Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© ØkoBygg – et program i GRIP Faktor 10. © ØkoBygg – et program i GRIP BAE-næringen - en 40% næring •320 millioner m2 •200.000 ansatte •210 MRD omsetting.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© ØkoBygg – et program i GRIP Faktor 10. © ØkoBygg – et program i GRIP BAE-næringen - en 40% næring •320 millioner m2 •200.000 ansatte •210 MRD omsetting."— Utskrift av presentasjonen:

1 © ØkoBygg – et program i GRIP Faktor 10

2 © ØkoBygg – et program i GRIP BAE-næringen - en 40% næring •320 millioner m2 •200.000 ansatte •210 MRD omsetting •42.000 bedrifter Avfall – 40% Potensial: gjenvinne 1,1 mill tonn Energi – 40% Potensial: 30 Alta-kraftverk Gift Potensial: riktig sanering farlig avfall Materialer – 40% Potensial: Føre var ift. ½ av Obs-liste

3 © ØkoBygg – et program i GRIP Bransjens betydning for nasjonale miljømål 1. Vern og bruk av biologisk mangfold. •Utbygging av nye områder. •Uttak av naturressurser til fremstilling av materialer 2. Helse- og miljøfarlige kjemikalier •50 000 ulike produkter i bruk •Mange med helse- og miljøfarlige kjemikalier 3. Avfall og gjenvinning •28 % av avfallsvolumet i Norge. •Gjenvinningsgraden ca 10% 4. Klimaendringer, luftforurensning og støy •Energibruk viktigste CO 2 forurensende aktiviteten. •CO 2 -utslipp fra oppvarming og drift av bygninger:13 % av CO 2 -utslippene i Norge

4 © ØkoBygg – et program i GRIP ØkoBygg •Økobolig; Boligprodusentene •Fra mulighet til marked; TELFO, FRES m.fl. •Energi; Byggeierene, Statoil m.fl. •Nasj. Handl.plan for byggavfall •BE, Husbanken, NVE.......

5 © ØkoBygg – et program i GRIP § 8 Byggevirksomheten i alle faser, dvs. anskaffelse, bruk og avskaffelse, skal drives med forsvarlig belastning på ressurser og miljø og uten at livskvalitet og levevilkår forringes.

6 © ØkoBygg – et program i GRIP •Effektivitet •Fleksibilitet •Generalitet Telenor Bergen: < 20m2 pr arbeidsplass < 1 dags omstilling til nye arealbruk Areal

7 © ØkoBygg – et program i GRIP •Effektivitet •Fleksibilitet •Generalitet Pilestredet Park: - dynamiske boliger Areal

8 © ØkoBygg – et program i GRIP Klima Forbruk: 84 TWh totalt -hvorav 76 TWhdrift -hvorav45 TWhoppvarming -hvorav 32 TWhEL Konvertering til riktig energikvalitet 5-10% energisparing i de mange bygg Energimeldinga 4 TWh 16 TWh 7 TWh 2020 2010 2000

9 © ØkoBygg – et program i GRIP Riktig energikvalitet nødvendigjør fleksibilitet • Varmepumpe • Bioenergi • Gass • Fjern-/nærvarme • Sol & vind

10 © ØkoBygg – et program i GRIP Energi Telenor •Effektivitet •Fleksibilitet – vannbåren varme •Bruk av lokale ressurser •Nye fornybare energikilder (riktig energikvalitet •Effektutjevning •3dje parts løsninger Energi Telenor Bergen -trådløs styring med "åpen" LON-teknologi -energibruk 120 kWh/m2år (normalt 220) -ambisjon om 80 kWh/m2år

11 © ØkoBygg – et program i GRIP •Ops-lista •0,7 l/s pr. m2 •"Miljøriktig valg av byggevarer" Materialvalg

12 © ØkoBygg – et program i GRIP Pilestredet Park: -ØkoBygg og BE´s materialpanel -krav om miljødeklarasjon iht. BNL-norm -profilering Materialvalg

13 © ØkoBygg – et program i GRIP Avfall – verdier på avveie

14 © ØkoBygg – et program i GRIP Avfall Delegert fullmakt etter Forurensningsloven

15 © ØkoBygg – et program i GRIP Steds- og klimatilpasning

16 © ØkoBygg – et program i GRIP Dagslys

17 © ØkoBygg – et program i GRIP Inneklima Grong Barneskole: -naturlig kjøling/oppvarming av tilluft -ingen kanaler -allergi og hodepine blitt borte •Kjøling/temperatur •Luftkvalitet •Bruk av dagslys •Solavskjerming •Intelligente styringssystemer •Materialvalg

18 © ØkoBygg – et program i GRIP Dokumentasjon. "Cogito ergo sum", sa Descartes på 1600-tallet. Jeg tenker, altså er jeg. I dag er spørsmålet hvor lenge vi kan fortsette å være på denne kloden om vi ikke tenker - og bruker vår innsikt. Hver og en. Cogito. Ergo: Miljø

19 © ØkoBygg – et program i GRIP Dokumentasjon •Økoprofil

20 © ØkoBygg – et program i GRIP Breiviken, Bergen - lokal energiløsning Lokal ressursbruk

21 © ØkoBygg – et program i GRIP Prestheia, KOBB

22 © ØkoBygg – et program i GRIP

23 Viktige offentlige reguleringer •Konkretisering av energikrav i Byggeforskriftene •Følge opp krav til miljødeklarasjon av produkter •Restriksjoner eller forbud på bruk av miljøgifter •Krav til miljødeklarasjon og bruksanvisning for nye hus

24 © ØkoBygg – et program i GRIP E-2000 Eco-building i Sveits •max. 60 kWh/m 2 /år til oppvarming og varmt vann i nye bygg •max. 110 kWh/m 2 /år til oppvarming og varmt vann i rehabiliterte bygg •unngå materialer med helse- og miljøfarlige effekter •en konstruksjon som kan repareres eller demonteres •vannforbruk < 120 liter per person per dag

25 © ØkoBygg – et program i GRIP Slipp de ambisiøse til •Miljø = kvalitet •Veiledningen i front

26 © ØkoBygg – et program i GRIP Sustainable Building 2002 – Oslo - verdenskonferanse med fokus på betydning og nytte av miljø i bygg og eiendom. ØkoBygg: www.grip.no/okobygg 23-25.09.02

27 © ØkoBygg – et program i GRIP Sylvia Brustad Vannbåren varme er dog det viktigste.


Laste ned ppt "© ØkoBygg – et program i GRIP Faktor 10. © ØkoBygg – et program i GRIP BAE-næringen - en 40% næring •320 millioner m2 •200.000 ansatte •210 MRD omsetting."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google