Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 5 Kunnskapsdepartementet Endringer i reglene om elevenes skolemiljø Forberedt for Fylkesmannen i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 5 Kunnskapsdepartementet Endringer i reglene om elevenes skolemiljø Forberedt for Fylkesmannen i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 5 Kunnskapsdepartementet Endringer i reglene om elevenes skolemiljø Forberedt for Fylkesmannen i Oslo og Akershus 21. april 2016

2 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Endringer i lov- og regelverk Støtte og veiledning Kompetanseheving

3 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Kompetanse De med høyest mobbetall skal få først og mest hjelp Direkte veiledning og nettbaserte ressurser Tidlig innsats – arbeidet starter i barnehagen Økt kunnskap om mobbing i barnehagen Støtte til lokale beredskapsteam

4 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 2 vertikale bilder Arbeidet mot digital mobbing styrkes Digital mobbing inngår i alle tiltak Skolen skal jobbe mot mobbing på nett Holdningsskapende arbeid Nettvett Digital mobbing inn i mobbeprogrammene

5 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Støtte til barn og foreldre Plikt til å informere elever og foreldre om rettighetene deres Barnevennlig portal med informasjon om rettigheter og råd Telefon/chattetjeneste for barn som mobbes Barneombudet styrkes

6 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Styrker Barneombudet Partsrepresentant for barn og unge i spesielt vanskelige saker En vaktbikkje overfor kommunene Styrke innsatsen for læringsmiljøet i barnehagene Skal alltid tale barnas sak, ikke fatte vedtak

7 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Et bedre regelverk Ny rammeplan for barnehagene: tydelige krav til arbeid mot mobbing Endringer i opplæringsloven –Nulltoleranse for mobbing - alle elever skal ha det trygt og godt på skolen –Det skal handles raskt –Et bedre sikkerhetsnett –Konsekvenser når elever ikke får hjelp

8 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Aktivitetsplikt for skolene Alle som jobber i skolen har en plikt til å følge med, undersøke, varsle, gripe inn og sette inn tiltak Elever som gir beskjed, skal bli hørt og trodd Enkeltvedtaket ut - mindre byråkrati og formkrav Skjerpet plikt om ansatte mobber elever

9 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Dagbøter - Tvangsmulkt Et ris bak speilet for å sikre elevenes rettigheter Et økonomisk pressmiddel for å tvinge skoler og kommuner til å følge opp sakene Rammer ikke kommuner og skoler som følger loven

10 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Fylkesmannen skal få sakene skolen ikke løser selv Skal gjøres mer kjent og få bedre kapasitet Et sikkerhetsnett i saker der skolen svikter Skal få sakene raskere Lokalt plassert og nært elevene Sammenheng med andre kommunale områder: barnevern, helse og barnehage Sammenheng med tilsyn, andre klagesaker i skolen og veiledning

11 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Et bedre sikkerhetsnett Enklere, raskere og tryggere enn i dag Eleven og foreldrene går rett til fylkesmannen Fylkesmannen driver fram saken, og tvinger fram handling Saken skal følges helt til saken er løst

12 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Andre forslag til lovendringer Tydeligere plikt til å jobbe systematisk for å forebygge, avdekke og håndtere mobbesaker Informasjonsplikt til elever og foreldre om reglene i 9 A Ordensreglement-reglene flyttes til skolemiljøkapittelet Hele kapittel 9 A er blitt endret i språket –Del av Klart Lovspråk

13 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Lovforslagene er på høring nå Høringsdokumenter på www.regjeringen.nowww.regjeringen.no Høringsfrist 1. august 2016 Ikrafttredelse 1. august 2017?


Laste ned ppt "Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Alternativ 5 Kunnskapsdepartementet Endringer i reglene om elevenes skolemiljø Forberedt for Fylkesmannen i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google