Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drama som læring Noen tips til aktiviteter. Samvittighetens røster En elev personaliserer personen som har et dilemma, et problem eller etisk utfordring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drama som læring Noen tips til aktiviteter. Samvittighetens røster En elev personaliserer personen som har et dilemma, et problem eller etisk utfordring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drama som læring Noen tips til aktiviteter

2 Samvittighetens røster En elev personaliserer personen som har et dilemma, et problem eller etisk utfordring Øvrige elever er ulike deler av personens samvittighet og kommer med hhv argumenter for og mot, som kommer med ideer og forslag. De prøver også å tolke ulike følelser og tanker personen kan ha.

3 Samvittighetens røster Elevene lærer seg å utforske ulike dilemmaer og se fordeler og ulemper ved ulike løsninger De må lære seg å lytte til ulike typer argumentasjoner Utgangspunkt for debatt Utvikler empati og forståelse for ulike perspektiver

4 Frosne øyeblikk Med utgangspunkt i en historie lager elevene et «stillbilde» fra et viktig sted i historien gjennom å stille seg opp og bruke kroppen for å illustrere Elevene forteller hva slags karakter de personaliserer og hvor dette øyeblikket finner sted i historien – og de forteller hva karakteren kan ha tenkt og følt i akkurat dette øyeblikket

5 Frosne øyeblikk Skape forståelse for historiens struktur Skape forståelse for hvordan karakterer utvikler seg gjennom en historie Skape diskusjon om disse øyeblikkenes betydning og hensikt i historien (hvorfor er de viktige)

6 Fortellerstemmen En forteller leser høyt, kommenterer hva som skjer på scenen og gir informasjon til publikum om både historien, karakterenes følelser og tanker underveis Bedre forståelse av handling

7 Kriminaletterforsker Et omriss av en karakter brukes for å sette inn hva man vet om karakteren (fra historien, faktaopplysninger) I hodet kan man skrive hva man tror karakteren tenker I kroppen kan man skrive hva man tror karakteren føler Dele informasjon, utvikle empati, forstå tekst

8 Kriminaletterforsker Hva tenker karakteren Hva føler karakteren Hva vet vi om karakteren Fakta

9 Rollespill Det viktigste er å lære å se ting fra en annen synsvinkel (se gjennom en annens øyne) og handle ut fra dette ståstedet. De må fjerne seg fra egne holdninger og ideer og utforske andre former for moral, følelser, holdninger og ideer Uten tale kalles det miming Rollespill er en form for improvisasjon

10 Rollespill En metode for å lære seg å se spesifikke og levende detaljer hos en karakter eller i et miljø Utforske hvorfor, hvordan, hva og når i en situasjon Få erfaringer man vanligvis ikke ville fått Kan stimulere til skriving

11 Mitt ståsted Lag utsagn hvor svaret er i hvor stor grad man er enig/uenig i utsagnet Elevene stiller seg opp langs en fysisk eller imaginær linje som går fra helt uenig til helt enig Når elevene har stilt seg opp ber man enkelte om å forklare (argumentere) hvorfor de har stilt seg på dette stedet på linja

12 Mitt ståsted På denne måten kan man få et variert utvalg av synspunkter med tilhørende argumentasjon Elevene kan evt få mulighet til å endre sitt syn (flytte seg) etter å ha hørt argumentene Det er viktig at man respekterer ulike syn – det skal handle om argumentasjon, ikke forsvar En variant er å plassere elever på ulike steder og få dem til å prøve å argumentere for sin plassering – dette blir litt mer rollespill

13 Miming En øvelse i å få fram tanker og følelser uten ord Hjelper til med å bruke kroppsspråk og ansiktsuttrykk på en effektiv måte Lære å tolke kroppsspråk og mimikk Kan være en formidlingsmåte for de som ikke liker å snakke høyt

14 Lydbilde Man viser fram et bilde fra en historie og ber elevene om å lage lyder for ulike deler av bildet Pek på et område og spør hva slags lyd som hører hjemme her, man kan lage enkle instrumenter som kan brukes eller bruke stemmen Visualisering av situasjon

15 Det er ikke over – det er nå det begynner!


Laste ned ppt "Drama som læring Noen tips til aktiviteter. Samvittighetens røster En elev personaliserer personen som har et dilemma, et problem eller etisk utfordring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google