Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medvirkning, mestring og forebygging

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medvirkning, mestring og forebygging"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medvirkning, mestring og forebygging
Barn kan, barn vet! FOREBYGGING: Er det muligt at flytte bjerge? Hva virker, hva virker ikke og hvorfor? København © Kjell Lillestøl

2 ”Porsgrunnsmodellen” - hva er nå det?
København © Kjell Lillestøl

3 Kommunevalg 1995 Fem ungdommer valgt til bystyret i 1995: Robin (18), Sindre (18), Gro (20), Nicolay (18) og Cecilie (18) Robin ble også medlem av formannskapet København © Kjell Lillestøl

4 Kommunevalg 1999: Igjen ble 5 ungdommer valgt til bystyret, alle i alderen år da valget fant sted Edina ble også valgt som medlem av formannskapet Edina ble 18 år den 14. desember 1999 København © Kjell Lillestøl

5 Christian ble 18 år i desember 2003
Kommunevalg 2003: Tre ungdommer ble valgt inn I bystyret, alle i alderen år da valget fant sted (september 2003) Christian ble valgt inn I formannskapet Christian ble 18 år i desember 2003 København © Kjell Lillestøl

6 Oppsiktsvekkende resultater ???
Undersøkelse i 2002 viste at ungdom i Porsgrunn er klart mer kritiske til politikk og politikere enn andre unge I Norge (NOVA rapport 8/03) De deltar mer i alternative organisasjoner, boikott aksjoner, demonstrasjoner, protest tog, underskriftsaksjoner etc. København © Kjell Lillestøl

7 Viktig resultat: Undersøkelse på 80-tallet viste at ungdom ville flytte ut og bosette seg andre steder Undersøkelse i 1999 viste at ungdom fra Porsgrunn er mer tilfreds med sitt hjemsted enn andre unge i Telemark (opplever seg som ”medborgere”) København © Kjell Lillestøl

8 Utfordring Masse ressurser brukes på å plukke opp ungdom fra elva og henge dem til tørk. Men: Kanskje vi skulle gå opp elva og se hvorfor de faller uti??? København © Kjell Lillestøl

9 Helhetlig b/u-politikk:
Siden 2006 har Servicelovens § 19, stk. 2, forpligtet hver enkelt af landets kommuner til at udarbejde en såkaldt sammenhængende børne- og ungepolitik. Loven skal sikre, at der opnås sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte. I vejledningen til loven hedder det, at børnepolitikkerne ’inddrager de […] spørgsmål, som kommunen finder relevante for at sikre en sammenhængende, tidlig og effektiv indsats’. København © Kjell Lillestøl

10 Helhetlig b/u-politikk:
København © Kjell Lillestøl

11 Noen tiltak forts… Alle nyfødte får bok fra ordfører vedlagt et personlig brev: ”Velkommen til verden – velkommen til Porsgrunn Nå uttrykker du deg mest med latter, gråt og pludring. Men jeg håper at de voksne rundt deg lytter til deg og tar deg på alvor.. I denne boka vil de voksne finne rim og sanger som de kjenner igjen fra de selv var små….. København © Kjell Lillestøl

12 Forebyggende arbeid? Forebyggende arbeid avgrenset til rus har stort sett vært mislykket Det samme gjelder forebyggende arbeid avgrenset til ett av områdene kriminalitet, vold, mobbing osv. NOU 1995:26: Fagmiljøene må utfordres til nye, profesjonelle tilnærminger København © Kjell Lillestøl

13 Porsgrunn 2002 170 årsverk i spesialisttjenestene (hjelpetjenestene) vedr. barn og unge (barnevern, ambulerende team, PPT, avd. for funksjonshemmede, rehabilitering, helsesøstertjeneste, kultur) For 20 år siden: 20 årsverk Hvordan kan vi utnytte disse ressursene på best mulig måte på tvers av etater mv.? København © Kjell Lillestøl

14 Tiltak for barn med ”særskilte behov”:
1/3 av barna får det bedre etter at tiltak er satt inn 1/3 får det uforandret 1/3 får det verre (tallene gjelder Norden) Jesper Juul København © Kjell Lillestøl

15 Trøst: ”En ekspert er en person som har gjort alle de feil som er mulig innenfor et avgrenset fagområde” Niels Bohr ( ) Dansk fysiker København © Kjell Lillestøl

16 ”5. klassingen er ekspert på å være 5. klassing”:
København © Kjell Lillestøl

17 Innspill fra ungdom til europeisk ungdomskonferanse i august 2002:
Vi burde ha flere operabygg i Norge! --????? Jo, for det er jo mange voksne som drikker, og hvis vi hadde flere operabygg, så ville de ha noe mer meningsfylt å gjøre… København © Kjell Lillestøl

18 Ungdom om forebyggende arbeid
På ett tidspunkt kommer det en konsulent fra kommunen snakke om rus Kanskje et halvår etterpå kommer det en fra politiet for å snakke om kriminalitet Og kanskje kommer det en eller annen ”ekspert” for å snakke om mobbing Dette er for tilfeldig organisert! Helheten mangler! København © Kjell Lillestøl

19 Ungdom på Stortinget 1995 Kan dere ikke bli kvitt ordet ”forebygging”? Ordet er uheldig, fordi vi da tenker negativt på et problem som kan oppstå i fremtiden (som rus, kriminalitet osv.) Kan dere ikke erstatte ordet forebygging med ”bygging”? København © Kjell Lillestøl

20 Ben Furman ”Det er aldri for sent å få en lykkelig barndom”:
Hvordan få et lykkelig liv til tross for vanskelig barndom: Et menneske som bryr seg Suksess på ett område (ref. skolene i New York) København © Kjell Lillestøl

21 En stor utfordring: 30% av elevene som går ut av folkeskolen, ser ingenting de har hatt glede av eller tror de vil få nytte av i fremtiden fra siste tre års skolegang 25% av Norges 21-åringer har ikke fullført videregående skole Vi er i ferd med å få en stor gruppe ”utenforskap” København © Kjell Lillestøl

22 Utfordring 2: For 30 år siden kunne man si til en skoletrøtt 15-åring: ”Du må nok gå på skole 1-2 år til, så kan du bli rørlegger, mekaniker eller lignende I dag: Kompetansesamfunnet tilsier at du nok må gå på skole år til. Men hva slags yrker vi har da, vet vi ikke Hva med FN’s barnekonvensjon? Ungdom som ønsker å være en del av samfunnet, tvinges på ”vent” København © Kjell Lillestøl

23 Industrisamfunnets skole
”Hele Europa er full av ungdom som er slått ut av dette skolesystemet” ”Vi har en 10-årig skole, vedtatt av politikere som gikk 7 år på skole og syntes at det var lenge” ”Kanskje tiden nå er moden for å redusere obligatorisk skole, slik at ungdom er nødt til å gå på skole til de er år, deretter er det samfunnets plikt å sørge for at ungdom kan bli deltakere i samfunnet om de ønsker det.” ”Vi har helt andre muligheter nå, med ny teknologi, muligheter for livslang læring osv…..” København © Kjell Lillestøl

24 Tom Tiller: ”Den andre dagen”
Den andre dagen er en metafor hentet fra egen skole i Nord- Norge der vi gikk på skolen annenhver dag; en dag skole - en dag fri. Denne dagen gjorde at selv en lite relevant skole framsto som forholdsvis god. Den andre dagen ga kraft og styrke til å holde ut. Men samtidig som vi hadde fri fra skolen, fikk vi adgang til rike læringskilder i arbeidslivet og i lokalkulturen. Den andre dagen var spennende og livsnær. Og den levde sitt eget liv, også midt i skoledagen. Å tegne flodhester mens oteren lekte i fjæra nedenfor var ikke lett. Eller å konsentrere seg om det refleksive pronomen når vi så at pappa og naboene ute på fjorden noen hundre meter unna venta på løyet mellom sørvestbrottene for å berge båten trygt opp i den kvite rullesteinsfjæra. København © Kjell Lillestøl

25 Service Learning Enkelt sagt betyr Service Learning en tett kobling mellom skole og lokalsamfunn. Skolen bringes ut i den virkelige verden og den virkelige verden bringes inn i skolen (institusjoner, frivillige organisasjoner, næringsliv mv.). Dette har gitt svært interessante resultater: København © Kjell Lillestøl

26 Resultater Service Learning
9 out of 10 principals in schools that offer service-learning say that it has a positive impact on students' civic engagement, personal and social development, and school-community partnerships (6 out of 10 Very Positive, 3 out of 10 Positive) 8 out of 10 principals in schools that offer service learning say that it has a positive impact on academic achievement, teacher satisfaction, school climate, school engagement and community's view of youth as resources. Principals in schools with service-learning in low-income communities are more likely than principals in other schools with service-learning to say that it positively affects students' academic achievement and school engagement København © Kjell Lillestøl

27 Ville hatt diagnosen ADHD i dag
Thomas Alva Edison: Ville hatt diagnosen ADHD i dag København © Kjell Lillestøl

28 Ville hatt diagnosen Aspergers syndrom i dag
Albert Einstein: Ville hatt diagnosen Aspergers syndrom i dag København © Kjell Lillestøl

29 Ungdomsutvalget i Porsgrunn: 16-års stemmerett!
16-åringer: Må kunne Norges lover (kan bli satt i fengsel) Kan få barn/familie uten foreldres aksept Kan melde seg inn/ut av trossamfunn mv. Må gjøre valg for resten av livet mht. utdanning Men ikke påvirke lokalpolitikken? Argumentene mot 16-åringers stemmerett de samme som mot kvinners stemmerett for 100 år siden! Ikke et spørsmål om ”politikk”, men om MENNESKERETTIGHETER København © Kjell Lillestøl

30 Kontaktinformasjon: Kjell Lillestøl www.porsgrunn.kommune.no
København © Kjell Lillestøl


Laste ned ppt "Medvirkning, mestring og forebygging"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google