Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sporefri mjølk - ensilering1 Sporefri ensilering Smørsyrebakterier og –sporer i surfôr skyldes forurensing under høsting Svært lavt antall klostridiesporer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sporefri mjølk - ensilering1 Sporefri ensilering Smørsyrebakterier og –sporer i surfôr skyldes forurensing under høsting Svært lavt antall klostridiesporer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sporefri mjølk - ensilering1 Sporefri ensilering Smørsyrebakterier og –sporer i surfôr skyldes forurensing under høsting Svært lavt antall klostridiesporer på friskt gras o Unntatt nederst o Dårlige vekstforhold oppe i bestand  Varierende fuktighet  Ultafiolett lys På jordet finner vi i første rekke sporer, lite bakterier

2 Sporefri mjølk - ensilering2 Stubbehøgde Stubbehøgde minst en handsbredde o Det ideelle er 10-12 cm, reduserer smittefare o Slåmaskin og legde/mjukt gras godt nok kompromiss 8 cm o Høg stubb  bedre luftveksling  raskere tørk o Pickup kan stilles høgere  redusert fare for forurensing med jord og daugras Stubbehøgde like viktig ved direkte som to-trinns høsting Taper ikke avling med 10 cm stubb o Låg fôrverdi på stubb o Forsinket gjenvekst med låg stubb o Låg stubb kan tappe opplagsnæring Rett N-mengde og jamn spreding gir lite legde o Vanskelig (umulig?) å stubbe høgt med slåmaskin der det er legde

3 Sporefri mjølk - ensilering3 Smørsyrebakterier og pH Gode vekstforhold for klostridier: o Lågt tørrstoffinnhold o Lågt sukkerinnhold o Høg pH o Høg temperatur o Sein innlegging og tildekking Optimal pH for klostridier: 7,0-7,4 Rask pH <4,2 – sterk hemming av klostridier  går over i sporeform

4 Sporefri mjølk - ensilering4 Klostridier og tørrstoffinnhold Fortørking >30 % tørrstoff – sterk hemming Fortørking >40 % tørrstoff for vekststopp Sterk fortørking  begrenset fermentering o Smørsyre- hemmes mer enn mjølkesyrebakterier o Kan likevel ha mye sporer, eks. pga. forurensing ! Samspill pH og tørrstoff Kritisk pH for å oppnå smørsyrefritt surfôr ved ulikt tørrstoffinnhold Tørrstoffinnh., %Kritisk pHTørrstoffinnh., %Kritisk pH 154,10354,60 204,20404,75 254,35454,85 304,45505,00

5 Sporefri mjølk - ensilering5 Ensileringsmidler og dosering Maursyrebaserte best mot feilgjæring og for å begrense gjæringsintensitet i fuktig surfôr o Maursyre best i å senke pH o Vanlig dosering for å hindre feilgjæring o Økt dosering  mer begrensa gjæringsintensitet o Maksimere fôropptak: øke dosering 1,5-2 ggr. i silofôr, øke 1-1,5 ggr. i rundballer (pga. generelt svakere gjæring) Økt tørrstinnhold  redusert gjæringsintensitet o Relativt høgt innhold restsukker o Redusert behov for tilsetting for å unngå feilgjæring EnsimaxGrasAAT LactoEnsil 1Maursyre 85%Ensil maursyre

6 Sporefri mjølk - ensilering6 Ensileringsmidler og dosering Økt tørrstoff + økt utviklingstrinn fôrvekster gir økte pakkeproblemer og fare for luftinnslipp o God kutting/knusing viktig o Økt fare for muggproblemer o Maursyre hemmer ikke mugg- og gjærsopp Propionsyre og benzosyre mot mugg- og gjærsopp o Best virkning ved låg pH  blanding med maursyre o Muggeffekt sterkt doseavhengig, f.eks. 4 l GrasAAT Plus Kofasil Ultra også god mot mugg- og gjærsopp o Eneste med direkte virkning mot anaerobe sporer o Kun til rundballer, pga. risiko for nitrøse gasser FNC Silage 2000 GrasAAT EcoGrasAAT PlusEnsil PlussKofasil Ultra

7 Sporefri mjølk - ensilering7 Ensileringsmidler og dosering Tilsetning av mjølkesyrebakterier, ved gode ensileringsforhold o Stimulerer mjølkesyregjæring o Fortrinnsvis ved høgt tørrstoffinnhold o Kan bli for kraftig mjølkesyregjæring ved rått fôr o Evt. med enzymer for å frigjøre sukker til gjæring Feedtech Silage F 22 Sil-All 4x4 Animal BiosaBiomax R Feedtech Silage F 3000 Josilac

8 Sporefri mjølk - ensilering8 Syrevirkning Syretilsetting (direkte pH-reduksjon hemmer ånding) Handelsnavn Produsentens anbefaling, l/t Virksomt stoff (vekt%) Dose, l/t som gir same syreeffekt* Maursyre 85%**3-585% maursyre3,0 Ensil 1**3-583% maursyre3,0 GrasAAT ® Lacto3-578% maursyre3,2 GrasAAT TM Plus3 – 5 64% maursyre+ 9,3% propionsyre+ 1,9% bensosyre 3,5 Ensimax3-5 21,3% maursyre+ 20,0% eddiksyre 7,3 ** 85% maursyre er etsende og bør erstattes av mer moderne middel * Syreeffekten angir hvor mye ånding og gjæring blir redusert. Virkning mot mugg avhenger av innhold av propionsyre og benzosyre

9 Sporefri mjølk - ensilering9 Underdosering Bevisst eller ubevisst underdosering kan være verre enn ingen dosering ! Med syretilsetting reduseres all gjæring, også ønsket mjølkesyregjæring o Halvert (og mindre) dose gir mye saktere pH-senking  lengre tid med forhold for smørsyrebakterier  høgere antall sporer når pH kommer lågt nok Nok sukker + ingen tilsetting = grunnlag for rask mjølkesyregjæring = rask pH-senking Underdosering Kofasil Ultra o For lite nitritt – hemmer ikke smørsyrebakteriene, men mjølkesyrebakteriene ! o For lite benzoat /propionat – hemmer ikke gjær og mugg

10 Sporefri mjølk - ensilering10 Rask fortørking Rask tørking, for redusert tid i ”farlig” fase o Utsatt for regn og utvasking o Ånding og tap av sukker Vanntap i to faser: o Straks etter slått: mest intensiv pga åpne spalteåpninger o Ved ca 30 % t.st. lukkes spalteåpninger  fordamping heretter gjennom vokslaget Gras-/stengelbehandling øker fordamping o Stengelknekker – luftig streng, men lite fordampingseffekt o Fingre ødelegger vokslaget, gir bedre fordampingseffekt I fint vær tørker vatn på planten raskest i stående eng  start slåtten når doggen er borte

11 Sporefri mjølk - ensilering11 Tørking i streng eller flatespredd Tradisjon i Norge: fortørking i urørt streng o Sikrest for å unngå forurensing av fôret Grasmengde pr. kvm. har betydelig virkning på opptørkingshastighet Relativ opptørkingshastighet på graset ved ulik behandling ved slått og ved ulik avlingsmengde. Mengde gras pr. arealenhet, kg/m 2 Skårlagt med slaghøster Skiveslåmaskin med stengel- behandling Ubehandlet 1,54,592,151,68 3,03,201,741,40 6,01,881,291,00 12,01,030,970,76 24,00,620,670,54

12 Sporefri mjølk - ensilering12 Tørking i streng eller flatespredd Vanlig innstilling av slåmaskin: strengen dekker 50 % av arealet Flatspredning halverer kg gras pr. m 2 o Eks. fra tabell: o Fra 6 kg/m 2 til 3 kg/m 2 tørker graset 35-40 % raskere, f.eks. fra 24 timer til drøyt 17 timer o 3 kg/m 2 x 18 % tørrstoff = 540 kg t.st./daa Mengde gras pr. arealenhet, kg/m 2 Skårlagt med slaghøster Skiveslåmaskin med stengelbehandling Ubehandlet 3,03,201,741,40 6,01,881,291,00

13 Sporefri mjølk - ensilering13 Tørking i streng eller flatespredd Flatspredning gir jevnere fortørking, dvs. mer ensarta fôr Eks.: urørt streng til 30 % t.st. – kanskje 50 % på toppen og <20 % på undersiden Ujevnt tørrstoffinnhold gir ulik ensileringsprosess o ”Tørt”: moderat fermentering og rel. høg pH o ”Rått”: forhold for smørsyregjæring o Smørsyregjæring kan bre seg når oksygen er oppbrukt og pH er høg nok o Kan forekomme ved alle metoder – oftest i rundballer pga. manglende blanding og manglende tilsetting ?

14 Sporefri mjølk - ensilering14 Rask pH-senking – mindre smørsyre Rask pH-senking: sporer hindres i å gå over i bakterieform – unngår formering Kort kutting/knusing gir raskere fermentering Tilsetningsmiddelliter/ tonn Smørsyre, g/kg tørrstoff Antall klostridie- sporer pr. g surfôr A. Tørr- stoff: 24 % Uten tilsetning0,02,0240 000 Eddiksyre4,50,851 000 Maursyre4,00,19 500 Melasse35,00,2632 000 Foraform4,70,298 900 B. Tørr- stoff.: 29 % Uten tilsetning0,00,470 000 Melasse38,50,16 000 NO 2 + hexametylen- tetramin (Kofa) 2,20,16 000


Laste ned ppt "Sporefri mjølk - ensilering1 Sporefri ensilering Smørsyrebakterier og –sporer i surfôr skyldes forurensing under høsting Svært lavt antall klostridiesporer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google