Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status og erfaringer utbygging Asker seilforening Presentasjon på fellesseminaret NSF 9.mars 2008 Ved. Henrik Nore, Tidligere styremedlem og ansvarlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status og erfaringer utbygging Asker seilforening Presentasjon på fellesseminaret NSF 9.mars 2008 Ved. Henrik Nore, Tidligere styremedlem og ansvarlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status og erfaringer utbygging Asker seilforening Presentasjon på fellesseminaret NSF 9.mars 2008 Ved. Henrik Nore, Tidligere styremedlem og ansvarlig prosjektleder/byggherre

2 Forslag Agenda 1.Presentasjon av utbygging/anlegget 2.Totaløkonomi og økonomistyring 3.Hva gjorde vi riktig 4.Utfordringer 5.Behovsavklaring, hvordan sikre alle partes og fremtidige behov

3

4

5

6 1: Bryggebod Ferdig 2004 Hva har vi bygget 3: Bunker (ferdigstilt april 2006, utomhus +dekke juni 2006) Innvendig underjordisk verksted/lager med porter mot sjøen (330 M2)+ amfitrapp. Benyttes til jollegarasje, vinterlagring+++ 4: Jollegarasje (Ferdigstilt aug 2006) Promenadedekk med jollegarsje under tak (ca 80 M2). 48 plasser Optimist/Zoom 8 5: Driftsbygning ASAL (Påbegynt påske 2006 Ferdig mars 2007) ASAL selv ansvarlig. Verksted, lager og vaktbu (ca 100 M2) 2: Rehab. Gamle klubbhus ferdig 2005 6: Utsettingsrampe og 80 m steinbrygg Ferdig August 2006

7 Anlegget totalt (det nye er uthevet) •330+ 95 M2 innendørs/under tak båtlager •3 utsettingsramper (1 ny)+1 utsettingsbrygge+1 kran •200 meter gjestebrygge •415 M2 terrasse •2 klubbhus (rehabilitert gamle) •2 bryggeboder (en ny) •2750 M2 båtoppstillingsplass (ca 500 nye) •Anlegg for 300 samtidige regattaseilere (NC sept 2006)

8 Hva har vi fått 2005-2006 •330 M2 Innendørs lager for båter og utstyr •90 kvm utendørs zoom/optimistgarsje (30-48 båter) •415 M2 terrasse •200 M2 nytt bryggeareal 1200 kvm Asfalt (Totalt nå 2750 M2 utendørs jolleplass/brygge) •Renovert gammelt klubbhus •Bryggebod til 100 oppriggede optimistseil •Trappeamfi for instruksjon •76 m ny steinbrygge med utsettingsrampe

9 Utbygging i tall •1700 M3 fjell sprengt bort •350 M2 grunnflate betongbunker •290 M2 betongvegger •500 M2 tredekke/terasse •1200M2 ny asfalt •15.000stk rustfrie terrasseskruer •85 M2 Optmistgarasje •260 tonn granittstein til steinmolo og stablesteinsmur •75 løpemeter ny steinmolo

10 Milepæler utbygging: •Første plan byggemeldt 1988 •Forhåndsgodkjenning av anlegg for spillemidler april 2005 (alle 4 deler av prosjektet godkjent, gammelt klubbhus, bunker, optimistgarasjer og ASAL-bygg) •Approbasjon juni 2005 •Byggestart oktober 2005 •Prosjektutvidelse vedtatt på styremøte 15/11-2005 •Søknad om spillemidler sendt des.2005 •Åpning august 2006 for Asker seilforenings del. •Presentasjon av anlegg for NSFs anleggskommitee nov 2006 •Spillemidler(230’) bevilges for rehab. gamle klubbhus des 2006 •Asker kommunestyre vedtar å stille kommunal garanti for lån Kommunalbanken, feb 2007

11 Hva gjorde vi riktig? •God forankring av igangsetting (stort løft hvert 30.år) •Streng budsjettstyring og kostnadskontroll •Delvis kontrahering ettersom usikkerhet ble eliminert •Delte entrepriser •Satser på solide varige løsninger •Fikk mobilisert dugnadsånden i perioder •Ikke hastverk / rimeligere entrepriser •Jobbe mye med innkjøp/spille på frivillighet •Liten arbeidsgruppe/godt forankret i styret •Endt opp med fleksibelt anlegg •Arkitekt med forankring i klubb og nærmiljø

12 Utfordringer •Lang tid fra ide til ferdig (start prosjektering/byggemelding 1988) •Mange myter om bygging av idrettsanlegg •Komplisert søkeprosess tippemidler (god hjelp fra kommunen) •Usikkerhet om finansiering (innsalg idrettsråd) •ASAL (bryggelaget) •Naboer •Lån (pga festeavtale med kommunen, ikke eier) •Vanskelig å delegere •Til tider mye arbeid •Kryssende interesser (båttyper/brukere)

13 Myter og misforståelser MyteRealitet Må kunngjøre og kontrahere ihht statlige innkjøpsregler (kunngjøres på doffin) Ikke lovlig hvis ikke over 50% offentlige midler Må føre dugnadslister for å dokumentere dugnad som egeninnsats Det er det godkjennte budsjettet basert på fullkost tilbud som er grunnlag for dugnadskosten i byggeregnskapet Maksimalt utbetales 700.000 i støtte pr prosjekt. Ja men det var for oss enkelt å dele opp flere delprosjekter. Vi fikk godkjent 4 separate prosjekter. Overhead, dugnad og grunnkostnader ble fordelt slik at ingen enkeltdel overskred 2,1M *33%=700.000

14 Behovsavklaring, hvordan sikre alles og fremtidige behov •Grunntanke: Anlegget er primært for ungdommen, de voksne klarer seg ofte selv. •Utfordring: Hvordan får frem behovene fra flere enn det som er representert i styret •Allmenhetens interesse •Naboer •Forskjellige båttyper/behov •Endringer over tid •Sportslige aktiviteter prioritert


Laste ned ppt "Status og erfaringer utbygging Asker seilforening Presentasjon på fellesseminaret NSF 9.mars 2008 Ved. Henrik Nore, Tidligere styremedlem og ansvarlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google