Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Service Discovery Chau Bui Tuan Pham Marie Fuglesang Bent Erik Skogstad Hong Nhung thi Vo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Service Discovery Chau Bui Tuan Pham Marie Fuglesang Bent Erik Skogstad Hong Nhung thi Vo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Service Discovery Chau Bui Tuan Pham Marie Fuglesang Bent Erik Skogstad Hong Nhung thi Vo

2 Hva er Service Discovery?  Service Discovery er at en mobil bruker kan finne tjenester og utstyr som er tilgjengelige ved besøkende sted, og kunne bruke dem uten involvering av dataadministrator på stedet.

3 Tema  Web Services  JINI  UPnP  Salutation

4 Web Services

5  Programvare som kan brukes fleksibelt på tvers av nettsteder og andre tjenester. Programvaren går på en internettserver og utfører bestemte operasjoner.  Modulære applikasjoner som kan beskrives, publiseres, lokaliseres og kalles over et nettverk  Basert på standard Internett-teknologier og XML

6 Roller i arkitekturen 3 roller:  Service Provider  Service Requester  Service Broker 3 operasjoner:  Publish  Find  Bind

7 3 typer Service Discovery  Register  I statiske, kontrollerte omgivelser hvor endringer forekommer sjeldnere  Indeks  I situasjoner med god skalering  Peer-to-peer  I dynamiske omgivelser

8 Teknologier  XML- (Extensible Markup Language)- språk for strukturerte dokumenter  SOAP (Simple Object Access Protocol)- en måte å kommunisere på  WSDL (Web Services Description Language)- en måte å beskrive tjenester  UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration)- navne- og directoryserver

9 Fordeler  Lettere samspill mellom service provider og service requester– plattform- og språkuavhengige  Muliggjør dynamisk samarbeid  Reduserer kompleksitet ved innkapsling  Muliggjør sømløs integrasjon mellom systemer

10 Jini network technology

11 Mål for Jini  Få til et nettverk med tjenester der man kan koble seg til å få tilgang til disse tjenestene når som helst og hvor som helst.  Gjøre nettverket fleksibelt og lett å administrere.

12 Hva er Jini? “Jini network technology is an open software architecture that enables the creation of network-centric solutions which are highly adaptive to change”. www.jini.org

13 Hva er Jini?  Lett for klienter å lokalisere og bruke tjenester som er tilgjengelig i nettet, uten å rekonfigurere.  ”Network plug-and-play”  Discovery/join med objekter og Java RMI som kjernemekanismer.  Tjenester kan være aksess til informasjon, beregninger, lagring, software, hardware enheter osv.  Jini er gratis. Sun tilbyr gratis tilgang til kildekode.  Jini står ikke for noe, men noen mener at det er forkortelse for ”Jini is not initials”.

14 Jini arkitektur  Bygd på Java plattform.  Jini systemet består av klienter og tjenester som kommuniserer vha Jini protokoller.  Ofte er dette applikasjoner skrevet i Java som kommuniserer ved Java RMI.  Selv om Jini er skrevet i ren Java, trenger verken klienter eller tjenester å være i ren Java.

15 Jini arkitektur  Lookup service: oversikt over tilgjengelige tjenester.  Jini service: er registrert i lookup service, kan bli kalt med Java RMI.  Jini client: software som forespør en tjeneste.

16 Hvordan fungerer Jini?

17 Fordeler med Jini  Ingen pre-konfigurasjon  Reduserer system administrasjon  Klienter kan bruke tjenester uten å vite noe om implementasjonen  Økt produktivitet, kostnadssparende, lett å bruke

18 UPnP Universal Plug and Play

19 Universal Plug and Play  Utviklet av UPnP Forum (opprettet oktober 1999)  ”Universal”:  Ingen enhetsdrivere – bruker bare vanlige protokoller  Uavhengig av media  Enheter kan implementeres med ethvert programmeringsspråk og på alle operativsystem

20 Protokollstakk

21 Komponenter  Kontrollpunkter  Enheter  Tjenester

22 0. Adressering  IP-adressering  Hver enhet må ha en DHCP-klient, og søker etter en DHCP-server når enheten kobles til nettverket  Dersom DHCP ikke er tilgjengelig benyttes Auto-IP  Sjekker periodisk for DHCP

23 1. Discovery  Kontrollpunkter kan finne en enhet på to måter:  Enheten annonserer sine tjenester til kontrollpunkter i nettverket  Kontrollpunktene søker etter enheter/tjenester  Kontrollpunktene mottar en discovery message, som inneholder f.eks. type, id, peker til mer informasjon  Simple Service Discovery Protocol (SSDP)  General Event Notification Architecture (GENA)

24 1. Discovery

25 2. Description  Kontrollpunktene henter en enhets beskrivelser fra en URL gitt i discovery message  Beskrivelsene er i XML-format  Enhetsbeskrivelse: Modellnavn og –nr., serienr., produsent osv.  Tjenestebeskrivelse: Liste med handlinger og tilhørende argumenter, i tillegg til liste med tilstandsvariabler

26 2. Description

27 3. Control  Kontrollpunktene sender en kommando til en enhet:  Handlinger  Polle tjenestene for verdier på tilstands-variabler  Simple Object Access Protocol (SOAP)

28 3. Control

29 4. Eventing  Evented variables: Tjenesten publiserer oppdateringer når disse variablene endres, og et kontrollpunkt kan abonnere på denne informasjonen  General Event Notification Architecture (GENA)

30 4. Eventing

31 5. Presentation  Et kontrollpunkt kan hente en side fra en URL for presentasjon som er angitt i enhetsbeskrivelsen  Kontrollpunktet kan via dette grensesnittet styre enheten og se enhetsstatus

32 5. Presentation

33 Salutation

34 Salutation  En åpen standard som tar seg av Service Discovery og utnyttelse av tjenester og fasiliteter i et domene.  Uavhengig av OS, transportlaget og hardware plattform.  Utviklet av Salutation Consortium.

35 Arkitektur

36 Arkitektur (2)  Salutation Manager (SLM) sammen med Transport Manager (TM) fungerer som en tjeneste-megler (service broker).  Hver SLM har en unik SLM-ID (16 oktett lang streng).  TM innført for å gjøre SLM transportlagets uavh.  TM oppdager/finner alle SLM og lagrer deres SLM-ID hos lokal SLM

37 Hvordan TM oppdager andre SLM?  TM har en statisk tabell over adresse til fjerne SLM.  TM kringkaster en forespørsel for å finne de andre SLM vha Salutation Manager Protocol.  TM kan bruke Service Location Protocol (SLP) til å kontakte en sentral server som har oversikt over alle/mange SLM i domenet.  Klienten selv kan spesifisere adressen til en ønsket SLM gjennom SLM-API.

38 Service Broker’s oppgaver  Service Registry  SLM har et register som inneholder info om tjenester/service providers.  Service Discovery  Foretar en sammenligning av etterspurte tjenestestyper med tilgjengelige tjenestestyper.  Service Availability  SLM sjekker periodisk om en tjeneste fortsatt er oppe  Service Session Management  SLM oppretter en virtuelt datakanal mellom klienten og server, også kalt Service Session. Data og meldinger gjennom denne kanalen er def etter Personality protocols

39 Service Records  3 typer service records:  Service Description Record: brukt i 3 kontekst  Registered Service Description Record  Requested Service Description Record  Reply Service Description Record  Functional Unit Description Record  Attribute Record

40

41 Salutation Manager Protocol  Meldinger er kategorisert i følgende funksjonelle grupper:  Get Minor Version  SLM-ID Exchange  Capability Exchange  Service Request  Availability Check

42 Local SLM in a Query Capability

43 Remote Service Discovery

44 User identification and Authentication  Opsjonelt, avhenger av hva slags tjenester det er.  2 parameter:  Credential: identifiserer en bestem bruker, bestå av 2 felter: authentication flavor og Null/brukernavn  Verifier: autentiserer credential-parameteret, bestå av 2 felter: authentication flavor og Null/passord

45 Oppsummering  Tjenester må annonseres  Selvkonfigurerende  Reduserer administrasjon  Tilpasser seg til endringer i nettet

46 Spørsmål?


Laste ned ppt "Service Discovery Chau Bui Tuan Pham Marie Fuglesang Bent Erik Skogstad Hong Nhung thi Vo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google