Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Paneuropeisk meningsmåling om ansattes helse og sikkerhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Paneuropeisk meningsmåling om ansattes helse og sikkerhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Paneuropeisk meningsmåling om ansattes helse og sikkerhet
Resultater for Europa og Norge - Mai 2013 Representative resultater for 31 europeiske deltakerland for Det europeiske arbeidsmiljøbyrået (EU-OSHA) Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.

2 Utforming av meningsmålingen
Univers: Personer som jobber heltid, deltid eller som selvstendig næringsdrivende, er over 18 år, er statsborgere og jobber på sitt respektive språk Utvalg: Representative utvalg i hvert av de 31 europeiske landene som deltar Vekting: Data vektet for å vise arbeidspopulasjonen i forhold til alder, kjønn og område. Hvis data fra flere land vises, har dataene blitt vektet slik at de oppgis i forhold til hvert lands størrelse Metode for datainnsamling: CATI (Computer-Assisted Telephone Interviews) i 26 land. I Bulgaria, Tsjekkia, Malta, Romania og Slovakia ble intervjuene gjort ansikt til ansikt Utvalgsstørrelse: intervjuer for Europa (omtrent 500 per land, unntatt i Liechtenstein der 200 intervjuer ble utført) Utvalgsstørrelse (Norge): 600 intervjuer Feltarbeidsperiode Januar 3013 Datatolkning: Der samlet prosentandel er under 100 %, eller der det finnes aggregerte poengsummer (for eksempel "svært sannsynlig" i tillegg til "ganske sannsynlig", kan dette skyldes at dataene har blitt avrundet

3 Utvalgsstørrelser Utvalgsstørrelser inkludert i denne rapporten
Totalt antall arbeidstakere over 18 år 600 0–9 andre arbeidstakere på arbeidsplassen 169 Mann 341 10–49 andre arbeidstakere på arbeidsplassen 219 Kvinne 259 50–249 andre arbeidstakere på arbeidsplassen 139 I alderen 18-34 125 250 eller flere andre arbeidstakere på arbeidsplassen 58 I alderen 35-54 321 Heltid 455 I alderen 55+ 154 Deltid 96 Arbeidstakerne er ikke kjent med arbeidsplassens hjelpeprogrammer/-prosedyrer for eldre arbeidstakere 490 (fordi det har blitt intervjuet et utvalg arbeidstakere) ±2.4 til 4.0 prosentpoeng (nasjonalt utvalg) Heltid/deltid ±6.6 til 11.1 prosentpoeng

4 Oversikt over spørreskjema - 1
Q1 Hvor sannsynlig tror du det er, at det i 2020 vil være en større andel arbeidstakere over 60 på arbeidsplassen din enn det er i dag? (Svært sannsynlig | Ganske sannsynlig | Ganske usannsynlig | Svært usannsynlig | Vet ikke | Det finnes ingen arbeidstakere over 60 på arbeidsplassen min i dag, det gjør det sikkert ikke i 2020 heller.) Følgende spørsmål bruker begrepet "eldre arbeidstakere". Med "eldre arbeidstakere" menes arbeidstakere over 60. Q2 Tror du at eldre arbeidstakere vanligvis ... enn andre arbeidstakere? (Ja | Nei | Ingen forskjell | Vet ikke) E. Sliter mer med arbeidsrelatert stress Synes du det bør innføres programmer eller retningslinjer som gjør det lettere for arbeidstakerne, dersom de skulle ønske det, å jobbe frem til eller over pensjonsalderen? Hvis det allerede finnes slike programmer eller retningslinjer der du jobber, vil vi at du oppgir dette. Q3 (Ja | Nei | Det finnes allerede slike programmer og retningslinjer på arbeidsplassen din | Vet ikke)

5 Oversikt over spørreskjema - 2
Nå vil vi stille deg noen spørsmål som gjelder for alle arbeidstakere, uavhengig av alder. Q4 Hvilke av disse årsakene, hvis noen av dem, tror du er de vanligste årsakene til arbeidsrelatert stress nå til dags? F. Mangel på støtte fra kolleger eller ledere Q5 Hvor ofte, hvis i det hele tatt, oppstår det arbeidsrelatert stress på arbeidsplassen din? (Veldig vanlig | Ganske vanlig | Ganske sjeldent | Veldig sjeldent | Det oppstår aldri arbeidsrelatert stress | Vet ikke) Q6 Hvor godt, hvis det i det hele tatt, synes du at arbeidsrelatert stress blir håndtert på arbeidsplassen din? (Veldig godt | Ganske godt | Ganske dårlig | Svært dårlig | Vet ikke)

6 To-bokstavers landebetegnelser brukt i skjemaer
AT Østerrike FI Finland NL Nederland BE Belgia FR Frankrike NO Norge BG Bulgaria HU Ungarn PL Polen CH Sveits IE Irland PT Portugal CY Kypros IS Island RO Romania CZ Tsjekkia IT Italia SE Sverige DE Tyskland LI Liechtenstein SI Slovenia DK Danmark LT Litauen SK Slovakia EE Estland LU Luxembourg UK Storbritannia EL Hellas LV Latvia ALL Alle land ES Spania MT Malta Click to add text here

7 Landsgrupper som brukes i denne rapporten
Click to add text here Gruppe Land EU27 De 27 landene som i dag utgjør EU EU15 De 15 landene som utgjorde EU frem til 1. mai 2004 Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Storbritannia NMS12 De 12 landene som ble med i Den euopeiske union i 2004 og 2007 Bulgaria, Tsjekkia , Kypros, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia EFTA Norge , Island, Liechtenstein, Sveits

8 Paneuropeisk meningsmåling om ansattes helse og sikkerhet
Resultater for Europa og Norge - Mai 2013 Antall arbeidstakere over 60 år i 2020 Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.

9 Antall arbeidstakere over 60 år i 2020 (Norge)
Hvor sannsynlig tror du det er, at det i 2020 vil være en større andel arbeidstakere over 60 på arbeidsplassen din enn det er i dag? (%) Svært sannsynlig Ganske sannsynlig Ganske usannsynlig Svært usannsynlig Vet ikke Ingen arbeidstakere over 60 nå, sannynligvis ingen i 2020 heller Univers: Arbeidere over 18

10 Antall arbeidstakere over 60 år i 2020 (Norge)
Hvor sannsynlig tror du det er, at det i 2020 vil være en større andel arbeidstakere over 60 på arbeidsplassen din enn det er i dag? (%) Totalt Mann Kvinne I alderen 18-34 I alderen 35-54 I alderen 55+ KJØNN ALDER Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" og "ingen" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18

11 Antall arbeidstakere over 60 år i 2020 (Norge)
Hvor sannsynlig tror du det er, at det i 2020 vil være en større andel arbeidstakere over 60 på arbeidsplassen din enn det er i dag? (%) Totalt 0-9 10-49 50-249 250+ Heltid Deltid ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE) ARBEIDSTIMER Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" og "ingen" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18

12 Antall arbeidstakere over 60 år i 2020
Hvor sannsynlig tror du det er, at det i 2020 vil være en større andel arbeidstakere over 60 på arbeidsplassen din enn det er i dag? (%) Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" og "ingen" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18

13 Antall arbeidstakere over 60 år i 2020
Hvor sannsynlig tror du det er, at det i 2020 vil være en større andel arbeidstakere over 60 på arbeidsplassen din enn det er i dag? (%) Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" og "ingen" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18

14 Paneuropeisk meningsmåling om ansattes helse og sikkerhet
Resultater for Europa og Norge - Mai 2013 Oppfatninger av eldre arbeidstakere Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.

15 Oppfatninger av eldre arbeidstakere (Norge)
Tror du at eldre arbeidstakere vanligvis ... enn andre arbeidstakere? (%) Er oftere borte fra jobb på grunn av sykdom Er involvert i flere arbeidsulykker Er mindre produktive på jobb Sliter mer med å tilpasse seg endringer i arbeidet Sliter mer med arbeidsrelatert stress Univers: Arbeidere over 18

16 Oppfatninger av eldre arbeidstakere - Mindre tilpasningsdyktige overfor endringer på jobben (Norge)
Tror du at eldre arbeidstakere vanligvis Sliter mer med å tilpasse seg endringer i arbeidet enn andre arbeidstakere? (%) Totalt Mann Kvinne I alderen 18-34 I alderen 35-54 I alderen 55+ KJØNN ALDER Univers: Arbeidere over 18

17 ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE)
Oppfatninger av eldre arbeidstakere - Mindre tilpasningsdyktige overfor endringer på jobben (Norge) Tror du at eldre arbeidstakere vanligvis Sliter mer med å tilpasse seg endringer i arbeidet enn andre arbeidstakere? (%) Totalt 0-9 10-49 50-249 250+ Heltid Deltid ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE) ARBEIDSTIMER Univers: Arbeidere over 18

18 Oppfatninger av eldre arbeidstakere - Mindre tilpasningsdyktige overfor endringer på jobben
Tror du at eldre arbeidstakere vanligvis Sliter mer med å tilpasse seg endringer i arbeidet enn andre arbeidstakere? (%) Univers: Arbeidere over 18

19 Oppfatninger av eldre arbeidstakere - Mindre tilpasningsdyktige overfor endringer på jobben
Tror du at eldre arbeidstakere vanligvis Sliter mer med å tilpasse seg endringer i arbeidet enn andre arbeidstakere? (%) Univers: Arbeidere over 18

20 Oppfatninger av eldre arbeidstakere - Sliter mer med arbeidsrelatert stress (Norge)
Tror du at eldre arbeidstakere vanligvis sliter mer med arbeidsrelatert stress enn andre arbeidstakere? (%) Totalt Mann Kvinne I alderen 18-34 I alderen 35-54 I alderen 55+ KJØNN ALDER Univers: Arbeidere over 18

21 ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE)
Oppfatninger av eldre arbeidstakere - Sliter mer med arbeidsrelatert stress (Norge) Tror du at eldre arbeidstakere vanligvis sliter mer med arbeidsrelatert stress enn andre arbeidstakere? (%) Totalt 0-9 10-49 50-249 250+ Heltid Deltid ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE) ARBEIDSTIMER Univers: Arbeidere over 18

22 Oppfatninger av eldre arbeidstakere - Sliter mer med arbeidsrelatert stress
Tror du at eldre arbeidstakere vanligvis sliter mer med arbeidsrelatert stress enn andre arbeidstakere? (%) Univers: Arbeidere over 18

23 Oppfatninger av eldre arbeidstakere - Sliter mer med arbeidsrelatert stress
Tror du at eldre arbeidstakere vanligvis sliter mer med arbeidsrelatert stress enn andre arbeidstakere? (%) Univers: Arbeidere over 18

24 Paneuropeisk meningsmåling om ansattes helse og sikkerhet
Resultater for Europa og Norge - Mai 2013 Programmer og retningslinjer for å legge tilrette for arbeid over lengre tid Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.

25 Programmer og retningslinjer for å legge tilrette for arbeid over lengre tid
Si fra om det allerede finnes programmer og retningslinjer på arbeidsplassen din som legger tilrette for at arbeidstakerne kan fortsette å jobbe over eller til de når pensjonsalderen. (%) Univers: Arbeidere over 18

26 Programmer og retningslinjer for å legge tilrette for arbeid over lengre tid
Si fra om det allerede finnes programmer og retningslinjer på arbeidsplassen din som legger tilrette for at arbeidstakerne kan fortsette å jobbe over eller til de når pensjonsalderen. (%) Univers: Arbeidere over 18

27 Programmer og retningslinjer for å legge tilrette for arbeid over lengre tid (Norge)
Synes du det bør innføres programmer eller retningslinjer som gjør det lettere for arbeidstakerne, dersom de skulle ønske det, å jobbe frem til eller over pensjonsalderen? (%) Ekskluderer "vet ikke"; Univers: Arbeidstakerne er ikke kjent med arbeidsplassens programmer/prosedyrer

28 Programmer og retningslinjer for å legge tilrette for arbeid over lengre tid (Norge)
Synes du det bør innføres programmer eller retningslinjer som gjør det lettere for arbeidstakerne, dersom de skulle ønske det, å jobbe frem til eller over pensjonsalderen? (%) Totalt Mann Kvinne I alderen 18-34 I alderen 35-54 I alderen 55+ KJØNN ALDER Ekskluderer "vet ikke"; Univers: Arbeidstakerne er ikke kjent med arbeidsplassens programmer/prosedyrer

29 ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE)
Programmer og retningslinjer for å legge tilrette for arbeid over lengre tid (Norge) Synes du det bør innføres programmer eller retningslinjer som gjør det lettere for arbeidstakerne, dersom de skulle ønske det, å jobbe frem til eller over pensjonsalderen? (%) Totalt 0-9 10-49 50-249 250+ Heltid Deltid ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE) ARBEIDSTIMER Ekskluderer "vet ikke"; Univers: Arbeidstakerne er ikke kjent med arbeidsplassens programmer/prosedyrer

30 Programmer og retningslinjer for å legge tilrette for arbeid over lengre tid
Synes du det bør innføres programmer eller retningslinjer som gjør det lettere for arbeidstakerne, dersom de skulle ønske det, å jobbe frem til eller over pensjonsalderen? (%) Ekskluderer "vet ikke"; Univers: Arbeidstakerne er ikke kjent med arbeidsplassens programmer/prosedyrer

31 Programmer og retningslinjer for å legge tilrette for arbeid over lengre tid
Synes du det bør innføres programmer eller retningslinjer som gjør det lettere for arbeidstakerne, dersom de skulle ønske det, å jobbe frem til eller over pensjonsalderen? (%) Ekskluderer "vet ikke"; Univers: Arbeidstakerne er ikke kjent med arbeidsplassens programmer/prosedyrer

32 Paneuropeisk meningsmåling om ansattes helse og sikkerhet
Resultater for Europa og Norge - Mai 2013 Vanlige årsaker til arbeidsrelatert stress Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.

33 Vanlige årsaker til arbeidsrelatert stress (Norge)
Hvilke av disse årsakene, hvis noen av dem, tror du er de vanligste årsakene til arbeidsrelatert stress nå til dags? (%) Univers: Arbeidere over 18

34 Vanlige årsaker til arbeidsrelatert stress - Omorganisering på arbeidsplassen eller redsel for å miste jobben (Norge) Hvilke av disse årsakene, hvis noen av dem, tror du er de vanligste årsakene til arbeidsrelatert stress nå til dags? (%) Omorganisering på arbeidsplassen eller redsel for å miste jobben Totalt Mann Kvinne I alderen 18-34 I alderen 35-54 I alderen 55+ KJØNN ALDER Univers: Arbeidere over 18

35 ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE)
Vanlige årsaker til arbeidsrelatert stress - Omorganisering på arbeidsplassen eller redsel for å miste jobben (Norge) Hvilke av disse årsakene, hvis noen av dem, tror du er de vanligste årsakene til arbeidsrelatert stress nå til dags? (%) Omorganisering på arbeidsplassen eller redsel for å miste jobben Totalt 0-9 10-49 50-249 250+ Heltid Deltid ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE) ARBEIDSTIMER Univers: Arbeidere over 18

36 Vanlige årsaker til arbeidsrelatert stress - Antall arbeidstimer eller arbeidsmengde (Norge)
Hvilke av disse årsakene, hvis noen av dem, tror du er de vanligste årsakene til arbeidsrelatert stress nå til dags? (%) Antall arbeidstimer eller arbeidsmengde Totalt Mann Kvinne I alderen 18-34 I alderen 35-54 I alderen 55+ KJØNN ALDER Univers: Arbeidere over 18

37 ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE)
Vanlige årsaker til arbeidsrelatert stress - Antall arbeidstimer eller arbeidsmengde (Norge) Hvilke av disse årsakene, hvis noen av dem, tror du er de vanligste årsakene til arbeidsrelatert stress nå til dags? (%) Antall arbeidstimer eller arbeidsmengde Totalt 0-9 10-49 50-249 250+ Heltid Deltid ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE) ARBEIDSTIMER Univers: Arbeidere over 18

38 Vanlige årsaker til arbeidsrelatert stress - Mangel på støtte fra kolleger eller ledere
Hvilke av disse årsakene, hvis noen av dem, tror du er de vanligste årsakene til arbeidsrelatert stress nå til dags? (%) Mangel på støtte fra kolleger eller ledere Totalt Mann Kvinne I alderen 18-34 I alderen 35-54 I alderen 55+ KJØNN ALDER Univers: Arbeidere over 18

39 ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE)
Vanlige årsaker til arbeidsrelatert stress - Mangel på støtte fra kolleger eller ledere Hvilke av disse årsakene, hvis noen av dem, tror du er de vanligste årsakene til arbeidsrelatert stress nå til dags? (%) Mangel på støtte fra kolleger eller ledere Totalt 0-9 10-49 50-249 250+ Heltid Deltid ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE) ARBEIDSTIMER Univers: Arbeidere over 18

40 Paneuropeisk meningsmåling om ansattes helse og sikkerhet
Resultater for Europa og Norge - Mai 2013 Tilfeller av arbeidsrelatert stress Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.

41 Tilfeller av arbeidsrelatert stress (Norge)
Hvor ofte, hvis i det hele tatt, oppstår det arbeidsrelatert stress på arbeidsplassen din? (%) Veldig vanlig Ganske vanlig Ganske sjeldent Veldig sjeldent Det oppstår aldri arbeidsrelatert stress Vet ikke Univers: Arbeidere over 18

42 Tilfeller av arbeidsrelatert stress (Norge)
Hvor ofte, hvis i det hele tatt, oppstår det arbeidsrelatert stress på arbeidsplassen din? (%) Totalt Mann Kvinne I alderen 18-34 I alderen 35-54 I alderen 55+ KJØNN ALDER Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" og "ingen" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18

43 Tilfeller av arbeidsrelatert stress (Norge)
Hvor ofte, hvis i det hele tatt, oppstår det arbeidsrelatert stress på arbeidsplassen din? (%) Totalt 0-9 10-49 50-249 250+ Heltid Deltid ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE) ARBEIDSTIMER Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" og "ingen" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18

44 Tilfeller av arbeidsrelatert stress
Hvor ofte, hvis i det hele tatt, oppstår det arbeidsrelatert stress på arbeidsplassen din? (%) Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" og "ingen" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18

45 Tilfeller av arbeidsrelatert stress
Hvor ofte, hvis i det hele tatt, oppstår det arbeidsrelatert stress på arbeidsplassen din? (%) Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" og "ingen" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18

46 Paneuropeisk meningsmåling om ansattes helse og sikkerhet
Resultater for Europa og Norge - Mai 2013 Håndtering av tilfeller av arbeidsrelatert stress Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.

47 Håndtering av tilfeller av arbeidsrelatert stress (Norge)
Hvor godt, hvis det i det hele tatt, synes du at arbeidsrelatert stress blir håndtert på arbeidsplassen din? (%) Veldig godt Ganske godt Ganske dårlig Svært dårlig Vet ikke Univers: Arbeidere over 18

48 Håndtering av tilfeller av arbeidsrelatert stress (Norge)
Hvor godt, hvis det i det hele tatt, synes du at arbeidsrelatert stress blir håndtert på arbeidsplassen din? (%) Totalt Mann Kvinne I alderen 18-34 I alderen 35-54 I alderen 55+ KJØNN ALDER Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18

49 Håndtering av tilfeller av arbeidsrelatert stress (Norge)
Hvor godt, hvis det i det hele tatt, synes du at arbeidsrelatert stress blir håndtert på arbeidsplassen din? (%) Totalt 0-9 10-49 50-249 250+ Heltid Deltid ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE) ARBEIDSTIMER Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18

50 Håndtering av tilfeller av arbeidsrelatert stress
Hvor godt, hvis det i det hele tatt, synes du at arbeidsrelatert stress blir håndtert på arbeidsplassen din? (%) Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18

51 Håndtering av tilfeller av arbeidsrelatert stress
Hvor godt, hvis det i det hele tatt, synes du at arbeidsrelatert stress blir håndtert på arbeidsplassen din? (%) Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18

52 European Agency for Safety and Health at Work (Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA))
Samler representanter fra EU-kommisjonen, medlemslandene, fagforeninger og ledende eksperter i hvert av EUs medlemsland m.m. For mer informasjon om den paneuropeiske avstemningen om OSH:

53 Kvalitetssikring Dette arbeidet ble satt bort til Ipsos MORI i henhold til standardene som ble lagt frem i ISO 20252 Sikrer konsekvent kvalitet av arbeidet i henhold til bransjens strengeste standarder, og inspiseres årlig av eksterne kontrollører Ipsos MORI er medlem i alle de viktigste organer for markedsundersøkelser


Laste ned ppt "Paneuropeisk meningsmåling om ansattes helse og sikkerhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google