Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

av Marius Daniel Kjetil Sissel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "av Marius Daniel Kjetil Sissel"— Utskrift av presentasjonen:

1 av Marius Daniel Kjetil Sissel
Project ( M ) Vi har hatt følgende problemstillinger Straumforbruk - sløsing/enøk Straumpris korleis er den samnsett. nettleige-straumpris-avgifter kven styrer fordelinga? av Marius Daniel Kjetil Sissel

2 Straumforbruk Kva kan eg spare?
Det er mest å spare innan områder som romoppvarming, varmtvann og belysning. Ein enkel regel seier at ein kan få tatt ut ein tredjedel av enøk-gevinsten gjennom endrede bovaner. Den neste tredjedelen kan ein få del i gjennom enkle service- og vedlikehaldsarbeider på tekniske anlegg. Den siste tredjedelen er knytt til meir omfattande tiltak som tilleggsisolering, utskiftning av dører/vindauge etc.

3 Energiøkonomisering Før hadde Kvinnherad Energi ein egen enøk konsulent. Han jobba med å innformera den enkelte forbrukar om energiøkonomisering og utføra enøktiltak. No har ikkje Kvinnherad energi ein egen enøk konsulent, men dei har ein sammarbeidsavtale med med Haugaland enøk senter. Enøkverksemda til kvinnherad energi er lovpålakt og vert finansiert gjennom eit deffinert påsalag til nettleigetariffen for sluttbrukarar på 0,2 øre/kWh. For ei tid til bake utførte Kvinnherad Energi eit enøk tiltak, som gjekk ut på at folk kunne bytta sine gamle dusjer med nye sparedusjar.

4 Straumpris - Korleis er den samansett ?
Spottpris - det vil si at strømprisen til din følgjer prisvariasjonane i kraftmarknaden (gjerne et veid gjennomsnitt over ein gitt periode, for eksempel ein månad). I tillegg til spottpris i marknaden, legger kraftleverandøren på et fast påslag (forteneste). Fastpris - det vil si at strømprisen er fastsett for ein avtaleperiode. Ein slik periode kan være for eksempel 1, 2 eller 3 år. Nettleie er det du betaler for transport av elektrisitet frå produksjon til bruker. Nettverksemd, det vil si drift og vedlikehald av elektrisitetsnettet regnast som ein monopolverksemd. Det er ingen som kan konkurrere om dette, det finnes bare eit elektrisitetsnett, ikkje fleire parallelle nett. Inntektene til nettselskapa regulerast av energimyndigheta (NEV) I nettleia inngår eitt obligatorisk påslag til statens Energifond på 0,8 øre/kWh (2004). Det er Enova SF som disponerer Energifondet. Avgifter til staten består av ein forbruksavgift (tidligare kalla el-avgift) på 9,67 øre/kWh (2004) og meirverdiavgift. Det betalast meirverdiavgift på både nettleie, kraftpris og forbruksavgift.  Fordelinga er styrt av energi marknaden.

5 Straumforbruk I ein gjennomsnitts familie i Noreg fordeler seg slik:
Romoppvarming : 55 % Vannoppvarming : 15 % Belysning : 12 % Husholdningsapparater : 10 % Matlagning : 5 % Diverse : 3 %

6 Næringsbygg - Energi til drift av bygninger er i dag ca. 82 TWh i et normalår eller 38% av landets stasjonære energibruk. - Energibruk i næringsbygg utgjorde i TWh. , - Ca halvparten energibruken i næringsbygg går til oppvarming. Forhold som påvirker energibruk i næringsbygg - Brukerkrav/type næring i bygget - Nytt eller gammalt bygg - Energipriser - Teknologisk utvikling - Eie eller leie - Konjukturendringer, økonomisk vekst - Klima Industrien - Norsk industri hadde i 2001 ein samla energibruk på 75,4 TWh

7 Enøktiltak ein kan ta i bruk:
ü      Bruk vinduer med høy isolasjonsfaktor i opphaldsrom ü      Legg ekstra isolasjon på loftet ü      Bytt ut gamle panelovner med nye som har mulighet for nattsenking ü      Slå av alt unødvendig strømforbruk ü      Slukk utelamper om dagen og lyset i rom du forlater ü      Sjekk oljefyren og parafinkaminen - husk service hvert år ü      Bruk sparedusj ü      Skift pakninger i dryppende varmtvannskraner ü      Senk termostaten på varmtvannsberederen til 65 grader ü      Innetemperaturen bør ikke overstige 21 grader ü      Avrim kjøleskap og fryser ü      Ha tidsur på motorvarmeren ü      Skift til sparelysepærer ute og i kalde rom ü      Tett trekken ü      Luft kort og effektivt ü      Flytte på møbler som står foran ovner ü      Installere wattmeter som angir strømbruken

8


Laste ned ppt "av Marius Daniel Kjetil Sissel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google