Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”EIN BLÅE TRÅD”. OVERSIKT  Innledning  Kampdimensjonen  Spillestil og relasjonelle ferdigheter med øvelser  1:1 ferdigheter med øvelser  Fysiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”EIN BLÅE TRÅD”. OVERSIKT  Innledning  Kampdimensjonen  Spillestil og relasjonelle ferdigheter med øvelser  1:1 ferdigheter med øvelser  Fysiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”EIN BLÅE TRÅD”

2 OVERSIKT  Innledning  Kampdimensjonen  Spillestil og relasjonelle ferdigheter med øvelser  1:1 ferdigheter med øvelser  Fysiske og mentale ferdigheter/ krav med øvelser  ”Blåskalleloven”

3 Sportslige retningslinjer for elitesatsningen i Viking  Hurtig pasningsspill i lengderetning  1:1 ferdigheter offensivt og defensivt  Forstå og utføre grunnprinsipper i 4-4-2 og 4-3- 3  Fremstå offensive og underholdende  Alltid ha et utviklingsfokus

4 UTVIKLINGSFOKUS  Alle lag i Vikings Elitesatsning skal ha en spillestil som er gjenkjennelig gjennom et hurtig pasningsspill i lengderetning. Dette innebærer øvelser i treningshverdagen som er tilpasset de ulike trinn der følgende momenter vektlegges:  Basis pasnings og mottaksferdigheter  Spill og formasjonsøvelser som vektlegger og presiserer spill i lengderetning

5 Utviklingsfokus  1:1 ferdigheter er den type ferdigheter norske spillere har størst utviklingspotensial på målt mot bedre fotballnasjoner. En bevisst holdning til utvikling av disse ferdigheter er avgjørende for spillestil, relasjonelle ferdigheter og for å kunne spille med større risiko som igjen er avgjørende for underholdningsmomentet. Tilpasset alle nivå skal derfor øvelser som vektlegger følgende momenter utføres:  tekniske ferdigheter 1:1  taktiske ferdigheter 1:1  spill og formasjonsøvelser som setter opp 1:1 situasjoner  Viking skal ikke ha en fast formasjon som gjennomføres på alle nivå. Det er viktig at vi utvikler spillere som behersker ulike formasjoner og til en viss grad ulike roller. 4-4-2 og 4-3-3 er utgangspunktet for andre valgte formasjoner og en forståelse av grunnprinsippene i disse vil gi spillerne kompetanse til å beherske andre formasjonsvalg. For å utvikle denne forståelsen skal det vektlegges:  taktisk skolering av spillerne  vektlegging av begge formasjoner i treningsarbeidet  bruk av begge formasjoner i kamp  Alle Vikings lag skal bestrebe seg etter merkelappen ”offensive og underholdende”. Et luftig begrep som er vanskelig å måle og som inviterer til synsing. Avgjørende er at det både i trening og kamp vektlegges og understrekes et ønske om å ta risiko for å skape en målsjanse og for å vinne kampen. At en er bevisst dette. At en våger å tape.  Disse retningslinjene som til sammen utgjør den blå tråden utgjør et utviklingsfokus kontra et resultatfokus. Dette betyr ikke at resultatene er underordnet eller mindre viktige i Viking. Målsettingen står fast. Men et utviklingsfokus gir en annen prosess frem mot resultatene enn et strengt resultatfokus vil gi. En prosess som er både er utviklende og bevisstgjørende for enkeltspillere, lagene og klubben.  Vi skal i tillegg ha et treningsregime innenfor fysisk og mental trening som vektlegger de ferdigheter som er nødvendige for den moderne fotballspiller. Vi etablerer en egen kravspesifikasjon for rollene i laget og et eget oppvarmingsprogram for alle lag.

6 Kampdimensjonen

7 Rollekrav/kravspesifikasjon  Keeper  Backer  Midtstoppere  Indreløpere  Sentral midtbane  Kanter  Spiss  Tekniske krav  Taktiske krav  Mentale krav  Fysiske krav

8 Keeper-rolla  Tekniske ferdigheter - Beherske grunnteknikkene i forhold til: utgangsstilling, grep/mottak, fallteknikker, feltarbeid/strekarbeid – forflytting, utspark (5m-utspark, hel/halv-volley), kastteknikk, mottak/legge til rette for neste trekk/pasninger (tilbakespill), plassering  Deffensive ferdigheter - Dirigering/kommunikasjon - Fotballforståelse, forutse farlige situasjoner, kunne soneforsvarr - Sweeperegenskaper - 1-v-1  Fysiske ferdigheter - Spenst - Styrke - Hurtighet, reaksjonshurtighet og løpshurtighet - Smidighet, beveglighet • Psykiske ferdigheter - Dirigere og gi feedback: oppmuntee, motivere - Konsentrasjon, tålmodighet (f.eks i 1-v-1 situasjoner) - Autoritet, sikkerhet – gjøre spillerne rundt seg trygge og gode - Mot, vilje, tøffhet • Offensive ferdigheter • Valg av angrepstype: hurtig igangsetting eller roe ned, lange utspark/utkast eller korte, spilleforståelse og risikovurdering • Ferdigheter i mottak, sparkteknikker, kastteknikker – keeperen som pasningsspiller • Keeper-spiller ferdighet

9 Indreløper-rolla  Taktiske/tekniske ferdigheter - Skape rom for seg selv og andre, flink til å frigjøre seg, gjøre seg spillbar - Presise, godt timende løp inn i rom - Godt blikk: være orientert før mottak, ha neste trekket klart( flere alt.) i mottaket - Skal kunne – i forkant av pasning – ta hyppige initiativ til bevegelse inn i rom foran ballfører ( mellomrom og bakrom), gjerne overlapp på kant når sjansen byr seg - Mottak/medtak i lengderetning - Kunne ta bort press rettvendt, og feilvendt( finter/vendinger) - Gode avslutteregenskaper, særlig skudd fra distanse  Deffensive ferdigheter - Gode 1.F-ferdigheter for å kunne vinne ballen rettvendt i midtbaneleddet - Flink til å lese spillet/bryte motstanderens ballbane f.eks snappe støttepasninger - Hurtig skifte mellom 1.F, 2.F, og 3.F – støte og falle av i presset i midtbaneleddet, stor intensitet og aggressivitet, fart på beina  Fysiske ferdigheter - Stor løpskapasitet( utholdenhet) og løpsvilje - Styrke i nærkampspillet • Andre ferdigheter - Mot, dristighet: tørre å by fram sine tekniske ferdigheter selv om man skulle mislykkes noen ganger - Kreativ: evne og ferdigheter til å finne smarte og skapende løsninger - Risikovurdering i pasningsspillet slik at vi ikke for ofte får breakdown imot

10 Midtstopper-rolla  Taktiske/tekniske ferdigheter - Mye det samme som for vingback-rolla men med ekstra vekt på headeferdigheter - 1.pasning etter ballerobring når han vinner rettvendt med kontroll - Ta ansvar for frispilling i bakre ledd når vi ikke kan/ønsker å kjøre hurtige angrep.  Deffensive ferdigheter - Mye det samme som for vingback-rolla. I tillegg evne til å sette linja (2.F- ferdigheter), når stå/når falle i det bakre ledd – vurdere 1.Forsvarers arbeidsbetingelser og handle deretter - Situasjonsbestemt kunne bryte ut av fireren og markere ut spiller i mellomrommet.  Fysiske krav - spenst, styrke, hurtighet • Andre ferdigheter - Autoritet: skape trygghet og sikkerhet, risikovurdering – spille på store marginer - Kommunikasjon: dirigere det bakre ledd og leddet foran – hindre at mellomrommet blir for stort - Sjef/dirigent: ta ansvar i forhold til å motivere/dirigere/oppmuntre spillerne rundt seg

11 Vingback-rollen  Taktiske/tekniske ferdigheter - ”Ballsikker”: god i mottak/medtak( myk, avslappa og hurtig i mottak/medtak- 1.berøring!) - Dyktig pasningsspiller: valg av løsninger( orientere seg) og stort repertoar av teknikker: korte/lange oppspill, innlegg( nærmeste/bakerste stolpe, bakrom), krosspasninger - ”Reine” teknikker i forhold til: innsidespark, halvtliggende vristspark, kipp, bananinnlegg - Kunne føre ballen i stor fart i åpent rom - Gode tilslag med begge bein - Gode dribleferdigheter - Gode headeferdigheter: klareringer, pasninger, vinne dueller i lufta  Deffensive ferdigheter - Plasseringssikker, forholde seg til linja, se fare tidlig( 2.F og 3.F-ferdigheter) - Gode 1.F-ferdigheter: presse, lede, oppholde, tackle, bryte pasninger - Aggressiv og sterk i dueller/nærkampspill på bakken og i lufta( bakerste stolpe)  Fysiske krav - hurtighet( start/stopp og over distanse) - Stor løpskapasitet( utholdenhet) og løpsvilje - Styrke( i nærkamper) • Andre ferdigheter - Mot, dristighet: våge å utfordre 1-v-1 uten sikring i angrepssona - Initiativ: gjøre seg tidlig spillbar, skape overtall i ledda foran, 2-v-1 på kantene

12 Midtbane-rollen  Taktiske/tekniske ferdigheter - ”Hovmesterblikk” - Kunne ta hurtige og fornuftige valg - Hurtig og presis teknikk: mottak, medtak, vendinger, pasninger - Flink til å variere/vende spillet, være ”ballsentral” eller ”spillmotor” - Flink til å sette opp medspillere, ta spillere med utgangsposisjoner bak på bana med i spillet framover( vingbacker) - Flink til å frigjøre seg, gjøre seg spillbar – romskaping i forkant av oppspill - Avslutteregenskaper: fra returrom( distanseskudd) eller etter gjennomløp  Deffensive ferdigheter - Balansere laget, flink som ”kontrastopper” - Gode 1.F-ferdigheter i forhold til å tackle, oppholde, lede – rette taktiske valg - Sterk i nærkampspillet i lufta og på bakken – vinne dueller foran det bakre ledd  Fysiske krav - Stor løps-/arbeidskapasitet - styrke • Andre ferdigheter - Prate og dirigere, være sjef i midtbaneleddet - Mot: tørre å by seg fram selv når laget sliter, ville ha ballen og styre spillet

13 Midtspiss-rollen  Taktiske/tekniske ferdigheter - Evne til å frigjøre seg, gjøre seg spillbar for oppspill – romskaping i forkant - Kvalitet i løp: Når/hvordan møte i mellomrom? Når/hvordan stikke i bakrom? - Ryddig mottak: lavt tyngdepunkt, holde av press, kvalitet i 1.berøring - Kunne motta/kontrollere ballen under press – både holde av og ta av presset i mottaket feilvendt, sidevendt og rettvendt – komme seg til avslutninger - Stort repertoar i avslutningsteknikker, kombinert med kaldhet - Flink til å sette opp medspillere på løp bakfra inn i mellomrom/bakrom med gode pasninger – gjerne på 1.berøring  Deffensive ferdigheter - Finne hurtig posisjonen i ”ramma”, gjøre en skikkelig jobb i første pressledd  Fysiske krav - Styrke - Hurtighet:: rykk, tempovekslinger, hurtighet over distanse - Smidighet, bevegelighet • Andre ferdigheter - Frekkhet - Mot, tøffhet, aggressivitet i målfeltet - Beslutsomhet

14 Spillvarianter 4-4-2 Grunnprinsipp offensivt - Frispillingsfasen Spillvarianter 4-4-2 Grunnprinsipp - offensivt

15

16 4-3-3 Frispillingsfasen mot 4-3-3

17

18 Inn i mellomrom - Midtre ledd i angrep

19

20 Oppspill – flikk/stuss

21

22 Midtre og fremre ledd – i etablert forsvar 4-3-3

23

24 Midtre og fremre ledd i etablert forsvar 4-3-3

25

26 Pasningsspill

27 1-v-1, 2-v-2, 3-v-3, Off/Def

28 Viking FK/hc@innspill.no Olympiatoppens modell for mental trening, Anne Marte Pensgård Mentale basisteknikker MålsettingAvspenningVisualiseringIndre dialog Mestre stress KonsentrasjonMotivasjon Spennings- regulering Selvtillit Mentale ferdigheter Kamp- og trenings- forberedelser

29 Grunnleggende oppvarming

30 Fysiske øvelser  The 11

31 Fysiske øvelser

32 BLÅ SKALLE LOVEN 1 Vi skal stå på i medgang og i motgang! 2 Vi skal trå til og vise oss fram! 3 Vi skal aldri gi opp! 4 Vi skal vise karakter og styrke! 5 Vi skal gi alt for å vinne! 6 Vi skal ville mer enn de andre og alltid gi det lille ekstra! 7 Vi skal stille store krav til oss selv! 8 Vi har en plan med det vi gjør og tar ansvar for egne handlinger! 9 Vi skal være tydelige og tro mot Vår visjon og våre verdier! 10 Vi skal vise utvikling, gi ros og tåle ris!


Laste ned ppt "”EIN BLÅE TRÅD”. OVERSIKT  Innledning  Kampdimensjonen  Spillestil og relasjonelle ferdigheter med øvelser  1:1 ferdigheter med øvelser  Fysiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google