Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KLPs SAS-miljø Erfaringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KLPs SAS-miljø Erfaringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 KLPs SAS-miljø Erfaringer
Solveig Øien Berg

2 Agenda Litt fakta om KLP Bakgrunn for KLPs SAS-miljø
Utvikling i SAS miljøet fra 2005 – 2006 og erfaringer Verktøy fordelt på roller i KLP Våre erfaringer Veien videre for KLPs SAS-miljøet

3 Litt fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby tjenestepensjon til kommuneansatte 550 ansatte i 2006 Pensjonsavtaler i selskapet: Om lag 2500 bedrifter 337 kommuner og fylkeskommuner 31 helseforetak Pensjonsordningen omfatter: yrkesaktive medlemmer pensjonister med pensjonsrettigheter (fripoliser) …………Hver 8. Nordmann er forsikret i KLP

4 Litt fakta om KLP Markedsleder innenfor offentlig tjenestepensjon
Den største leverandøren av skadeforsikringer til norske kommuner En av landets største eiendomsforvaltere En betydelig kapitalforvalter; landets største innen indeksforvaltning KLPs forvaltningsportefølje er underlagt klare etiske retningslinjer

5 Agenda Litt fakta om KLP Bakgrunn for KLPs SAS-miljø
Utvikling i SAS miljøet fra 2005 – 2006 og erfaringer Verktøy fordelt på roller i KLP Våre erfaringer Veien videre for KLPs SAS-miljøet

6 Bakgrunn for KLPs SAS-miljø
Juni 2005 avsluttet evaluering av BI-verktøy, SAS9 ble kjøpt inn Planlegging av miljø og installasjon for gjennomføring av en Pilot startet umiddelbart

7 Forutsetninger for installasjon og planlegging av SAS -miljøet
SAS miljøet skulle settes opp slik at det kunne benyttes av KLP Skadeforsikring og KLP Livsforsikring og lett kunne bygges ut Miljøet skulle settes opp etter SAS Institute sin beste praksis SAS Institute skulle gjøre all installasjon, og KLP skulle ha en ressurs: Følge installeringen, for å lære å installere SAS software Ordne tilganger Kjennskap til KLPs øvrige miljø og hvem gjør hva i KLP Akseptansekriterier skulle gjennomføres og godkjennes før kontrakt kunne aksepteres

8 Agenda Litt fakta om KLP Bakgrunn for KLPs SAS-miljø
Utvikling i SAS miljøet fra 2005 – 2006 og erfaringer Verktøy fordelt på roller i KLP Våre erfaringer Veien videre for KLPs SAS-miljøet

9 Utvikling/test - planlagte fysiske servere med software i Piloten
– sommer/tidlig høst 2005: SAS v 9.1.3 TSASMETA: KLPWAS6T1: Base SAS sw SAS/Connect sw SAS Integration Tech sw SAS Metadata server sw Open Metadata Server WebServer WebSphere v 6.02 og WebDAV(Xythos og oracle klient) TSASETL1/TSASBI1: TORACLE: ETL- Server BI-server OLAP Base SAS sw SAS/Connect sw SAS Integration Tech sw SAS Graph sw SAS OLAP server SAS SAS/Access to DB2, Oracle, ODBC SAS/ETS SAS/STAT Oracle db v 9.207

10 Erfaringer med installasjonen høsten 2005
For dårlig planlegging, installasjonen tok mye lengre tid enn planlagt for mange ressurser fra SAS var involvert SAS hadde ingen beste praksis eller liten erfaring med installasjon av SAS9 KLPs tekniske ressurs skulle vært frigjort 100 % til prosjektet Piloten (gjennomføring av et pilotprosjekt) ble startet før installasjonen fungerte/var akseptert SAS Portal fungerte ikke sammen med WebSphere 6.02 – ble testet WEB Report Studio – Filter &Rank fungerte ikke i KLPs miljø QA av SAS installasjonen ble gjennomført av SAS Sjekke at rette versjoner av software var installert Sjekke at softwaren fungerte sammen Organisering av miljøet på metadataserveren Viktig å gjennomføre akseptansekriterier, men vanskelig pga at KLP ikke hadde klart å opparbeide god nok kompetanse (for kort tid, for omfattende)

11 Utvikling/test – fysiske servere - vinteren 2006
TSASMETA: WAS51T: Open Metadata Server WebServer WebSphere v 5.1 JDBC for Oracle TSASETL1/TSASBI1: TORACLE: ETL- Server BI-server OLAP Oracle db v 9.207 WebDAV(Xythos)

12 Metadata-server organisering vinter 2006
UTV-BI Test-BI Foundation Foundation UTV - ETL Test- ETL Foundation Foundation SKADE STAGE LIV SKADE STAGE LIV ER LIV ER LIV MART Aktuar Mart Medlem Mart Marked MART Aktuar Mart Medlem Mart Marked

13 Erfaringer fra vinteren 2006
Skeptisk til SAS sin beste praksis Kontaktet ressurspersoner på installasjon for å høre om deres erfaringer Prosjekter i Skadeselskapet og Livselskapet bruker samme servere, men med egne logiske instanser. Skapte større avhengighet mellom prosjektene enn ønskelig Egen dedikert WEB-server for SAS ble anskaffet med WebSphere v 5.1 Feil meldt SAS på Web Report Studio – Filter &Rank som ikke fungerte  Feil ikke funnet, ny installasjon av BI-server SP 4 ville løse problemet Promotering mellom miljøene, kun full promotering fungerte brukbart Delvis promotering fungerte ikke tilfredsstillende – arbeidskrevende og medførte feil  Oppgradering av ETL Studio til DI-studio v 3.4 ville rette på dette OLAP Cube Studio krevde datakvalitet for å kunne fungere etter intensjonen SAS Add-in for MS Office (vi hadde v 1.3.1, denne støttet ikke egendefinerte formater) Vi trengte MS Office v 2.1. V 2.1 krevde en oppgradering av BI-server til SP4

14 Hva skulle vi gjøre nå? Utarbeide ny arkitektur for SAS-miljøet i KLP
Trenger et produksjonsmiljø Trengte å skille Liv- og Skade prosjekter Trengte å skille utvikling, test og produksjon Oppgradere DI-Studio til v 3.4 og BI-server til SP4 SAS ressurs må gjøre oppgraderingen Få på plass Produksjonsmiljø på ny versjon (helt nye servere) Teste ut produksjonsmiljøet først – henger alt sammen! Oppgradere utvikling og testservere, skille fysisk Liv og Skade Anskaffe flere servere

15 Fysiske servere høsten 2006
Utvikling/Test-miljø Produksjonsmiljø TORACLE PSASORA KLPWAS51T PSASWSP1 TSASMETA- LIV TSASMETA- SKADE PSASMETA TSAS-LIV TSAS-SKADE PSAS-LIV PSAS-SKADE

16 Fordeler ved nåværende fysiske arkitektur:
Kortere nedetid for prosjektene ved installasjon av ny software og ved promoteringer Bedre ytelser på serverne Mer fremtidsrettet SAS-miljø, lettere å bygge ut Bedre/lettere promotering (delvis promotering) med ny versjon av SAS software. Miljøene kan være asynkrone mhp versjoner og oppgraderinger Ved neste oppgradering av SAS-software trenger ikke Liv og Skade-prosjekter å være synkrone mhp oppgraderinger til nyere versjoner, hotfixer, MS-patcher. Dvs fleksibelt ifht prosjektfaser.

17 Metadata-servere – organisering – beste praksis LIV - høst 2006
UTV – LIV TEST– LIV PROD – LIV Foundation ETL BI Foundation ETL BI Foundation ETL BI MR EG TASK MR EG TASK MR EG TASK MR STAGE MR STAGE MR STAGE MART MART MART MR ER MR ER MR ER AKTUAR AKTUAR MR MART MR MART MR MART Custom Repository

18 Metadata-servere – organisering – beste praksis Skade - høst 2006
UTV – Skade TEST – Skade PROD – Skade Foundation ETL BI Foundation ETL BI Foundation ETL BI Skade-BAR MART BAR Skade-BAR MART BAR Skade-BAR MART BAR STAGE BAR STAGE BAR STAGE BAR PRODUKT PRODUKT ER BAR ER BAR ER BAR EG TASK EG TASK MART BAR MART BAR MART BAR Custom Repository

19 Agenda Litt fakta om KLP Bakgrunn for KLPs SAS-miljø
Utvikling i SAS miljøet fra 2005 – 2007 Verktøy fordelt på roller i KLP Våre erfaringer Veien videre for KLPs SAS-miljøet

20 Verktøy i KLP - Aktuelle forkortelser
Lokale Java klienter: SMC = SAS Management Console DIS = SAS Data Integration Studio (tidl. ETL Studio) OCS = SAS OLAP Cube Studio IMS = SAS Information Map Studio Lokale Microsoft klienter: EG = SAS Enterprise Guide MSOA = SAS Microsoft Office Add-In Server side Java Web klienter: WOV = SAS Web OLAP Viewer (for Java), kjører også i IDP… WRS = SAS Web Report Studio IDP = SAS Information Delivery Portal, med appl.: SPW = SAS Stored Process Web Application, også Standalone WRV = SAS Web Report Viewer, ikke Standalone dvs. da WRS

21 Verktøy for Roller i KLP
WOV OCS EG MSOA IMS WRS DIS IDP IDP WRV SMC SPW SPW LSF Found BI-bruker BI-utvikler + BI-superbruker ETL-utvikler SAS Systemansvarlig SAS Administrator Tilgang til - og bruk av verktøy for rollene Customisert original fra Truls Andersen KnowIT

22 Agenda Litt fakta om KLP Bakgrunn for KLPs SAS-miljø
Utvikling i SAS miljøet fra 2005 – 2006 og erfaringer Verktøy fordelt på roller i KLP Våre erfaringer 2007 Veien videre for KLPs SAS-miljøet

23 Erfaringer fra høsten 2006 Startet oppgraderingen med nye servere for et helt nytt produksjonsmiljø Oppgradering = ny installasjon Overført datastrukturer, metadata og data fra gammel til ny versjon Produksjonsmiljø fungerte før vi startet på tilsvarende installasjon i U/T Skilte Liv og Skade hvor Liv fikk nye servere i test/utvikling Installasjon av nye versjoner av software ble gjort på Liv-servere uten å forsinke framdriften i prosjektene Promotering fra gammel versjon til DI-Studio v 3.4 Lagde en spesiell variant for å konvertere SAS koden En dedikert ressurs fra SAS utførte installasjon og konverteringer i KLPs SAS- miljøer En ressurs på heltid hos KLP som bisto og ble lærte opp i SAS-miljøet samtidig Ressursen fra SAS følger opp KLP 1-2 dager pr. uke framover – god beredskap  Vi må fortsette å ha en styrt utvikling av SAS-miljøet.

24 Agenda Litt fakta om KLP Bakgrunn for KLPs SAS-miljø
Utvikling i SAS miljøet fra 2005 – 2006 og erfaringer Verktøy fordelt på roller i KLP Våre erfaringer Veien videre for KLPs SAS-miljøet

25 Veien videre for KLPs SAS-Miljø
Ta i bruk SAS Portalen Koble KLPs Intranett og SAS Portal Koble opp rapportene i Portalen Singel-sign-on Oppgradere WEB-server med Websphere 6.02 SAS SP4 supporterer WebSphere Application Server (WAS) 6.02 Dette må testes ut Først i SAS 9.2 vil WAS 6.1 bli supportert, kommer i årsskiftet 2007/2008 Egne dedikerte WEB servere i produksjon til Liv og Skade – når SAS supporterer gjeldende v av WebSphere i KLP Forbedre rutinene ved lasting av data fra kildesystemene til varehus-miljøet Overføre endringer fra databasene Linjekapasiteter Knytte opp andre KLP selskap til SAS arkitekturen (eks KLP Kapitalforvaltning, KLP Eiendom,..) Fortsette en styrt utvikling av miljøet. Endringer i SAS miljøet må planlegges godt, implementeres og deretter testes. Ta ut gevinster av arbeidet som allerede er gjort!

26 whether you clean your customer data,
Fragen Spørsmål Questions ? Frågor Spørgsmål The question is not whether you clean your customer data, The question is will you still be in business if you don’t? Spørsmål Vragen


Laste ned ppt "KLPs SAS-miljø Erfaringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google