Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det Nye Testament Timens plan  Jesus Revolusjonen  Eksegese  Bøkene www.augustinian.wordpress.com.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det Nye Testament Timens plan  Jesus Revolusjonen  Eksegese  Bøkene www.augustinian.wordpress.com."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det Nye Testament Timens plan  Jesus Revolusjonen  Eksegese  Bøkene www.augustinian.wordpress.com

2 Det Nye Testament Jesus Revolusjonen: i Liknelser  Landet og byen  De små  Lønn forvirringer  Autoriteter  Den kommende overveltning

3 Det Nye Testament Jesus Revolusjonen: i Jesu liv  Strid med autoriteter  Krise på tempelet (og beleiringen) ‏  Skattespørsmål  Loven  Galileas revolusjonære ledere

4 Det Nye Testament Jesus Revolusjonen: hos Paulus  Loven  Omveltning og rettferdighet  Byene i Middelhavet  Strukturerte kirker

5 Det Nye Testament Jesus Revolusjonen: Guds rike  Politisk krise  Retur fra eksil  Oppstandelsen

6 Det Nye Testament Kirkens første dokument? Apostlenes Gjerninger 15.

7 «Deres brødre, apostlene og de eldste, sender sin hilsen til sine søsken av hedensk ætt i Antiokia, Syria og Kilikia. Vi har fått høre at noen fra oss har forvirret dere med sine ord og gjort dere urolige. Men vi har ikke gitt dem noe oppdrag. Derfor ble vi enige om å velge noen menn som vi sender sammen med våre kjære brødre Barnabas og Paulus. Disse to har våget livet for vår Herre Jesu Kristi navn. Vi sender altså Judas og Silas som skal fortelle det samme muntlig. Den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn disse helt nødvendige tingene, at dere holder dere borte fra kjøtt som er ofret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel.» Apostlenes Gjerninger 15. 23-29

8 Det Nye Testament Kirkens første dokument: hvordan skal vi forstå det? Kontekst: tid og sted Aktørene Bakgrunn: hvorfor ble dette skrevet? Hvordan forandrer dette fortida og fremtida?

9 En teologisk paradoks: Jesu dåp

10 På den tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så Ånden komme ned over ham som en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.» Straks etter drev Ånden ham ut i ødemarken, og der var han i førti dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant villdyrene, og englene tjente ham. Markus 1.9-13

11 Det Nye Testament En teologisk paradoks: Jesu dåp Hvordan skal vi forstå det?

12 Det Nye Testament Det Nye Testamentets Innhold  Sjangere  Forfattere  Aktører  Områder

13 Det Nye Testament Det Nye Testamentets Innhold  Boklotto: hva vil dere vite?

14 Evangeliet etter Matteus Evangeliet etter Markus Evangeliet etter Lukas Evangeliet etter Johannes Apostlenes gjerninger Paulus’ brev til romerne Paulus’ 1. brev til korinterne Paulus’ 2. brev til korinterne Paulus’ brev til galaterne Paulus’ brev til efeserne Paulus’ brev til filipperne Paulus’ brev til kolosserne Paulus’ 1. brev til tessalonikerne Paulus’ 2. brev til tessalonikerne Paulus’ 1. brev til Timoteus Paulus’ 2. brev til Timoteus Paulus’ brev til Titus Paulus’ brev til Filemon Brevet til hebreerne Jakobs brev Peters 1. brev Peters 2. brev Johannes’ 1. brev Johannes’ 2. brev Johannes’ 3. brev Judas’ brev Johannes’ åpenbaring

15 Det Nye Testament Det Nye Testamentets Innhold  Problemet om (det første) budskapet og det NTs adressater  Vi har det ikke i brevene  Vi har det ikke blant evangeliene  Vi har det ikke i apokalypsen

16 Det Nye Testament Det Nye Testamentets Innhold  Tradisjon og oppstandelsen  1 Kor. 15

17 Det Nye Testament Det Nye Testamentets Innhold  Perspektivet til det nye testamentet kommer fra oppstandelsen  Evangeliene  Brevene  Etikk


Laste ned ppt "Det Nye Testament Timens plan  Jesus Revolusjonen  Eksegese  Bøkene www.augustinian.wordpress.com."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google