Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORMASJON & ROLLER keeper midtstopper - back

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORMASJON & ROLLER keeper midtstopper - back"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORMASJON & ROLLER keeper midtstopper - back
sentral / defensiv / offensiv midtbane høyre / venstre midtbane møtende spiss / bakroms-spiss

2 FORKLARINGER

3 EN SPILLERS FOTBALFERDIGHET
Fotballferdighet Den Individuelle dimensjonen Den Relasjonelle dimensjonen Den Strukturelle dimensjonen Den Individuelle dimensjonen (hva du gjør med ballen, og i konkrete situasjoner) Fotballspillet stiller bestemte krav til enkeltspilleren. I løpet av en kamp kommer spilleren opp i utallige situasjoner som krever ulike løsninger, jfr at fotball er kroppslig utfoldelse. Spillerens evne til å velge hensiktsmessige løsninger og gjennomføre disse på en effektiv måte er avhengig av spillerens individuelle fotballferdigheter. En spiller med gode individuelle ferdigheter vil dessuten velge og utføre handlinger stabilt over tid og under ulike ytre forhold. Den Relasjonelle dimensjonen (hvordan kan du gjøre andre gode) I tillegg til å besitte gode individuelle ferdigheter må fotballspillere vite og kunne utnytte sine ferdigheter til beste for laget gjennom samhandling, som for eksempel mange samtidige bevegelser. I følge Nils Arne Eggen (1999) er samhandling evnen til å sette flest mulig av medspillerne i flest mulig situasjoner som de behersker best mulig. Det vil si å bruke sine individuelle ferdigheter i samspill med medspillerne slik at de kan utnytte sine evner og ferdigheter best mulig. Den Strukturelle dimensjonen (hvordan vi beveger oss samtidig, altså samhandling mellom flere spillere) Evnen til samhandling vil utvikles betydelig raskere dersom alle spillerne på laget har en felles forståelse for hvordan ulike situasjoner bør løses. Dette betyr at det er hensiktsmessig med noen forhåndsdefinerte retningslinjer for spillet slik at spillerne opplever en viss grad av forutsigbarhet, noe som gjør det enklere å velge en hensiktsmessig løsning i forhold til de individuelle ferdighetene som spillerne besitter. Klare retningslinjer vil dermed bidra til bedre samhandling i laget, og til at hver enkelt spiller for brukt sine ferdigheter på best mulig måte. Felles retningslinjer reduserer også antall mulige handlingsvalg, noe som bidrar til spillerne opplever at de har bedre tid. Dette vil igjen påvirke kvaliteten på handlingen. Eksempler på dette er bevegelser som gjøres av en kant når back har ballen, eller hva en andre spissen skal gjøre når den første spissen går i møtebevegelser, eller hva back skal gjøre når stopper får ballen osv.

4 Være orientert (persepsjon)
Persepsjon = hvordan vi oppfatter og tolker det som skjer rundt oss. Persepsjon er sannsynligvis avgjørende for å bli en topp fotballspiller, samtidig og heldigvis også en trenbar ferdighet. En person med godt utviklet persepsjon, vil tilsynelatende ha bedre tid og gjøre bedre valg enn en spiller med dårlig persepsjonsevne. Det betyr at de som er flinke på dette, vil kunne oppfattes som bedre teknikere og taktikere enn de andre. På ett sett så er det også riktig, på den andre siden er det persepsjonsevnen som får det tekniske og taktisk til og "sitte" bedre. For spillere som er flinke på persepsjon, så ser det alltid ut som om de har så mye bedre tid enn andre. Hva gjør du i tiden før du får ballen? Søker du info med sansene dine (øyne, nese og øre)? Pasningsekspertene hadde høyere søksfrekvens (så opp og orienterte seg før mottak) enn de andre. Spissene presterte bedre med ball når de søkte mye i forkant. Stopperne i Premier League søkte i større grad enn spillere på nivåer under. De beste rettvendte eller sidevendte seg i sekunder før innlegget kom. Det førte til at de så og oppfattet spissenes bevegelse inne i boksen. John Terry utmerket seg ved at han ofte rygger i stor fart mot eget mål, samtidig som han orienterer seg. De beste spillerne utmerker seg spesielt ved at de orienterer seg raskt og mye rett før og rett etter de har mottatt ballen. Eksempler på dette er Xavi, Iniesta, Fabregas, Van Deer Vaart, Scneider, Lampard og Øzil. Se Lampard: Se Gerrard: I spillsituasjon:

5 Offside Du er i offside hvis det ikke er to motspillere mellom deg og motstandernes mål akkurat når ballen spilles fra din medspiller og til deg. Den ene av motspillerne som må være mellom deg og motstanderens mål vil som oftest være keeperen, så i de fleste tilfeller vil en måle mot den bakerste forsvareren hos motstanderen. Etter at din medspiller har spilt ballen til deg, da har du lov til å gå inn i rommet bak bakerste forsvarer hos motstanderen og motta ballen og score for eksempel  Regelen gjelder ikke når du er på egen banehalvdel. Du går heller ikke i offside når du får ballen fra corner eller innkast. For at offside skal dømmes må spilleren som er i offside kunne anses å være delaktig i spillet. Når en spiller blir avblåst for offside, blir det forsvarende lag tildelt indirekte frispark fra der forseelsen fant sted. Se også

6 Begreper «Falle av» (rygge) = de som spiller i forsvar MÅ rygge bakover mot egen keeper hvis vi ikke har press på motstanderes ballfører. Dette hindrer at motstander få gjennomløpinger i vårt bakrom. ”Gå mens ballen går” = løpe inn i riktig pressavstand (el. takling) på motspiller mens ballen (pasningen) er på vei mot motspilleren. ”Bakrom” = rommet (området på banen) mellom forsvaret og keeperen på et lag. ”Mellomrom” = rommet mellom forsvaret og midtbanen på et lag. ”Overlap” = Når en spiller starter et løp bak ballfører, og løper i bue rundt og forbi ballfører, så gjør spilleren en overlap. Brukes ofte av back som starter på løp utenfor sin egen kantspiller og får ballen fra kantspilleren på overlap. Men kan utføres over hele banen.

7 FORMASJONER

8 4-4-2 4 forsvarere 4 midbanespillere 2 spisser SPISS SPISS KANT
MIDTBANE MIDTBANE KANT BACK STOPPER STOPPER BACK KEEPER

9 4-3-3 4 forsvarere 3 midbanespillere 3 spisser SPISS SPISS SPISS
MIDTBANE MIDTBANE MIDTBANE BACK STOPPER STOPPER BACK KEEPER

10 4-5-1 4 forsvarere 5 midbanespillere 1 spiss SPISS KANT KANT MIDTBANE
BACK STOPPER STOPPER BACK KEEPER

11 4-1-4-1 4 forsvarere 1 defensiv midtbane spiller 4 midbanespillere
1 spiss SPISS KANT MIDTBANE MIDTBANE KANT DEF MB BACK STOPPER STOPPER BACK KEEPER

12 4-2-3-1 4 forsvarere 2 defensive midbanespillere
SPISS 4 forsvarere 2 defensive midbanespillere 3 offensive midtbanespillere 1 spiss OFF MB KANT KANT DEF MB DF MB BACK STOPPER STOPPER BACK KEEPER

13 3-4-1 («NIER FOTBALL») 3 forsvarere 4 midbanespillere 1 spisser SPISS
KANT MIDTBANE MIDTBANE KANT BACK STOPPER BACK KEEPER

14 M E L L O M R O M B A K R O M Soneforsvar FORSKYVE I LINJE
SPISS SPISS 8-10 meter mellom spissene 8-10 meter mellom spillere i midtbaneledd 8-10 meter mellom spillere i bakre firer 10-12 meter mellom bakre firer og midtbaneledd 10-12 meter mellom midtbaneledd og spisser Forskyve samlet i leddet Alle leddene forskyver samtidig PRAT I LEDDENDE ER MEGET VIKTIG! PRAT MELLOM LEDDENDE ER MEGET VIKTIG! FORSKYVE I LINJE KANT MIDTBANE MIDTBANE KANT FORSKYVE I LINJE M E L L O M R O M BACK STOPPER STOPPER BACK FORSKYVE I LINJE B A K R O M KEEPER

15 Soneforsvar Sone = område som du har ansvar for defensivt, og som du kan klare å forflytte deg innen MENS ballen går. Du forlater sjelden eller aldri din sone defensivt, bare lar motspillere løpe inn i andre lagkameraters sone, uten å følge etter. Mannsmarkering er det motsatte = følge en bestemt spiller over hele banen. 4 spillere i forsvarsrekken som spiller i et soneorientert forsvar. Disse 4 skal forholde seg til hverandre og ikke til motstanderen. Spillerne har i utgangspunktet ansvar for hver sin sone, og de veksler mellom å være 1. forsvarer (den som presser ballfører), 2. forsvarer (den som sikrer) og 3. forsvarer (den som markerer). Viktige momenter vil være aggressivitet og presse/lede funksjonen i 1. forsvarer jobben. Riktig forhold med tanke på avstand og vinkel hos 2.forsvarer, og samhandling i sideforskyvning og trykk/fall bevegelsen hos alle i forsvarsfireren (3.forsvarere). Jobbe soneorientert inn til 16 meter, og innenfor dette være markerende. Forsvaret skal ha ansvar for bakrommet sammen med keeper. Forsvaret skal ha ansvaret for mellomrommet sammen med midtbanen. Ta ut dybde / falle når det ikke er press på ballfører. Backene skal hindre motstander i og komme rundt på sidene (skal lede innover i banen). Sideforskyving = Vi klarer aldri å dekke hele banebredden, og må sideforskyve spillerne for å dekke de viktigste rommene. Når motstander har ballen på ene siden, må vi sideforskyve laget, og vår motsatt kant og back trekke inn i banen, nesten helt inn mot bakre stolper. Dette må skje raskt og koster krefter og krever konsentrasjon!

16 GENERELT DEFENSIVT Defensivt betyr når motstander har kontroll på ball! Offensive spillere er også forsvarere når vi jobber defensivt. Ved balltap skal vi på noen få sekunder omstille til defensiv struktur. Kommunikasjon ekstremt viktig. Viktig å kunne lese spillet, «lufte» neste trekk/pasning hos motstanderen for å kunne komme tidlig opp i press – og eventuelt bryte. Rask forflytting opp i press, god 1.forsvarer – og rask og god posisjonering som 2.forsvarer.

17 GENERELT OFFENSIVT Offensivt betyr når vi har kontroll på ballen i eget lag! Ekstremt viktig å være orientert hele tiden, for å redusere risiko og få tempo i spill. Skal brukes få touch (1,2, maks 3) på vår banehalvdel når vi bryter Unntaket er når stopper og back har rom for å sette fart. Bredde i spillet bak i banen, med både midstoppere og backer. Backer skal være med å spille kanter så fort anledningen byr seg. Defensiv midtbane søker tidlig offensive oppspillspunkt – skal skje på 1./2. touch. Spiss jobber utrettelig ut i rom, og for å holde ball i lag.

18 ROLLER

19 Keeper FYSISKE KRAV Spenst Sterk/Stor Kroppsbeherskelse KJENNETEGN
Autoritet Spiller med lav risiko God på kommunikasjon Orientert SPISS OFF MB KANT KANT DEF MB DF MB BACK STOPPER STOPPER BACK KEEPER

20 Keeper Defensive ferdigheter Godt grep – kroppen alltid bak ballen.
Riktig og bra fotarbeid er nødvendig for å flytte seg riktig i forhold til skytter og ved innlegg, en keeper må være i stand til å forflytte seg raskt og riktig uten å komme ut av balanse og komme seg i rett utgangsstilling. Skal fungere som en sweeper – lese spillet, spesielt pasninger i bakrommet vårt. Stå skråstilt når motstander angriper fra kant for bedre oversikt. Dirigere bakre firer. Generelle keeperferdigheter.

21 Keeper Offensive ferdigheter
Skal være med i trilling av ball i bakre firer – den som skal være best orientert og «setter» ofte spillet. Pasningsferdighet, mottak og ballkontroll. Skal være «kontringsorientert».

22 Keeper Linker Trening: http://www.youtube.com/watch?v=OrSjzWvXKS4
Manuel Neuer: The Modern Day Goalkeeper:

23 Midtstopper FYSISKE KRAV Spenst Hurtighet Gode i duellspill KJENNETEGN
Autoritet Spiller med lav risiko Gode på kommunikasjon Sjef/dirigent SPISS OFF MB KANT KANT DEF MB DF MB BACK STOPPER STOPPER BACK KEEPER

24 Midtstopper Taktiske/Tekniske ferdigheter
Ballsikker, god til mottak (rolig, avslappet og hurtig ved mottak og medtak – førsteberøring). Orientere seg oppover i banen før pasning mottas. Medtak skal brukes så fort det lar seg gjøre!! Gode pasningsspillere: Velge riktige løsninger - god evne til å orientere seg og et stort repertoar av forskjellige pasninger, som korte og lange framspill, innlegg, crossballer, pasning med utsiden, vristspark. God første avlevering etter ballerobring. Ta ansvar for å gjøre seg spillbar i bakerste ledd. Kunne føre ballen hurtig framover. Godt hodespill (vinne dueller, rydde unna, avlevering). Ansvar for å få laget kjapt ut.

25 Midtstopper Defensive ferdigheter
Plasseringssikker, forholde seg riktig til linjen, se farer tidlig (våken som andre- og tredjeforsvarer). Dyktig førsteforsvarer: presse, lede, oppholde, takle, bryte pasninger. Ved 20 meter fra eget mål led utover - ellers innover mot sikringsspiller. Aggressiv og sterk i dueller. Markere på offensiven (når vi selv angriper) - bryte foran. Kunne bestemme linjen: Når blir vi stående, når faller vi tilbake til backlinjen? Vurdere førsteforsvarerens oppgaver og handle deretter. I visse situasjoner bryte ut av den bakre fireren og (ut)markere spillere i mellomrommet. Dirigere spillere til å følge dype gjennombruddsløp. Skal støte ut i spiller fra 20 meter og inn. Klarere langt, høyt og bredt når nødvendig. Falle av i støtte til back.

26 Midtstopper Pasningsalternativer (når du har ball i beina)
Prøv å vri spill på back (Rulle ball i bakre firer inntil overtall oppnås på en side), spille ut midtspissen(e) hos motstanderen, sette motsatt stopper (back) fri med ball - utfordre med ball for å oppnå gjennombrudd hos back. Pasning i bakrom mot cornerflagg - langpasninger mot etablert og ved brudd langt ned i banen med mulighet for å true bakrom direkte eller indirekte via flikk. Effektivt hvis motstanderen står høyt. Langpasning på flankespiller. Pasning opp på sentral midtbane – spesielt nyttig når flanke/back presses. UNNGÅ: Lange pasninger på tvers i bakre firer, der motstander kan fange opp ballen!!!

27 Midtstopper Linker Teori: Sergio Ramos: Thiago Silva: Vincent Kompany:

28 Back FYSISKE KRAV Hurtig (korte og lange løp)
Stor løpskapasitet og løpsvilje (utholdenhet) Styrke (i dueller) KJENNETEGN Mot: våge å utfordre en mot en i angrepssonen. Initiativ: Gjøre seg tidlig spillbar, skape overtak på kanten (to mot en). SPISS OFF MB KANT KANT DEF MB DF MB BACK STOPPER STOPPER BACK KEEPER

29 Back Taktiske/Tekniske ferdigheter
Ballsikker, god til mottak (rolig, avslappet og hurtig ved mottak og medtak – førsteberøring). Vend opp med fot mot sidelinjen. Vinkle kropp riktig i forkant!!! Orientere seg oppover i banen før pasning mottas. Gode pasningsspillere: Velge riktige løsninger (god evne til å orientere seg og et stort repertoar av forskjellige pasninger, som korte og lange framspill, innlegg, crossballer, pasning med utsiden, vristspark). Kunne føre ballen hurtig framover. Gode dribleegenskaper er ofte nyttig når back kommer høyt i banen. Godt hodespill (vinne dueller, rydde unna, avlevering)

30 Back Defensive ferdigheter
Ikke bli lurt/overspilt - press innlegget - ta ballen. Plasseringssikker, forholde seg riktig til linjen, se farer tidlig (våken annen- og tredjeforsvarer). Ikke bli lurt ut av linjen, og kom for høyt i banen. Er du usikker så stå i linjen. Dyktig førsteforsvarer: presse, lede, oppholde, takle, bryte pasninger. Ved 20 meter fra eget mål led utover - ellers innover mot sikringsspiller. Aggressiv og sterk i dueller. Påse at vi går i angrep med bare en back om gangen. Ansvar for ytterste mann når det angripes i sin sone (ved overlap ta ytterste mann). Markere på offensiven (når vi selv angriper) - bryte foran. Husk posisjonering (stå på den siden av angriperen som ballen er på).

31 Back Pasningsalternativer (når du har ball i beina)
Kjapt opp på kantspiller - utfordringen for ballføreren (back) i denne fasen er å finne et pasningsalternativ tidlig og slå pasningen umiddelbart (helst på direkten). Ta ut dybde for gjenlegging (hvis kantspiller er presset). Slå eventuelt direkte i bakrom mot hjørneflagg. Vi slår langt dersom bakrommet er stort (ofte ved overganger) og dersom det ikke er andre alternativ. Når kant møter og beveger seg innover på banen og spiss stikker i bakrom skal offensiv midtbane være spillbar (diagonalløp) i rommet som kant forlater. Vegg til midtbanespiller inne på banen. Inn til defensiv midtbanespiller for gjenlegging til midtstopper eller eventuelt for vending - midtbanespiller i lengderetning. I mellomrom på møtende spiss (viktig at ballen kommer akkurat i det møtende spiss møter – timing viktig, og øyekontakt kan hjelpe når det er mulig). Vri spill på keeper/midtstopper når rommene er for trange/små eller at risikoen er stor. Høyere opp på banen (motstanders banehalvdel): langpasning motsatt (crosser).

32 Back Offensive bevegelser (når vi har ball i laget)
Bevegelse når vi vinner ballen et stykke ned på egen banehalvdel: Kjapt ut på siden, spesielt viktig når keeper har ballen – og hvis du har rom, gå høyt og bredt. Bevegelse når din medspiller/kantspiller er rettvendt og utfordrer innover på banen: Søk overtall på sidene (overlap) Husk at din medspiller/kantspiller må være rettvendt for at man skal gå på overlap Når din medspiller/kantspiller er feilvendt og presset – bli i støtteposisjon!!! Bevegelse når din medspiller/kantspiller spiller opp på møtende spiss: Back kan bevege seg opp langs siden for gjennomspill fra møtende spiss eller offensiv sentral midtbane (for eksempel etter gjenlegging fra møtende spiss (tredjemannsløp). Når kan en back gå på overlap? Når din medspiller/kantspiller er rettvendt og utfordrer. Når backer har rom på sin side, så skal han opp og være med og spille kant!

33 Back Linker Teori: Defending as fullback: Dani Alves: Carlos/Cafu:

34 Sentral/defensiv midtbane
FYSISKE KRAV Hurtig forflyttning Veldig Stor løpskapasitet og løpsvilje (utholdenhet) Styrke (i dueller) KJENNETEGN Snakke med og dirigere medspillerne. - Holde laget i balanse. Være ”sjef” på midtbanen. - ha ”blikk for spillet”. Vilje til å ballen og styre spillet. - Mot: Når laget møter motgang, være den som ”tar hånd om spillet” og går foran og tråkker til litt ekstra i duellene. SPISS OFF MB KANT KANT DEF MB DF MB BACK STOPPER STOPPER BACK KEEPER

35 Sentral/defensiv midtbane
Taktiske/Tekniske ferdigheter ”Hovmester”- overblikk. Skal kunne treffe hurtige og kloke valg. Når vi klarer å bryte skal du klare å treffe en offensiv medspiller høyere i banen på 1. eller 2. touch. Hurtig og presis teknikk ved avleveringer, vendinger og mottak. Sikkert pasningsspill, både kort og lang pasning. God langpasningsferdighet selv med lite rom tilgjengelig. Dyktig til å variere/vende spillet, være lagets ”spillemotor”. Skal med presise pasninger kunne få backene med i spillet framover på banen. Avslutningsegenskaper fra distanse ved annenball eller gjennombrudd. Skudd fra +20 meter og nærmere.

36 Sentral/defensiv midtbane
Defensive ferdigheter Skape balanse i laget, dyktig til å forhindre kontringer imot. Holde dybde når vi er i angrep hvis motstander har likt antall angripere som vi har forsvarere. Forberedt på hurtig gjenvinning av ball. Gode førsteforsvareregenskaper når det gjelder å takle, oppholde, lede motstanderen. Støte i ballfører som utfordrer fra mellomrom (doble opp). Sterk i duellspillet både langs bakken og i hodespillet – vinne dueller foran backlinjen. Vinne andreballer.

37 Sentral/defensiv midtbane
Pasningsalternativer (når du har ball i beina) Alle medspillere er aktuelle mottakere av ball – å vende spillet er viktig! Spesielt viktig: spiss i rom - oppfatte og utnytte bakrom hos motstanderne. Spille flanke fri i mellomrom: Offensiv midtbane løper i bueløp ut mot siden mens flanke krysser løpet innover på banen. Defensiv midtbane legger ballen i mellomrom til flanke.

38 Sentral/defensiv midtbane
Offensive bevegelser (når vi har ball i laget) Hvordan bør sentral midtbane bevege seg for å ta imot pasning fra bakre ledd? For å unngå at sentral midtbane får ballen feilvendt – bevegelse diagonalt bakover mot midtstoppere. Gir bedre muligheter for å orientere seg fremover i banen, og vende opp eller å vri spill. Bue løp mot backene for å skaffe seg god vinkel. Kan i enkelte tilfeller, når midtstoppere går bredt – falle ned som et pasningsalternativ mellom stopperne. Hele tiden søke rom, slik at du blir spillbar for stoppere, back, kanter og offensive spillere. Spilles det med to sentrale/defensive midtbanespillere, skal alltid en være med opp som en offensiv midtbane/spiss.

39 Sentral/defensiv midtbane
Linker Teori: Philipp Lahm: Sergio Busquets: Xabi Alonso:

40 Offensiv midtbane FYSISKE KRAV Hurtig forflyttning Utholdenhet
Styrke (i dueller) KJENNETEGN Kloke og lure spillere. Søker alltid etter rom, stor radius. Ser muligheter som ikke andre ser. Ekstremt godt orientert, og har ofte unike ferdigheter på persepsjon. Gode medtak/mottaksferdigheter. God pasningsfot (kort-lang, begge bein). SPISS OFF MB KANT KANT DEF MB DF MB BACK STOPPER STOPPER BACK KEEPER

41 Offensiv midtbane Taktiske/Tekniske ferdigheter
Skape rom for seg selv og andre, god til å gjøre seg spillbar. Presis og god timing på løp inn i feltet. Godt blikk for spillet, ha neste trekk klart, flere alternativer med mottak av ballen. Være orientert bak og til siden før alle ballmottak. Skal kunne gi flere alternativer til medspillere med ballen: For eksempel overlappinger på kanten eller dybdeløp i midten. Godt ballmottak/medtak i dybden. Skal kunne fjerne press rettvendt og feilvendt med finter og vendinger. Kunne skjerme godt/ ta av press/ drible seg forbi. Gode avslutningsegenskaper både ved skudd fra distanse og med fart inn i motstanderens straffefelt.

42 Offensiv midtbane Defensive ferdigheter
Gode førsteforsvarsegenskaper for å kunne vinne ballen rettvendt på midtbanen. God til å lese spillet/bryte motstanderens ballbane, for eksempel tilbakespill fra angripere. Vinne andreballer. Kunne skifte mellom press og dekning av midtbanen, støte fram eller falle tilbake. Velge riktig press etter balltap, gjenvinning eller senke farten på kontring imot. Aggressivitet og intensitet, ”fart på beina”.

43 Offensiv midtbane Pasningsalternativer (når du har ball i beina)
Alle medspillere er aktuelle mottakere av ball – å vende spillet er viktig! Spesielt viktig: spiss i rom - oppfatte og utnytte bakrom hos motstanderne. Slippe pasning opp på spiss, komme tidlig i dybde på spiss – og direkte igjennom på kant/motsatt spiss. Spille kant med gjennombruddspasning mellom stopper og back.

44 Offensiv midtbane Offensive bevegelser (når vi har ball i laget)
Trykke opp etter gjennombrudd for å være målfarlig innenfor 16 meteren. Angripe og gjøre seg spillbar i mellomrom. Gå på overlap rundt kant hvis kant går innover på banen. Dybdeløp: Utfordre rom mellom back og midtstopper for gjennombrudd. Bueløp ut mot siden når sentral midtbanespiller har ballen for å spille kant fri i mellomrom. Søk hele tiden etter rom som er forlatt av spiller som utfører førstebevegelse (såkalt andrebevegelse)

45 Offensiv midtbane Linker
Teori: Messi: Philippe Couthino: Xavi Hernandes:

46 Høyre/Venstre midtbane (kant)
FYSISKE KRAV Hurtig: Temposkifter, rykk, retningsforandringer, hurtighet ved lengre løp. Utholdenhet: Stor løpskapasitet og løpsvilje. KJENNETEGN Våge å utfordre en mot en. MYE Mot: Våge å utfordre en gang til selv om en mislykkes. Frekkhet. SPISS OFF MB KANT KANT DEF MB DF MB BACK STOPPER STOPPER BACK KEEPER

47 Høyre/Venstre midtbane (kant)
Taktiske/Tekniske ferdigheter Gode dribleegenskaper og finter. Utfordre 1 mot 1 mot bakre ledd (fortrinnsvis på motstanders banehalvdel – siste 1/3 av banen) Dyktig til å motta ballen både rettvendt, feilvendt og sidevendt. Rykk fra markering, rettvendt i medtak av pasning, sette fart å utfordre rett mot motstanderne. Medtak: med fot ut mot sidelinjen, medtak innover for å klargjøre for overlap. Kunne slå presise innlegg, og god med begge bein. Avslutningsegenskaper: Alene med keeper, bakerste/forreste stolpe. Kunne gjøre seg spillbar i gode utgangsposisjoner, skape rom for framspill. Sterk på å sette opp og utnytte 2 mot 1-situasjoner.

48 Høyre/Venstre midtbane (kant)
Defensive ferdigheter God i plasseringsspillet, finne sin plass i ”rammen”. Avhjelpe midtbanespillerne ved å være god i førsteforsvarerrollen; oppholde og lede motspillere innover. Viktig å finne rett presshøyde (når press motstanders back og/eller kant)

49 Høyre/Venstre midtbane (kant)
Pasningsalternativer (når du har ball i beina) Med ball i beina og rettvendt – kan en skjære inn på banen for overlap fra back/midtbanespiller. Dette fordi vi ved å stå mer sentralt vil kunne slå pasninger framover og til begge sider. Spille vegg med møtende spiss. Hvis feilvendt se etter dyp midtbane eller back – støttepasning – viktig med bevegelse etterpå (bakrom, mellomrom, bredde) Diagonalpasning (crossere) mot cornerflagg motsatt, eller evt bakromspasning på dybdeløp fra offensiv midtbane. Drible: Når drible? Når en kantspiller har ballen høyt og bredt og det er en 1 mot 1 – situasjon uten sikring, bør vi drible eller slå et tidlig innlegg.

50 Høyre/Venstre midtbane (kant)
Offensive bevegelser (når vi har ball i laget) Bevegelse når back har ball på vår banehalvdel Ut mot sidelinjen for å motta ball fra back. Alternativer når du mottar ball: vende opp eller slå støtte Løp mot motstandernes banehalvdel/bakrom for direkte gjennomspill – dette frigjør plass for andre medspillere Bevegelse når sentral midtbane har ball – på motstanderens banehalvdel: Mot midtbanespiller for å gi støtte (innover på banen) - Hvorfor? Gi rom for back Innover på banen i mellomrom – Hvorfor? Kanten kan da få ballen i mellomrom, og enten sette fart, eller legge stikker på spiss. I rommet mellom motstanders stopper og back for gjennombrudd og få ballen med på medløp fra spiss/midtbanespiller. I rommer utenfor og bak back, og få pasning tredd igjennom mellom stopper og back. Særlig aktuelt når back står inne i banen. Plassering hvis spillet bygges opp på motsatt side: Hold bredde i spillet, vær tålmodig – slik at vi beholder rom inn på banen. Eventuelt start innover på banen i mellomrom eller i skjær innover på banen på langt diagonalløp hvis spiss/spisser går på løp og etterlater seg dette rommet. Skjære inn fra motsatt i rom på bakre stolpe ved innlegg fra motsatt flanke.

51 Høyre/Venstre midtbane (kant)
Linker Teori: Ronaldo: Franck Ribéry: Best left wingers of the world:

52 Spiss Møtende spiss ? Bakroms-spiss ?
Stort repertoar i forskjellige avslutningsteknikker, kombinert med å være ”kald”. Effektiv avslutter, 2 mål av 3 åpenbare målsjanser. Unngå stress i avslutningsøyeblikket. Dersom du blir stresset når du mottar en ball foran mål, da har du øvd for lite på å score - øv mer  Komme foran i de fleste dueller (3 av 5) foran motstanders mål. Klar til å skjære inn på første stolpe ved innlegg. Tro på og være ALLTID forberedt på at du får ballen når den spilles inn i feltet. SPISS OFF MB KANT KANT DEF MB DF MB BACK STOPPER STOPPER BACK KEEPER

53 Bakroms-spiss Taktiske/Tekniske ferdigheter
Rask på korte og lengre distanser (10meter/30meter). Gode dribleegenskaper. God på bevegelse. Strekke bak motsatt stopper mot etablert for å skape rom på ballsiden. Stikk i rom som skapes av kanter som møter. Utfordre i bakrom mellom midtstopperne (og mellom back og midtstopper/sidelinje). Gå på stuss fra møtende spiss.

54 Møtende spiss Taktiske/Tekniske ferdigheter
Kunne gjøre seg spillbar for framspill, skape plass for mottak av ballen. God hodespiller. God på å legge igjen. God i mottak, kvalitet på førsteberøring. Mottak under press, både kunne holde presset vekk feilvendt og kunne vende opp. Hurtig ballkontroll på små flater. Klare å komme til avslutninger. God til å sette opp medspillere rettvendt med gode pasninger, gjerne på første berøring.

55 Spiss Defensive ferdigheter
God i plasseringsspillet, finne sin plass i ”rammen”. Avhjelpe midtbanespillerne ved å være god i førsteforsvarerrollen; oppholde og lede motspillere innover. Viktig å finne riktig presshøyde (når skal motstanders back og/eller stopper presses) Ved bruk av to spisser, jobbe samlet.

56 Bakroms-spiss Alternativer (når du har ball i beina) Innlegg.
Rett på mål. Støttepasning, gjelder særlig ute på siden etter diagonalløp.

57 Møtende spiss Alternativer (når du har ball i beina)
Flikk på medspiller. Ut på siden på løp av back/kant. Ut på back (forutsetter at kant skaper rom for back ved å true bakrom). Vende opp for gjennomspill på medspiller. NB! Fortrinnsvis når en ikke har motstander i rygg, i så tilfelle legg igjen. Legge igjen til rettvendt midtbanespiller NB! Få touch på ballen som møtende spiss for frispilling!!

58 Spiss Offensive bevegelser (når vi har ball i laget)
Møte i tidlig oppspillsfase, fra posisjon bak motsatt stopper. Splittløp: to spisser som er sentralt plassert, løper på tvers i hver sin retning for å skape rom i midten for gjennomløping bakfra. Spissene løper diagonalt i samme retning for å skape gjennomløping av kantspiller på blindsiden. Å rykke i mot etter å ha rykket fra (møtende spiss) Generelt bruke diagonalløp i frie rom. V-løp: å løpe i en retning for så å løpe motsatt (for eksempel ved innlegg). Bueløp (begge eller en). Når møtende spiss møter og ikke blir spilt, søker andre spissen bevegelse i rommet bak møtende spiss.

59 Spiss Linker Teori: Zlatan: Suarez & Sturridge: Torres: Drogba:

60 NÅR DU SPILLER FOTBALL Vær alltid orientert Vær alltid forberedt
Bruk skarpe bevegelser Vær sterk og i balanse Utfør alt med nøyaktighet Prat og ta ansvar


Laste ned ppt "FORMASJON & ROLLER keeper midtstopper - back"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google