Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”EIN BLÅE TRÅD”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”EIN BLÅE TRÅD”."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”EIN BLÅE TRÅD”

2 OVERSIKT Innledning Kampdimensjonen
Spillestil og relasjonelle ferdigheter med øvelser 1:1 ferdigheter med øvelser Fysiske og mentale ferdigheter/ krav med øvelser ”Blåskalleloven”

3 Sportslige retningslinjer for elitesatsningen i Viking
Hurtig pasningsspill i lengderetning 1:1 ferdigheter offensivt og defensivt Forstå og utføre grunnprinsipper i og 4-3-3 Fremstå offensive og underholdende Alltid ha et utviklingsfokus

4 UTVIKLINGSFOKUS Alle lag i Vikings Elitesatsning skal ha en spillestil som er gjenkjennelig gjennom et hurtig pasningsspill i lengderetning. Dette innebærer øvelser i treningshverdagen som er tilpasset de ulike trinn der følgende momenter vektlegges: Basis pasnings og mottaksferdigheter Spill og formasjonsøvelser som vektlegger og presiserer spill i lengderetning

5 Utviklingsfokus 1:1 ferdigheter er den type ferdigheter norske spillere har størst utviklingspotensial på målt mot bedre fotballnasjoner. En bevisst holdning til utvikling av disse ferdigheter er avgjørende for spillestil, relasjonelle ferdigheter og for å kunne spille med større risiko som igjen er avgjørende for underholdningsmomentet. Tilpasset alle nivå skal derfor øvelser som vektlegger følgende momenter utføres: tekniske ferdigheter 1:1 taktiske ferdigheter 1:1 spill og formasjonsøvelser som setter opp 1:1 situasjoner Viking skal ikke ha en fast formasjon som gjennomføres på alle nivå. Det er viktig at vi utvikler spillere som behersker ulike formasjoner og til en viss grad ulike roller og er utgangspunktet for andre valgte formasjoner og en forståelse av grunnprinsippene i disse vil gi spillerne kompetanse til å beherske andre formasjonsvalg. For å utvikle denne forståelsen skal det vektlegges: taktisk skolering av spillerne vektlegging av begge formasjoner i treningsarbeidet bruk av begge formasjoner i kamp Alle Vikings lag skal bestrebe seg etter merkelappen ”offensive og underholdende”. Et luftig begrep som er vanskelig å måle og som inviterer til synsing. Avgjørende er at det både i trening og kamp vektlegges og understrekes et ønske om å ta risiko for å skape en målsjanse og for å vinne kampen. At en er bevisst dette. At en våger å tape. Disse retningslinjene som til sammen utgjør den blå tråden utgjør et utviklingsfokus kontra et resultatfokus. Dette betyr ikke at resultatene er underordnet eller mindre viktige i Viking. Målsettingen står fast. Men et utviklingsfokus gir en annen prosess frem mot resultatene enn et strengt resultatfokus vil gi. En prosess som er både er utviklende og bevisstgjørende for enkeltspillere, lagene og klubben. Vi skal i tillegg ha et treningsregime innenfor fysisk og mental trening som vektlegger de ferdigheter som er nødvendige for den moderne fotballspiller. Vi etablerer en egen kravspesifikasjon for rollene i laget og et eget oppvarmingsprogram for alle lag.

6 Kampdimensjonen

7 Rollekrav/kravspesifikasjon
Keeper Backer Midtstoppere Indreløpere Sentral midtbane Kanter Spiss Tekniske krav Taktiske krav Mentale krav Fysiske krav

8 Keeper-rolla Tekniske ferdigheter
Beherske grunnteknikkene i forhold til: utgangsstilling, grep/mottak, fallteknikker, feltarbeid/strekarbeid – forflytting, utspark (5m-utspark, hel/halv-volley), kastteknikk, mottak/legge til rette for neste trekk/pasninger (tilbakespill), plassering Deffensive ferdigheter Dirigering/kommunikasjon Fotballforståelse, forutse farlige situasjoner, kunne soneforsvarr Sweeperegenskaper 1-v-1 Fysiske ferdigheter Spenst Styrke Hurtighet, reaksjonshurtighet og løpshurtighet Smidighet, beveglighet Psykiske ferdigheter Dirigere og gi feedback: oppmuntee, motivere Konsentrasjon, tålmodighet (f.eks i 1-v-1 situasjoner) Autoritet, sikkerhet – gjøre spillerne rundt seg trygge og gode Mot, vilje, tøffhet Offensive ferdigheter Valg av angrepstype: hurtig igangsetting eller roe ned, lange utspark/utkast eller korte, spilleforståelse og risikovurdering Ferdigheter i mottak, sparkteknikker, kastteknikker – keeperen som pasningsspiller Keeper-spiller ferdighet

9 Indreløper-rolla Taktiske/tekniske ferdigheter
Skape rom for seg selv og andre, flink til å frigjøre seg, gjøre seg spillbar Presise, godt timende løp inn i rom Godt blikk: være orientert før mottak, ha neste trekket klart( flere alt.) i mottaket Skal kunne – i forkant av pasning – ta hyppige initiativ til bevegelse inn i rom foran ballfører ( mellomrom og bakrom), gjerne overlapp på kant når sjansen byr seg Mottak/medtak i lengderetning Kunne ta bort press rettvendt, og feilvendt( finter/vendinger) Gode avslutteregenskaper, særlig skudd fra distanse Deffensive ferdigheter Gode 1.F-ferdigheter for å kunne vinne ballen rettvendt i midtbaneleddet Flink til å lese spillet/bryte motstanderens ballbane f.eks snappe støttepasninger Hurtig skifte mellom 1.F, 2.F, og 3.F – støte og falle av i presset i midtbaneleddet, stor intensitet og aggressivitet, fart på beina Fysiske ferdigheter - Stor løpskapasitet( utholdenhet) og løpsvilje Styrke i nærkampspillet Andre ferdigheter Mot, dristighet: tørre å by fram sine tekniske ferdigheter selv om man skulle mislykkes noen ganger Kreativ: evne og ferdigheter til å finne smarte og skapende løsninger Risikovurdering i pasningsspillet slik at vi ikke for ofte får breakdown imot

10 Midtstopper-rolla Taktiske/tekniske ferdigheter
Mye det samme som for vingback-rolla men med ekstra vekt på headeferdigheter 1.pasning etter ballerobring når han vinner rettvendt med kontroll Ta ansvar for frispilling i bakre ledd når vi ikke kan/ønsker å kjøre hurtige angrep. Deffensive ferdigheter Mye det samme som for vingback-rolla. I tillegg evne til å sette linja (2.F-ferdigheter), når stå/når falle i det bakre ledd – vurdere 1.Forsvarers arbeidsbetingelser og handle deretter Situasjonsbestemt kunne bryte ut av fireren og markere ut spiller i mellomrommet. Fysiske krav - spenst, styrke, hurtighet Andre ferdigheter Autoritet: skape trygghet og sikkerhet, risikovurdering – spille på store marginer Kommunikasjon: dirigere det bakre ledd og leddet foran – hindre at mellomrommet blir for stort Sjef/dirigent: ta ansvar i forhold til å motivere/dirigere/oppmuntre spillerne rundt seg

11 Vingback-rollen Taktiske/tekniske ferdigheter
”Ballsikker”: god i mottak/medtak( myk, avslappa og hurtig i mottak/medtak- 1.berøring!) Dyktig pasningsspiller: valg av løsninger( orientere seg) og stort repertoar av teknikker: korte/lange oppspill, innlegg( nærmeste/bakerste stolpe, bakrom), krosspasninger ”Reine” teknikker i forhold til: innsidespark, halvtliggende vristspark, kipp, bananinnlegg Kunne føre ballen i stor fart i åpent rom Gode tilslag med begge bein Gode dribleferdigheter Gode headeferdigheter: klareringer, pasninger, vinne dueller i lufta Deffensive ferdigheter Plasseringssikker, forholde seg til linja, se fare tidlig( 2.F og 3.F-ferdigheter) Gode 1.F-ferdigheter: presse, lede, oppholde, tackle, bryte pasninger Aggressiv og sterk i dueller/nærkampspill på bakken og i lufta( bakerste stolpe) Fysiske krav hurtighet( start/stopp og over distanse) Stor løpskapasitet( utholdenhet) og løpsvilje Styrke( i nærkamper) Andre ferdigheter Mot, dristighet: våge å utfordre 1-v-1 uten sikring i angrepssona Initiativ: gjøre seg tidlig spillbar, skape overtall i ledda foran, 2-v-1 på kantene

12 Midtbane-rollen Taktiske/tekniske ferdigheter ”Hovmesterblikk”
Kunne ta hurtige og fornuftige valg Hurtig og presis teknikk: mottak, medtak, vendinger, pasninger Flink til å variere/vende spillet, være ”ballsentral” eller ”spillmotor” Flink til å sette opp medspillere, ta spillere med utgangsposisjoner bak på bana med i spillet framover( vingbacker) Flink til å frigjøre seg, gjøre seg spillbar – romskaping i forkant av oppspill Avslutteregenskaper: fra returrom( distanseskudd) eller etter gjennomløp Deffensive ferdigheter Balansere laget, flink som ”kontrastopper” Gode 1.F-ferdigheter i forhold til å tackle, oppholde, lede – rette taktiske valg Sterk i nærkampspillet i lufta og på bakken – vinne dueller foran det bakre ledd Fysiske krav Stor løps-/arbeidskapasitet styrke Andre ferdigheter Prate og dirigere, være sjef i midtbaneleddet Mot: tørre å by seg fram selv når laget sliter, ville ha ballen og styre spillet

13 Midtspiss-rollen Taktiske/tekniske ferdigheter Evne til å frigjøre seg, gjøre seg spillbar for oppspill – romskaping i forkant Kvalitet i løp: Når/hvordan møte i mellomrom? Når/hvordan stikke i bakrom? Ryddig mottak: lavt tyngdepunkt, holde av press, kvalitet i 1.berøring Kunne motta/kontrollere ballen under press – både holde av og ta av presset i mottaket feilvendt, sidevendt og rettvendt – komme seg til avslutninger Stort repertoar i avslutningsteknikker, kombinert med kaldhet Flink til å sette opp medspillere på løp bakfra inn i mellomrom/bakrom med gode pasninger – gjerne på 1.berøring Deffensive ferdigheter Finne hurtig posisjonen i ”ramma”, gjøre en skikkelig jobb i første pressledd Fysiske krav Styrke Hurtighet:: rykk, tempovekslinger, hurtighet over distanse Smidighet, bevegelighet Andre ferdigheter Frekkhet Mot, tøffhet, aggressivitet i målfeltet Beslutsomhet

14 Spillvarianter 4-4-2 Grunnprinsipp offensivt - Frispillingsfasen

15

16 4-3-3 Frispillingsfasen mot 4-3-3

17

18 Inn i mellomrom - Midtre ledd i angrep

19

20 Oppspill – flikk/stuss

21

22 Midtre og fremre ledd – i etablert forsvar 4-3-3

23

24 Midtre og fremre ledd i etablert forsvar 4-3-3

25

26 Pasningsspill

27 1-v-1, 2-v-2, 3-v-3, Off/Def

28 Olympiatoppens modell for mental trening, Anne Marte Pensgård
Kamp- og trenings- forberedelser Selvtillit Spennings- regulering Motivasjon Konsentrasjon Mestre stress Mentale ferdigheter Målsetting Avspenning Visualisering Indre dialog Mentale basisteknikker Viking

29 Grunnleggende oppvarming

30 Fysiske øvelser The 11

31 Fysiske øvelser

32 BLÅ SKALLELOVEN 1 Vi skal stå på i medgang og i motgang!
2 Vi skal trå til og vise oss fram! 3 Vi skal aldri gi opp! 4 Vi skal vise karakter og styrke! 5 Vi skal gi alt for å vinne! 6 Vi skal ville mer enn de andre og alltid gi det lille ekstra! 7 Vi skal stille store krav til oss selv! 8 Vi har en plan med det vi gjør og tar ansvar for egne handlinger! 9 Vi skal være tydelige og tro mot Vår visjon og våre verdier! 10 Vi skal vise utvikling, gi ros og tåle ris! BLÅ SKALLELOVEN


Laste ned ppt "”EIN BLÅE TRÅD”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google