Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trener tips 10 bud, spillestil, hospitering, læremomenter og nominering sone/krets Sist oppdatert 11. November 2013 Utdrag fra Sportsplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trener tips 10 bud, spillestil, hospitering, læremomenter og nominering sone/krets Sist oppdatert 11. November 2013 Utdrag fra Sportsplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trener tips 10 bud, spillestil, hospitering, læremomenter og nominering sone/krets Sist oppdatert 11. November 2013 Utdrag fra Sportsplan

2 Trenerens 10 bud 1. Vær positiv 2. Skap trygghet og spilleglede 3. God oppførsel 4. Vær aktiv i coaching på feltet 5. Vær forberedt 6. Resultater - en konsekvens av utvikling 7. Følg KILs spillestil 8. Tenk hospitering 9. Følg NFF’s Fair Play regler 10. Delta i trenerforum og før treningsfremmøte (fra og med 9’er)

3 Spillestil - kjennetegn Spille fotball (ikke sparke) Pasningskvalitet Tanke bak alt Samtidige- og motsatte bevegelser Overkroppsfinter

4 Spillestil – hovedpunkter Keeper sette i gang på backer – backer bredt Skape vinkel/dybde i midtforsvaret Bruke den sentrale delen av midtbanen mest mulig i oppspillsfasen Back har ball: spisser over på ballsiden samtidige- og motsatte bevegelser på spisser og sentrale midtbanespillere. en sentral midtbane møter(ballsiden) og motsatt sentral midtbane truer bakrom/går på løp møtende sentral midtbane skal helst ha ball rettvendt(bue opp løp) hvis feilvendt: opp-tilbake-gjennom flanker må ta et aktivt valg (enten skape rom eller true rom) Oppspill på møtende spiss fra forsvar: ball tilbake til sentral midtbane som utløser følgende bevegelser: bevegelse i bakrom av spiss motsatt sentral midtbane på løp begge flanker/kanter truer bakrom/mellomrom Doble på kant – skape og utnytte 2 mot 1 situasjoner Sette opp trekanter Motsatt kant inn i boks

5 Hospitering Skal være et ekstra tilbud i tillegg til, og ikke i stedet for, eget lags treninger. Skjer i samarbeid mellom de involverte lagene Det er trenere og lagledere, i samarbeid med spillerutvikler, som tar avgjørelsen på hvem som får tilbud om å trene med eldre/yngre lag Hospitering skal innføres fra oppstart i fotballgruppa Alle lag SKAL ta i mot spillere i en hospiteringsordning Spillere som skal hospitere må oppfylle følgende kriterier: Stor interesse for utvikling av egne ferdigheter Gode holdninger Høyt treningsframmøte Modenhet FLYTTING AV SPILLERE MELLOM LAG I KAMPSITUASJON: Som et ledd i spillerutviklingen skal det gis mulighet til å hospitere også i kamp Hospitering i kamp medfører ikke at man skal flytte opp på laget permanent. Dersom et lag mangler spillere til å stille fullt mannskap til enkeltkamper, skal man kunne låne spillere på nivået under. Dette skal være spillere som både er modne og har gode nok ferdigheter til å spille på et høyere nivå, i tillegg til at spilleren selv ønsker det. Spillere som har vært med på en rulleringsordning i treningssammenheng bør prioriteres Det skal være en dialog mellom trenerne om hvilke(n) spillere som skal flyttes opp Kamp går foran trening Behov for å hente spiller bør meldes i så god tid som mulig Ved konflikt vil spillerutvikler (eventuelt fotballstyre) ha siste ord

6 Læremomenter På Sportsutvalgets sider ligger det informasjon til «læremomenenter» som trenerne skal bruke som hjelpemiddel

7 Nominering og uttak til sone/krets Det er trenerkoordinator/spillerutvikler som skal nominere til sone/krets. Hvem som skal nomineres skjer i tett dialog med trenere på de aktuelle alderstrinn.


Laste ned ppt "Trener tips 10 bud, spillestil, hospitering, læremomenter og nominering sone/krets Sist oppdatert 11. November 2013 Utdrag fra Sportsplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google