Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnsviternes miljøpolitikk. Samfunnsviterne og Akademikernes klima- og miljøpolitikk Samfunnsviterne slutter seg til Akademikernes klima- og miljøpolitiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnsviternes miljøpolitikk. Samfunnsviterne og Akademikernes klima- og miljøpolitikk Samfunnsviterne slutter seg til Akademikernes klima- og miljøpolitiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnsviternes miljøpolitikk

2 Samfunnsviterne og Akademikernes klima- og miljøpolitikk Samfunnsviterne slutter seg til Akademikernes klima- og miljøpolitiske dokument, som stadfester at det skal arbeides for en kunnskapsbasert klima- og miljøpolitikk ved å sikre tilstrekkelig kunnskap som beslutningsgrunnlag i alle sammenhenger. Herunder – Ny klimalov – Grønne skatter – Grønn innovasjon

3 Samfunnsviternes medvirkning i løsningen av miljøproblemer Klimaendringene har gitt og vil gi effekter på naturen, men også på samfunnet. Det meste av miljøforskningen og utredningen av klimautfordringer, - konsekvenser og -tiltak foregår på naturvitenskapens arena og utføres av klimaforskere og eksperter på fagområder som meteorologi, atmosfærekjemi, geologi, geofysikk, oseanografi, geografi, biologi, hav- og landis. I tillegg til disse faggruppenes kompetanse og innsats er det også nødvendig med bred samfunnsfaglig kompetanse for å bidra i planlegging av bærekraftige miljøtiltak og for å avdekke effekter av gjennomførte miljøtiltak og for å kunne tilpasse disse til samfunnet.

4 Samfunnsviterne mener at klima- og miljøproblematikk bør settes i lys av følgende punkter: Samfunnsvitere og humanister kan bidra med innsikt i det som skal til for at samfunnet og enkeltmennesket skal kunne tilpasse seg til klimaendringer og gjennomføring av klimatiltak nasjonalt og globalt. Samfunnsviterne skal være en pådriver for at samfunnsvitere og humanister skal inngå som en naturlig del av de fagmiljøer som planlegger, utarbeider og evaluerer miljøtiltak. Samfunnsviterne mener at det er nødvendig å se på klima- og miljøspørsmål i et tverrfaglig lys for å kunne diskutere bærekraftig utvikling både nasjonalt og globalt. -fortsetter

5 Fortsetter: Samfunnsviterne mener at klima- og miljøproblematikk bør settes i lys av følgende punkter Den samfunnsvitenskapelige og humanistiske forskningen må styrkes for å sikre bærekraftig verdiskapning, viten om samfunnsvitenskapelige effekter av miljøutfordringer og velferd. Samfunnsvitere og humanister har kompetanse som kan hjelpe til med å avdekke og forstå påvirkningsmekanismer og prosesser. I klima- og miljøspørsmål har Samfunnsviterne ansvar for å bruke sin kunnskap og erfaring både ved å delta og forme den offentlige debatt, ved direkte og indirekte å påvirke beslutningstagere og gjennom å levere konkrete løsninger i enkeltsaker. Samfunnsviternes medlemmer oppfordres til å delta med sin innsikt og kompetanse i debatten rundt klima- og miljøspørsmål.

6 Praktiske tiltak i organisasjonen Samfunnsviterne skal i sin virksomhet etterstrebe å være minst mulig til belastning for miljøet. Dette innbefatter både sekretariatet, tillitsvalgtapparatet og arrangementer i regi av foreningen. Samfunnsviterne skal, ved alle arrangementer og tiltak i regi av foreningen, være miljøbevisst. Samfunnsviterne skal innføre konkrete miljøtiltak som er målbare, relevante og enkle å gjennomføre. Samfunnsviterne skal miljøsertifiseres


Laste ned ppt "Samfunnsviternes miljøpolitikk. Samfunnsviterne og Akademikernes klima- og miljøpolitikk Samfunnsviterne slutter seg til Akademikernes klima- og miljøpolitiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google