Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsvalg Gran Ungdomsskole 2008/2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsvalg Gran Ungdomsskole 2008/2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsvalg Gran Ungdomsskole 2008/2009

2 Formål med faget Utdanningsvalg
Stimulere til økt samarbeid mellom grunnskole, videregående opplæring, næringsliv og lokalsamfunn forøvrig Gi elever i grunnskolen erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene i videregående skole Bidra til at elevene i grunnskolen ser sammenhengen mellom utdanning og yrke, og tar bevisste utdanningsvalg Bidra til opplæring tilpasset den enkelte elevs interesser og behov, gi elevene muligheter for å ta egne valg, og dermed bidra til økt engasjement Gi mulighet for praktisk aktivitet eller faglig fordypning slik at elevene blir bevisstgjorte i forhold til egne interesser, evner og anlegg Hjelpe elevene til å dokumentere sine kunnskaper og erfaringer med tanke på presentasjon, vurdering og valg

3 Dette viser seg i praksis ved at..
Start i 8. klasse ”Hvem er jeg?” Jobbskygging Distriktsaktiv skole – eleven på jobb 9. trinn Utdanningsvalg-dag(er) 10. trinn med smakebiter fra videregående utd. Program Hospitering i videregående skole 10. trinn Entreprenørskap (TPO, elevmedvirkning) ”Min egen utdanningsvei” m/presentasjon You-perm til dokumentasjon, elev og lærer må kvittere og vurdere utbytte av aktivitet.

4 Ja, og.... Ikke nei, men..

5 Dette er et redskapsfag
Læringsstrategier Elevsamtaler Utviklingssamtaler Kartlegge kompetanse TPO Interessetester – mine sterke sider.

6 Innføres fra høsten 2008 på alle trinn
Lærebok: delt ut til 8. og 9. trinn You-perm: samlemappe for oppgaver og kompetansebevis Hvert trinn jobber med sin plan i vår/tidlig høst. Plan for hvert trinn skal være ferdig 15. september. Kontaktlærer har ansvar for vurdering i faget.

7 MÅL Sett inn dato: Tatt ut av lokal plan p.g.a ”Distrikts-aktiv skole”

8 Verktøy til vurdering

9 TIMEPLAN for de gjenværende elevene på skolen i uke 43 (eksempel på hvordan jobbuka i 10. kl kan se ut) Elevene velger i forkant hvilket utdanningsprogram de ønsker å fordype seg i på torsdagen mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 1 Global Forberedelser til Programfag Dagen Opplæringskataloger Elevene Fordyper seg i ett utd progr Høsten 2007 kunne de velge mellom 5 utd program -studiespes -idrett -TIP -helse/sos -service/samf OD-dag Evt. Fagdag. 2 island 3 4 Grupper På tvers Av klasser I matte, eng norsk 5 6 7 8 Intis samarbeid på nett 9

10 Kompetansebevis

11 Kompetanseheving: Kontaktlærerne bør bli tryggere i faget.
Kort gjennomgang av strukturen i videregående skole Opplæringskatalogen Elevsamtaler og utviklingssamtaler. Læringsstrategier og TPO. Karrierepermen

12 QUIZ m/ premie Hva skal elevene kunne forklare (kunnskapsmål)?
Hva slags vurdering skal brukes i Utdanningsvalg? Hva er fordelene med faget Utdanningsvalg for deg som lærer? Hvor mange timer har faget over 3 år? Hva heter prosjektet som ligger inne i Utdanningsvalg på Gran Ungdomsskole? Hvem gleder seg til å starte med Utdanningsvalg?


Laste ned ppt "Utdanningsvalg Gran Ungdomsskole 2008/2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google