Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

K ommunen som nærings- og samfunnsutvikler Fylkeskommunens rolle Verdiskapingsforum Østfold 21/10- 2008 Hans L. Clementz, KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "K ommunen som nærings- og samfunnsutvikler Fylkeskommunens rolle Verdiskapingsforum Østfold 21/10- 2008 Hans L. Clementz, KS."— Utskrift av presentasjonen:

1 K ommunen som nærings- og samfunnsutvikler Fylkeskommunens rolle Verdiskapingsforum Østfold 21/10- 2008 Hans L. Clementz, KS

2 KS Lokal næringsutvikling Kommunen – en nøkkelaktør for lokal næringsutvikling Ikke lovpålagt – kommunen kan i stor grad definere sin rolle Siste tiåret: Nedbygging av dette arbeidet pga trang kommuneøkonomi Behov for revitalisering av arbeidet Få til god samhandling på lokalt og regionalt nivå KS Langtidsstrategi 2008-2012 – Lokal verdiskaping prioritert område

3 KS Viktige elementer for at kommunen skal lykkes Forankring i lokale forutsetninger og muligheter Skape klima for næringsutvikling Favne bredt. Være resultatorientert Spille på lag. Nettverksbygging. Vite hvor kompetanse kan hentes Pådriver og premissleverandør Kvalitet på kommunens primæroppgaver Mer langsiktighet og forutsigbarhet i arbeidet Geografisk perspektiv

4 KS Kommuner samarbeider Det interkommunale samarbeidet er omfattende Eneste mulighet for mange kommuner til å få utført viktige tjenester og funksjoner. Kommunestrukturprosjektet - mer forpliktende samarbeid fremfor sammenslutning Bekymring for den politiske styring og kontroll Interkommunalt samarbeid hovedmodell eller et nødvendig supplement? Forholdet til FK?

5 KS Kommunene og de nye regionene/FK Muligheter og utfordringer K og FK viktige strategiske alliansepartnere Større behov for samspill kommune og region – mer å samspille om Samhandling må bygge på likeverdighet og respekt Etablere felles politiske møteplasser for å sikre legitimitet og velfungerende samarbeid (fellesmøter fylkesting – ordf./fylkesstyre)

6 KS Forventninger til det regionale partnerskapet Tydelige roller og klare grensesnitt Samordnet bistand til kommunen som førstelinje – hva kan K forvente? Styrket samarbeid IN, NFR og SIVA - nasjonalt og regionalt Landbruk må bli en integrert del av regional utviklingspolitikk FK må involvere K i sitt planarbeid (PBL)

7 KS KS og Innovasjon Norge samarbeider Samarbeidsavtale høst 2007: Felles forpliktelse overfor kommunen som førstelinje Felles spørreskjema til FK og IN regionalt vår 2008 - forankring og grunnlag for videre arbeid Initiere prosesser i de regionale partnerskapene Reell og god dialog med kommunene ”Best practice” som inspirasjon – utnytte de som har kommet lengst Skissere ulike organisasjonsmodeller: Hvilken passer for hvem Avtaler FK/Reg.partnerskap - Kommuner. Langsiktighet og gjensidig forpliktende Kompetanseheving – temasamlinger for nøkkelpersoner i FK/FM/IN

8 KS Forventninger til sentrale myndigheter (KRD) Bedre samordning av statlig sektorpolitikk Økt desentralisering av oppgaver og ansvar Fortsatt styrking av øk. rammebetingelser Fleksibilitet og lokal tilpasning Koordinering av virkemiddelapparatet – helhetlig forvaltningsreform

9 KS Hvordan kan KS bidra? Kompetanseheving/-overføring –Folkevalgtprogrammet – temadag –Medvirke i tilbud til adm. nøkkelpersonell –Metodikk/systematikk/modeller –Samarbeidsprosjekter med LMD og IN Utnytte arenaer –KS arenaer sentralt og regionalt (utnytter FK denne godt nok?) –KS regionalt som del av partnerskapet –Fylkeskommunale pol. og adm. nettverk –Nettverk i ”Livskraftige kommuner” mv


Laste ned ppt "K ommunen som nærings- og samfunnsutvikler Fylkeskommunens rolle Verdiskapingsforum Østfold 21/10- 2008 Hans L. Clementz, KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google