Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION 1 Utfasing av oljefyr med varmepumper Jørn Stene COWI AS – Divisjon Bygninger NTNU – Inst. energi- og prosessteknikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION 1 Utfasing av oljefyr med varmepumper Jørn Stene COWI AS – Divisjon Bygninger NTNU – Inst. energi- og prosessteknikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION 1 Utfasing av oljefyr med varmepumper Jørn Stene COWI AS – Divisjon Bygninger NTNU – Inst. energi- og prosessteknikk

2 9. MAI 2012 COWI POWERPOINT PRESENTATION 2 Jord eller fjell/berg som varmekilde Uteluft som varmekilde

3 3 Varmepumpens virkemåte Utnytter fornybar varme i omgivelsene eller spillvarme OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION Varmekilde • Uteluft • Fjell (berg) • Jord • Sjøvann • Innsjøvann • Ventilasjonsluft 50-80% Varmebehov • Romvarme • Ventilasjonsvarme • Varmtvann Q=100% Tilført elektrisitet (W) W=20-50% Kjølebehov • Romkjøling

4 4 COP og energisparing med varmepumper Gjennomsnittlig COP varierer typisk mellom 2 og 5 OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION 50% COP=2 50% ›Effektfaktoren (COP) og dermed varmepumpens energisparing: ›Øker med synkende temperaturnivå i varmesystemet  ›Øker med økende temperaturnivå på varmekilden  67% 33% COP=3 75% 25% COP=4 80% 20% COP=5

5 5 Varmepumpemarkedet i Norge Mer enn 500.000 anlegg (2013) – 85.000 nye anlegg per år OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION

6 6 Uteluft som varmekilde Uteluft/luft varmepumpeanlegg – prinsipp OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION Innedel Utedel Innedel

7 ›Romoppvarming – kjøling ›Grunnlastkilde – vedovn, panelovner osv. som spisslastkilde ›Varmeuttak fra uteluft – varmekilde tilgjengelig overalt ›Varmeytelse og COP avtar med synkende utelufttemperatur ›Utedelen krever tidvis avriming – krever energi og kan gi evt. driftsproblemer ›Utedelen genererer noe støy – evt. utfordringer mht. plassering ›Resirkulerer luft via én eller to innedeler i boligen – krever åpen planløsning ›Anlegget varmer ikke varmt forbruksvann (tappevann) ›Investering, energisparing og levetid ›Lav investering da varmeopptakssystemet er en integrert del av anlegget ›Maks. 30-40 % energisparing pga. moderat energidekning og moderat COP ›Moderat levetid pga. store temperaturvariasjoner 7 Uteluft som varmekilde Uteluft/luft varmepumpeanlegg – egenskaper OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION

8 ›Eldre radiatorsystemer – høy vanntemperatur ›Høyt effektbehov til romoppvarming i dårlig isolerte boliger ›Radiatorer – liten varmevekslerflate i forhold til gulvvarme ›Temperaturnivå og valg av oppvarmingskilde ›Pelletskjel – påvirkes minimalt av høyt temperaturkrav ›Varmepumpe – varmeytelse, energisparing og levetid påvirkes i stor grad ›Maks. krav til vanntemperatur på kaldeste dag bør ikke overstige 60 °C ›Tiltak på varmesystem ved installasjon av varmepumper ›Kontrollere og evt. rense rørsystem og radiatorer ›Kontrollere og evt. innjustere vannmengder ›Erstatte dagens radiatorer med nye radiatorer med større overflate ›Supplere dagens radiatorsystem med én eller flere viftekonvektorer 8 Eksisterende boliger Vannbåren varme – varmedistribusjon OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION

9 9 Uteluft som varmekilde Uteluft/vann varmepumpeanlegg – prinsipp OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION Varmtvannstank «Utedel» for varmeopptak fra uteluft Gulvvarmesystem

10 ›Romoppvarming og varmtvannsberedning ›Grunnlastkilde – el.kolber som spisslastkilde ›Varmeuttak fra uteluft – varmekilde tilgjengelig overalt ›Varmeytelse og COP avtar med synkende utelufttemperatur ›Utedelen krever tidvis avriming – krever energi og kan gi evt. driftsproblemer ›Utedelen genererer noe støy – evt. utfordringer mht. plassering ›Maks. vanntemperatur typisk 40-50 °C – begrensning ved høye temperaturkrav ›Noen få anleggstyper har 55-80 °C maksimal vanntemperatur ›Investering, energisparing og levetid ›Moderat investering da varmeopptakssystemet er en integrert del av anlegget ›Maks. 40-50 % energisparing pga. moderat energidekning og moderat COP ›Kortere levetid enn væske/vann-varmepumper pga. store temperaturvariasjoner 10 Uteluft som varmekilde Uteluft/vann varmepumpeanlegg – egenskaper OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION

11 11 Fjell/berg som varmekilde Væske/vann bergvarmepumpe – prinsipp OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION Varmepumpe med varmtvannsbereder Varmesystem • Radiatorer, konvektorer osv. Energibrønn i fjell/berg • Borehull (Ø140), 100-250 m dypt • Plastrør/kollektorslange (Ø40) plasseres i borehullet – varme over- føres med sirkulerende frostvæske • Stor løsmassetykkelse (grus, sand, leire) øker anleggskostnaden og reduserer anleggseffektiviteten

12 ›Romoppvarming og varmtvannsberedning – kjøling ›Grunnlastkilde – el.kolber som spisslastkilde ›Varmeuttak fra 100-250 meter dype energibrønner i fjell ›Indirekte systemløsning med kollektorslange i plast med sirkulerende frostvæske ›Energibrønner – usynlige og støyfrie men begrensninger mht. mulig utnyttelse ›Svært viktig med korrekt dimensjonering/utforming/drift av brønnsystemet ›Maks. vanntemperatur typisk 50-60 °C – begrensning ved høye temperaturkrav ›Gir høy varmeleveranse og høy COP når el.prisen er høyest ›Investering, levetid og energisparing ›Relativt høy investering da energibrønnene er kostbare – større boliger ›Maks. 70 % energisparing oppnås ved høy energidekning og høy COP ›Lang levetid for korrekt dimensjonerte anlegg med lavtemperatur varmesystem 12 Fjell/berg som varmekilde Væske/vann varmepumpeanlegg – egenskaper OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION

13 13 Jord som varmekilde Væske/vann jordvarmepumpe – prinsipp OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION Varmepumpe med varmtvannsbereder Varmesystem • Radiatorer, konvektorer osv. Jordslangesystem • Plastrør (Ø40) legges på ca. 1 m dybde og med 2 m deling – varme overføres med sirkulerende frost- væske (etylenglykol) • ca. 300 m 2 plen for 6 kW anlegg • Må ikke legges nær mur, bygninger osv. da det kan gi setningsskader

14 ›Romoppvarming og varmtvannsberedning – kjøling ›Grunnlastkilde – el.kolber som spisslastkilde ›Varmeuttak fra jordsmonn (utfrysing av vann) – fra ca. 1 m dybde ›Indirekte systemløsning med kollektorslange i plast med sirkulerende frostvæske ›Jordslange – usynlig og støyfri men krever relativt stort areal for installasjon ›Svært viktig med korrekt dimensjonering/utforming/drift av jordslangesystemet ›Maks. vanntemp. typisk 50-60 °C – begrensning ved høye temperaturkrav ›Gir høy varmeleveranse og høy COP når el.prisen er høyest ›Investering, levetid og energisparing ›Lavere investering enn bergvarmeanlegg pga. billigere varmeopptakssystem ›Maks. 70 % energisparing oppnås ved høy energidekning og høy COP ›Lang levetid for korrekt dimensjonerte anlegg med lavtemperatur varmesystem 14 Jord som varmekilde Væske/vann varmepumpeanlegg – egenskaper OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION

15 ›Bruker karbondioksid (CO 2 ) som kuldemedium ›Miljøvennlig, ugiftig og ubrennbart medium ›Basisteknologi utviklet ved NTNU-SINTEF i Trondheim ›Kun luft/vann-aggregater for bolighus ›Kombi-anlegg – romoppvarming + varmtvann ›Varmtvanns-varmepumper – klart beste anvendelse! ›Kan levere varme ved høy temperatur (50-90 °C) ›Anvendelse ›Velegnet for lavenergihus og passivhus med lavtemperatur varmesystem ›Frarådes brukt i eksisterende boliger med høytemperatur varmesystem (radiatorer) – gir lav energisparing pga. lav energidekning og lav COP 15 Uteluft som varmekilde Uteluft/vann-anlegg med CO 2 som kuldemedium OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION

16 16 Varmepumper – målt energisparing Eksempel – feltmålinger i Sveits, Tyskland, Danmark og Sverige Luft/vann-anlegg Væske/vann-anlegg Relativ energisparing (%) ›Ny feltstudie i Norge med 18 luft/vann og væske/vann- varmepumper ›VVS-foreningen ›Enova-støttet ›Ny feltstudie med 20 berg- varmepumper i Sverige ›Flere andre felt- studier i Europa ›Feltmålinger viser reell energisparing for hele systemet OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION

17 ›Måling av tilført el.effekt og avgitt varmeeffekt ›Dokumenterer årlig varmeleveranse og energisparing ›Kan brukes til å oppdage eventuelle feil med anlegget ›Med målinger står boligeier står mye sterkere i evt. tvistesak ›El.måler (kW/kWh) ›Separat el.måler for varmepumpeaggregat og pumper men eks. tilleggsvarme (el.varmekolber) – gir mulighet for beregne COP ›Varmemengdemåler (kW/kWh) ›Volumstrømsmåler + temperaturfølere + digitalt telleverk ›Måler avgitt varmeeffekt/-energi fra varmepumpen ›Anbefalt for alle luft/vann- og væske/vann-varmepumper 17 Varmepumper Instrumentering av anlegget – effekt- og energimåling OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION

18 Informasjon om varmepumper Byggforskserien, detaljblad – SINTEF-rapport 18 SINTEF Byggdetaljblad SINTEF-rapport jost@cowi.no OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION

19 Utskrifting av oljefyr – informasjon fra Enova http://www.enova.no/om-enova/publikasjonssenter/291/0/ http://www.enova.no/om-enova/publikasjonssenter/291/0/ 19 www.enova.no OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION

20 Utskifting av oljefyr – informasjon fra Enova http://www.enova.no/om-enova/publikasjonssenter/291/0/ http://www.enova.no/om-enova/publikasjonssenter/291/0/ 20 www.enova.no OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION

21 Norges Naturvernforbund – www.oljefri.no Alternative oppvarmingssystemer til oljefyring 21 ›Varmepumper – luft/vann-anlegg, væske/vann-anlegg (jord-/fjellvarme) ›Bioenergi – ved, pellet (kjel, brenner, kamin m/u vannmantel) ›Sol – solfanger (plan type, vakuumrør) OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION

22 22 Takk for oppmerksomheten! FORNYBAR OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION


Laste ned ppt "OLJEFRI-KAMPANJE COWI POWERPOINT PRESENTATION 1 Utfasing av oljefyr med varmepumper Jørn Stene COWI AS – Divisjon Bygninger NTNU – Inst. energi- og prosessteknikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google