Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra papir til digitalt pensum Hilde Kristoffersen redaktør i Fagbokforlaget Ansvarlig for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra papir til digitalt pensum Hilde Kristoffersen redaktør i Fagbokforlaget Ansvarlig for."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 www.fagbokforlaget.no Fra papir til digitalt pensum Hilde Kristoffersen redaktør i Fagbokforlaget hilde.kristoffersen@fagbokforlaget.no Ansvarlig for fag og lærebøker i økonomiske og administrative fagområder

3 www.fagbokforlaget.no Litt bakgrunnsinfo.: Om bransjen Forlag Distribusjons- sentral Bokhandel Bokklubb Bibliotek Bokbransje

4 www.fagbokforlaget.no Litt bakgrunnsinfo.: Om utviklingen de siste 12 år … •Bokkilden er solgt til De norske bokklubbene og dermed eid av Aschehoug, Gyldendal og Pax •Adlibris er på vei inn i det norske markedet via Cappelen Damm som er eid av Bonnier og Egmont •Haugenbok har solgt 48 % av aksjene til Fagbokforlaget •Norli.no er godt etablert •Akademika.no styrker seg •Amazon er verdens største kjøpesenter •Bokklubbsystemet er nesten radert ut

5 www.fagbokforlaget.no Forfatter- manus Redaktør /forlegger– verdiskaping av manus Forlag – Verdi- økning av manus Forleggeri Litt bakgrunnsinfo.: Om forleggeriet

6 www.fagbokforlaget.no Litt bakgrunnsinfo.: Enten boken er digital eller i papirform, skal den: •skrives •vurderes og bearbeides •fagfellevurderes •kontraktsfestes •språkvaskes og korrekturleses •ha en layout •ha et omslag •ha et ISBN-nummer •markedsføres og selges •distribueres •ha en pris •være å få tak i •ha en rutine for at forfatter får royalty

7 www.fagbokforlaget.no Litt bakgrunnsinfo.: Bransjestruktur 2011 •Forlag –Nærmere 1000 forlag i Norge med stort og smått –Organisert i Den norske forleggerforening –Domineres av •CappelenDamm (720 millioner) (Egmont/Bonnier) •Gyldendal (579 millioner kroner) (askjeselskap) •Aschehoug (400 millioner) (familieaksjeselskap) •Fagbokforlaget (200 millioner) (personlig eid) •Schibsted (165 millioner) (Schibsted AS)

8 www.fagbokforlaget.no EksamensforlagetFagbokforlagetAkademiskUndervisningEksamensforlagetEide forlagVigmostadBjørke Litt bakgrunnsinfo.: Fagbokforlaget 20 år Forlagshuset Vigmostad & Bjørke 22 år

9 www.fagbokforlaget.no Bergen Oslo Gdansk India London

10 www.fagbokforlaget.no Mer bakgrunnsinfo. •Nært samarbeid med universitet og høgskoler for å få frem de beste forfatterne med de beste bøkene som kan brukes i undervisning •Nært samarbeid med bokhandlere på campus og ellers •En flat struktur med høy tillit til medarbeiderne •Bevisst og målrettet rekruttering •Så mye som mulig gjøres internt slik at alle medarbeiderne får eierskap til den enkelte bok i produksjonsprosessen

11 www.fagbokforlaget.no Fra papir til digitalt innhold: Status •Emviem tilbyr ebøker for iPhone/iPad, Android- baserte enheter, PC/Mac eller utvalgte lesebrett), får ikke selge bøker for de tre store norske forlagene, Gyldendal, Aschehoug og Cappelen Damm, som tilbyr sine bøker gjennom: •Bokskya, som er en digital bokhylle som samler kjøpte e-bøker fra tilknyttede nettbokhandlere. Bøkene kan leses direkte i Bokskya webapp og i en rekke app-er og på flere ulike lesebrett.

12 www.fagbokforlaget.no Fra papir til digitalt innhold: Status •Nettressurser (betal + gratis) i tilknytning til læreverk på grunnskole-, videregående skole- og høyskolenivå finnes i varierende grad •App-er til ulike læreverk er kommet de siste par årene

13 www.fagbokforlaget.no Hva særpreger de ulike utgivelsesområdene? •Skjønnlitteratur/dokumentar: I.For voksne: ren tekst/enkel sats/omfattende innkjøpsordning/når enten veldig smalt eller veldig bredt/ebøker & papirbøker II.For barn: korte tekster/interaktive/komplisert sats/omfattende innkjøpsordning/når enten veldig smalt eller veldig bredt/ebøker & papirbøker

14 www.fagbokforlaget.no Hva særpreger de ulike utgivelsesområdene? •Undervisning: I.Grunnskole: kostbare papirbøker + omfattende nettressurser til hvert trinn + ”sentraliserte” innkjøpsordninger •Videregående skole: avanserte papirbøker + til dels omfattende nettressurser + ”sentraliserte” innkjøpsordninger Kun noen få forlag konkurrerer her.

15 www.fagbokforlaget.no Hva særpreger de ulike utgivelsesområdene? •Faktabøker/coffeetable-books: Papirbøker. •Fagbøker/akademiske titler:  Papirbøker/ingen innkjøpsordning  I varierende grad: Tilhørende nettressurser, app- er o.l.  Ingen av de norske forlagene skiller seg i nevneverdig grad ut her.  Få ebøker, og det er flere grunner til det!

16 www.fagbokforlaget.no Eksempler på digitale læremidler på det akademiske utgivelsesområdet •Bøhren & Gjærum: Prosjektanalyse: Investering og finansiering: •Lærebok + nettsider = Integrert læreverk. Oppgaver med fasit og løsningsforslag, aktuelle saker koplet til lærebokstoffet, lydfiler med kapittelvise oppsummeringer og definisjonslister, formelsamling, regneark for egentrening og kunnskapstester, se www.fagbokforlaget.no/pawww.fagbokforlaget.no/pa •Gratis for brukerne (utviklingskost: 500.000,-)

17 www.fagbokforlaget.no Flere eksempler www.fagbokforlaget.no/esl Her finner man komplette og gratis nettressurser til Øyvind Bøhrens bok Eierne, styret og ledelsen http://ffpsykorg.portfolio.no/ Multiple choice-tester (gratis) til hvert kapittel i boken Psykologi i organisasjon og ledelse av Kaufmann & Kaufmann

18 www.fagbokforlaget.no Enda flere eksempler http://fforganisasjoner.portfolio.no/ Multiple choice-tester (gratis) til hvert kapittel i boken Hvordan organisasjoner fungerer av Jacobsen og Thorsvik http://merkevareledelse.cappelendamm.no/ Her finner du en hyppig oppdatert blogg samt PP- presentasjoner til hvert kapittel i boken av Samuelsen, Peretz og Olsen

19 www.fagbokforlaget.no Siste eksempel http://mattapp.fagbokforlaget.no •App for Android- og Apple-enheter som inneholder multiple choice-tester til hvert kapittel i en kommende grunnbok i Matematikk for økonomi og samfunnsvitenskapelige fag av Pål Lauritzen. •Gratis for brukerne (utviklingskost: 200.000,-)

20 www.fagbokforlaget.no Erfaringer så langt … •Nettressursene er nedslående lite brukt av studentene spesielt, bl.a. fordi:  Studentene har faget kun et semester, og er veldig eksamensfokuserte.  Foreleserne vet ikke hvordan stoffet skal utnyttes og er uinteresserte i å bruke det. Unntaket er: Oppgaver og løsninger samt PP- presentasjoner, noe alle titlene over har!

21 www.fagbokforlaget.no Hvor vil vi hen på det akademiske utgivelsesområdet? •Få på plass en standardavtale med forfatterne på ebøker •Tilby skreddersydd tekst til våre målgrupper, for eksempel enkelte eller flere kapitler fra en eller flere bøker med tilhørende automatikk for beregning av pris og forfatterroyalty samt distribusjon •Papirbok + ebok i samlepakke mot lite pristillegg, f.eks. 125 % av pris for papirbok

22 www.fagbokforlaget.no Hva hindrer oss? •Vår forretningsmodell:  Forfatteravtaler er ennå ikke på plass  Små opplag  Svært små marginer, bortsett fra på de store grunnbøkene  Bransjen mangler systemer for elektronisk delkjøp av bøker (herunder forfatteravtale, prisfastsetting og royaltyberegning)

23 www.fagbokforlaget.no Hva hindrer oss? •Hensynet til forfatterne/kursansvarlige/ foreleserne. Mange vil ikke ha digitale læringsmidler eller ebok av:  pedagogiske hensyn (Innhold/layout bedre gjengitt på papir). Gjelder mange øk. bøker.  hensyn til studentene, som ikke har lesebrett.  hensyn til inntjening, de fleste av disse forfatterne tjener allerede svært lite på å skrive fagbøker.

24 www.fagbokforlaget.no Hva hindrer oss?  andre grunner •Akademisk pensum styrt av ”hver foreleser/skole sin bok” (i kontrast til skolebokmarkedet), noe som gjør det vanskelig å bli enig om en felles vei, men markedsmessig er resultatet at papirboken etterspørres i pensummarkedet. De ebøkene som finnes, selger ikke … •Vi tror det vil komme et verktøy som vil erstatte lesebrett/pc, og som studentene vil ta i bruk

25 www.fagbokforlaget.no Hva hindrer oss? •Samarbeidet internt i bransjen og eksternt ikke godt nok? (Jf. SONY vs. Apple i forkant av sistnevntes intro av iPod?) •Kundene = forfatterne = foreleserne/de fagansvarlige er ikke enige med seg selv, papir eller digitalt, eller: JA TAKK, BEGGE DELER?

26 www.fagbokforlaget.no Hva hindrer oss? •Bokens utforming: Rene tekstbøker egner seg f.eks. mye bedre for ebok-formatet enn det en avansert grunnbok, med mange bilder og illustrasjoner/tabeller/figurer. •Pedagogiske hensyn: Noe innhold trenger et visst format for presentasjonens skyld. •Mva på ebøker, men ikke på papirbøker.

27 www.fagbokforlaget.no Til slutt … Alt innhold til våre bøker finnes digitalt! Spørsmålet er: Når vil brukerne = foreleserne ha ebøker på pensum?

28 www.fagbokforlaget.no Og så helt til slutt … Gratis ebok: som ut arbeidsuken kan lastes ned fra http://fagbokforlaget.no/selvik http://fagbokforlaget.no/selvik

29 www.fagbokforlaget.no Og har du noe å spørre om: hilde.kristoffersen@fagbokforlaget.no


Laste ned ppt "Fra papir til digitalt pensum Hilde Kristoffersen redaktør i Fagbokforlaget Ansvarlig for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google