Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IMPLEMENTERING AV KVALIFIKASJONSRAMMEVERKET Det nasjonale dekanmøtet i medisin Grand Hotell 7. juni 2011 Arne Skodvin Fagområdet for universitetspedagogikk,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IMPLEMENTERING AV KVALIFIKASJONSRAMMEVERKET Det nasjonale dekanmøtet i medisin Grand Hotell 7. juni 2011 Arne Skodvin Fagområdet for universitetspedagogikk,"— Utskrift av presentasjonen:

1 IMPLEMENTERING AV KVALIFIKASJONSRAMMEVERKET Det nasjonale dekanmøtet i medisin Grand Hotell 7. juni 2011 Arne Skodvin Fagområdet for universitetspedagogikk, Universitetet i Oslo

2 Kort innledning To rammeverk – Bologna om høyere utdanning (2005) – EU-kommisjonen om livslang læring (2008) – de to skal samordnes Intensjoner – skape transparens mellom de forskjellige systemene for høyere utdanning i Europa – felles gradsstruktur, standarder for kvalitetssikring, karaktersystem – studiebeskrivelser – en endring av fokus fra ’innsats’ til ’utbytte’

3 Læringsutbytte A learning outcome is a written statement of what the successful student/learner is expected to be able to do at the end of the module/course unit or qualification. The key aspect … is the desire for more precision and consideration as to what exactly a learner acquires in terms of knowledge and/or skills when they successfully complete a period of learning. (Stephen Adam, after having reviewed a number of different definitions)

4 Typer av motstand en kan regne med ikke vår jobb har ikke ressurser til dette ikke opptatt av tilpasning/globalisering Universitets oppgave er å fremme kritisk tenkning, læringsutbytte kan ikke defineres på forhånd dannelse impliserer også læringsløp som ikke lar seg operasjonalisere

5 Noen dilemmaer med læringsutbyttebeskrivelser Et indre forhold mellom et fag og beskrivelser av faget Faglige begreper kan bli definert, snakket om og forstått på forskjellige måter innen ulike fag e.g. analyse, kritisk tenkning, problembasert læring, terskelbegrep Kan et felles overordnet rammeverk favne distinkt ulike fagområder? Hvordan vurdere faglige begrepers epistemologiske gyldighet? Hvordan kan vitenskapelig ansatte engasjeres i implementeringen?

6 Andre perspektiver på kvalifikasjonsrammeverket Kvalifikasjonsrammeverket skal ikke endre det faglige innholdet, men formidlingen av det faglige innholdet Kvalifikasjonsrammeverket behøver ikke harmonisere utdanningene, men kan også vise hvordan utdanninger er ulike Kvalifikasjonsrammeverket kan brukes som et verktøy til å forbedre studiebeskrivelser Kvalifikasjonsrammeverket kan bidra til tydeligere kommunikasjon av forventinger til studentene

7 Noen universitetspedagogiske utfordringer Ikke bare lærersentrering/innholdsorientering, men også studentsentrering/læringsorientering Skape indre sammenhenger mellom forventninger, læringsaktiviteter og vurderingsordninger i studieplaner (”constuctive alignment”) Starte med en gjennomtenkning av hvilke akademiske ferdigheter det forventes at studentene skal demonstrere etter gjennomført studium.

8

9

10 Nytte kan vi ha av læringsutbyttebeskrivelser Kan gi økt refleksjon blant lærere om hva studentene skal lære Kan medføre tydeligere kommunikasjon av forventninger til studentene Kan gi bedre sammenheng mellom mål, undervisning og evaluering Kan gi metaperspektiv på undervisning og læring, både hos lærere og studenter

11 En veiledning for implementring Læringsutbytte - læringsresultat og læringsmål Målområder og kravnivåer Inkonsekvenser i kvalifikasjonsrammeverket Rammeverket som tankemodell Det vitenskapelige personalet i faget må ta ansvar for å formulere læringsmål Formuler først mål for program Se deretter hvordan mål på emnenivå bidrar til mål på programnivå

12 Litteratur Adam, S. An introduction to learning outcomes. Filformat: PDF/Adobe Acrobat - www.bologna.msmt.cz/?id=Adam_IH_LP Biggs, J. (1999) Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does. Buckingham: Society for Research in Higher Education and Open University Press Kember, D. (1997) A reconceptualisation of the research into university academics’ conceptions of teaching. Learning and Instruction, 7, 3, 255 -275. National Academy of Science (2000) How People Learn. Brain, Mind, Experience and School. Washington: National Academy Press. Aamot, P. O., Prøitz, T. S., Hovdhaugen, E. & Stensaker, B. Læringsutbytte i høyere utdanning. NIFU STEP rapport 40/2007.


Laste ned ppt "IMPLEMENTERING AV KVALIFIKASJONSRAMMEVERKET Det nasjonale dekanmøtet i medisin Grand Hotell 7. juni 2011 Arne Skodvin Fagområdet for universitetspedagogikk,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google