a *20.-21. February, 1954 Edwards Air Force Base -disse krevde at USA måtte avskaffe sine A-våpen som betingelse for tekn.hjelp -en annen rase kontaktet dem også samtidig – kun med krav om å bytte hightech med DNA (egg/frø fra folk)

8 Ufo-coverup’et – har blitt et gigantisk dilemma ”De” har nå løyet så lenge at de nå ikke vet hvordan de skal få fortalt sannheten uten å miste all troverdighet -Usa ville ha ufoteknikken for seg selv (”den kaldekrigen") -var redd for reaksjonen fra Kirken/religiøse og at den jordiske vitenskap ville miste prestisje og ”ansikt” Enkelte i CIA etc. har siden ca. 1990 blitt anmodet om lekke ut oppl.gjennom bøker - uten FOR klare beviser (+www)

9 Dr.Michael Wolf’s avsløringer (kvinnen er journalisten Paola Harris) *Var ansatt ved National Security Council (NSC) *statlig vitenskapsmann med klarering ABOVE TOP SECRET ( MJ-12’s panel av vitenskapsmenn) *Fikk ordre om å lage kontrollerte lekkasjer av hemmelige informasjoner om ufo’s/Et’s Fra -72 til –77:engasjert i hemmelige stats etterforskning av utenomjordisk teknologi "Jeg møtte utenomjordiske hver dag i mitt arbeide og delte boliger med dem - mens jeg arbeidet med forskning i ekstremt hemmelige underjordiske laboratorier” "Zetaer (utenomjordiske) arbeider i underjordiske anlegg for den amr.stat….”

10 Eduard ”Billy” Meier’s ufokontakter fra 1975-76 For mer info om Semjase - Meier kontaktene se www.semjase.net

11

12 radio-amatør som en sommernatt i -61 fikk inn en kvinnestemme som sa hun var på romskip rundt jorden Tilsynelatende bare en påstand- men hennes videre forklaringer var meget logiske, vitenskapelige og sammenhengende Hun fortalte hvordan de hadde lært språket: : De hadde utplassert små monitorsonder som de tok opp samtaler - samt fra radio og tv - og så matet de det inn i sine computere som fant forståelsen av språket - etter rel.kort tid kunne de forstå det meste - og de lærte seg sør-California aksent da de overvåket der

13 They said “Korena, our sun, is located at a point in the Constellation Bootes, about 3 degrees from Arcturus on a line between Arcturus and the center of the M-3 cluster. It is roughly 400 light years distant, and is visible in the larger-aperture telescopes, although it has been given no specific name or number by your astronomers.” Hjemplaneten var 6x større enn jorden, og således større gravitasjon men hadde noe lavere densitet. Korendor var 3.av 12planeter i det solsystemet og hadde 4 måner og en atmosfære med mer oksygen

14 Korendorene hadde kommet til jorden i denne syklus sist på 50tallet De hadde utviklet romfart for ca 3000år siden i vår tidsmålestokk, og hadde fartøyer som var så langt foran vår teknologi, som vi er "foran" hest og kjerre. Deres fartøyer var drevet med gravitasjonskontroll, magnetisme, lys, ioner etc. De hadde kjempemessige moderskip som bokstavelig talt var "verdener" i seg selv. Overføringen i rommet skjedde via den 4.dimensjon, der fartøy og "innhold" var hevet i frekvens.

15 En av deres oppgaver her var å overse faren ved atomvåpen og sa at jorden må nedruste og avvæpne eller gå til grunne: "vi har sett andre planeter følge samme rute som dere nå følger og alltid har det ledet til kriger og det samme selvmord som nå truer dere" De viste at tidligere sivilisasjoner hadde utslettet seg selv med voldsomme våpen og derpåfølgende naturkatastrofer - for eksempel Atlantis

16 I den neste kontakten forklarte de hvordan spes.ideer blir ”innpreget i underbevisstheten” hos utvalgte mennesker mens de sover, og ofte tar disse personer selv æren for disse tanker og ideer. Prinsippet kalte de "Somnivision":..når "Somnivision" skal benyttes blir et (skjærmet) fartøy plassert lavt over huset til personen som skal "kunnskapslades". "..avhengig av styrken av denne stråle, kan vi påvirke alt fra det som føles bare som et svakt minne av "en drøm" til en bokstavelig "kunnskaps-innspilling i hjernen" De sa også at "de store oppfinnelser i tiden -radio, tv, atomkraft og flyvning f.eks - er alle for det meste resutater av denne prosessen."

17 I den neste kontakten fortalte kontaktkvinnen Lin-Erri igjen om bevissthetens sammensetning og sa vår bevissthet var sammensatt av fem- 5- separate nivåer av eksistens:

18 Teleportasjons- opplevelsen fra-64 Ble brakt via 20m fartøy til en base under havbotnen utenfor California - Selve teleportasjonsopplevelsen beskrives:” For an instant you cannot think. All you know is that you exist. Your brain is at this instant a mass of electrical impulses, which are being transmitted like radio. Our mind, without these physical senses, is self-existing, and is independent of the universe. It travels via the Ultraconscious to the body reassembled at the other end.The tingling returns suddenly, then vanishes. You are through, and still alive and in one whole piece. This translation has taken one second! One second --- and 2,500 miles were just traversed!!…” Han beskriver i detaljer alle de tekniske innretninger og utstyr som han blir forklart som overvåker jorden...

19 På basen kan de teleportere folk direkte fra KORUNDOR - og slik kommer en av de ”vis- menner” som han tidligere har hatt radiokontakt med dit og forteller om DET ØKONOMISKE SYSTEM på de utviklede kloder: "..det er behov for mange forandringer i din verden, men først og fremst i det økonomiske kapital-system - til et system UANHENGIG AV PENGER, gullreserver, underskuddøkonomi etc. Vi snakker om et universelt økonomisk system". • ET SAMFUNN UTEN PENGER - DE REGISTRERER KUN ARBEIDSTID

20 Samfunnet ble bygd rundt prinsippet av "kjærlighet og tjeneste” - og ut av dette forstår en at det kun er kloder som har utviklet seg ut av selviskheten og det urprimitive, at dette kan fungere naturlig - uten tvang og ytre press. Alle arbeider noen timer hver dag med det de ønsker som oppgaver i fellesskapet. Nesten all produksjonen foregår automatisk og det trenges kun folk til å overvåke dette. Alt av arbeide en yter blir registrert på et slags kredittkort og man kan da ta ut varer og tjenester i henhold til det man har på sin tidskonto. Kortet gjelder/ er gyldig på alle de mange tusener av kloder som er tilknyttet deres allianse eller forbund. Boliger, matvarer, ”telefon/informasjon og transport - samt utdanning etc er da gratis - og man får også registrert ytet arbeidstid under studier og opplæring etc. Ja, det hele fortelles helt parallelt til det Martinus beskriver i sine "kosmiske analyser” om fremtidssamfunnet her om ca 500år. De levde helt vegetarisk ut fra etiske normer, og hadde masser av frukt og grønnsaker i sitt "automatisk dyrkede landbruk".

21 Noen illustrasjoner til KORENDOR-KONTAKTEN Noen data for kloden KORUNDOR og solen KORENA  Solen heter KORENA  411lysår borte  magnitude 7,386  diameter 1,693 x vår sol  masse for solen der 4.694x e27 tonn  12 planeter rundt solen  et år der tilsv.4.53 jordår  døgn i jordtimer 24t-19min-31sek  diameter for planeten korundor: 21,847 miles v. Ekv.(=2,74xjorden)  aksehelling 11,9633grader  mass: 24,0843 x jordens  volum 20,6909 x jordens  tetthet 1,164 x jordens  befolkning 7,9 milliarder  hovedstaden heter "Vrell" og hadde en befolkning i 2001 på 37 millioner  landomr 53,7%  saltvannsomr var 91% av vannarealet atmosfæren: 76, 9% nitrogen - 21,7% oksygen - 1,5% andre gasser trykk 2,36 x jordens middeltemp 27,3 grC.

22 Cd med hele foredraget her i powerpoint og med kosmisk kunst mm –kan selges/bestill etter foredraget kr 98 Også min bok her kan kjøpes kr 200 - Finnes også på standen til NETI All info på min hjemmeside http://galactic.no/rune

23 Flere bilder å vise om det er tid: Referat fra Korendor-kontakten finnes omfattende refereret på min hjemmeside sammen med annen informasjon ut fra fysiske kontakter til kosmiske sivilisasjoner - noe på norsk men mest på engelsk språk - se www.galactic.no/rune De hadde på basen også et fartøy for lokaltransport de hadde tatt med seg fra hjemplaneten - nærmest en svevebil Link til 3 samtaler i lyd om denne kontakten der stein-erik høgberg refererer innholdet kan hentes via linker under: del 1del 1 om de innledende kontakter - 46min del2 del2 fortsetter samtalen om boken bla.om den galactiske federasjonen som et "galaksens FN” og samarbeidet i kosmos, og det universelle økonomisystem -45min. del 3del 3 kort om telemeteskiver som gir/tar opp telepatiske impulser og mer om federasjonene i galaksen. Litt om de mørke restplasser i galaksen og renselsen nettopp nå. Litt om Hamel i canada som også har hatt kontakter utenfra, mm.- -12min. LinkLink til opptak av et fartøy som minner om KORENDOR-skip Disse tre samtaler over kan også avspilles i mp3 og dvd-spillere og via ”min datamaskin” og let opp fila korendor.mp3 og del2-3 for å avslutte denne gjennomgangen trykk Esc øverst til venstre på tastaturet og neste foredrag kommer så - flere Esc-trykk går ut av visninger. linklink til stoffet på resten av plata som åpnes i eget vindu og er er åpen når disse powerpointforedragene er avsluttet - visning her kan avsluttes via mange trykk på Esc-knappen i øvre venstre hjørne på tastaturet


Laste ned ppt "KONTAKT TIL UTENOMJORDISKE Hvordan våre kosmiske ”storesøsken” nå kommer hjem til sin ”fattige famile” (fattige i ånden)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google