Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

03.07.2014Case IT Strategi1 Strategisk bruk av IT  Samfunn  Offentlig virksomhet  Organisasjoner  Bedrifter  Systemer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "03.07.2014Case IT Strategi1 Strategisk bruk av IT  Samfunn  Offentlig virksomhet  Organisasjoner  Bedrifter  Systemer."— Utskrift av presentasjonen:

1 03.07.2014Case IT Strategi1 Strategisk bruk av IT  Samfunn  Offentlig virksomhet  Organisasjoner  Bedrifter  Systemer

2 03.07.2014Case IT Strategi2 Hensikt?  Vi har overordnede mål, for samfunnet, for bedriften, for et arbeidsoppgave  Vi skal bruke IT for å oppnå disse målene  Men: De opprinnelige målene er ofte begrenset av en verden der papir, brev og telefon dominerte. IT influerer også målene.  Men: De opprinnelige prosessene var også begrenset av dette.  Kanskje hadde en også andre verdier da de opprinnelige målene ble utviklet.

3 03.07.2014Case IT Strategi3 Eksempel – årsavgift for bil  Settes av regjeringen hvert år  Innkasseres av toll og avgiftsdirektoratet  Betales årlig, leveres skiltene inn før 30.06 får en refundert halvparten, før 31.12 slipper en å betale for neste år  Fristene skaper store køer, tilbyr liten grad av fleksibilitet  Målene er altså å få innkassert avgiften  IT kan hjelpe oss med dette, men nå kan vi enkelt beregne avgiften pr. dag. Da unngår vi fristene 30.06 og 31.12  Større fleksibilitet, fordeler for alle parter.

4 03.07.2014Case IT Strategi4 Måldiskusjon  Det gjelder å finne ut hvilken del av målet er det viktige, og hva som bare er lagt til av praktiske grunner  Selv den viktige delen kan endres  Tidligere hadde vi godkjenning av lærebøker i skolen, nå har vi Web der det selvfølgelig er umulig å godkjenne, altså finner en ut at godkjenningsfunksjonen ikke er så viktig likevel  Dette til tross for at en tidligere la inn mye ressurser på å få godkjenningen til å fungere

5 03.07.2014Case IT Strategi5 Mål i konflikt - platebransjen  Platebransjen og til dels artistene vil beskytte sine interesser  Publikum vil ha tilgang til all verdens musikk  Der vi før måtte kjøpe kan vi nå laste ned. IT har tatt knekken på gamle modeller.  Vanskeligheten ligger å finne nye modeller som kombinerer målene til publikum og artister.

6 03.07.2014Case IT Strategi6 Mål i konflikt - aviser  Vi betaler for papiraviser  Nettaviser er gratis  Til dels har papiravisene finansiert nettavisene  Men med reduserte opplag og mindre reklamepenger kan de ikke lengre gjøre det  Nettaviser lever bare av annonser, men markedet er lite og konkurransen høy (fra Google, Facebook, etc)  Det er billig å lage en dårlig nettavis, vil vi da ende opp med bare dårlige nettaviser eller vil det komme betalingsmodeller?  Avisene håper på iPad – en kan imidlertid om mediet er egnet for aviser.

7 03.07.2014Case IT Strategi7 Mål i konflikt - leksikon  Tidligere var det et viktig argument for et leksikon å vise til hvilken fagfolk en hadde i redaksjonen  I dag kan hvem som helst skrive artikler i leksikon (Wikipedia)  Leksikonet er blitt mye større, mer oppdatert, men kan ha svakheter og feil  Men har vi valget mellom profesjonelle leksikon og Wikipedia velger de fleste det siste

8 03.07.2014Case IT Strategi8 Definere mål  En viktig oppgave blir dermed å definere (redefinere) målene.  Det gjør vi med kunnskap om hva som er mulig i dag og hvilke verdier vi vil legge vekt på  Det er altså her vi har en tilbakekopling fra IT til strategi/mål  Dernest skal vi bruke IT for å realisere målene

9 03.07.2014Case IT Strategi97/3/2014MS kap. 29 Viktig

10 03.07.2014Case IT Strategi10 Eksempler  Vi skal rekapitulere en rekke eksempler på hvordan vi kan tenke strategisk og utnytte IT optimalt

11 03.07.2014Case IT Strategi11 Turbokforlaget  Ide, utnytte IT til å lage turguider der en bruker bilder for å vise vei  Bilder er mer presise enn tekst, spesielt utenfor allfarvei  IT var kommet så langt (i 2003) at det var mulig å gjøre dette

12 03.07.2014Case IT Strategi12 Turbokforlaget  Mål:  Gode forretningsmodeller  Effektive prosesser  Unngå feil  Idé for IT:  IT administrativt (kommisjonsmodell) og i prosess (digital fotografering, pdf til trykkeri, makroer for å bygge ut Word).  Administrativt system:  Tilpasse til forhandlers behov – ikke fakturere før boka var solgt  Leveringer, data, pakkseddel  Fakturering  Regnskap  Skatt  Layout-system:  Operasjoner for å lage turbeskrivelser med bedre layout, færre feil og mer effektivt enn før

13 03.07.2014Case IT Strategi13 Oshaug Metall  Utnytte IT strategisk, til å gjøre bedriften mer konkurransedyktig  Utnytte utviklingen i programvare og maskinvare (1998) til å lage egne systemer

14 03.07.2014Case IT Strategi14 Oshaug Metall  Mål:  Effektivitet  Kvalitet  Håndtere komplekse produkter  Idé for IT:  In-house programming, kontroll med kjerne-programvare  Administrativt system:  Effektiv planlegging, datahåndtering, dataregistrering, informasjon, kommunikasjon, dokumentasjon  Tekniske system:  Automatikk, “shrink-to-fit”, effektivitet

15 03.07.2014Case IT Strategi15 Wikipedia  Med Internett kan alle få tilgang til et nettbasert leksikon  Alle kan også skrive artikler  Feil vil bli rettet over tid  En trenger bare tilby nettadresse og verktøyet

16 03.07.2014Case IT Strategi16 Wikipedia  Mål:  Bli det rådende leksikon - oppfylt  Idé:  Når alle kan skrive vil en få mange artikler, om nær sagt ethvert emne - oppfylt  System:  Artikkelskriving, redigering  Kontroll:  For å unngå misbruk

17 03.07.2014Case IT Strategi17 Washington DC  Mål:  Byadministrasjonen skal tjene innbyggerne  Idé:  Åpne systemene mot nettet, bedre kommunikasjon, bruke open source og gratissystemer  Systemer:  Direkte tilgang, Wiki, m.m.

18 03.07.2014Case IT Strategi18 Eksempel - ESS  Statens løsning:  Stor og omfattende system  Web plattform  Brukeren gjør selv jobben, taster inn reiseregningsdata, arbeidstid, m.m.

19 03.07.2014Case IT Strategi19 Bedre  Mål:  Dette er en ren adm. funksjon, da er det viktig å minimere innsats  Idé:  Fange opp data direkte fra kredittkort. Lage reglement som understøtter dette.  System:  Reiseregningen settes opp automatisk

20 03.07.2014Case IT Strategi20 Unngå mellomledd  Mål:  Spare kostnader ved å unngå mellomledd. Gi brukeren (bedre) direkte tilgang.  Systemer:  Bank, billettbestilling  Krav:  Brukervennlige systemer

21 03.07.2014Case IT Strategi21 Multimedia  Mål:  Utnytt multimedia og Internett til å tilby nye tjenester  Systemer:  Nedlastning musikk og video, nettaviser, nettannonsering (Finn), auksjoner (eBay)

22 03.07.2014Case IT Strategi22 Sosiale systemer:  Idé:  Kommunikasjon er viktig. Internett og Web tilbyr et fundament  Tjenester:  Facebook, YouTube, Twitter, Chat, SMS, epost, Nettby, Second Life, Google  Forretningsmodell:  Reklame og informasjon (?)

23 03.07.2014Case IT Strategi23 Gruppesystemer  Mål:  Utnytte Internett og Web til å lage nye grupper eller forbedre kommunikasjon i grupper  Eksempler:  Kiva (mikrolån)  Faglige nettverk  Politiske nettverk (Elect Obama)

24 03.07.2014Case IT Strategi24 Offentlig  Idé:  Internett og Web kan utnyttes til interaksjon mellom stat og innbyggere  Mål:  Bedre kommunikasjon, mer effektiv kommunikasjon, styrke demokratiet  Systemer:  Web-sider  Valgsystemer  Søknader, skatt, min side, …

25 03.07.2014Case IT Strategi25 Min side  Alt på ett sted  Kanskje misforstått?  Til enhver tid har vi kanskje bare en oppgave mot det offentlige:  Skatt  barnehagesøknad  m.m.  Da ser en ikke behovet for ”min-side”

26 03.07.2014Case IT Strategi26 Salg av informasjon  Mål:  Selge tilgang til informasjon  Applikasjoner, i hard konkurranse med det som er gratis:  Nettaviser  Pornografi  Annet:  Litteraturdatabaser  Kredittopplysning

27 03.07.2014Case IT Strategi27 Nye applikasjoner  Kartsystemer  Posisjonering  Mobile systemer  Tjenester for elektronisk papir (bøker)  Multimedia lærebøker  Lærebøker på nett

28 03.07.2014Case IT Strategi28 Hva kreves for å kunne delta?  IT kompetanse  Metasyn på virksomheten  Kreativitet, vilje til å tenke nytt  Ønske om å gjøre jobben bedre  God organisering av arbeidet  Ledelsesforankring

29 03.07.2014Case IT Strategi29 Det motsatte syn - Carr  IT er tilgjengelig for alle, en ”commodity”  Da kan det ikke ha strategisk betydning  Det beste en kan gjøre er å redusere kostnader og risiko:  Ligge litt etter i utviklingen, satse på det som fungerer, bruke gratisprodukter, cost- benefit analyser på alt


Laste ned ppt "03.07.2014Case IT Strategi1 Strategisk bruk av IT  Samfunn  Offentlig virksomhet  Organisasjoner  Bedrifter  Systemer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google