Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kan noen virkelig tro at Jesus stod opp fra de døde?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kan noen virkelig tro at Jesus stod opp fra de døde?"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kan noen virkelig tro at Jesus stod opp fra de døde?

2 2 Spor etter oppstandelsen? Hva er de fleste historikere enige om, uansett livssyn? Hva er de fleste historikere enige om, uansett livssyn? 1. Jesus ble korsfestet og døde (og altså har eksistert) 2. Graven var tom 3. Disiplene hevdet at de hadde sett Jesus etter hans død 4. De første kristne trodde Jesus var stått opp igjen Må se på historiske kilder 1.Paulus’ brev fra 50-tallet (med innslag av eldre formuleringer) 2.Markus, Matteus og Lukas (inkludert særstoff og en sannsynlig eldre kilde Q bak stoffet Matteus og Lukas har felles), samt Apostlenes gjerninger (fra 60-90-tallet) 3.Johannes-evangeliet (antagelig fra 90-100-tallet) 4.Romerske, jødiske og kristne tekster etter 90-tallet Men: Er mirakler mulige? Sannsynlige? Tilgjengelige? Historikere bruker Det nye testamentet som kilde Nær i tid og sted Kildekritikk

3 3 1: Korsfestet og døde En av grunnene til at opplagt Jesus har eksistert En av grunnene til at opplagt Jesus har eksistert «En ting vi kan si sikkert om Jesus, at han ble korsfestet» «En ting vi kan si sikkert om Jesus, at han ble korsfestet» Jesus funnet opp for at jøder og/eller grekere skulle komme til tro? Jesus funnet opp for at jøder og/eller grekere skulle komme til tro? Hvorfor Galilea? Hvorfor Galilea? Hvorfor døpt? Hvorfor døpt? Hvorfor korsfestet? Hvorfor korsfestet?

4 4 2: Graven tom Den eldste kilden forteller at han ble begravet Den eldste kilden forteller at han ble begravet De trodde graven var tom De trodde graven var tom 1. Fortelles i de første kildene, uten at de skriver av hverandre 2. Fortellingene for enkle, for direkte og for lite overtalende 3. Første kritikken prøver heller å bortforklare en tom grav 4. Få ville trodd en legende eller en løgn om en tom grav, hvis man fant opp at kvinner så den først «For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder som skriftene har sagt, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen som skriftene har sagt, og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn fem hundre troende søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn». 1. Korinterbrev 15,3-6

5 5 3: Hevdet å ha sett Jesus etter hans død Lite omstridt blant historikere – mange tekster Lite omstridt blant historikere – mange tekster 1. Maria Magdalena (Johannes 20:11-18, Markus 16,9) 2. Kvinner på vei fra graven (Matt 28:1-10, Markus 16:1, Lukas 24:10) 3. Peter noe senere på dagen (1. Kor 15:5, Luk 24:34) 4. Kleopas og annen disippel på vei til Emmaus (Luk 24:13-35, Mark 16:12) 5. Ti av apostlene og alle andre disiplene på kvelden (Luk 24:33-49, Joh 20:19-23, 1. Kor 15:5) 6. Alle apostlene, inkl. Tomas, en uke senere (Joh 20:24-31, 1. Kor 15:7) 7. Syv av apostlene en tidlig morgen ved Genesaret (Joh 21:1-23) 8. Alle apostlene på berget i Galilea – misjonsbefalingen (Matt 28:16-20) 9. Fem hundre disipler ved en og samme anledning (1. Kor 16:6) 10. Jakob, Jesu halvbror (1. Kor 15:7) 11. Alle apostlene på berget utenfor Jerusalem førti dager etter oppstandelsen (Apg 1:3-11) 12. Paulus på vei til Damaskus (Apg 9:1-9, 1 Kor 15:8)

6 6 4: Trodde Jesus var stått opp - også Paulus og Jakob Sentral del av tidlig kristen forkynnelse Sentral del av tidlig kristen forkynnelse Evangeliene Evangeliene Apostlenes gjerninger Apostlenes gjerninger Pauli brev Pauli brev

7 7 Hva forklarer mest og best? Spor 1)Død og begravet 2)Tom grav 3)Så Jesus etter hans død 4)Trodde han var stått opp – også kritikere Løgn Kanskje Nei Bare tøv, men hvorfor finne på at kvinner kom først? Hvorfor gå i døden for det? Hallusinasjon OK Nei Finnes hallusinasjoner, men ikke av denne typen Vlle gitt sterkere overbevisning om at Jesus var død Oppstandelse OK Legende Kanskje Nei Fortellingen vokste, men hvorfor si at kvinner kom først? Hvorfor skulle kritikere tro dette, og gå i døden for det?

8 8 Hvordan forklare dette? Samlet vanskelige å forklare – uten en oppstandelse Samlet vanskelige å forklare – uten en oppstandelse Hvis Gud finnes er det mulig med mirakler Hvis Gud finnes er det mulig med mirakler Hvis Gud finnes er det sannsynlig at han vil vise seg for oss Hvis Gud finnes er det sannsynlig at han vil vise seg for oss Hvis Gud har vist seg, sannsynlig at signert på en spektakulær måte Hvis Gud har vist seg, sannsynlig at signert på en spektakulær måte Hvis Gud vist seg, sannsynlig at handler om det viktigste av alt – livet Hvis Gud vist seg, sannsynlig at handler om det viktigste av alt – livet

9 9 Finnes ikke innvendinger? 1. Må da være funnet på for at folk skulle bli kristne? Mange detaljer som da fungerer dårlig Mange detaljer som da fungerer dårlig Kvinner først –trodde selv ikke på det, kjente ikke igjen Jesus osv. Kvinner først –trodde selv ikke på det, kjente ikke igjen Jesus osv. 2. Likevel fortelling som bare vokste ettersom tiden gikk? Finnes allerede i den eldste kilden, med masse vitner Finnes allerede i den eldste kilden, med masse vitner Antallet som mente de så Jesus rett etter oppstandelsen, økte ikke med tiden Antallet som mente de så Jesus rett etter oppstandelsen, økte ikke med tiden

10 10 Finnes ikke innvendinger? 3. Fant på for å komme over sjokket og forvirringen? Rart at de fortsatte å tro på dette uten å trekke fordel av det Rart at de fortsatte å tro på dette uten å trekke fordel av det 4. Kvinner fant på at de kom først for å få mer status? Ville vært vanskelig å få så mange med på en oppstandelse Ville vært vanskelig å få så mange med på en oppstandelse

11 11 Henger godt sammen Passer svært godt med argumenter for Guds eksistens og kristen tro Passer svært godt med argumenter for Guds eksistens og kristen tro Hvis like sannsynlig at Gud eksisterer som ikke, oppstandelse beste forklaring på hendelsene Hvis like sannsynlig at Gud eksisterer som ikke, oppstandelse beste forklaring på hendelsene Hvis først ett mirakel mulig å argumentere rasjonelt for historisk, er det dette Hvis først ett mirakel mulig å argumentere rasjonelt for historisk, er det dette


Laste ned ppt "1 Kan noen virkelig tro at Jesus stod opp fra de døde?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google