Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status og erfaringer utbygging Asker seilforening

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status og erfaringer utbygging Asker seilforening"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status og erfaringer utbygging Asker seilforening
Presentasjon på fellesseminaret NSF 9.mars 2008 Ved . Henrik Nore, Tidligere styremedlem og ansvarlig prosjektleder/byggherre

2 Forslag Agenda Presentasjon av utbygging/anlegget
Totaløkonomi og økonomistyring Hva gjorde vi riktig Utfordringer Behovsavklaring, hvordan sikre alle partes og fremtidige behov

3

4

5

6 Hva har vi bygget 3: Bunker (ferdigstilt april 2006, utomhus +dekke juni 2006) Innvendig underjordisk verksted/lager med porter mot sjøen (330 M2)+ amfitrapp. Benyttes til jollegarasje, vinterlagring+++ 4: Jollegarasje (Ferdigstilt aug 2006) Promenadedekk med jollegarsje under tak (ca 80 M2). 48 plasser Optimist/Zoom 8 2: Rehab. Gamle klubbhus ferdig 2005 5: Driftsbygning ASAL (Påbegynt påske 2006 Ferdig mars 2007) ASAL selv ansvarlig. Verksted, lager og vaktbu (ca 100 M2) 6: Utsettingsrampe og 80 m steinbrygg Ferdig August 2006 1: Bryggebod Ferdig 2004

7 Anlegget totalt (det nye er uthevet)
M2 innendørs/under tak båtlager 3 utsettingsramper (1 ny)+1 utsettingsbrygge+1 kran 200 meter gjestebrygge 415 M2 terrasse 2 klubbhus (rehabilitert gamle) 2 bryggeboder (en ny) 2750 M2 båtoppstillingsplass (ca 500 nye) Anlegg for 300 samtidige regattaseilere (NC sept 2006)

8 Hva har vi fått 2005-2006 330 M2 Innendørs lager for båter og utstyr
90 kvm utendørs zoom/optimistgarsje (30-48 båter) 415 M2 terrasse 200 M2 nytt bryggeareal 1200 kvm Asfalt (Totalt nå 2750 M2 utendørs jolleplass/brygge) Renovert gammelt klubbhus Bryggebod til 100 oppriggede optimistseil Trappeamfi for instruksjon 76 m ny steinbrygge med utsettingsrampe

9 Utbygging i tall 1700 M3 fjell sprengt bort
350 M2 grunnflate betongbunker 290 M2 betongvegger 500 M2 tredekke/terasse 1200M2 ny asfalt 15.000stk  rustfrie terrasseskruer 85 M2 Optmistgarasje 260 tonn granittstein til steinmolo og stablesteinsmur 75 løpemeter ny steinmolo

10 Milepæler utbygging: Første plan byggemeldt 1988
Forhåndsgodkjenning av anlegg for spillemidler april 2005 (alle 4 deler av prosjektet godkjent, gammelt klubbhus, bunker, optimistgarasjer og ASAL-bygg) Approbasjon juni 2005 Byggestart oktober 2005 Prosjektutvidelse vedtatt på styremøte 15/ Søknad om spillemidler sendt des.2005 Åpning august 2006 for Asker seilforenings del. Presentasjon av anlegg for NSFs anleggskommitee nov 2006 Spillemidler(230’) bevilges for rehab. gamle klubbhus des 2006 Asker kommunestyre vedtar å stille kommunal garanti for lån Kommunalbanken, feb 2007

11 Hva gjorde vi riktig? God forankring av igangsetting (stort løft hvert 30.år) Streng budsjettstyring og kostnadskontroll Delvis kontrahering ettersom usikkerhet ble eliminert Delte entrepriser Satser på solide varige løsninger Fikk mobilisert dugnadsånden i perioder Ikke hastverk / rimeligere entrepriser Jobbe mye med innkjøp/spille på frivillighet Liten arbeidsgruppe/godt forankret i styret Endt opp med fleksibelt anlegg Arkitekt med forankring i klubb og nærmiljø

12 Utfordringer Lang tid fra ide til ferdig (start prosjektering/byggemelding 1988) Mange myter om bygging av idrettsanlegg Komplisert søkeprosess tippemidler (god hjelp fra kommunen) Usikkerhet om finansiering (innsalg idrettsråd) ASAL (bryggelaget) Naboer Lån (pga festeavtale med kommunen, ikke eier) Vanskelig å delegere Til tider mye arbeid Kryssende interesser (båttyper/brukere)

13 Myter og misforståelser
Realitet Må kunngjøre og kontrahere ihht statlige innkjøpsregler (kunngjøres på doffin) Ikke lovlig hvis ikke over 50% offentlige midler Må føre dugnadslister for å dokumentere dugnad som egeninnsats Det er det godkjennte budsjettet basert på fullkost tilbud som er grunnlag for dugnadskosten i byggeregnskapet Maksimalt utbetales i støtte pr prosjekt. Ja men det var for oss enkelt å dele opp flere delprosjekter. Vi fikk godkjent 4 separate prosjekter. Overhead, dugnad og grunnkostnader ble fordelt slik at ingen enkeltdel overskred 2,1M *33%=

14 Behovsavklaring, hvordan sikre alles og fremtidige behov
Grunntanke: Anlegget er primært for ungdommen, de voksne klarer seg ofte selv. Utfordring: Hvordan får frem behovene fra flere enn det som er representert i styret Allmenhetens interesse Naboer Forskjellige båttyper/behov Endringer over tid Sportslige aktiviteter prioritert


Laste ned ppt "Status og erfaringer utbygging Asker seilforening"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google