Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faktor 10 © ØkoBygg – et program i GRIP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faktor 10 © ØkoBygg – et program i GRIP."— Utskrift av presentasjonen:

1 Faktor 10 © ØkoBygg – et program i GRIP

2 BAE-næringen - en 40% næring
320 millioner m2 ansatte 210 MRD omsetting bedrifter Energi – 40% Potensial: 30 Alta-kraftverk Materialer – 40% Potensial: Føre var ift. ½ av Obs-liste Avfall – 40% Potensial: gjenvinne 1,1 mill tonn Gift Potensial: riktig sanering farlig avfall © ØkoBygg – et program i GRIP

3 Bransjens betydning for nasjonale miljømål
1. Vern og bruk av biologisk mangfold. Utbygging av nye områder. Uttak av naturressurser til fremstilling av materialer 2. Helse- og miljøfarlige kjemikalier ulike produkter i bruk Mange med helse- og miljøfarlige kjemikalier 3. Avfall og gjenvinning 28 % av avfallsvolumet i Norge. Gjenvinningsgraden ca 10% 4. Klimaendringer, luftforurensning og støy Energibruk viktigste CO2 forurensende aktiviteten. CO2-utslipp fra oppvarming og drift av bygninger:13 % av CO2-utslippene i Norge © ØkoBygg – et program i GRIP

4 ØkoBygg Økobolig; Boligprodusentene
Fra mulighet til marked; TELFO, FRES m.fl. Energi; Byggeierene, Statoil m.fl. Nasj. Handl.plan for byggavfall BE, Husbanken, NVE © ØkoBygg – et program i GRIP

5 § 8 Byggevirksomheten i alle faser, dvs. anskaffelse, bruk og avskaffelse, skal drives med forsvarlig belastning på ressurser og miljø og uten at livskvalitet og levevilkår forringes. © ØkoBygg – et program i GRIP

6 Areal Effektivitet Fleksibilitet Generalitet Telenor Bergen:
< 20m2 pr arbeidsplass < 1 dags omstilling til nye arealbruk © ØkoBygg – et program i GRIP

7 Areal Effektivitet Fleksibilitet Generalitet Pilestredet Park:
- dynamiske boliger © ØkoBygg – et program i GRIP

8 Klima Forbruk: 84 TWh totalt Konvertering til riktig energikvalitet
hvorav 76 TWh drift hvorav 45 TWh oppvarming hvorav 32 TWh EL Konvertering til riktig energikvalitet 7 TWh Energimeldinga 4 TWh 5-10% energisparing i de mange bygg 2000 2010 2020 © ØkoBygg – et program i GRIP

9 Riktig energikvalitet nødvendigjør fleksibilitet
Varmepumpe Bioenergi Gass Fjern-/nærvarme Sol & vind © ØkoBygg – et program i GRIP

10 Energi Telenor Energi Telenor Bergen Effektivitet
Fleksibilitet – vannbåren varme Bruk av lokale ressurser Nye fornybare energikilder (riktig energikvalitet Effektutjevning 3dje parts løsninger Telenor Bergen trådløs styring med "åpen" LON-teknologi energibruk 120 kWh/m2år (normalt 220) ambisjon om 80 kWh/m2år © ØkoBygg – et program i GRIP

11 Materialvalg Ops-lista 0,7 l/s pr. m2 "Miljøriktig valg av byggevarer"
© ØkoBygg – et program i GRIP

12 Materialvalg Pilestredet Park: ØkoBygg og BE´s materialpanel
krav om miljødeklarasjon iht. BNL-norm profilering © ØkoBygg – et program i GRIP

13 Avfall – verdier på avveie
© ØkoBygg – et program i GRIP

14 Avfall Delegert fullmakt etter Forurensningsloven
© ØkoBygg – et program i GRIP

15 Steds- og klimatilpasning
© ØkoBygg – et program i GRIP

16 Dagslys © ØkoBygg – et program i GRIP

17 Inneklima Grong Barneskole: naturlig kjøling/oppvarming av tilluft
Kjøling/temperatur Luftkvalitet Bruk av dagslys Solavskjerming Intelligente styringssystemer Materialvalg Grong Barneskole: naturlig kjøling/oppvarming av tilluft ingen kanaler allergi og hodepine blitt borte © ØkoBygg – et program i GRIP

18 Dokumentasjon "Cogito ergo sum", sa Descartes på 1600-tallet. Jeg tenker, altså er jeg. I dag er spørsmålet hvor lenge vi kan fortsette å være på denne kloden om vi ikke tenker - og bruker vår innsikt. Hver og en. Cogito. Ergo: Miljø .                                    © ØkoBygg – et program i GRIP

19 Dokumentasjon Økoprofil © ØkoBygg – et program i GRIP

20 Lokal ressursbruk Breiviken, Bergen - lokal energiløsning
© ØkoBygg – et program i GRIP

21 Prestheia, KOBB © ØkoBygg – et program i GRIP

22 © ØkoBygg – et program i GRIP

23 Viktige offentlige reguleringer
Konkretisering av energikrav i Byggeforskriftene Følge opp krav til miljødeklarasjon av produkter Restriksjoner eller forbud på bruk av miljøgifter Krav til miljødeklarasjon og bruksanvisning for nye hus © ØkoBygg – et program i GRIP

24 E-2000 Eco-building i Sveits
max. 60 kWh/m2/år til oppvarming og varmt vann i nye bygg max. 110 kWh/m2/år til oppvarming og varmt vann i rehabiliterte bygg unngå materialer med helse- og miljøfarlige effekter en konstruksjon som kan repareres eller demonteres vannforbruk < 120 liter per person per dag © ØkoBygg – et program i GRIP

25 Slipp de ambisiøse til Miljø = kvalitet Veiledningen i front
© ØkoBygg – et program i GRIP

26 Sustainable Building 2002 – Oslo
Sustainable Building 2002 – Oslo - verdenskonferanse med fokus på betydning og nytte av miljø i bygg og eiendom. ØkoBygg: © ØkoBygg – et program i GRIP

27 Sylvia Brustad Vannbåren varme er dog det viktigste.
© ØkoBygg – et program i GRIP


Laste ned ppt "Faktor 10 © ØkoBygg – et program i GRIP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google