Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En gang til!?. Hva er?  en klasse?  et argument?  en instans?  en metode?  en datatype?  en synlighetsmodifikator?  en logisk test?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En gang til!?. Hva er?  en klasse?  et argument?  en instans?  en metode?  en datatype?  en synlighetsmodifikator?  en logisk test?"— Utskrift av presentasjonen:

1 En gang til!?

2 Hva er?  en klasse?  et argument?  en instans?  en metode?  en datatype?  en synlighetsmodifikator?  en logisk test?

3 public class Datamaskin{ private boolean paa; public Datamaskin(){ paa = false; } public void skruPaa(){ paa = true; } public void skruAv(){ paa = false; }

4 Deklarering av referanser/variabler  I begynnelsen av klasser: public class Bil{ public int antallhjul; //Gjeldende i klassen }  I metoder: public void kjor(){ float fart = 23,5; //Gjeldende i metoden etter at de er definert }  Som argumenter: public void gir(int nyttGir){ //Gjeldende i metoden }

5 2 typer referanser 1. Referanse til en datatype (int, long, float, double, char, boolean):  public int tall;  public float desimaltall; 2. Referanse til en instans av en klasse (Alle med stor bokstav):  public String setning;  public ArrayList lenketListe;

6 Referanser i argumenter  Referanser av type en blir ikke endret av å bli endret inni en metode.  Referanser av type to som gies som argument forblir endret etter at metoden er ferdig.

7 Spørsmål 1:  Hvordan kan man deklarere en variabel?  Og hvor kan man bruke den etterpå?  Hva er en referanse?  Hvilke to typer referanser finnes det?  Kan ett argument være av typen void?  Og hvorfor ikke?

8 Ikke static  Ingen av de metodene vi har brukt til nå er static. Det vil si at det ikke er noe static ord mellom public/private og returtypen.  Det vil også si at variablene og metodene hører til i instanser av klassen.

9 Static  Betyr at variabelen eller metoden hører til klassen. Ikke static :Bil nyBil = new Bil(); nyBil.kjor(); static: Bil.hentAntallBiler();

10 Et eksempel public class Person{ public static int antall = 0; public static void antallPersoner(){ return antall; } }

11 Spørsmål 2:  Hva er forskjell på en variabel som er static og en som ikke er det?  Når vil det være naturlig å bruke en static metode?  Når vil det være naturlig å bruke en static variabel?  Hvor kan man plassere ordet static?

12 Tabeller Dette er en tabell, eller array. Den kan defineres sånn som dette: public int[] heltallsTabell = new int[11]; for å sette inn ting i tabellen: heltallsTabell[plassering] = 2; 012345678910

13 Nyttige tips om tabeller: Første element i alle tabeller er element nr 0 Ekte programmerer starter å telle med 0 Eksempler: public String[] ordTabell = new String[12]; public String ogsaOrdtabell[] = new String[12];

14 public class Bok{ private String tittel; private int antallSider; public Bok(String tittel){ this.tittel = tittel; } public Bok(String nyTittel, int nyttAntall){ tittel = nyTittel; antallSider = nyttAntall; }

15 public class Bokhylle{ private Bok[] boker; public Bokhylle(int antallBoker){ boker = new Bok[antallBoker]; for(int i =0;i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.no/8/2083954/slides/slide_15.jpg", "name": "public class Bokhylle{ private Bok[] boker; public Bokhylle(int antallBoker){ boker = new Bok[antallBoker]; for(int i =0;i

16 Spørsmål 3:  Hva nummer er det på den siste plassen i en int tabell som ble laget slik: int[10]  Kan man bruke tabeller for både datatyper og klasser?  Er en tabell en dynamisk eller statisk datastruktur?

17 Metodekall /*Dette er måten man kaller metoder som returnerer en verdi*/ public int tall = leggTilEn(2); /*Dette er måten man kaller metoder som er void på*/ Datamaskin hal9000 = new Datamaskin(); hal9000.skruAv();

18 public class Person{ private String navn; private Datamaskin deepBlue; public Person(String nyttNavn){ navn = nyttNavn; deepBlue = new Datamaskin(); } public boolean starteArbeidet(){ deepBlue.skruPaa(); return true; }

19 ArrayList  Dynamisk datastruktur  Kan lagre mange forskjellige instanser samtidig.  Er et oppbevaringssted for referanser.  Lages slik:  ArrayList liste = new ArrayList();  Husk: import java.util.ArrayList;

20 Metoder i ArrayList  public void add(int index, Object element);  public boolean add(Object element);  public void clear();  public Object get(int plassering);  public Object remove(int plassering);

21 Forming (Casting)  Fordi alle slags objekter kan settes inn i ArrayListen må man fortelle java hvaslags klasse objektet kommer fra.  Dette skriver man slik: ArrayList listen = new ArrayList(); (Klassen) listen.remove(0); (String)listen.remove(0);

22 import java.util.ArrayList; public class Bokhylle{ private ArrayList boker; public Bokhylle(int antallBoker){ boker = new ArrayList(); for(int i =0;i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.no/8/2083954/slides/slide_22.jpg", "name": "import java.util.ArrayList; public class Bokhylle{ private ArrayList boker; public Bokhylle(int antallBoker){ boker = new ArrayList(); for(int i =0;i

23 Spørsmål 4:  Hva er hovedforskjellen mellom en ArrayList og en tabell.  Hva betyr det at ArrayList er en dynamisk struktur?  Hvordan former/caster man et objekt/instans?  Hvorfor må man forme/caste de objektene som kommer ut fra en ArrayList?

24 Ting å huske på:  Initier ArrayListen din, ellers vil du få nullpointerexception når du kjører programmet. Dvs: ArrayList listen = new ArrayList();  Du må forme (caste) alt som kommer ut av en ArrayList  Det første elementet er alltid 0!


Laste ned ppt "En gang til!?. Hva er?  en klasse?  et argument?  en instans?  en metode?  en datatype?  en synlighetsmodifikator?  en logisk test?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google