Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forutsetninger for samarbeid Ansvar og Ressurser Arbeidsdeling og Organisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forutsetninger for samarbeid Ansvar og Ressurser Arbeidsdeling og Organisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forutsetninger for samarbeid Ansvar og Ressurser Arbeidsdeling og Organisering

2 1. Må være villighet og motivasjon til forandring. Konfliktskaping er enkelt, mens samarbeid er vanskelig. Det som på overflates synes enkelt, bli fort komplekst 1. Må være villighet og motivasjon til forandring. Konfliktskaping er enkelt, mens samarbeid er vanskelig. Det som på overflates synes enkelt, bli fort komplekst 2. Åpenhet er en nøkkel - ingen skjult agenda. Big Picture, verdigrunnlag, polarisering 2. Åpenhet er en nøkkel - ingen skjult agenda. Big Picture, verdigrunnlag, polarisering 3. Utgangspunktet for problemløsning gjennom samarbeid må baseres på informasjon og fakta - gjensidig mellom partnere. 3. Utgangspunktet for problemløsning gjennom samarbeid må baseres på informasjon og fakta - gjensidig mellom partnere. 4. Lag en rammeverk/modell for samarbeid - repeter den ofte, og forbedre den om mulig

3 5. Definer spesifikke og omforerente mål. Få gjort unna ting man er enige om, og arbeid videre med det som trenger modning og tid. Etter hvert som relasjoner styrkes øker sjansen for videre samarbeid og måloppnåelse. Samarbeid leder til mer samarbeid! Alle gir alt - En selvforsterkende effekt. 5. Definer spesifikke og omforerente mål. Få gjort unna ting man er enige om, og arbeid videre med det som trenger modning og tid. Etter hvert som relasjoner styrkes øker sjansen for videre samarbeid og måloppnåelse. Samarbeid leder til mer samarbeid! Alle gir alt - En selvforsterkende effekt. 6. Viktig med likeverdige partnere i "samarbeidsprosjektet" selv om aktørene gjerne varierer i organisasjonsform og størrelse. Må være forankret i toppledelsen. Oppgaven må aldri delegeres eller nedprioriteres. 6. Viktig med likeverdige partnere i "samarbeidsprosjektet" selv om aktørene gjerne varierer i organisasjonsform og størrelse. Må være forankret i toppledelsen. Oppgaven må aldri delegeres eller nedprioriteres.

4 7. Kontinuerlig fokus på læring, og at ny kunnskap brukes til å komme videre 7. Kontinuerlig fokus på læring, og at ny kunnskap brukes til å komme videre 8. Evne til å tenke langsiktig - utover "min” ordførerperiode/rektorperiode,eller "min lederstiling i bedrift X 9. Ha et sterkt fokus på å nå konkrete mål gjennom samarbeid og oppgaveløsning– og ha alltid fokus på å nå mål når samarbeidsrelasjonene blir utfordret. (Universitetet i Nordland) 10. Nå større mål gjennom felles innsats

5 11. "communities of faith" Trossamfunn. Viktig at alle støtter opp - står bak et initiativ, og føler eierskap gjennom både direkte medvirkning men også gjennom stolthet over at man lykkes (Åndelighet +materialisme=suksess) (Publinerssyndromet!!) 12. Et samarbeidsnettverk må bevare elementer av både samarbeid og konkurranse - men bli enige om hvilke områder man skal samarbeid om først. Utfordringen blir å finne den lokale varianten - som aldri vil være lik fra sted til sted - derfor ingen universell oppskrift her.

6 Husk: det er p.t. like mange studerende i Vesterålen som ved Høgskolen i Nesna, og 5 ganger så mange som ved Samisk Høgskole. Dra til Aalborg oftere!! ”Hele” utdannings og FOU Nord-Norge i ryggen!


Laste ned ppt "Forutsetninger for samarbeid Ansvar og Ressurser Arbeidsdeling og Organisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google