Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emnekart-drevne portaler: Dører inn til kunnskapsnasjonen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emnekart-drevne portaler: Dører inn til kunnskapsnasjonen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Emnekart-drevne portaler: Dører inn til kunnskapsnasjonen?
Stian Danenbarger Bouvet AS

2 Agenda Innledning: ”Emnekart -drevet” portal? Hva betyr det?
Oversikt over emnekart-drevne portaler i Norge Hvor det begynte Oppsummering av de viktigste suksessfaktorene Veien videre Fire rapporter fra kunnskapsnasjonens byggeplass

3 ”Emnekart-drevet” portal? Hva betyr det?
Ingen formell definisjon… Typiske kjennetegn: Navigasjon på portalen = navigasjon i et emnekart Sider sentreres rundt et emne Viser emnets attributter, evt. i et gitt perspektiv - og kanskje noen ”gode naboer” Typiske vedlikeholdsmodeller – evt. med web-grensesnitt: (”Batch”-prosessering av emnekart-filer) Dynamisk oppdatering av emnekart-struktur i portal-applikasjon CMS

4 Emnekart-drevne nettsteder i Norge – akkurat nå:
I produksjon: ++ Under utvikling: skatteetaten.no Statsministerens kontor Statistisk Sentralbyrå IFE/Halden Reactor Project kulturnett.no

5 Hvor det startet – sitater fra forprosjekt for ITU (’ Nasjonalt forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning ’): ”… er en del av…” ”…består av…” ”… ligner på…” Eksempler: ”Har samme forfatter” ”Har jobbet sammen” ”Tilhører samme kategori” ”Relasjoner mellom objekter og ulike grupperinger av objekter gir brukerne mange veier inn til samme innhold, og stimulerer til å utforske på tvers av innholdet i tjenesten.” ”Visualisering av dette nettverket skal gi brukeren en konseptuell modell av nettverket, og gi en følelse av å befinne seg i et ’relasjons-rom’.”

6 Og nesten samtidig... Topic Maps Core arrives
05:03, 7 Dec 2000 UTC | Simon St.Laurent Topicmaps.org has delivered a stable set of core deliverables, along with a draft of XML Topic Maps 1.0 and the XML Topic Maps Processing Model. XTM is built on ISO 13250, which defines "a standardized notation for interchangeably representing information about the structure of information resources used to define topics, and the relationships between topics.... A topic map defines a multidimensional topic space -- a space in which the locations are topics, and in which the distances between topics are measurable in terms of the number of intervening topics which must be visited in order to get from one topic to another, and the kinds of relationships that define the path from one topic to another, if any, through the intervening topics, if any. " The core deliverables includes the parts of XTM which are "not subject to any future change that would invalidate any XTM document or XTM application that conforms", while XTM 1.0 includes both those core deliverables and additional content which are still subject to "Authoring Group (AG) Review process."

7 Resultat: http://itu.no
Oppsummering etter leveransen: ”Tjenesten er et ubegrenset antall elementer som er lenket til hverandre i nettverk.” ”Styrken ligger i visualiseringen av ITUs nettverksbyggende funksjon, alternativ/annerledes enn andre, og støtter brukernes mulige utforskende atferd ved at relatert materiale er lett tilgjengelig fra hvor som helst.”

8 Funksjonelle behov og suksessfaktorer for en portalløsning:
Tilgjengelig – lett å bruke og forstå Effektiv – minimalisere steg til målet Konsistent – interaksjon, navigasjon, vokabular Nyttig – tjener formålet Engasjerende – invitere til videre interaksjon Finne Fortære Finne mer Sluttbruker Aggregere Skalte Valte Levere Bidragsyter Administrator

9 Emnekart-drevne portaler og tilgjengelighet
Rike relasjoner – unngå ”hierarkisk tvangstrøye” Emnekart er et ekspressivt ”symbolspråk” – enkelt å forstå og bruke Roller og arbeidsflyt muliggjør privat forhåndsvisning, iterative endringer og godkjenningsprosess …Gir forretningskyndige og kunderettede ansatte kontroll! ”Det blir veldig lett fordi det er sånn hjernen fungerer. Man tenker assosiativt” – Steinar Q. Andersen, forskning.no

10 Eksempel: Publiserings-”motorvei” på forskning.no
Velkjent skjema-orientert publiseringsmetafor...

11 Emnekart-drevne portaler og effektivitet
Krysslenking – mange veier til mål, mange snarveier Unngår håndkodede lenker – eliminerer intern ”lenkeråte” Skalerer til store mengder informasjon ved behov Bygg med ”byggeklosser” Dynamiske løsninger har umiddelbar forhåndsvisning, uten restart Stort gjenbruks-potensiale (XML, SGML, …) ”For å si det som det er: Jeg ble nesten svimmel over hvor mye mer tilgjengelige artiklene var” – Jon Solberg, Norges forskningsråd, om forskning.no

12 Emnekart-drevne portaler og Konsistens
Sentrale virksomhetskonsepter kommuniseres – internt og eksternt Felles innfallsport til virksomhetens data – for mennesker og maskiner – sikrer kontinuerlig oppdatering og forenkler integrasjon ”Agilitet” – endres lett når virksomheten endres Unngå fragmentering av nettstedet ...”Zero degrees of separation”...

13 Emnekart-drevne portaler og nytteverdi
Perspektiver muliggjør målrettet levering basert på kontekst Kommuniserer sentrale virksomhetskonsepter og –relasjoner Besøks-statistikker knyttes direkte mot konsepter og relasjoner

14 Emnekart-drevne portaler og Engasjement
Stimulere nysgjerrighet, tilfeldig utforskning Friste med relatert innhold ”Det er mye morsommere å publisere enn før. Emnekart gir ubegrensede muligheter” – Eli Rekstad, Forbrukerrådet

15 Eksempel: ITUs ”assosiasjonsmeny”...
Flash-meny med ”flytende” tekst og ”tooltip”-interaksjon Tekstene klikkbare – lenket til emner i ’itu.no’s emnekart Viste emner er nære naboer i emnekartet (graf-traversering med dybde to)

16 Eksempel: ”Et hav av muligheter”...
Flash-navigasjon for barn, presentert på ”Forskningsdagene”: Visuelle elementer klikkbare – lenket til emner i ’forskning.no’s emnekart Teksten vedlikeholdes i ’forskning.no’, hentes via web service

17 Kommer snart: Sammenkopling av nettsteder

18 Nær framtid: Port 80 blir mer og mer viktig...
En emnekart-drevet portal er ”fremtidsrettet” – kan enkelt fremstå som Intern og ekstern indeks og ”XML-database” (semantic web) ”Web Service” (REST/SOAP) ...et integrasjonsgrensesnitt med løst knyttede, selvbeskrivende data

19 Emnekart-drevne portaler: Fire rapporter fra kunnskapsnasjonens byggeplass
hoyre.no, v/Arnar Lundesgaard, Bouvet AS forbrukerportalen.no, v/Sveinung Nedregotten, Forbrukerrådet skatteetaten.no, v/Robert Keil, Creuna AS kulturnett.no, v/Lars Wenaas, ABM-Utvikling


Laste ned ppt "Emnekart-drevne portaler: Dører inn til kunnskapsnasjonen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google