Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Introduksjon Mai 2013. 2 INTRO Mai 2013 Om NTNU Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Introduksjon Mai 2013. 2 INTRO Mai 2013 Om NTNU Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Introduksjon Mai 2013

2 2 INTRO Mai 2013 Om NTNU Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. NTNUs tverrfaglige forskning resulterer i kreative innovasjoner av bred sosial og økonomisk betydning. Blant de norske universitetene har NTNU det bredeste studietilbudet både i teknologiske og kunstnerisk-estetiske fag.

3 3 April 2012 Kunnskap for en bedre verden NTNUs visjon: Kunnskap for en bedre verden Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk, kulturelt og sosialt Utnytte teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, faglig bredde og tverrfaglig kompetanse til å møte utfordringene Norge og verden står overfor INTRO Mai 2013

4 4 April 2012 NTNUs områder INTRO Aug 2012

5 5 April 2012 Mai 2013 Dragvoll Gløshaugen Tyholt Øya Kalvskinnet

6 6 NTNUs verdier Kreativ Konstruktiv Kritisk Respektfull og omtenksom INTRO Mai 2013

7 7 April 2012 NTNUs samfunnsoppdrag Det generelle: Drive forskning; tilby forskningsbasert utdanning; formidle kunnskap; være kulturbærer; bidra til nyskaping. Det spesielle: Utvikle det teknologiske grunnlaget for fremtidens samfunn. Det demokratiske og solidariske: Delta i offentlig debatt; engasjere oss for å løse globale utfordringer; fremme menneskerettigheter og tverrkulturell dialog. INTRO Mai 2013

8 8 April 2012 Overordnete mål Høyt internasjonalt nivå, med flere fagmiljøer i internasjonal toppklasse. Førsteklasses laboratorier og infrastruktur. Tiltrekke oss de beste studentene og medarbeiderne. Studenter og medarbeidere som er stolte av å tilhøre NTNU. INTRO Mai 2013

9 9 April 2012 49 institutter fordelt på 7 fakulteter NTNU Universitetsbiblioteket NTNU Vitenskapsmuseet 11 865 søkere med NTNU som førstevalg 22 349 registrerte studenter, herav 7752 nye 3326 uteksaminert med avsluttet grad 374 avlagte doktorgrader, herav 36 % kvinner Størst fagtilbud i Norge både for teknologi og kunstnerisk-estetiske fag («renessanse-universitetet») 4972 årsverk totalt 3009 i undervisning, forskning og formidling, herav 629 professorer Driftsinntekter for 2012 på 5,3 milliarder kroner 585 000 m 2 egne og leide arealer INTRO NTNU i tall (2012) Mai 2013

10 10 Inntekter 2002–2012 (mill. kr) INTRO Mai 2013

11 11 Mai 2013

12 12 April 2012 Norges beste studieby Hver femte innbygger i Trondheim er student Studentersamfundet er studentenes eget hus UKA er Norges største kulturarrangement Internasjonal studentfestival (ISFiT) NTNUI er Norges største og mest allsidige idrettslag med over 12 000 medlemmer INTRO Mai 2013

13 13 Et internasjonalt universitet Hovedtema: Europa, Kina, internasjonal mobilitet, internasjonal forskerutdanning Rundt 350 MoU-er i internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Ca. 10 % av NTNUs studenter er utenlandske Ca. 30 % av NTNUs ph.d.-kandidater er utenlandske INTRO Mai 2013

14 14Forskning Mai 2013 INTRO Seks strategiske satsingsområder Fire sentre for fremragende forskning (SFF) Fire sentre for forskningsbasert innovasjon (SFI) Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Over 100 laboratorier Andre store forskningsprogram (NanoLab, HUNT) -

15 15 Mai 2013

16 16 April 2012 Mai 2013

17 17 NTNU Alumni NTNU Alumni er et profesjonelt nettverk for NTNU'ere. En arena for kontakt med samfunns- og næringsliv nasjonalt og internasjonalt. Mål: Nettverks- og kunnskapsdeling 28 000 medlemmer (2013) Verdensomspennende nettverk INTRO Mai 2013

18 18 April 2012 Mai 2013

19 19 April 2012 Trondheims akademiske historie 1217 Schola Cathedralis Nidrosiensis 1760 Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 1910 Norges Tekniske Høiskole (NTH) 1922 Norges lærerhøgskole [i Trondheim] (NLHT) 1950SINTEF (da: Stiftelsen for teknisk og industriell forskning ved NTH) 1955Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA) (Trondheim) 1968 Universitetet i Trondheim (UNIT) 1973 Trøndelag musikkonservatorium 1974 Avd. for medisin (fra 1984: Det medisinske fakultet) 1979 Kunstakademiet i Trondheim 1984 Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH) (tidl. NLHT) 1996 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2010 250-årsjubileum for Trondheim som akademisk by INTRO Mai 2013

20 20 Styret – NTNUs øverste organ Per Kristian Foss (Styreleder) Bjarne Foss (repr. vit.skap.) Magnus Steigedal (repr. midl. vit.skap.) Karin Röding (ekstern repr.) Randi Wenche Haugen (ekstern repr.) Kristin Melum Eide (repr. vit.skap.) Merete Falck (studentrepr.) Haakon Utby (studentrepr.) Helge Holden (repr. vit.skap) Marit Grønning-Moe (repr. tekn.-adm.) Gunnar Bovim (rektor - styrets sekretær og daglig leder ved NTNU) INTRO Mai 2013 Nils Kristian Nakstad (ekstern repr.)

21 21 April 2012 NTNUs organisasjon INTRO Mai 2013


Laste ned ppt "1 Introduksjon Mai 2013. 2 INTRO Mai 2013 Om NTNU Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google