Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AKTIV KAPITAL 1. kv. 2002 19.04.2002. Hovedtrekk 1. kvartal 2002  Fortsatt vekst i alle tre virksomhetsområder  Kjøp av tre porteføljer:  Arsenal:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AKTIV KAPITAL 1. kv. 2002 19.04.2002. Hovedtrekk 1. kvartal 2002  Fortsatt vekst i alle tre virksomhetsområder  Kjøp av tre porteføljer:  Arsenal:"— Utskrift av presentasjonen:

1 AKTIV KAPITAL 1. kv. 2002 19.04.2002

2 Hovedtrekk 1. kvartal 2002  Fortsatt vekst i alle tre virksomhetsområder  Kjøp av tre porteføljer:  Arsenal: fordringsmasse NOK 1.500 mill. (50/50% basis)  Citibank: fordringsmasse NOK 120 mill.  SBAB: fordringsmasse SEK 250 mill.  Positivt resultat i England  Gjennomført emisjon: netto NOK 130 mill. (kurs 124,-)  Egenkapitalrentabilitet 60% vs. 81% i 2001  Vedtatt utbytte NOK 1,50  Aksjen splittet i 2,5 pr. 15. april.

3 1. kvartal 2002: Vekst i driftsinntekter på 68% Mill. NOK 75,7 127,2

4 1. kvartal 2002: Vekst i resultat før skatt på 51% Mill. NOK 20,6 31,0

5 1. kvartal 2002: Vekst i kontantstrøm før skatt på 73% Mill.NOK 37,9 65,7

6 1. kvartal 2002: Vekst i resultat pr. aksje på 39% NOK 0,52 0,72

7 1. kvartal 2002: Vekst i kontantstrøm pr. aksje på 62% NOK 1,15 1,88

8 Driftsinntekter 1. kvartal 2002 1. kv. 20012. kv. 2002

9 Hovedtrekk for administrative og finansielle tjenester  Sterk vekst i 1. kvartal:  Vekst i omsetning 33% vs foregående kvartal  Vekst i resultat 66% vs foregående kvartal  Fortsatt økt etterspørsel etter konsernets finansielle tjenester  Variasjon i finansiert volum må forventes

10 Utvikling adm./finansielle tjenester (etter fordelte konsernkostnader) 0,3 2,7 3,54,1 6,3 8,1 9,5 10,1 14,7 19,6 -2,4-2,0-1,8-1,7 -0,8-0,6 0,2 0,8 3,5 7,7

11 Hovedtrekk fra porteføljevirksomheten  Netto kontantstrøm NOK 59,8 mill. økt med 53% vs. 1. kv. 2001  Overtatt portefølje fra Arsenal: fordringsmasse  NOK 1.500 mill. (50/50% basis)  Overtatt portefølje fra Citibank: fordringsmasse  NOK 120 mill.  Overtatt portefølje fra SBAB: fordringsmasse  SEK 250 mill.  Nye porteføljer vurderes fortløpende

12 Utvikling porteføljer (etter fordelte konsernkostnader) 20,5 8,5 52,4 18,6 48,5 18,4 53,3 22,5 47,3 22,9 44,6 21,0 52,0 26,0 57,2 20,8 76,1 28,0

13 1. kvartal 2002: Vekst i porteføljeinntekter på 61% mill. NOK 47,3 76,1

14 1. kvartal 2002: Vekst i driftsresultat porteføljer på 22% (etter fordelte konsernkostnader) mill. NOK 22,9 28,0

15 Netto kontantstrøm fra portefølje- virksomheten før finanskostnader mill. NOK 51,150,7 132,6 154,3 57,9

16 Hovedtrekk for inkassovirksomheten  Vekst i omsetning 65%  Vekst i resultat 15%  Inngått avtale med Helsinki Nylands Sjukvårdkrets  Overtatt Nordan i Danmark. Omprofileres til Aktiv kapital Danmark.

17 Utvikling inkassoinntekter (etter fordelte konsernkostnader) 13,1 1,9 13,5 0,9 13,3 0,9 16,6 0,2 16,9 3,1 20,4 6,4 21,3 6,6 23,9 5,5 27,9 3,6

18 1. kvartal 2002: Vekst i inkassoinntekter på 65% Mill. NOK 16,9 27,9

19 1.kvartal 2002: Vekst i driftsresultat inkasso på 17% Mill. NOK 3,1 3,6 3,1

20 Resultat

21 Balanse

22 Kontantstrøm

23 Aktiv Kapital ASA Aktiv Kapital Norge - Aktiv Kapital Norge AS - Aktiv Kapital Finans (NUF) - Hillshore Capital AS Ltd. (51%) - Aktiv Kapital- administrasjon AS Aktiv Kapital Sverige - AK Finans AB - Svensk Kapital Inkasso AB Aktiv Kapital FinlandAktiv Kapital England - Aktiv Kapital Finland Oy - Aktiv Hansa Oy - C&A Finland Oy - Aktiv Kapital (UK) Ltd. - Aktiv Kapital Asset Investments Ltd. Aktiv Kapital Danmark - Aktiv Kapital Danmark AS (Nordan) Antall faste ansatte Norge 111 Sverige 44 Danmark 17 Finland 90 England 48 SUM 310

24 Største aksjonærer pr. 18. april 2002

25 Utsikter fremover  Fortsatt fokus på resultatøkning i Danmark og England  Flere porteføljekjøp vurderes  Ekspansjon til ytterligere flere europeiske land vil bli vurdert i løpet av året  Forventning om fortsatt vekst i omsetning og resultat sammenlignet med 2001 innenfor alle tre virksomhets- områder


Laste ned ppt "AKTIV KAPITAL 1. kv. 2002 19.04.2002. Hovedtrekk 1. kvartal 2002  Fortsatt vekst i alle tre virksomhetsområder  Kjøp av tre porteføljer:  Arsenal:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google