Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GUI-programmering, del 3 Vinduslyttere Dialogvinduer GUI-komponenten JTable Egne datamodellklasser LC191D Videregående programmering Semesterplan:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GUI-programmering, del 3 Vinduslyttere Dialogvinduer GUI-komponenten JTable Egne datamodellklasser LC191D Videregående programmering Semesterplan:"— Utskrift av presentasjonen:

1 GUI-programmering, del 3 Vinduslyttere Dialogvinduer GUI-komponenten JTable Egne datamodellklasser LC191D Videregående programmering Semesterplan: http://aitel.hist.no/fag/vprg/index_LC191D.php Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring Else Lervik, februar 2012

2 En oversikt over kapittel 19 i boka  Kap. 19 i boka – forelesning 29.02.2012: 19.1 Menyer, les på egen hånd 19.2 Knapperader, les på egen hånd 19.3 Ulike typer vinduer, gjennomgås raskt 19.4 Vinduslyttere, gjennomgås raskt 19.5 Dialogvinduer, gjennomgås grundig, inkl. oppgave side 651. Se også eksempel kap. 24.4, side 832-837. Kodedetaljene knyttet til knappene i MinDialog er ikke pensum. 19.6 GUI-komponenten tabell (JTable), gjennomgås inkl. oppgave side 654 19.7 GridBagLayout som layouthåndterer. Gjennomgås ikke. Ikke direkte pensum, men bør leses for å forstå det store eksemplet i boka. 19.8 Oppussingseksemplet, del 4. Gjennomgås ikke pga størrelsen, men pensum. Eksempel på bruk av enum (kap. 15.6). 19.9 Å lage egne datamodellklasser, pensum. Gjennomgår oppg. side 674 i stedet for det store eksemplet. (Se også løsningsforslaget øving 11.)  Enum – kapittel 15.6 – leses på egen hånd (ikke eksamensaktuelt). Forelesning 12, side 2

3 Vinduer i Java Primærvindu (klassen JFrame) med knapper for minimering, maksimering og lukking og tittellinje Interne vinduer (klassen JInternalFrame) med knapper for minimering, maksimering og lukking. Ingen deler av et internt vindu kan vises utenfor det primærvinduet det tilhører. Sekundærvindu (dialog, klassen JDialog), lukkes dersom foreldrevinduet lukkes Forelesning 12, side 3

4 Klassetreet med vindusklassene Object Component JFrame JInternalFrame Dialog JDialog Container JComponent FrameJWindow Window Forelesning 12, side 4

5 Klassetreet med vindusklassene Object Component JFrame JInternalFrame Dialog JDialog Container JComponent FrameJWindow Window Forelesning 12, side 5 set/getBackground() addFocusListener() setSize() setLocation() hasFocus() setLayout() add() De gamle AWT-klassene for Button, Label, osv. er Componenter, men ikke Containere. LookAndFeel ToolTips De nye Swing- komponentene ligger under Jcomponent og er dermed også Containere vinduer uten ramme pack() addWindowListener() dispose() setTitle() add(), erstatter metoden arvet fra Container() setDefaultCloseOperation()

6 Vinduslyttere  Hittil  setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  Av og til trenger vi selv å kontrollere lukkingen, for eksempel dersom filer skal lukkes:  setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE);  Interface java.awt.event.WindowListener: void windowActivated(WindowEvent hendelse); void windowClosed(WindowEvent hendelse); void windowClosing(WindowEvent hendelse); void windowDeactivated(WindowEvent hendelse); void windowDeiconified(WindowEvent hendelse); void windowIconified(WindowEvent hendelse); void windowOpened(WindowEvent hendelse); Forelesning 12, side 6

7 Klassen WindowAdapter  Et vinduslytterobjekt må tilhøre en klasse som implementerer interfacet WindowListener  Vanligvis er de fleste metodene tomme  Det er derfor laget en adapter-klasse (gjelder alle awt-lytter-interface med mer enn én metode): package java.awt.event; public abstract class WindowAdapter implements WindowListener { public void windowOpened(WindowEvent hendelse) {} public void windowClosing(WindowEvent hendelse) {} //... og så videre, bare tomme metoder }  Eksempel på bruk private class Vinduslytter extends WindowAdapter { public void windowClosing(WindowEvent hendelse) {... sett inn kode her... dispose(); System.exit(0); // hvis programmet skal avsluttes } Forelesning 12, side 7

8 Dialogvinduer, eksempel se kode kap. 24.4, side 832-837, men les kap. 19.5 først Nytt navn skrives inn og sendes tilbake til hovedvinduet. Navnet endres, og resultatet sendes tilbake til hovedvinduet foreldrevindu med to barnevinduer Forelesning 12, side 8

9 Dialogvinduer  Et dialogvindu er et sekundærvindu, det vil si at det alltid bør være knyttet til et foreldrevindu.  Et modalt dialogvindu hindrer brukeren tilgang til andre vinduer så lenge dialogvinduet er åpent.  Ikke-modale vinduer er mer praktiske for brukeren, men krever mer av programmereren i og med at flere vinduer må holdes oppdatert på en gang. Forelesning 12, side 9

10 Det enkleste dialogvinduet visDialog() 1 2 Forelesning 12, side 10

11 Meldingsutvekslingen i det aller enkleste dialogvinduet System. out foreldre- vindu knappelytter trykk knapp dialog- boks knappelytterokKnapp ”klient” actionPerformed() visDialog() trykk actionPerformed() setVisible(true) setVisible(false) println(”OK trykket…”) setVisible() ikke retur før meldingen setVisible(false) sendes til dialogboksen

12 Hvordan gjør vi det, kort fortalt 1. Et dialogvindu er en subklasse til JDialog. Den må ha en konstruktør som kaller superklassen sin konstruktør med argumentet modal = true. (Standardkonstruktøren til JDialog lager en ikke-modal dialog.) 2. La hvert enkelt dialogvindu ha en metode med navn visDialog() e.l. Inne i denne metoden finner vi kallet setVisible(true). For modale dialogvinduer vil denne metoden ikke returnere før setVisible(false) er kalt. 3. All aktivitet i dialogen må avsluttes med kallet setVisible(false). 4. Lag foreldrevinduet med dialogene som objektvariabler. Vis programliste 19.3 side 638-640 Gjør oppgave 1 side 651: Endre programliste 19.3 slik at MiniDialog inneholder et tekstfelt som brukeren kan skrive i. Endre visDialog() slik at den returnerer denne teksten som en streng til foreldrevinduet dersom bruker trykker på OK-knappen. Hvis brukeren trykker på Avbryt-knappen, skal metoden returnere null. Foreldrevinduet skal skrive ut teksten rett under trykknappen "Trykk her!" Forelesning 12, side 12

13 En standard OK-Avbryt-dialog  OK betyr at endringene som er lagt inn i dialogvinduet skal gjelde.  Avbryt betyr at endringene ikke skal gjelde.  Vi lager en klasse som beskriver et dialogvindu med disse knappene og lar våre øvrige dialogvinduer være subklasser til denne.  Klassen heter MinDialog og ligger i pakken mittBibliotek.  Øvrig funksjonalitet:  Klassen inneholder metoden okData(). En subklasse kan lage sin egen utgave av denne metoden for kontroll av inndata. Dersom brukeren trykker OK vil ikke dette aksepteres dersom okData() returnerer false.  Dersom brukeren prøver å lukke vinduet ved å trykke i øverste høyre hjørne, vil spørsmålet ”Skal eventuelle registrerte data lagres?” komme. Hvis brukeren svarer ja, vil dataene lagres dersom okData() returnerer true.  OK-knappen er definert som standardknapp.  Escape-tasten er knyttet til Avbryt-knappen. Vis programliste 19.4 side 643-645 Forelesning 12, side 13

14 Overføring av data mellom foreldrevindu og dialogvindu Hansen, Ole Hansen, Ole Petter Forelesning 12, side 14

15 Tester PersonDialog Vis programliste 19.5 side 647-651 Foreldrevindu extends JFrame PersonDialog extends MinDialog JOptionPane, kommer dersom brukeren lukker navnedialogen ved å trykke i øverste høyre hjørne Forelesning 12, side 15

16 GUI-komponenten tabell (klassen JTable)  En tabell har kolonner og linjer. Kolonnene har navn.  Brukeren kan velge linjer i tabellen ved å klikke på dem.  Kan sette opp om det skal være mulig å velge kun én linje av gangen, ett intervall av linjer, eller flere intervall.  Valget håndteres omtrent på samme måte som for lister.  Standard er at brukeren velger linjer, ikke celler.  Brukeren kan endre dataene direkte i cellene. Vis programliste 19.6 side 652-653. Gjør oppgaven side 654: Endre programmet foran slik at opplysninger om nye byer kan legges inn. Modellklassen du skal bruke, heter DefaultTableModel. Forelesning 12, side 16

17 Å lage egne datamodellklasser  Trenger å forholde oss til den underliggende datamodellen når datainnholdet i GUI-komponentene liste (JList) og tabell (JTable) skal oppdateres  DefaultListModel og DefaultTableModel kan brukes  Da kopierer vi våre egne data inn i objekter av disse klassene  Kan også lage våre egne  En bedre og mer direkte løsning, da bruker vi våre egne klasser  Datamodell for JList  Subklasse til AbstractListModel  Må implementere Object getElementAt(int indeks) og int getSize()  Må varsle datamodellen når dataene er forandret:  protected metode fireIntervalAdded() (flere metoder, se online API-dok.)  kaller den fra en egenlaget offentlig metode  Datamodell for JTable  Subklasse til AbstractTableModel  Må implementere int getColumnCount(), int getRowCount() og Object getValueAt(int rad, int kolonne)  Må varsle datamodellen når dataene er forandret: fireTableDataChanged() (flere metoder, se online API-dok.)  Kan selvfølgelig lage egne utgave av arvede metoder, dersom ønskelig Gjør oppgaven side 674: I oppgaven på side 654 brukte du DefaultTableModel. Skift ut denne med en subklasse til AbstractTableModel. Forelesning 12, side 17


Laste ned ppt "GUI-programmering, del 3 Vinduslyttere Dialogvinduer GUI-komponenten JTable Egne datamodellklasser LC191D Videregående programmering Semesterplan:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google