Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

København 5.5.2008© Kjell Lillestøl1 Medvirkning, mestring og forebygging MEDVIRKNING, MESTRING:  Barn kan, barn vet! FOREBYGGING:  Er det muligt at.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "København 5.5.2008© Kjell Lillestøl1 Medvirkning, mestring og forebygging MEDVIRKNING, MESTRING:  Barn kan, barn vet! FOREBYGGING:  Er det muligt at."— Utskrift av presentasjonen:

1 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl1 Medvirkning, mestring og forebygging MEDVIRKNING, MESTRING:  Barn kan, barn vet! FOREBYGGING:  Er det muligt at flytte bjerge?  Hva virker, hva virker ikke og hvorfor?

2 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl2 ”Porsgrunnsmodellen” - hva er nå det?

3 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl3 Kommunevalg 1995 Fem ungdommer valgt til bystyret i 1995: Robin (18), Sindre (18), Gro (20), Nicolay (18) og Cecilie (18) Robin ble også medlem av formannskapet

4 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl4 Kommunevalg 1999:  Igjen ble 5 ungdommer valgt til bystyret, alle i alderen 17-18 år da valget fant sted  Edina ble også valgt som medlem av formannskapet Edina ble 18 år den 14. desember 1999

5 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl5 Kommunevalg 2003:  Tre ungdommer ble valgt inn I bystyret, alle i alderen 17-19 år da valget fant sted (september 2003)  Christian ble valgt inn I formannskapet Christian ble 18 år i desember 2003

6 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl6 Oppsiktsvekkende resultater ???  Undersøkelse i 2002 viste at ungdom i Porsgrunn er klart mer kritiske til politikk og politikere enn andre unge I Norge (NOVA rapport 8/03)  De deltar mer i alternative organisasjoner, boikott aksjoner, demonstrasjoner, protest tog, underskriftsaksjoner etc.

7 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl7 Viktig resultat:  Undersøkelse på 80-tallet viste at ungdom ville flytte ut og bosette seg andre steder  Undersøkelse i 1999 viste at ungdom fra Porsgrunn er mer tilfreds med sitt hjemsted enn andre unge i Telemark (opplever seg som ”medborgere”)

8 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl8 Utfordring  Masse ressurser brukes på å plukke opp ungdom fra elva og henge dem til tørk. Men:  Kanskje vi skulle gå opp elva og se hvorfor de faller uti???

9 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl9 Helhetlig b/u-politikk:  Siden 2006 har Servicelovens § 19, stk. 2, forpligtet hver enkelt af landets kommuner til at udarbejde en såkaldt sammenhængende børne- og ungepolitik. Loven skal sikre, at der opnås sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte.  I vejledningen til loven hedder det, at børnepolitikkerne ’inddrager de […] spørgsmål, som kommunen finder relevante for at sikre en sammenhængende, tidlig og effektiv indsats’.

10 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl10 Helhetlig b/u-politikk:

11 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl11 Noen tiltak forts…  Alle nyfødte får bok fra ordfører vedlagt et personlig brev: ”Velkommen til verden – velkommen til Porsgrunn Nå uttrykker du deg mest med latter, gråt og pludring. Men jeg håper at de voksne rundt deg lytter til deg og tar deg på alvor.. I denne boka vil de voksne finne rim og sanger som de kjenner igjen fra de selv var små…..

12 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl12 Forebyggende arbeid?  Forebyggende arbeid avgrenset til rus har stort sett vært mislykket  Det samme gjelder forebyggende arbeid avgrenset til ett av områdene kriminalitet, vold, mobbing osv.  NOU 1995:26: Fagmiljøene må utfordres til nye, profesjonelle tilnærminger

13 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl13 Porsgrunn 2002  170 årsverk i spesialisttjenestene (hjelpetjenestene) vedr. barn og unge (barnevern, ambulerende team, PPT, avd. for funksjonshemmede, rehabilitering, helsesøstertjeneste, kultur)  For 20 år siden: 20 årsverk  Hvordan kan vi utnytte disse ressursene på best mulig måte på tvers av etater mv.?

14 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl14 Tiltak for barn med ”særskilte behov”:  1/3 av barna får det bedre etter at tiltak er satt inn  1/3 får det uforandret  1/3 får det verre (tallene gjelder Norden) Jesper Juul

15 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl15 Trøst:  ”En ekspert er en person som har gjort alle de feil som er mulig innenfor et avgrenset fagområde” – Niels Bohr (1885-1962)  Dansk fysiker

16 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl16 ”5. klassingen er ekspert på å være 5. klassing”:

17 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl17 Innspill fra ungdom til europeisk ungdomskonferanse i august 2002:  Vi burde ha flere operabygg i Norge!  --?????  Jo, for det er jo mange voksne som drikker, og hvis vi hadde flere operabygg, så ville de ha noe mer meningsfylt å gjøre…

18 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl18 Ungdom om forebyggende arbeid  På ett tidspunkt kommer det en konsulent fra kommunen snakke om rus  Kanskje et halvår etterpå kommer det en fra politiet for å snakke om kriminalitet  Og kanskje kommer det en eller annen ”ekspert” for å snakke om mobbing  Dette er for tilfeldig organisert!  Helheten mangler!

19 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl19 Ungdom på Stortinget 1995  Kan dere ikke bli kvitt ordet ”forebygging”? Ordet er uheldig, fordi vi da tenker negativt på et problem som kan oppstå i fremtiden (som rus, kriminalitet osv.)  Kan dere ikke erstatte ordet forebygging med ”bygging”?

20 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl20 Ben Furman  ”Det er aldri for sent å få en lykkelig barndom”:  Hvordan få et lykkelig liv til tross for vanskelig barndom: – Et menneske som bryr seg – Suksess på ett område (ref. skolene i New York)

21 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl21 En stor utfordring:  30% av elevene som går ut av folkeskolen, ser ingenting de har hatt glede av eller tror de vil få nytte av i fremtiden fra siste tre års skolegang  25% av Norges 21-åringer har ikke fullført videregående skole  Vi er i ferd med å få en stor gruppe ”utenforskap”

22 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl22 Utfordring 2:  For 30 år siden kunne man si til en skoletrøtt 15-åring: ”Du må nok gå på skole 1-2 år til, så kan du bli rørlegger, mekaniker eller lignende  I dag: Kompetansesamfunnet tilsier at du nok må gå på skole 10-15 år til. Men hva slags yrker vi har da, vet vi ikke  Hva med FN’s barnekonvensjon? Ungdom som ønsker å være en del av samfunnet, tvinges på ”vent”

23 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl23 Industrisamfunnets skole • ”Vi har en 10-årig skole, vedtatt av politikere som gikk 7 år på skole og syntes at det var lenge” • ”Hele Europa er full av ungdom som er slått ut av dette skolesystemet” • ”Kanskje tiden nå er moden for å redusere obligatorisk skole, slik at ungdom er nødt til å gå på skole til de er 14-15 år, deretter er det samfunnets plikt å sørge for at ungdom kan bli deltakere i samfunnet om de ønsker det.” • ”Vi har helt andre muligheter nå, med ny teknologi, muligheter for livslang læring osv…..”

24 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl24 Tom Tiller: ”Den andre dagen”  Den andre dagen er en metafor hentet fra egen skole i Nord- Norge der vi gikk på skolen annenhver dag; en dag skole - en dag fri. Denne dagen gjorde at selv en lite relevant skole framsto som forholdsvis god. Den andre dagen ga kraft og styrke til å holde ut. Men samtidig som vi hadde fri fra skolen, fikk vi adgang til rike læringskilder i arbeidslivet og i lokalkulturen. Den andre dagen var spennende og livsnær. Og den levde sitt eget liv, også midt i skoledagen.  Å tegne flodhester mens oteren lekte i fjæra nedenfor var ikke lett. Eller å konsentrere seg om det refleksive pronomen når vi så at pappa og naboene ute på fjorden noen hundre meter unna venta på løyet mellom sørvestbrottene for å berge båten trygt opp i den kvite rullesteinsfjæra.

25 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl25 Service Learning  Enkelt sagt betyr Service Learning en tett kobling mellom skole og lokalsamfunn. Skolen bringes ut i den virkelige verden og den virkelige verden bringes inn i skolen (institusjoner, frivillige organisasjoner, næringsliv mv.).  Dette har gitt svært interessante resultater:

26 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl26 Resultater Service Learning  9 out of 10 principals in schools that offer service-learning say that it has a positive impact on students' civic engagement, personal and social development, and school- community partnerships (6 out of 10 Very Positive, 3 out of 10 Positive)  8 out of 10 principals in schools that offer service learning say that it has a positive impact on academic achievement, teacher satisfaction, school climate, school engagement and community's view of youth as resources.  Principals in schools with service-learning in low-income communities are more likely than principals in other schools with service-learning to say that it positively affects students' academic achievement and school engagement

27 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl27 Thomas Alva Edison: Ville hatt diagnosen ADHD i dag

28 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl28 Albert Einstein: Ville hatt diagnosen Aspergers syndrom i dag

29 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl29 Ungdomsutvalget i Porsgrunn: 16-års stemmerett! 16-åringer:  Må kunne Norges lover (kan bli satt i fengsel)  Kan få barn/familie uten foreldres aksept  Kan melde seg inn/ut av trossamfunn mv.  Må gjøre valg for resten av livet mht. utdanning  Men ikke påvirke lokalpolitikken? Argumentene mot 16-åringers stemmerett de samme som mot kvinners stemmerett for 100 år siden! Ikke et spørsmål om ”politikk”, men om MENNESKERETTIGHETER

30 København 5.5.2008© Kjell Lillestøl30 Kontaktinformasjon: Kjell Lillestøl kjell.lillestol@porsgrunn.kommune.no kjell@lillestol.no www.porsgrunn.kommune.no www.ungdomsutvalget.no www.lillestol.no


Laste ned ppt "København 5.5.2008© Kjell Lillestøl1 Medvirkning, mestring og forebygging MEDVIRKNING, MESTRING:  Barn kan, barn vet! FOREBYGGING:  Er det muligt at."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google