Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om fag- og ledernettverk Seniorkonsulent Anne Sanden, AFF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om fag- og ledernettverk Seniorkonsulent Anne Sanden, AFF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om fag- og ledernettverk Seniorkonsulent Anne Sanden, AFF

2 Åpne programmer • Solstrandprogrammet ® • AFF Yngre Ledere • AFF Oppdagelsesreise – et mentoringprogram • AFF Samspill & Ledelse Bedriftsinterne programmer • Lederutvikling • Ledergruppeutvikling • Talentutvikling • Organisasjonsutvikling • Styreutvikling • Rådgivning, coaching og mentoring

3 Anne Sanden: Seniorkonsulent, AFF Cand.polit. Hovedfag i Pedagogikk, UiO Masterprogram i Samspill og ledelse, BI Seniorrådgiver innen ledelse- og lederutvikling i Politiet Spesialkonsulent innen ledelse- og lederutvikling i Oslo kommune Leder innen oppvekst og kulturfeltet, Oslo kommune

4 Vi er mennesker fordi våre forfedre lærte å dele sin mat og sine kunnskaper i et nettverk av gjensidig forpliktelser Richard Leakey, arkeolog

5 Hvor kommer de gode ideene fra?

6 1. Det ensomme geni?

7 eller

8 2. Gjenbruk av idéer som er velkjent og velbrukt - i en ny sammenheng?

9 It’s not where you take things from – it’s where you take them to Jean-Luc Godard

10 Hva slags type nettverk er dere? Fag- og ledernettverk……..eller et sosialt nettverk? ………med fag og ledelse som ”tema”

11 Sosial kapital referer til de ressurser som er innebygget i og flyter gjennom relasjonelle nettverk (Adler & Kwon 2002, Coleman 1988)

12 Likesom et skrujern ( fysisk kapital ) eller en universitetsutdannelse ( human kapital ) kan øke produktivitet (både individuell og kollektiv), således kan sosial kontakt påvirke produktiviteten for individer og grupper. (Putnam 2000)

13 Tillit Deling av utfordringer, problemstillinger, kompetanse og ideer krever trygghet og tillit mellom medlemmer i et nettverk.

14 Tillit basert på kompetanse ”Jeg tror at du vet hva du snakker om”

15 Tillit basert på medfølelse ”Jeg venter at du ikke går videre med min åpenhet”

16 Sosiale nettverk Hvorfor ha fokus på sosiale nettverk? Veldrevne nettverk og utviklede sosiale relasjoner er kritisk for produksjon, læring og innovasjon (Cross & Parker 2004)

17 Nettverk for deg Tenk tilbake på din egen karriere: Hvor viktig er nettverk for deg og hva slags nettverk har du behov for?

18 Tre typer av nettverk Operasjonelt nettverk Hjelper deg til å håndtere ditt nåværende ansvar (nødvendig for å få ting gjort) Personlig nettverk Hjelper deg ift. støtte og personlig utvikling/karriere Strategisk nettverk Hjelper deg til å oppdage nye forretningsmuligheter og viktige interessenter du må ha med deg (inspirere til innovasjon, plukke opp trender etc.) Kilde: Ibarra, H. & Hunter, M. (2007). How Leaders Create and Use Networks. HBR, Jan 01, 2007

19 Mitt operasjonelle nettverk Mitt personlige nettverk Mitt strategiske nettverk Nåværende Ønskede Kartlegging av ditt nettverk

20 Hvordan bygger vi nettverk? Verdien av å knytte sosiale bånd i profesjonelle sammenhenger har vært dokumentert av mange forskere. Hvordan vi bygger nettverk varierer stort. Noen viktige variabler: •Personlighet •Kjønn •Kultur •Sosial kapital

21 Much like the development of any skill, networking begins with attitude! •Vær personlig – vær deg selv! •Ærlighet (etikk er et sentralt tema innen nettverksbygging) •Gjensidighet og åpenhet er relevante etiske idealer •Du må være interessert for å være interessant - balansere sympatiskhet og selskapelighet •Du må først gi noe til andre for å kunne få noe tilbake •Balansekunst – mestre balansen mellom det å nytte og det å utnytte •Langsiktig nettverksbygging handler om å bygge tillit og det tar tid

22 Hvordan bygger menn nettverk? Forskning har vist at menn oftere overestimerer betydningen av vennskapsbånd enn kvinner. Det vil si at de tror bekjente er nærmere venner enn det en kvinne ville ha bedømt et liknende bekjentskap til å være.

23 Hvordan bygger kvinner nettverk? Kvinner er mer forsiktige/tilbakeholdne med å bruke vårt nettverk enn menn! (Det koster kvinner mer å utnytte nettverksbånd.) Det er viktig å være klar over!

24 Hva kan vi gjøre når vi kommer hjem?

25 Etablere nettverk: •Hvordan kan dere etablere og utvikle nyttige nettverk i deres organisasjon? •Hva slags type nettverk har dere behov for? •Hvordan kan dere motivere andre til å etablere og utvikle nettverk?

26 Øvelse ”En ring av gjenytelse” Ole Jeg trenger….. Kåre Jeg kjenner til… Tove Jeg har… Knut Se www.ok.no Solveig Jeg skal høre med… Ola Jeg kjenner en som…

27 Fremgangsmåte Deltakerne sitter i en ring som også tegnes opp på en flippover eller tavle Hver deltaker får en post-it til å skrive ”behov” på og 3 post-it til å skrive ”bidrag” på 1.Tenk på et behov 2.Skriv behovet på gul post-it 3.Etter tur, si ditt behov og ditt navn 4.Plasser ”behovet” på et punkt på ringen 5.Etterpå, alle skriver hvordan de kan hjelpe 6.Etter tur, si ”jeg kan hjelpe (n.n.)” fulgt av en kort beskrivelse av hvordan du kan bidra 7.Plasser dine ”bidragslapper” ved de riktige ”behovslappene” 8.Se om det er flere behov du kan tilfredsstille 9.Tegn linjer fra hjelper til mottaker 10. Alle studerer ringen


Laste ned ppt "Om fag- og ledernettverk Seniorkonsulent Anne Sanden, AFF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google