Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bøker og lesere - markedsundersøkelse 2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bøker og lesere - markedsundersøkelse 2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bøker og lesere - markedsundersøkelse 2006
En landsdekkende, representativ undersøkelse om publikums kjøp av bøker og lesevaner. 1000 intervju med personer over 15 år.

2 Langtidsutviklingen…
Andelen av befolkningen som leser mellom 1 og 30 bøker har holdt seg konstant i -90-årene, men er økt etter 2000 : % % % % % % % %

3 Flere leser mer enn 30 bøker, og andelen ikke-lesere har stabilisert seg på under 10 %.
De som oppgir å lese flere enn 30 bøker per år: % % % % % % % % De som oppgir ikke å lese bøker i det hele tatt: % % % % % % % %

4 Lesing siste år... Andelen som leste bøker siste år: 1977: 73%
1977: 73% 1985: 82% 1989: 84% 1993: 81% 1997: 79% 2000: 85% 2003: 91% 2006: 91% Antall bøker lest i gjennomsnitt siste år: 1977: 11 eks. 1985: 13 eks. 1989: 12 eks. 1993: 12 eks. 1997: 10 eks. 2000: 12 eks. (norske bøker) 2003: 14 eks. (norske bøker) 2006: 16 eks. (norske bøker) Ny spørsmålsstilling f.o.m. 2000: ”Hvor mange utenlandske?” 2000: 5 eks. 2003: 4 eks. 2006: 4 eks.

5 Færre leser lite eller ingen bøker – andelen som leser flere enn 10 bøker har stabilisert seg på ca. 40 %. Færre som leser lite (1-2 bøker) eller ingen bøker: 1977: 40% 1985: 32% 1989: 33% 1993: 33% 1997: 36% 2000: 27% 2003: 24% 2006: 21% Flere leser mer enn 10 bøker: 1977: 24% 1985: 35% 1989: 32% 1993: 29% 1997: 24% 2000: 33% 2003: 40% 2006: 39%

6 Norsk Monitor: ”Omtrent hvor mange bøker leser du i løpet av ett år?”
”Leser ikke bøker” : 1985: 13% 1989: 9% 1993: 10% 1997: 9% 2000: 8% 2003: 11% 2006: 9% Det er i Norsk Monitor ikke tatt forbehold om skole- og pensumbøker !

7 Fortsatt leser halvparten av ”leserne” mellom 1 og 10 bøker per år:
1977: 48% 1985: 46% 1989: 51% 1993: 52% 1997: 54% 2000: 52% 2003: 51% 2006: 51%

8 ”Hvor ofte leser du bøker?”
Hver dag: 28% 31% 34% Mer enn 2 dager i uken: 13% 14% 15% Omtrent 2 dager i uken: 12% 14% 14% Omtrent 1 dag i uken: 11% 11% 10%

9 ”Når leste du sist en bok?”
Leser nå: 35% 51% 55% 59% 1 uke siden: 6% 11% 12% 12% 2 uker siden: 5% 5% 6% 6% 1 mnd siden: 15% 10% 9% 9% 3 mnd siden: 8% 11% 9% 8% Mer enn 3 mnd siden 29% 12% 9% 6% 64% (58% i -03) av kvinnene leser nå. Menn: 53% (42% i -03). Personer i småbyer og tettsteder leser mer enn de i storbyer og utkantområder. 54% i aldersgruppen år ”leser nå” (mot 45% i -03).

10 Hvilke typer bøker blir lest:
Genre: Leser mest av: Hender leser: -97: -00: : : : -00: -03: -06: Romaner/noveller Krim/spenning (serielitt.) Fag/jobbrelaterte bøker Biografi/memoarer Hobby/kokebøker Reiselitteratur Lyrikk Barn og ungdom Barn Ungdom Nye kategorier i –03 og -06: Kriminalromaner Historie Selvutviklingsbøker Lydbøker (65% ”hører aldri”) Natur/friluft/jakt/fiske Kunst/kultur/design/interiør

11 ”Hvor ofte benytter du deg av oppslagbøker, faktabøker, kokebøker, ordbøker, leksikon og liknende?”
Hver dag: 12% 10% 15% Mer enn 2 dager i uken: 14% 14% 11% Omtrent 2 dager i uken: 12% 14% 12% Omtrent 1 dag i uken: 23% 20% 20% Sjeldnere: 35% 38% 37% Aldri: % 5% 5% Samme tendens som i 2000; Liten kjønnsforskjell, men noe hyppigere bruk blant de yngre.

12 Det er stor forskjell mellom det å kjøpe bøker og det å lese bøker!
32% kjøpte ingen norske bøker i 1999, 30 % i Bare 21% kjøpte ingen norske bøker i 2005. 63% kjøpte ingen utenlandske bøker i 1999, 68% i % kjøpte ingen utenlandske bøker i 2005. Bare 7% oppgir å ikke ha lest noen norske bøker i 1999, 4% i Bare 2% oppgir ikke å ha lest noen norske bøker i 2005. 46% oppgir at de ikke leste utenlandske bøker i 1999, 53% i % leste ingen utenlandske bøker i 2005.

13 ”Hvor kjøpte du bøker i fjor?”
I en bokhandel: 82% 80% 83% I en bokklubb: 45% 42% 36% Dgv./varehus: % 8% 10% Bensinstasjon: 1% 2% 2% Narvesen/kiosk: 9% 11% 12% Storkiosk: 2% 2% 5% Forlag direkte: 4% 4% 4% Postordre: 3% 3% 2% No.Internettbokh.: 1% 5% 12% Int.Internettbokh.: 2% 3% 5% I utlandet: 5% 5% 5% Andre steder: % 4% 4%

14 ”Hvor lenge er det siden sist du besøkte en bokhandel?”
Mindre enn en uke siden 26% 26% 24% 32% 36% 34% Mindre enn 1 mnd siden 28% 31% 28% 34% 33% 38% Mindre enn 6 mnd siden 31% 31% 31% 24% 23% 21% Lengre tid siden 11% 8% 13% 8% 8% 6% Besøker aldri 3% 3% 3% % 0% 1% Andelen som har besøkt bokhandel siste mnd.: 54% 57% 52% 66% 69% 72%

15 ”Hvor mange bøker kjøpte du i bokhandelen til deg selv?”
Gjennomsnittskjøp i 1993: 1997: 2000: 2003: 2006: 5,1 bøker 4,5 bøker 4,3 bøker 4,5 bøker 4,8 (totalt 7,8 bøker, (totalt 8,1 bøker, (totalt 8,8 bøker, herav gave: 3,5) herav gave: 3,6) herav gave: 4)

16 ”Sist du var i en bokhandel - hva kjøpte du da?”
Kategori: Bøker 43% 39% 34% 37% 42% 47% Multim.- mus./video (2%) 4% 2% 4% Papirv./kontor/data (annen fordeling) 37% 31% 32% Kort 9% 14% % 17% 14% Lydbøker % Andre spill/leker %

17 ”Hvor ofte leser du bøker for barn – egne barn, barnebarn, nevøer/nieser eller andres barn?”
Dagelig 14% 11% 11% Ofte 20% 20% 22% Sjelden 30% 30% 32% Aldri 36% 38% 35%

18 Gjennomsnittlig antall bøker kjøpt i bokklubb:
7,0 bøker 7,4 bøker 10,4 bøker 9,6 bøker 9,1 bøker

19 ”Siste gang du kjøpte en bok til deg selv, på hvilke måte fikk du informasjon?”
2006: 2003: : 1997: Annonser: 6% 4% 12% 9% Bokanmeldelse: 11% 12% 18% 14% Omtale avis/presse: 16% 18% 16% Radio 2% 3% 2% 3% Innslag på TV 5% 5% 4% 5% Internett % 2% 2% Film/TV-serie: 2% 2% 1% Anbefaling 21% 20% 19% 20% Butikkvindu 4% 3% 5% Eksponeringsplass 7% 7% 7% Materiell i butikk 2% 2% 3% Anbefalt av betjening: 1% 2% 3% 3% Katalog/brosjyre i posten % 3% 6% 8% Bokklubbinformasjon 8% 11% 10% Bestselger-lister 2% 1% 2% Tilfeldig kjøp 17% 13% 14% 17%

20 Forholdet mellom planlagt kjøp og impulskjøp:
1993: 1997: 2000: 2003: 2006: 77% 68% 67% 67% 67% Impuls: 1993: 1997: 2000: 2003: 2006: 23% 32% 26% 24% 27%

21 Informasjonskilder: Menn og kvinner leser like mye (lite) annonser.
Yngre (15-24 år) er langt mer mottakelige for anbefalinger enn de eldre. Bokanmeldelser: 2000: 25% på kvinner - 12% på menn. (snitt 18%) 2003: 13% på kvinner - 11% på menn. (snitt 12%) 2006: 13% på kvinner – 10% på menn (snitt 11%) Medlemsinformasjon fra bokklubber: 2003: 14% på kvinner - 2% på menn. 2006: 13% på kvinner – 3% på menn. Tilfeldig kjøp: 2003: 13% på kvinner - 14% på menn. 2006: 14% på kvinner - 20% på menn.

22 ”Dersom du var på jakt etter en bestemt bok til deg selv, og du ikke kunne få tak i den, ville du da:” ”Kjøpt en annen bok isteden?” 11% 14% 13% ”Ventet med å kjøpe?” 86% 84% 84% Samme tendens som i 2000 og 2003; Yngre ville kjøpt en annen bok isteden. Eldre ville vente.

23 ”Dersom du var på jakt etter en bestemt bok som gave, og du ikke kunne få tak i den, ville du da:”
”Kjøpt en annen bok isteden?” 28% 27% 25% ”Ventet med å kjøpe?” 23% 26% 28% ”Kjøpt noe annet?” 46% 45% 43% Samme tendens som i 2000 og 2003; Klar sammenheng med alder: Yngre vil kjøpt noe annet. Eldre vil ventet/kjøpt en annen bok.

24 Færre later til å mene at bøker er dyrt
Skala fra der: Helt enig: 6 Helt uenig: 0 Påstand: ”Bøker er for dyrt” 4,6 4,2 4,-

25 Bokhandelens viktigste konkurransefortrinn:
Skala fra der: Helt enig: 6 Helt uenig: 0 (2000 – 2003 – 2006): Bokhandelen er et hyggelig sted å handle ( 5,6 – 5,6 – 5,6 ) Bokhandelen skaffer de bøkene jeg trenger ( 5,9 – 5,9 – 5,7 ) Betjeningen i bokhandelen er både hyggelig og serviceorientert ( 5,7 – 5,7 – 5,7) Bokhandelen har et godt utvalg av bøker ( 5,6 – 5,6 – 5,6 ) Betjeningen i bokhandelen er godt orientert om bøker og litteratur ( 5,3 – 5,3 – 5,3)

26 Påstand: ”Det er billigere å kjøpe bøkene gjennom bokklubbene”
Skala fra der: Helt enig: 6 Helt uenig: 0 5,0 5,1 4,6

27 ”Er du eller noen i din husstand medlem i en eller flere bokklubber?”
Ja, i bare en bokklubb: 27% 24% Ja, i flere bokklubber: 24% 23% Nei: 48% 52%

28 ”Er det en bokhandel der du bor, det vil si innenfor en akseptabel reiseavstand?”
2003: 2006: Ja: 92% 93% Nei: 7% 6% Tendens: De som bor spredtbygd har laveste JA-prosent, men også i denne gruppen har 84% sagt JA.

29 ”Har du noen gang kjøpt bøker via Internett?”
JA: 2000: 7% (Kvinner 4% - Menn 9%) 2003: 20% (Kvinner 13% - Menn 27%) 2006: 32% (Kvinner 29% - Menn 34%) NEI: 2000: 93% (Kvinner 96% - Menn 91%) 2003: 80% (Kvinner 87% - Menn 73%) 2006: 68% (Kvinner 71% - Menn 66%) Flest brukere: Oslo, år. Bruk øker med stigende inntekt og utdannelsesnivå. Størst økning blant de som kjøper flest bøker. Størst bruk i familier med 5 eller flere i husstanden.

30 De viktigste grunnene til å kjøpe bøker på internett er fortsatt:
”Jeg får tak i bøker jeg ellers ikke finner” ”Det er billigere å handel på internett” ”Jeg får bedre oversikt over utvalget av bøker” (Ubetydelig endring siden 2000)

31 Veksten i netthandelen med bøker skyldes økt salg av bøker med norsk tekst
Spørsmål: ”Var boken/bøkene du kjøpte på nettet på norsk eller på norsk og/eller på andre språk?” På Norsk: 31% 56% 72% Andre språk: 68% 47% 46%

32 Tendens: Økt tillit til internett m.h.t. betaling
Skala fra der: Helt enig: 6 Helt uenig: 0 Påstand: ”Jeg har ikke tillit til internett m.h.t. Betaling” 3,- 2,6 2,3


Laste ned ppt "Bøker og lesere - markedsundersøkelse 2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google