Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KLPs SAS-miljø Erfaringer 15.02.07 Solveig Øien Berg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KLPs SAS-miljø Erfaringer 15.02.07 Solveig Øien Berg."— Utskrift av presentasjonen:

1 KLPs SAS-miljø Erfaringer 15.02.07 Solveig Øien Berg

2 Agenda •Litt fakta om KLP •Bakgrunn for KLPs SAS-miljø •Utvikling i SAS miljøet fra 2005 – 2006 og erfaringer •Verktøy fordelt på roller i KLP •Våre erfaringer •Veien videre for KLPs SAS-miljøet

3 Litt fakta om KLP Pensjonsavtaler i selskapet:  Om lag 2500 bedrifter  337 kommuner og fylkeskommuner  31 helseforetak Pensjonsordningen omfatter:  280 000 yrkesaktive medlemmer  135 000 pensjonister  90.000 med pensjonsrettigheter (fripoliser) …………Hver 8. Nordmann er forsikret i KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby tjenestepensjon til kommuneansatte  550 ansatte i 2006

4 Litt fakta om KLP •Markedsleder innenfor offentlig tjenestepensjon •Den største leverandøren av skadeforsikringer til norske kommuner •En av landets største eiendomsforvaltere •En betydelig kapitalforvalter; landets største innen indeksforvaltning •KLPs forvaltningsportefølje er underlagt klare etiske retningslinjer

5 Agenda •Litt fakta om KLP •Bakgrunn for KLPs SAS-miljø •Utvikling i SAS miljøet fra 2005 – 2006 og erfaringer •Verktøy fordelt på roller i KLP •Våre erfaringer •Veien videre for KLPs SAS-miljøet

6 Bakgrunn for KLPs SAS-miljø •Juni 2005 avsluttet evaluering av BI-verktøy, SAS9 ble kjøpt inn •Planlegging av miljø og installasjon for gjennomføring av en Pilot startet umiddelbart

7 Forutsetninger for installasjon og planlegging av SAS -miljøet •SAS miljøet skulle settes opp slik at det kunne benyttes av KLP Skadeforsikring og KLP Livsforsikring og lett kunne bygges ut •Miljøet skulle settes opp etter SAS Institute sin beste praksis •SAS Institute skulle gjøre all installasjon, og KLP skulle ha en ressurs: –Følge installeringen, for å lære å installere SAS software –Ordne tilganger –Kjennskap til KLPs øvrige miljø og hvem gjør hva i KLP •Akseptansekriterier skulle gjennomføres og godkjennes før kontrakt kunne aksepteres

8 Agenda •Litt fakta om KLP •Bakgrunn for KLPs SAS-miljø •Utvikling i SAS miljøet fra 2005 – 2006 og erfaringer •Verktøy fordelt på roller i KLP •Våre erfaringer •Veien videre for KLPs SAS-miljøet

9 Open Metadata Server Utvikling/test - planlagte fysiske servere med software i Piloten – sommer/tidlig høst 2005: ETL- Server BI-server OLAP Oracle db v 9.207 TSASMETA: TSASETL1/TSASBI1: WebServer WebSphere v 6.02 og WebDAV(Xythos og oracle klient) TORACLE: Base SAS sw SAS/Connect sw SAS Integration Tech sw SAS Metadata server sw Base SAS sw SAS/Connect sw SAS Integration Tech sw SAS Graph sw SAS OLAP server SAS SAS/Access to DB2, Oracle, ODBC SAS/ETS SAS/STAT KLPWAS6T1: SAS v 9.1.3

10 Erfaringer med installasjonen høsten 2005 •For dårlig planlegging, installasjonen tok mye lengre tid enn planlagt  for mange ressurser fra SAS var involvert •SAS hadde ingen beste praksis eller liten erfaring med installasjon av SAS9 •KLPs tekniske ressurs skulle vært frigjort 100 % til prosjektet •Piloten (gjennomføring av et pilotprosjekt) ble startet før installasjonen fungerte/var akseptert •SAS Portal fungerte ikke sammen med WebSphere 6.02 – ble testet •WEB Report Studio – Filter &Rank fungerte ikke i KLPs miljø •QA av SAS installasjonen ble gjennomført av SAS –Sjekke at rette versjoner av software var installert –Sjekke at softwaren fungerte sammen –Organisering av miljøet på metadataserveren •Viktig å gjennomføre akseptansekriterier, men vanskelig pga at KLP ikke hadde klart å opparbeide god nok kompetanse (for kort tid, for omfattende)

11 Open Metadata Server Utvikling/test – fysiske servere - vinteren 2006 ETL- Server BI-server OLAP Oracle db v 9.207 WebDAV( Xythos) TSASMETA: TSASETL1/TSASBI1: WebServer WebSphere v 5.1 JDBC for Oracle TORACLE: WAS51T:

12 Metadata-server organisering vinter 2006 UTV - ETL Test- ETL UTV-BI Foundation Test-BI Foundation SKADE Foundation STAGE LIV ER LIV MART Aktuar Mart Medlem Mart Marked SKADE STAGE LIV ER LIV MART Aktuar Mart Medlem Mart Marked

13 Erfaringer fra vinteren 2006 •Skeptisk til SAS sin beste praksis –Kontaktet ressurspersoner på installasjon for å høre om deres erfaringer •Prosjekter i Skadeselskapet og Livselskapet bruker samme servere, men med egne logiske instanser.  Skapte større avhengighet mellom prosjektene enn ønskelig •Egen dedikert WEB-server for SAS ble anskaffet med WebSphere v 5.1 •Feil meldt SAS på Web Report Studio – Filter &Rank som ikke fungerte  Feil ikke funnet, ny installasjon av BI-server SP 4 ville løse problemet •Promotering mellom miljøene, kun full promotering fungerte brukbart –Delvis promotering fungerte ikke tilfredsstillende – arbeidskrevende og medførte feil  Oppgradering av ETL Studio til DI-studio v 3.4 ville rette på dette •OLAP Cube Studio krevde datakvalitet for å kunne fungere etter intensjonen •SAS Add-in for MS Office (vi hadde v 1.3.1, denne støttet ikke egendefinerte formater) Vi trengte MS Office v 2.1.  V 2.1 krevde en oppgradering av BI-server til SP4

14 Hva skulle vi gjøre nå? •Utarbeide ny arkitektur for SAS-miljøet i KLP –Trenger et produksjonsmiljø –Trengte å skille Liv- og Skade prosjekter –Trengte å skille utvikling, test og produksjon •Oppgradere DI-Studio til v 3.4 og BI-server til SP4 •SAS ressurs må gjøre oppgraderingen •Få på plass Produksjonsmiljø på ny versjon (helt nye servere) –Teste ut produksjonsmiljøet først – henger alt sammen! •Oppgradere utvikling og testservere, skille fysisk Liv og Skade –Anskaffe flere servere

15 Fysiske servere høsten 2006 Utvikling/Test-miljø Produksjonsmiljø TORACLE KLPWAS51T TSASMETA- SKADE TSAS-LIV TSAS-SKADE PSASORA PSASWSP1 PSASMETA PSAS-LIV PSAS-SKADE TSASMETA- LIV

16 Fordeler ved nåværende fysiske arkitektur: •Kortere nedetid for prosjektene ved installasjon av ny software og ved promoteringer •Bedre ytelser på serverne •Mer fremtidsrettet SAS-miljø, lettere å bygge ut •Bedre/lettere promotering (delvis promotering) med ny versjon av SAS software. •Miljøene kan være asynkrone mhp versjoner og oppgraderinger •Ved neste oppgradering av SAS-software trenger ikke Liv og Skade- prosjekter å være synkrone mhp oppgraderinger til nyere versjoner, hotfixer, MS-patcher. Dvs fleksibelt ifht prosjektfaser.

17 Metadata-servere – organisering – beste praksis LIV - høst 2006 UTV – LIV Foundation ETL BI MR STAGE MR ER MR MART Custom Repository EG TASK MART AKTUAR TEST– LIV Foundation ETL BI MR STAGE MR ER MR MART EG TASK MART AKTUAR PROD – LIV Foundation ETL BI MR STAGE MR ER MR MART EG TASK MART

18 Metadata-servere – organisering – beste praksis Skade - høst 2006 UTV – Skade Foundation ETL BI Skade-BAR STAGE BAR ER BAR MART BAR Custom Repository MART BAR PRODUKT EG TASK PROD – Skade Foundation ETL BI Skade-BAR MART BAR TEST – Skade Foundation ETL BI Skade-BAR STAGE BAR ER BAR MART BAR MART BAR PRODUKT EG TASK STAGE BAR ER BAR MART BAR

19 Agenda •Litt fakta om KLP •Bakgrunn for KLPs SAS-miljø •Utvikling i SAS miljøet fra 2005 – 2007 •Verktøy fordelt på roller i KLP •Våre erfaringer •Veien videre for KLPs SAS-miljøet

20 Verktøy i KLP - Aktuelle forkortelser Lokale Java klienter: •SMC = SAS Management Console •DIS = SAS Data Integration Studio (tidl. ETL Studio) •OCS = SAS OLAP Cube Studio •IMS = SAS Information Map Studio Lokale Microsoft klienter: •EG = SAS Enterprise Guide •MSOA = SAS Microsoft Office Add-In Server side Java Web klienter: •WOV = SAS Web OLAP Viewer (for Java), kjører også i IDP… •WRS = SAS Web Report Studio •IDP = SAS Information Delivery Portal, med appl.: •SPW = SAS Stored Process Web Application, også Standalone •WRV = SAS Web Report Viewer, ikke Standalone dvs. da WRS

21 Verktøy for Roller i KLP DIS OCS IMS SAS Systemansvarlig BI-bruker BI-utvikler + BI-superbruker EG WRS IDP SPW WRV WOV MSOA Customisert original fra Truls Andersen KnowIT ETL-utvikler LSF SAS Administrator SMC Tilgang til - og bruk av verktøy for rollene Found

22 Agenda •Litt fakta om KLP •Bakgrunn for KLPs SAS-miljø •Utvikling i SAS miljøet fra 2005 – 2006 og erfaringer •Verktøy fordelt på roller i KLP •Våre erfaringer 2007 •Veien videre for KLPs SAS-miljøet

23 Erfaringer fra høsten 2006 •Startet oppgraderingen med nye servere for et helt nytt produksjonsmiljø –Oppgradering = ny installasjon –Overført datastrukturer, metadata og data fra gammel til ny versjon –Produksjonsmiljø fungerte før vi startet på tilsvarende installasjon i U/T •Skilte Liv og Skade hvor Liv fikk nye servere i test/utvikling •Installasjon av nye versjoner av software ble gjort på Liv-servere uten å forsinke framdriften i prosjektene •Promotering fra gammel versjon til DI-Studio v 3.4 –Lagde en spesiell variant for å konvertere SAS koden •En dedikert ressurs fra SAS utførte installasjon og konverteringer i KLPs SAS- miljøer •En ressurs på heltid hos KLP som bisto og ble lærte opp i SAS-miljøet samtidig •Ressursen fra SAS følger opp KLP 1-2 dager pr. uke framover – god beredskap  Vi må fortsette å ha en styrt utvikling av SAS-miljøet.

24 Agenda •Litt fakta om KLP •Bakgrunn for KLPs SAS-miljø •Utvikling i SAS miljøet fra 2005 – 2006 og erfaringer •Verktøy fordelt på roller i KLP •Våre erfaringer •Veien videre for KLPs SAS-miljøet

25 Veien videre for KLPs SAS-Miljø •Ta i bruk SAS Portalen –Koble KLPs Intranett og SAS Portal –Koble opp rapportene i Portalen –Singel-sign-on •Oppgradere WEB-server med Websphere 6.02 –SAS 9.1.3 SP4 supporterer WebSphere Application Server (WAS) 6.02 –Dette må testes ut –Først i SAS 9.2 vil WAS 6.1 bli supportert, kommer i årsskiftet 2007/2008 •Egne dedikerte WEB servere i produksjon til Liv og Skade – når SAS supporterer gjeldende v av WebSphere i KLP •Forbedre rutinene ved lasting av data fra kildesystemene til varehus-miljøet –Overføre endringer fra databasene –Linjekapasiteter •Knytte opp andre KLP selskap til SAS arkitekturen (eks KLP Kapitalforvaltning, KLP Eiendom,..) •Fortsette en styrt utvikling av miljøet. Endringer i SAS miljøet må planlegges godt, implementeres og deretter testes. •Ta ut gevinster av arbeidet som allerede er gjort!

26 Spørsmål ?


Laste ned ppt "KLPs SAS-miljø Erfaringer 15.02.07 Solveig Øien Berg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google