Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Paneuropeisk meningsmåling om ansattes helse og sikkerhet Resultater for Europa og Norge - Mai 2013 Representative resultater for 31 europeiske deltakerland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Paneuropeisk meningsmåling om ansattes helse og sikkerhet Resultater for Europa og Norge - Mai 2013 Representative resultater for 31 europeiske deltakerland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Paneuropeisk meningsmåling om ansattes helse og sikkerhet Resultater for Europa og Norge - Mai 2013 Representative resultater for 31 europeiske deltakerland for Det europeiske arbeidsmiljøbyrået (EU-OSHA) Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.

2 2 http://osha.europa.eu Utforming av meningsmålingen Univers: Personer som jobber heltid, deltid eller som selvstendig næringsdrivende, er over 18 år, er statsborgere og jobber på sitt respektive språk Utvalg: Representative utvalg i hvert av de 31 europeiske landene som deltar Vekting: Data vektet for å vise arbeidspopulasjonen i forhold til alder, kjønn og område. Hvis data fra flere land vises, har dataene blitt vektet slik at de oppgis i forhold til hvert lands størrelse Metode for datainnsamling: CATI (Computer-Assisted Telephone Interviews) i 26 land. I Bulgaria, Tsjekkia, Malta, Romania og Slovakia ble intervjuene gjort ansikt til ansikt Utvalgsstørrelse: 16 622 intervjuer for Europa (omtrent 500 per land, unntatt i Liechtenstein der 200 intervjuer ble utført) Utvalgsstørrelse (Norge): 600 intervjuer Feltarbeidsperiode (Norge): 14-25. Januar 3013 Datatolkning: Der samlet prosentandel er under 100 %, eller der det finnes aggregerte poengsummer (for eksempel "svært sannsynlig" i tillegg til "ganske sannsynlig", kan dette skyldes at dataene har blitt avrundet

3 3 http://osha.europa.eu Utvalgsstørrelser Utvalgsstørrelser inkludert i denne rapporten Totalt antall arbeidstakere over 18 år 600 0–9 andre arbeidstakere på arbeidsplassen 169 Mann 341 10–49 andre arbeidstakere på arbeidsplassen 219 Kvinne 259 50–249 andre arbeidstakere på arbeidsplassen 139 I alderen 18-34 125 250 eller flere andre arbeidstakere på arbeidsplassen 58 I alderen 35-54 321 Heltid 455 I alderen 55+ 154 Deltid 96 Arbeidstakerne er ikke kjent med arbeidsplassens hjelpeprogrammer/-prosedyrer for eldre arbeidstakere 490 Feilmargin (fordi det har blitt intervjuet et utvalg arbeidstakere) Totalt utvalg ±0.5 til 0.8 prosentpoeng (for Europa) ±2.4 til 4.0 prosentpoeng (nasjonalt utvalg) Mellom for eksempel undergrupper Mann/Kvinne ±4.9 til 8.1 prosentpoeng Heltid/deltid ±6.6 til 11.1 prosentpoeng

4 4 http://osha.europa.eu Oversikt over spørreskjema - 1 Hvor sannsynlig tror du det er, at det i 2020 vil være en større andel arbeidstakere over 60 på arbeidsplassen din enn det er i dag? Følgende spørsmål bruker begrepet "eldre arbeidstakere". Med "eldre arbeidstakere" menes arbeidstakere over 60. Tror du at eldre arbeidstakere vanligvis... enn andre arbeidstakere? Synes du det bør innføres programmer eller retningslinjer som gjør det lettere for arbeidstakerne, dersom de skulle ønske det, å jobbe frem til eller over pensjonsalderen? Hvis det allerede finnes slike programmer eller retningslinjer der du jobber, vil vi at du oppgir dette. (Svært sannsynlig | Ganske sannsynlig | Ganske usannsynlig | Svært usannsynlig | Vet ikke | Det finnes ingen arbeidstakere over 60 på arbeidsplassen min i dag, det gjør det sikkert ikke i 2020 heller.) (Ja | Nei | Ingen forskjell | Vet ikke) A. Er oftere borte fra jobb på grunn av sykdom B. Er involvert i flere arbeidsulykker C. Er mindre produktive på jobb D. Sliter mer med å tilpasse seg endringer i arbeidet E. Sliter mer med arbeidsrelatert stress (Ja | Nei | Det finnes allerede slike programmer og retningslinjer på arbeidsplassen din | Vet ikke)

5 5 http://osha.europa.eu Oversikt over spørreskjema - 2 Hvilke av disse årsakene, hvis noen av dem, tror du er de vanligste årsakene til arbeidsrelatert stress nå til dags? Nå vil vi stille deg noen spørsmål som gjelder for alle arbeidstakere, uavhengig av alder. Hvor ofte, hvis i det hele tatt, oppstår det arbeidsrelatert stress på arbeidsplassen din? Hvor godt, hvis det i det hele tatt, synes du at arbeidsrelatert stress blir håndtert på arbeidsplassen din? A. Antall arbeidstimer eller arbeidsmengde B. Lav fleksibilitet til å bestemme egne arbeidsmetoder C. Mangel på tydelighet i forhold til roller og ansvar D. Å bli utsatt for uakseptabel oppførsel, for eksempel mobbing og trakassering E. Omorganisering på arbeidsplassen eller redsel for å miste jobben F. Mangel på støtte fra kolleger eller ledere (Veldig vanlig | Ganske vanlig | Ganske sjeldent | Veldig sjeldent | Det oppstår aldri arbeidsrelatert stress | Vet ikke) (Veldig godt | Ganske godt | Ganske dårlig | Svært dårlig | Vet ikke)

6 6 http://osha.europa.eu Click to add text here To-bokstavers landebetegnelser brukt i skjemaer BokstaverLandBokstaverLandBokstaverLand ATØsterrikeFIFinlandNLNederland BEBelgiaFRFrankrikeNONorge BGBulgariaHUUngarnPLPolen CHSveitsIEIrlandPTPortugal CYKyprosISIslandRORomania CZTsjekkiaITItaliaSESverige DETysklandLILiechtensteinSISlovenia DKDanmarkLTLitauenSKSlovakia EEEstlandLULuxembourgUKStorbritannia ELHellasLVLatviaALLAlle land ESSpaniaMTMalta

7 7 http://osha.europa.eu Click to add text here Landsgrupper som brukes i denne rapporten GruppeLand EU27De 27 landene som i dag utgjør EU EU15De 15 landene som utgjorde EU frem til 1. mai 2004 Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Storbritannia NMS12De 12 landene som ble med i Den euopeiske union i 2004 og 2007 Bulgaria, Tsjekkia, Kypros, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia EFTANorge, Island, Liechtenstein, Sveits

8 Paneuropeisk meningsmåling om ansattes helse og sikkerhet Resultater for Europa og Norge - Mai 2013 Antall arbeidstakere over 60 år i 2020 Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.

9 9 http://osha.europa.eu Univers: Arbeidere over 18 Antall arbeidstakere over 60 år i 2020 (Norge) Hvor sannsynlig tror du det er, at det i 2020 vil være en større andel arbeidstakere over 60 på arbeidsplassen din enn det er i dag? (%) Svært sannsynlig Ganske sannsynlig Ganske usannsynlig Svært usannsynlig Vet ikke Ingen arbeidstakere over 60 nå, sannynligvis ingen i 2020 heller

10 10 http://osha.europa.eu Totalt Mann Kvinne I alderen 18-34 I alderen 35-54 I alderen 55+ Antall arbeidstakere over 60 år i 2020 (Norge) Hvor sannsynlig tror du det er, at det i 2020 vil være en større andel arbeidstakere over 60 på arbeidsplassen din enn det er i dag? (%) KJØNN ALDER Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" og "ingen" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18

11 11 http://osha.europa.eu Antall arbeidstakere over 60 år i 2020 (Norge) Hvor sannsynlig tror du det er, at det i 2020 vil være en større andel arbeidstakere over 60 på arbeidsplassen din enn det er i dag? (%) ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE) ARBEIDSTIMER Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" og "ingen" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18 Totalt 0-9 10-49 50-249 250+ Heltid Deltid

12 12 http://osha.europa.eu Antall arbeidstakere over 60 år i 2020 Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" og "ingen" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18 Hvor sannsynlig tror du det er, at det i 2020 vil være en større andel arbeidstakere over 60 på arbeidsplassen din enn det er i dag? (%)

13 13 http://osha.europa.eu Antall arbeidstakere over 60 år i 2020 Hvor sannsynlig tror du det er, at det i 2020 vil være en større andel arbeidstakere over 60 på arbeidsplassen din enn det er i dag? (%) Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" og "ingen" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18

14 Paneuropeisk meningsmåling om ansattes helse og sikkerhet Resultater for Europa og Norge - Mai 2013 Oppfatninger av eldre arbeidstakere Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.

15 15 http://osha.europa.eu Oppfatninger av eldre arbeidstakere (Norge) Er oftere borte fra jobb på grunn av sykdom Er involvert i flere arbeidsulykker Er mindre produktive på jobb Sliter mer med å tilpasse seg endringer i arbeidet Sliter mer med arbeidsrelatert stress Tror du at eldre arbeidstakere vanligvis... enn andre arbeidstakere? (%) Univers: Arbeidere over 18

16 16 http://osha.europa.eu Totalt Mann Kvinne I alderen 18-34 I alderen 35-54 I alderen 55+ Oppfatninger av eldre arbeidstakere - Mindre tilpasningsdyktige overfor endringer på jobben (Norge) Tror du at eldre arbeidstakere vanligvis Sliter mer med å tilpasse seg endringer i arbeidet enn andre arbeidstakere? (%) KJØNN ALDER Univers: Arbeidere over 18

17 17 http://osha.europa.eu Oppfatninger av eldre arbeidstakere - Mindre tilpasningsdyktige overfor endringer på jobben (Norge) Tror du at eldre arbeidstakere vanligvis Sliter mer med å tilpasse seg endringer i arbeidet enn andre arbeidstakere? (%) ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE) ARBEIDSTIMER Univers: Arbeidere over 18 Totalt 0-9 10-49 50-249 250+ Heltid Deltid

18 18 http://osha.europa.eu Oppfatninger av eldre arbeidstakere - Mindre tilpasningsdyktige overfor endringer på jobben Tror du at eldre arbeidstakere vanligvis Sliter mer med å tilpasse seg endringer i arbeidet enn andre arbeidstakere? (%) Univers: Arbeidere over 18

19 19 http://osha.europa.eu Oppfatninger av eldre arbeidstakere - Mindre tilpasningsdyktige overfor endringer på jobben Tror du at eldre arbeidstakere vanligvis Sliter mer med å tilpasse seg endringer i arbeidet enn andre arbeidstakere? (%) Univers: Arbeidere over 18

20 20 http://osha.europa.eu Totalt Mann Kvinne I alderen 18-34 I alderen 35-54 I alderen 55+ Oppfatninger av eldre arbeidstakere - Sliter mer med arbeidsrelatert stress (Norge) Tror du at eldre arbeidstakere vanligvis sliter mer med arbeidsrelatert stress enn andre arbeidstakere? (%) KJØNN ALDER Univers: Arbeidere over 18

21 21 http://osha.europa.eu Oppfatninger av eldre arbeidstakere - Sliter mer med arbeidsrelatert stress (Norge) Tror du at eldre arbeidstakere vanligvis sliter mer med arbeidsrelatert stress enn andre arbeidstakere? (%) ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE) ARBEIDSTIMER Univers: Arbeidere over 18 Totalt 0-9 10-49 50-249 250+ Heltid Deltid

22 22 http://osha.europa.eu Oppfatninger av eldre arbeidstakere - Sliter mer med arbeidsrelatert stress Tror du at eldre arbeidstakere vanligvis sliter mer med arbeidsrelatert stress enn andre arbeidstakere? (%) Univers: Arbeidere over 18

23 23 http://osha.europa.eu Oppfatninger av eldre arbeidstakere - Sliter mer med arbeidsrelatert stress Tror du at eldre arbeidstakere vanligvis sliter mer med arbeidsrelatert stress enn andre arbeidstakere? (%) Univers: Arbeidere over 18

24 Paneuropeisk meningsmåling om ansattes helse og sikkerhet Resultater for Europa og Norge - Mai 2013 Programmer og retningslinjer for å legge tilrette for arbeid over lengre tid Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.

25 25 http://osha.europa.eu Programmer og retningslinjer for å legge tilrette for arbeid over lengre tid Si fra om det allerede finnes programmer og retningslinjer på arbeidsplassen din som legger tilrette for at arbeidstakerne kan fortsette å jobbe over eller til de når pensjonsalderen. (%) Univers: Arbeidere over 18

26 26 http://osha.europa.eu Programmer og retningslinjer for å legge tilrette for arbeid over lengre tid Si fra om det allerede finnes programmer og retningslinjer på arbeidsplassen din som legger tilrette for at arbeidstakerne kan fortsette å jobbe over eller til de når pensjonsalderen. (%) Univers: Arbeidere over 18

27 27 http://osha.europa.eu Programmer og retningslinjer for å legge tilrette for arbeid over lengre tid (Norge) Synes du det bør innføres programmer eller retningslinjer som gjør det lettere for arbeidstakerne, dersom de skulle ønske det, å jobbe frem til eller over pensjonsalderen? (%) Ekskluderer "vet ikke"; Univers: Arbeidstakerne er ikke kjent med arbeidsplassens programmer/prosedyrer

28 28 http://osha.europa.eu Totalt Mann Kvinne I alderen 18-34 I alderen 35-54 I alderen 55+ Programmer og retningslinjer for å legge tilrette for arbeid over lengre tid (Norge) Synes du det bør innføres programmer eller retningslinjer som gjør det lettere for arbeidstakerne, dersom de skulle ønske det, å jobbe frem til eller over pensjonsalderen? (%) KJØNN ALDER Ekskluderer "vet ikke"; Univers: Arbeidstakerne er ikke kjent med arbeidsplassens programmer/prosedyrer

29 29 http://osha.europa.eu Programmer og retningslinjer for å legge tilrette for arbeid over lengre tid (Norge) Synes du det bør innføres programmer eller retningslinjer som gjør det lettere for arbeidstakerne, dersom de skulle ønske det, å jobbe frem til eller over pensjonsalderen? (%) ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE) ARBEIDSTIMER Ekskluderer "vet ikke"; Univers: Arbeidstakerne er ikke kjent med arbeidsplassens programmer/prosedyrer Totalt 0-9 10-49 50-249 250+ Heltid Deltid

30 30 http://osha.europa.eu Programmer og retningslinjer for å legge tilrette for arbeid over lengre tid Synes du det bør innføres programmer eller retningslinjer som gjør det lettere for arbeidstakerne, dersom de skulle ønske det, å jobbe frem til eller over pensjonsalderen? (%) Ekskluderer "vet ikke"; Univers: Arbeidstakerne er ikke kjent med arbeidsplassens programmer/prosedyrer

31 31 http://osha.europa.eu Programmer og retningslinjer for å legge tilrette for arbeid over lengre tid Synes du det bør innføres programmer eller retningslinjer som gjør det lettere for arbeidstakerne, dersom de skulle ønske det, å jobbe frem til eller over pensjonsalderen? (%) Ekskluderer "vet ikke"; Univers: Arbeidstakerne er ikke kjent med arbeidsplassens programmer/prosedyrer

32 Paneuropeisk meningsmåling om ansattes helse og sikkerhet Resultater for Europa og Norge - Mai 2013 Vanlige årsaker til arbeidsrelatert stress Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.

33 33 http://osha.europa.eu Vanlige årsaker til arbeidsrelatert stress (Norge) Hvilke av disse årsakene, hvis noen av dem, tror du er de vanligste årsakene til arbeidsrelatert stress nå til dags? (%) Univers: Arbeidere over 18

34 34 http://osha.europa.eu Hvilke av disse årsakene, hvis noen av dem, tror du er de vanligste årsakene til arbeidsrelatert stress nå til dags? (%) Vanlige årsaker til arbeidsrelatert stress - Omorganisering på arbeidsplassen eller redsel for å miste jobben (Norge) KJØNN Totalt Mann Kvinne I alderen 18-34 I alderen 35-54 I alderen 55+ ALDER Univers: Arbeidere over 18 Omorganisering på arbeidsplassen eller redsel for å miste jobben

35 35 http://osha.europa.eu Vanlige årsaker til arbeidsrelatert stress - Omorganisering på arbeidsplassen eller redsel for å miste jobben (Norge) Hvilke av disse årsakene, hvis noen av dem, tror du er de vanligste årsakene til arbeidsrelatert stress nå til dags? (%) Omorganisering på arbeidsplassen eller redsel for å miste jobben ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE) ARBEIDSTIMER Totalt 0-9 10-49 50-249 250+ Heltid Deltid Univers: Arbeidere over 18

36 36 http://osha.europa.eu Hvilke av disse årsakene, hvis noen av dem, tror du er de vanligste årsakene til arbeidsrelatert stress nå til dags? (%) Vanlige årsaker til arbeidsrelatert stress - Antall arbeidstimer eller arbeidsmengde (Norge) KJØNN Totalt Mann Kvinne I alderen 18-34 I alderen 35-54 I alderen 55+ ALDER Univers: Arbeidere over 18 Antall arbeidstimer eller arbeidsmengde

37 37 http://osha.europa.eu Vanlige årsaker til arbeidsrelatert stress - Antall arbeidstimer eller arbeidsmengde (Norge) Hvilke av disse årsakene, hvis noen av dem, tror du er de vanligste årsakene til arbeidsrelatert stress nå til dags? (%) Antall arbeidstimer eller arbeidsmengde ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE) ARBEIDSTIMER Totalt 0-9 10-49 50-249 250+ Heltid Deltid Univers: Arbeidere over 18

38 38 http://osha.europa.eu Hvilke av disse årsakene, hvis noen av dem, tror du er de vanligste årsakene til arbeidsrelatert stress nå til dags? (%) Vanlige årsaker til arbeidsrelatert stress - Mangel på støtte fra kolleger eller ledere KJØNN Totalt Mann Kvinne I alderen 18-34 I alderen 35-54 I alderen 55+ ALDER Univers: Arbeidere over 18 Mangel på støtte fra kolleger eller ledere

39 39 http://osha.europa.eu Vanlige årsaker til arbeidsrelatert stress - Mangel på støtte fra kolleger eller ledere Hvilke av disse årsakene, hvis noen av dem, tror du er de vanligste årsakene til arbeidsrelatert stress nå til dags? (%) Mangel på støtte fra kolleger eller ledere ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE) ARBEIDSTIMER Totalt 0-9 10-49 50-249 250+ Heltid Deltid Univers: Arbeidere over 18

40 Paneuropeisk meningsmåling om ansattes helse og sikkerhet Resultater for Europa og Norge - Mai 2013 Tilfeller av arbeidsrelatert stress Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.

41 41 http://osha.europa.eu Tilfeller av arbeidsrelatert stress (Norge) Hvor ofte, hvis i det hele tatt, oppstår det arbeidsrelatert stress på arbeidsplassen din? (%) Veldig vanlig Ganske vanlig Ganske sjeldent Veldig sjeldent Det oppstår aldri arbeidsrelatert stress Vet ikke Univers: Arbeidere over 18

42 42 http://osha.europa.eu Totalt Mann Kvinne I alderen 18-34 I alderen 35-54 I alderen 55+ Tilfeller av arbeidsrelatert stress (Norge) Hvor ofte, hvis i det hele tatt, oppstår det arbeidsrelatert stress på arbeidsplassen din? (%) KJØNN ALDER Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" og "ingen" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18

43 43 http://osha.europa.eu Tilfeller av arbeidsrelatert stress (Norge) Hvor ofte, hvis i det hele tatt, oppstår det arbeidsrelatert stress på arbeidsplassen din? (%) ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE) ARBEIDSTIMER Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" og "ingen" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18 Totalt 0-9 10-49 50-249 250+ Heltid Deltid

44 44 http://osha.europa.eu Tilfeller av arbeidsrelatert stress Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" og "ingen" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18 Hvor ofte, hvis i det hele tatt, oppstår det arbeidsrelatert stress på arbeidsplassen din? (%)

45 45 http://osha.europa.eu Tilfeller av arbeidsrelatert stress Hvor ofte, hvis i det hele tatt, oppstår det arbeidsrelatert stress på arbeidsplassen din? (%) Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" og "ingen" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18

46 Paneuropeisk meningsmåling om ansattes helse og sikkerhet Resultater for Europa og Norge - Mai 2013 Håndtering av tilfeller av arbeidsrelatert stress Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.

47 47 http://osha.europa.eu Univers: Arbeidere over 18 Håndtering av tilfeller av arbeidsrelatert stress (Norge) Veldig godt Ganske godt Ganske dårlig Svært dårlig Vet ikke Hvor godt, hvis det i det hele tatt, synes du at arbeidsrelatert stress blir håndtert på arbeidsplassen din? (%)

48 48 http://osha.europa.eu Totalt Mann Kvinne I alderen 18-34 I alderen 35-54 I alderen 55+ Håndtering av tilfeller av arbeidsrelatert stress (Norge) Hvor godt, hvis det i det hele tatt, synes du at arbeidsrelatert stress blir håndtert på arbeidsplassen din? (%) KJØNN ALDER Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18

49 49 http://osha.europa.eu Håndtering av tilfeller av arbeidsrelatert stress (Norge) Hvor godt, hvis det i det hele tatt, synes du at arbeidsrelatert stress blir håndtert på arbeidsplassen din? (%) ARBEIDSPLASSENS STØRRELSE (ANTALL ANDRE ARBEIDSTAKERE) ARBEIDSTIMER Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18 Totalt 0-9 10-49 50-249 250+ Heltid Deltid

50 50 http://osha.europa.eu Håndtering av tilfeller av arbeidsrelatert stress Hvor godt, hvis det i det hele tatt, synes du at arbeidsrelatert stress blir håndtert på arbeidsplassen din? (%) Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18

51 51 http://osha.europa.eu Håndtering av tilfeller av arbeidsrelatert stress Hvor godt, hvis det i det hele tatt, synes du at arbeidsrelatert stress blir håndtert på arbeidsplassen din? (%) Avvik fra 100 % forårsaket av at "vet ikke" er ekskludert; Univers: Arbeidere over 18

52 52 http://osha.europa.eu European Agency for Safety and Health at Work (Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)) •Bidrar til å gjøre Europa til en sikrere, sunnere og mer produktiv arbeidsplass; Forsker, utvikler og gir ut pålitelig, balansert og upartisk helseopplysning; Organiserer paneuropeiske bevissthetgjørende kampanjer; Stiftet av EU i 1996 og basert i Bilbao, Spania; Samler representanter fra EU-kommisjonen, medlemslandene, fagforeninger og ledende eksperter i hvert av EUs medlemsland m.m. Her finner du mer informasjon om EU-OSHA: http://osha.europa.eu For mer informasjon om den paneuropeiske avstemningen om OSH: http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/

53 53 http://osha.europa.eu Dette arbeidet ble satt bort til Ipsos MORI i henhold til standardene som ble lagt frem i ISO 20252 Kvalitetssikring Ipsos MORI er medlem i alle de viktigste organer for markedsundersøkelser •Sikrer konsekvent kvalitet av arbeidet i henhold til bransjens strengeste standarder, og inspiseres årlig av eksterne kontrollører


Laste ned ppt "Paneuropeisk meningsmåling om ansattes helse og sikkerhet Resultater for Europa og Norge - Mai 2013 Representative resultater for 31 europeiske deltakerland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google