Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kliniske retningslinjer for utredning og behandling av Osteoporose Forslag til felles retningslinjer Sverre Vaagen Aker Universitetssykehus Avd. for Rehabilitering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kliniske retningslinjer for utredning og behandling av Osteoporose Forslag til felles retningslinjer Sverre Vaagen Aker Universitetssykehus Avd. for Rehabilitering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kliniske retningslinjer for utredning og behandling av Osteoporose Forslag til felles retningslinjer Sverre Vaagen Aker Universitetssykehus Avd. for Rehabilitering og Geriatri Kvalitetsutvalget i NGF Geriatrisk intranett 12. oktober 2004

2 Hensikt Utarbeide kortfattede nettbaserte retningslinjer til bruk for geriatere og leger i utdannelsesstillinger Viktigste elementer Lett tilgjengelig Oppdateres regelmessig

3 Hvorfor Aker Universitetssykehus? Forespørsel fra Kvalitetsutvalget i Norsk geriatrisk forening, ved leder Aker USH har professorat i Osteoporose ved Jan Falch Geriater med spesiell interesse for Osteoporose Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid mellom foredragsholder og professor Jan Falch

4 De kliniske retningslinjene Gir veiledning i Diagnose Profylakse Behandling av Osteoporose på spesialistnivå

5 Bakgrunn I Osteoporose en av våre store folkesykdommer Norge på toppen av verdensstatistikken vedrørende osteoporotiske brudd 50 år gml. kvinne – livstidsrisiko på nesten 50 % for osteoporotisk brudd i Rygg Lårhals eller Underarm

6 Bakgrunn II Fra 60 års alder blir økning i lårhalsbrudd eksponensiell Hoftebruddpasienter har en overdødelighet på 20 % det første året etter bruddet Osteoporoserelatertebrudd koster det norske samfunn mer enn 1,5 milliarder kroner årlig

7 Definisjon I Osteoporose er definert som ” en sykdom hvor lav benmasse og forandring i benvevets mikroarkitektur fører til nedsatt mekanisk styrke og derved økt risiko for benbrudd”

8 Verdens helseorganisasjon (WHO) WHO har foreslått følgende definisjoner av Osteoporose for kvinner av europeisk avstamning, basert på måling av benmasse:

9 Definisjon II (WHO) Normal benmasse: Verdi større enn – 1 Standard Deviasjon (SD) for premenopausale kvinner (Pre MP) Osteopeni: Verdi større enn – 2,5 SD, men mindre enn – 1 SD for Pre MP Osteoporose: Verdi mindre enn – 2,5 SD for Pre MP Etablert osteoporose: Benmasse som for osteoporose samt ett eller flere brudd

10 Diagnose Osteoporose uten fraktur gir ingen symptomer som kan lede til diagnosen Misstanke om sykdom eller fare for sykdomsutvikling baseres på Anamnese med viktige risikofaktoerer Anamnese og Klinikk Parakliniske undersøkelser

11 Anamnese med viktige risikofaktorer Mor med osteoporotisk brudd Lavenergibrudd Kroniske GI- sykdommer. Revmatoid artritt Endokrine sykdommer Bruk av perorale kortikosteroider(>3mndr.) Menopause før 45 år Lengre perioder med amenorrhoe Røyking. Høyt alkoholforbruk Kost (BMI <20-21 og/ eller betydelig vekttap) Lavt kalsium- og vitamin D inntak Fysisk inaktivitet

12 Anamnese / Klinikk I Smerter Når Hvor Hvordan Styrke ( VAS ) Funksjon Generelt ( Obs palpere mamma )

13 Klinikk II Spesiell undersøkelse Sclerafarge Tungepapiller Thyroidea Hud Ledd

14 Klinikk III Ryggundersøkelse Inspeksjon -Kyphose / Scoliose -Høyde :Nå og tidligere -Avstand : Costa - Crista Ømhet -Paravertebral palpasjon -Skjelett generelt -Rugge / dunkeømhet -Indirekte ømhet Bevegelighet

15 Parakliniske Undersøkelser I Røntgen Th-L columna Kileform (lavest fortil) Bikonkav Knusningsbrudd DXA – rygg / hofte. Utføres når 1 – 2 risikofaktorer foreligger

16 Parakliniske Undersøkelser II Biokjemi -Ved misstanke om sekundær osteoporose S-Ca, s-Kreatinin, s-ALP, SR s-fT4 (antitransglutaminase). -Hos menn også s-Testosteron / SHBG

17 Parakliniske Undersøkelser III Vurdering av benmetabolisme 1. ”High turnover ” 2. Behandlingseffekt -Osteoblaster (benoppbygging) s-osteocalcin s-b ALP -Osteoklaster (bennedbryting) s -1 CTP U- dPyr U- NTx

18 Behandling og profylakse I Redusere / fjerne risikofaktorer dersom mulig Medikamentell behandling Til alle Kalsium 1000 mg / d Vitamin D 800iE / d ( 20 mikrogram ) (Dersom det ikke dekkes gjennom kost)

19 Behandling og profylakse II Vurdere Bisfosfonater (Didronat, Fosamax, Optinate) SERM (Evista) Østrogen (Til kvinner med postmenopausale plager) - Ø / G til kvinner med bevart uterus - Ø til kvinner hvor uterus er fjernet Parathormon (PTH)

20 Behandling og profylakse III Starte benspesifikk behandling ved: -Etablert osteoporose (primær / sekundær) -Lav benmasse uten brudd Når T < - 2,5 (Profylakse) -Påbegynt langvarig steroidbehandling (>3 mndr.) Hvor lenge behandle? - PTH 1,5 år -Andre: Ukjent (Sansyligvis livslangt)

21 Smerter og funksjon Analgetika (generelle prinsipper) Fysioterapi Individuell vurdering og veiledning Egentrening/ Individuell behandling Gruppe behandling Ryggstøtte/ Gangstøtte/ Hoftebeskyttere Ergoterapi Læring og mestring Individuell info /”OP- skole”/ Støtegrupper NOFs Info-senter

22 Oppfølging Informasjon til fastlege Åpen telefonlinje Kontroll etter ca 4 mndr. Biokjemi, korrekt medikamentbruk, bivirkninger,generelt om situasjonen- går det bedre? Kontroll etter ca ett år DXA, gen. oppfølging Kontroll deretter hvert 2. – 3. år

23 Referanser 1. Statens legemiddelverk, publ. 2001:05, Terapianbefaling: Behandling av Osteoporose 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2001.Oppdatert elektronisk versjon: www.legemiddelhandboka.no www.legemiddelhandboka.no 3. Laake K. Geriatri i praksis. Universitetsforlaget 2003 4. ”Osteoporose”, Tidsskrift for Norsk Osteoporoseforening t.o.m. 2004 5. Medisinsk Kompendium 2004


Laste ned ppt "Kliniske retningslinjer for utredning og behandling av Osteoporose Forslag til felles retningslinjer Sverre Vaagen Aker Universitetssykehus Avd. for Rehabilitering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google