Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Retorikk og skriving. Begrepskart litteratur skjønnlitteratur epikklyrikkdrama sakprosa.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Retorikk og skriving. Begrepskart litteratur skjønnlitteratur epikklyrikkdrama sakprosa."— Utskrift av presentasjonen:

1 Retorikk og skriving

2 Begrepskart litteratur skjønnlitteratur epikklyrikkdrama sakprosa

3 Analyse og tolkning av episke tekster Innledning Hoveddel: a) Innhold: Motiv, handlingsreferat, person- og miljøbeskrivelse, tema og budskap b) Form: komposisjon og virkemidler Si noe om virkningen. Avslutning

4 Analyse og tolking av lyrikk Innledning Hoveddel: a) Innhold: Motiv og konkret innhold, tema og budskap b) Form: komposisjon og virkemidler Si noe om virkningen. c) Sammenheng mellom form og innhold? Avslutning

5 Analyse og tolking av bilder Innledning Hoveddel: a) Beskriv formen: format, komposisjon, linjer, perspektiv, utsnitt, farger, lys og skygge, andre virkemidler Si noe om virkningen. b) Tolk innholdet: stemning, tema, sammenheng mellom form og innhold Avslutning

6 Å skrive artikkel Argumenterende tekst: grunngi påstander Resonnement: summen av flere argument

7 Å skrive artikkel Argumenterende tekst: begrunne påstander Resonnement: summen av flere argumenter Innledning: presentasjon, avgrensing, definisjon Hoveddel: påstander og motargumenter med begrunnelser Husk eksempler, relevans og holdbarhet, ett moment i hvert avsnitt Avslutning: oppsummering, konklusjon, vurdering

8 Å skrive kåseri og essay Mellom sakprosa og skjønnlitteratur Personlig fortellerstemme Hovedidé Overrask eller provoser

9 Kåseri Innhold: personlig, hverdagslig og overraskende morsomt, enkelt, konkrete eksempler, belyse emnet fra ulike sider Stil: muntlig Oppbygging: rød tråd, assosierende, tilsynelatende spontan, ikke logisk argumenterende Språk: enkelt og muntlig Vanlige virkemidler: humor, overdrivelser, ironi

10 Essay Innhold: personlig, person- eller saksorientert, filosofisk, krevende, går i dybden, bevisst på mottaker, kombinerer det abstrakte og konkrete, argumenterer, belyser emnet fra ulike sider, er ikke skråsikker Stil: skriftlig Oppbygging: rød tråd, assosierende og planlagt Språk: elegant og bearbeidet Vanlige virkemidler: ironi, paradokser, metaforer, sitater eller referanser

11 Kortsvar Egen oppgavetype til eksamen Skal vise din innsikt i norskfaglig emne knyttet til en tekst Kortfattet og presis (250 ord) Skal fungere selvstendig Hele setninger og avsnitt Kortfattet åpning og avslutning

12 Riktig kildebruk Gir deg som skriver troverdighet Du må skille mellom viktig/ uviktig informasjon, pålitelig/ upålitelig informasjon Bruk egne ord, unngå å kopiere Noter underveis hvilke kilder du har brukt Ikke oversett titler og sitater

13 Å oppgi kilder Ikke oppgi allment kjent informasjon Sitat: direkte sitat i anførselstegn, forfatternavn, årstall og side i parentes bak. Unngå mange direkte sitater tett på hverandre Sitat fra dikt: / viser linjeskift hvis du siterer i løpende tekst, rykk inn egen venstremarg hvis du siterer en lengre del Lag fullstendig kildeliste bakerst: alfabetisk etter forfatters etternavn, tittel på teksten, navn på utgiver, utgivelsesår (gjelder også kilder fra nettet, muntlige kilder, bilder…) Titler på korte tekster føres med anførselstegn, titler på verk eller samlinger kursiveres Kilder fra Internett: forfatternavn/ utgivers navn, tittel, publiseringsdato/ nedlastingsdato

14 Når du søker kilder på Internett Søk fokusert på kjente portaler, sjekk domenet Finn ut hvem som er avsender Vurder om informasjonen er troverdig Sjekk informasjonen opp mot andre kilder


Laste ned ppt "Retorikk og skriving. Begrepskart litteratur skjønnlitteratur epikklyrikkdrama sakprosa."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google