Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lammhults Biblioteksdesign AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lammhults Biblioteksdesign AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lammhults Biblioteksdesign AS
Paal Bjurstedt BS Eurobib AS Lammhults Biblioteksdesign AS Paal Bjurstedt BS Eurobib AS

2 Beregning og budsjett Ca. kr. 1 800.- pr. kvm
65 – 70 bind pr. kvm – inkl. skrankeområde, trafikkareal og sitteplasser, ikke magasin. Studie- lesesalplasser beregnes minimum 1,5 kvm. Eks. Bibliotek med bind trenger et areal på 715 – 770 kvm. Dette er optimalt ikke alltid like lett å oppnå.

3 Beregning av kapasitet
1 hyllemeter = 90 cm. Skjønnlitteratur: bind/hm Faglitteratur: bind/hm Barnebøker: bind/hm Magasin: bind/hm Eks. 1 dobbel reol, h 210cm, 5 hyller ca. 300 fagbøker 10x30

4

5 Lokalets utforming/ hensyn
Dagslys Naturlige gangsoner Antall inn-/utganger, rømningsveier Trapperom/ heis Flere etasjer Plassering av kontorer/ lager

6 Vadsø bibliotek

7 Lys Dagslys i lokalet Skjerming av sollys Nok allmennbelysning?
Punktbelysning Reolbelysning Valg av lystype Fleksibilitet Visuell komfort

8

9

10 Tromsø bibliotek

11 Skedsmo bibliotek

12

13 Stange bibliotek

14 Hensyn funksjonshemmede
Lover og regler: Tilgjengelighetsmal for funksjonshemmede Nivåforskjeller – må merkes! Ledelinjer Avstander i f.h.t innredningen Merking av søyler, glassflater Tilpasse innredningen: - Tilgjengelighetsprodukter

15 Inngangspartiet Antall mulige inn-/utganger Mingleområde/ stor trafikk
Utstillingsområde Innleveringsautomat/bokkasse Utlånsautomater Alarmporter Oversiktelighet

16

17 Betjeningspunkter Plassering Tradisjonell skranke/ selvbetjening
Ergonomi Veiledningspunkter

18

19

20

21 Farsund bibliotek

22

23 Tidsskrifter og aviser
Plassering Tidsskrifter og aviser samlet? Tilgjengelighet utenfor ordinær åpningstid? Lese-/sitteplasser Cafè/ servering

24 Tidsskriftavdeling Tromsø

25 Tidsskriftavdeling HINT

26 Høgskolen på Stord

27 Barneavdelingen Plassering: I nærhet til skranke/veiledning
I nærhet til voksen fag avd. f.eks hobby, dyr, mat osv. Stimulerende og ergonomiske produkter Internett og spill Lese og samlingsplass Eventyrhule/ krok?

28

29

30

31

32

33

34

35 Ungdomsavdelingen Egen adskilt avdeling! Tydelig adskilt fra barn
Stimulere til bruk Tatt på alvor (egen brukergr.) Møbler Ikke barnslig preg Internett og spill

36 Ungdomskrok Vadsø bibliotek

37

38 Musikk/ Dvd/video Plassering Oppbevaring og sikkerhet Lytteplasser
Tv/film muligheter Playstation m.m

39 Luna lyttestol m/høytalere

40 Asker bibliotek musikkavd.

41 Øvrige arbeidsplasser
Lesesal Grupperom/gruppearb.plasser Data-/undervisningsrom Dataplasser/ internett/trådløst Lokalhistorie Leseplasser/ sittemøbler

42 Lesesal Asker bibliotek

43

44 Tromsø bibliotek

45

46 Ringerike bibliotek

47 Fleksibilitet Reoler Reolbelysning og skilt IKT, elektrisitet Møbler
Regler som må følges: - Brannforeskrifter!

48 Oppstilling Bøker i ulikt format Ulike medier
Oppstilling etter brukergrupper Dewey og/eller kategorisering Populære medier og kategorier Magasin

49 Opening the book

50

51

52 Utstillinger Plassering - Synlig og sentralt, gjerne inngang
- Mindre utstillinger rundt om Eksterne utstillere? Hensikten med utstillingen: - Eksponere, inspirere, lesetips Hvordan gjøre mediene tilgjengelige og attraktive? - Fronteksponere! Tips: - Ikke bruk for mange effekter

53 Opening the book

54

55 Utstilling fra Skedsmo bibliotek

56 Lyd - Soneinndeling Aktiviteter – stille soner?
Hvor kan lydnivået være høyt? Hvordan skille stille –/ ikke stille soner? Lyder fra skrankeområdet Skjerming av privat samtale

57 Lyd – bygnings- og innredningsmessige hensyn
Lydisolering – vegger, vinduer og tak Lydisolering innervegger Hvilke materialer er brukt – bygningskonstruksjon og inventar Valg av lydabsorberende materialer i stoffer, gulv m.m. Riktig valg av gulvbelegg Hvordan sprer lyden seg i lokalet – takets utforming? Hvem er naboer i og utenfor bygget? Nøkkelknippetesten

58 Farger og materialer Farger: Retningslinjer fra arkitekt
Stimulerende og lyse Kontraster Materialvalg: Ulike materialer å velge mellom Stoffvalg: min Martindale Holdbarhet/ kvalitet

59 Ringerike bibliotek

60 Skilting Planlegging Utforming Plassering Hva skal skiltes?
Oversiktskart/ veiviser Reolskilt, hyllemerking

61 Moss bibliotek

62 Præstø Bibliotek Dalum Bibliotek Dagnæsskolen - Skolebibliotek RUC – Roskilde Universitetsbibliotek Hjørring Bibliotek Vestre Toten bibliotek

63 Præstø Bibliotek Eksisterende bibliotek – ønsket ny innredning
Ligge ved vann – havet Ønsket farver som er avstemt med omgivelsene (naturen) – skal gi et behagelig og rolig inntrykk Ønsket klar inndeling av materiale/media Det skulle være lett og oversiktlig Klare linjer i forhold til plassering av reoler

64 Nyindrettet 2008

65 Opdeling i zoner Biblioteket er delt opp i 3 tydelige soner – Voksen – Utstilling /AV og barn, dette gjør biblioteket oversiktlig å lette å finne frem og orientere seg. I barneavdelingen er har vi plassert en sittergruppe for voksne med hobby, have og bolig slik at foreldrene kan oppholde seg i nærheten. Dette er viktig, barn blir passet på men samtidig får de muligheten til å være alene og velge bøker eller annet medie selv. Vi mener at det er viktig å lgge til rette slik at barna også de aller minste skal få velge selv. Det betyr at biblioteket ikke må ha overfylte billebokkrybber, bøker bør kunne stå bak hverandre i høyder. Korte avstander (dybde på krybben osv) – tenk også høyde på krybben. Selvbetjening er plassert ved inn- og utgang. Tidligere hadde dette biblioteket en stor tre skranke. For å gi et mer imøtekommende og åpent inntrykk har vi plasser to små skranker/bord sentralt i biblioteket – hvor kundene/brukerne kan få hjelp. Dette er en generell trend i store deler av Europa hvor de store skrankene blir byttet ut med mindre veiledningspunkter og selvbetjening. I Norge henge vi litt etter. Mange arkitekter ønsker store skranker, nærmest monumenter som er spesiallaget. Disse er kostbare har ingen misjon og blir etter vår erfaring byttet ut raskt.

66 Højder på reoler For å gjøre biblioteket oversiktlig og lyst – er alle reolene til venstre i biblioteket lave. Reolene plassert ved vinduer er også lave slik at vi får utnyttet lyset ute. Reolene er også plassert slik at man kan utnytte utelys/dagslys – med gavlene vendt mot vinduene. Dette er det mange som ikke tenker på og dermed blir dagslys utestengt og i tillegg så kjøper man ikke reolbelysning. Leseplassen er plassert ved vinduene for å utnytte lyset samt den flotte utsikten.

67 Rum til fordybelse Hensikte er å skape små rom i rommet. Små verdener til lesing og fordypelse. Vi har valgt forskjellige temaer/stemninger

68 Præstø Bibliotek

69 Præstø Bibliotek

70 Præstø Bibliotek

71 Præstø Bibliotek

72 Præstø Bibliotek

73 Præstø Bibliotek

74 Dalum Bibliotek Flyttet til nye lokaler i 2008
Arkitekt Dorthe Andersen i samarbeid med BCI Biblioteket er i 2 etasjer Biblioteket har en liten kino i kjelleren med plass til 15. personer – som kan lånes av biblioteket. Biblioteket har også møte og foredragslokaler som kan lånes.

75 Arkitektens skitser Dette er arkitektenes tegninger som ble sendt oss
Arkitekt Dorthe Andersen Dette er arkitektenes tegninger som ble sendt oss

76 Nyt bibliotek 2008 Vårt forslag til nytt bibliotek

77 Zoner Voksen avd. i første etasje Barn ungdom i annen etasje

78 Zoner

79 Indretning - Møbler Arkitekten var opptatt av fargevalg og utvikle flere spesiallagde møbler i samarbeid med oss. Biblioteket er blitt nytt og friskt og oversiktlig med mange ”morsomme” innsalg som danskene kaller det.

80 Indretning - Møbler

81 Dalum Bibliotek Veiledningsskranke

82 Dalum Bibliotek Fra ungdomsavdelingen

83 Dalum Bibliotek Film og musikk avdeling

84 Dalum Bibliotek Film og musikk og tidskrifter med leseplasser

85 Dalum Bibliotek Avishjørne Veiledningsskranke

86 Dalum Bibliotek

87 Dalum Bibliotek Fra barneavdelingen

88 Dalum Bibliotek Barneavdeling

89 Dagnæsskolen - Skolebibliotek

90

91 Eksisterende plantegning

92 Dagnæsskolens ønsker til ny indretning
Henvende sig til de forskellige aldersgrupper Udvidelse af eksisterende biblioteksområde Computer pladser/øer Variation af siddeområder/typer - Stor fleksibilitet, mobile reoler Opfordre til samvær Opfordre til fordybelse Udstilling/Display Mere åbent

93 Nyindretning 2010 Åpnes opp og biblioteket intergreres bedde i bygget

94 Ganglinier Kunden hadde ønske om bedre flyt gjennom biblioteket

95 Lysindfald - Læsepladser
Leseplasser plassert ved vinduer for utnyttelse av lys

96 Udstilling Etter ønske fra skolen eget område til utstilling av elevenes prosjekter samt til markedsføring av bibliotekets tilbud. Er laget som et grønt bånd i gangarealet, har en stor visuell effekt.

97 Specieltegnet møbler Det var et sterkt ønske om å gjøre/lage biblioteket unikt. Dette er gjort blant annet ved spesialtegnede møbler, som for eksempel i barneavdelingen er det laget en madrass som er integrert i billedbokkrybben Box. Barna kommer opp på samme nivå som bøkene.

98 Siddemøbler Det er valgt mange forskjellige sittemøbler som gir barna mulighet til å sitte å ligge som barn gjør. Det er også sattinn/laget en fortellertrapp til de minste som skal brukes ved høytlesning.

99 Dagnæsskolen - Bibliotek

100 Dagnæsskolen - Bibliotek

101 Dagnæsskolen - Bibliotek

102 Dagnæsskolen - Bibliotek

103 RUC – Roskilde Universitetsbibliotek
Innredning og plassering av reoler ved Henning Larsen Tegnestue. Vår oppgave her var å få antall, plassering, belysning og utforming til å gå opp i samarbeid med Henning Larsen Tegnestue. Her var det spesielt fokus på belysningen som skulle være innebygget, men ikke synlig og belyse bokryggen. Nok et vellykket samarbeide mellom vårt arkitektkontor og en ekstern arkitekt.

104 RUC – Roskilde Universitetsbibliotek
Biblioteker er over tre etasjer. Magasin i kjelleren Boksamling i 1 og 2 etasje. Reolene er plassert rett og stramt (stringent) som gjør boksamlingen svært oversiktlig. Det er jobbet frem et stramt og eksklusivt uttrykk. Våre reoler er blitt laget i et materiale som er tilpasset bibliotekets materiale og farger og Henning Larsens Tegnestues ønsker. Reoilenes stramme uttrykk spiller sammen med bygningens arkitektur. De samme reolene er vi i ferd med å montere på den nye Kunsthøyskolen i Oslo.

105 RUC – Roskilde Universitetsbibliotek

106 RUC – Roskilde Universitetsbibliotek

107 RUC – Roskilde Universitetsbibliotek

108 RUC – Roskilde Universitetsbibliotek
Indbygget lys på reoler

109 Hjørring Bibliotek Nybygget i 2008 i Hjørrings nye kjøpesenter
Ett år fra beslutning til innflytting Innredning i samarbeide med Bosch og Fjord i samarbeide med BCI (Eurobib) Nytenkning funksjonalitet og ”lek” Utviklet i samarbeide mellom ansatte, ledelse og Bosch & Fjord – en ny formidlingsramme og opplevelseplattform – som gjør biblioteket til et multifunksjonelt opplevelse og vitensenter.

110 Hjørring Bibliotek Det nye bibliotekets hjerte og identitetsskapende omdreiningspunkt er en fysisk formidlingsstruktur, som snor seg som et rødt bånd gjennom biblioteket og går gjennom reoler, vegger og gulv. Noen ganger på skranken, over bordene, noen ganger direkte på hylleseksjonene som peiles og guider og lokker bibliotekets brukere rundt på hele biblioteksområdet.

111 Hjørring Bibliotek Båndet fungere som utsmykking, aktivt formidlingsredskap for bibliotekets ansatte. Man har også laget en boblevegg med store hull til å utstille og presentere bokanmeldelser osv.

112 Hjørring Bibliotek

113 Hjørring Bibliotek I utvikling av biblioteket har det vært viktig å skape en følelsemessig sammenheng mellom bibliotekets barne og voksen avdeling. Dette fokuset har medført en bevist ungdomliggjøring av biblioteket og en glidende og balansert overgang mellom tilbud rettet mot barn, unge og voksne. Her er oppholdmuligheter for enhver smak og enhver generasjon – sammen og hver for seg.

114 Hjørring Bibliotek

115 Hjørring Bibliotek

116 Vestre Toten folkebibliotek, Raufoss

117 Vestre Toten bibliotek

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136


Laste ned ppt "Lammhults Biblioteksdesign AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google