Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Den Europeiske dagen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere TIPSHEFTE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Den Europeiske dagen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere TIPSHEFTE."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Den Europeiske dagen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere TIPSHEFTE

2 2 Den Europeiske dagen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere TIPSHEFTE  26. november er EPNs (European Counsil of Practical Nurses) dag for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere  Målsettinga med dagen er å gi yrkesgruppene litt ekstra positiv oppmerksomhet.  Sentralt forsøker vi å legge tilrette for at man lokalt kan få positiv oppmerksomhet - med forholdsvis enkle midler. Brev vedrørende gjennomføringen av dagene er sendt SHS i fylkene og i fagforeningene.

3 3 Den Europeiske dagen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere TIPSHEFTE  Seksjonsstyret er klar over at det for de fleste har vært en travel høst, og at mange fylkeskretser og fagforeninger bruker mye ressurser i november - ikke minst i forbindelse med Fagforeningsukene og i år også Landsmøte.  Styret ønsker derfor å påpeke at man må finne et nivå på tiltakene som er gjennomførbare sett i forhold til de menneskelige og økonomiske ressursene man har å rutte med.

4 4 Den Europeiske dagen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere TIPSHEFTE  Seksjonen sentralt kommer her med noen tips som kan lette planleggingen av dagen. Har andre ideer, så bruk de. Det viktigste er at dagen blir markert.

5 5 Den Europeiske dagen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere TIPS  Bruke lokale aviser - seksjonen har laget forslag til leserinnlegg som enten kan sendes direkte til avisen slik det er, eller dere kan bruke det som et utgangspunkt til å lage deres egen lokale variant. Ligger vedlagt.  Få ut en pressemelding til lokalavis i forkant av dagen med tanke på medieoppslag. Det er laget forslag til en lokal pressemelding hvor dere kan sette inn de lokale tiltakene dere har og sende lokalavisen. Ligger vedlagt

6 6 Den Europeiske dagen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere TIPS I år vil vi sette et ekstra fokus på hjelpepleiere og helsefagarbeidere i sykehus. Sentralt vil vi bidra med gratis bamser som blir forbeholdt de som går på arbeidsplass på sykehusene.  Bamsene kan bestilles hos seksjonen sentral v/ Hermann Albert på e-post: hermann.albert@fagforbundet.no

7 7 Den Europeiske dagen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere TIPS  Har dere gode kontakter i media så kan dere få de til å intervjue de som jobber i yrket.  Oppsøke ordførere, rådmenn, helse - og sosialsjefer og ikke minst direktørene på sykehusene og si litt om yrkesgruppenes betydning både nå og i fremtiden.

8 8 Den Europeiske dagen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere TIPS  Arbeidsplassbesøk med stand (servere kake etc.) Matpakker til utdeling. Frukt på alle arbeidsplassene  "Oppmerksomhet" til hjelpepleiere, oms.arb. og helsefagarb. i form av kake, lunsjpakke, fruktkurv el. lignende.  Lage "drømmedag" for brukerne - krever at en til to av de som har fri stiller opp for å vise hva en får til med det "lille ekstra" - få media til å dekke det

9 9 Den Europeiske dagen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere TIPS  Skolebesøk på skoleplassen om morgenen med informasjon om helsefagarbeideryrket og gi elevene "noe å bite i"  Små "stoppesteder" "rasteplasser" for omsorg, hvor en deler ut brosjyrer, gløgg, " hjerte pepperkaker" mm. Kan gjøres inne på rådhus, inngangspartier på sykehus, i bybilde, tettstede, handlesentre osv. Vise at vi er der.

10 10 Den Europeiske dagen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere TIPS  Lunsjmøte - ha et tema f.eks. "Arbeidsglede" eller generell informasjon med fokus på dagen  Medlemsmøte med tema som har fokus på dagen

11 11 Forslag til materiell Bestilles på posten  Verveblokka  Folder med etiske retningslinjer  Plakatene med de etiske retningslinjene som kan leveres ut på avdelingene  Folder for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere

12 12 Vedlegg  Forslag til leserinnlegg  Forslag til pressemelding

13 13 Den Europeiske dagen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere  Lykke til med markeringen.


Laste ned ppt "1 Den Europeiske dagen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere TIPSHEFTE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google