Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gosia Taszarek Michał Giełda Den dømm- ende makt : Det norske rettsvesenet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gosia Taszarek Michał Giełda Den dømm- ende makt : Det norske rettsvesenet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gosia Taszarek Michał Giełda Den dømm- ende makt : Det norske rettsvesenet

2 Fordelingen av rettsvesenet I Norge finnes det generelt fire (viktigste) typer domstoler: Høyesterett 6 lagmannsretter 81 tingretter 434 forliksråd

3 I Grunnloven § 88 heter det at "Høiesteret dømmer i sidste Instans". øverste domstol har hele landet som sitt virkeområde holder til i Høyesteretts hus i Oslo ledes av en justitiarius og har i tillegg 18 dommere enkelte sak - 5 dommere mer kompliserte sak – 2 parallelle avdelinger visse tilfeller – alle dommerne (plenum)

4  Både SIVILE saker og STRAFFESAKER  Høyesterett tar IKKE stilling til skyldspørsmålet i straffesaker LAGMANNSRETTEN ANKER KJÆREMÅL

5 EN SAK ET KJÆREMÅL BLIR AVGJORT ENDELIG EN ANKE skriftlig på grunnlag av sakens dokumenter muntlig går for åpne dører ingen parts – eller vitneforklaringer ingen befaring

6 lagmannsretten er domstol i annen instans TINGRETTENELAGMANNSRETTENE Anker Kjæremål behandler SIVILE saker og STRAFFESAKER hver lagmannsrett har sitt område som kalles LAGDØMME

7 Det er seks lagdømmer. Disse lagdømmene er: BORGARTING, med sete i Oslo dekker fylkene Oslo, Buskerud, Østfold og sørlige deler av Akershus. EIDSIVATING, med sete på Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og nordlige deler av Akershus. AGDER, med sete i Skien dekker fylkene Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. GULATING, med sete i Bergen dekker fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland. FROSTATING, med sete i Trondheim dekker fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. HÅLOGALAND, med sete i Tromsø dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

8  Hvem og hvor mange dommere som er med på å behandle saker i lagmannsretten, avhenger av hva slags type sak det er og hva det ankes over. STRAFFESAKERSIVILE SAKER Avgjøres av tre fagdommere. Unntaksvis, i enkelte sakstyper skal det også være meddommer, to eller fire. Som i tingretten kan meddommerne oppnevnes på grunn av sin fagkyndighet Avgjøres av 3 fagdommere og 4 meddommere ved saker som ikke kan gi fengsel i mer enn seks år Ved saker med mer enn seks års strafferammer – avgjøres av 3 dommere og 10 medlemmer av juryen eller lagretten Juryen avgjør skyld, mens straffeutmålingen gjøres av dommerne og tre jurymedlemmer

9 Alle saker starter her NORGEDOMSOGNTINGRETTER i Oslo og Stavanger er det i tillegg spesialdomstoler for enkelte sakstyper i de øvrige domsogn er det en tingrett som behandler alle typer sak og kalles FULLFAGLIG TINGRETT størrelse på tingrettene varierer. De minste embetene består av: sorenskriveren én dommerfullmektig to saksbehandlere den største domstolen er OSLO TINGRETT som har 200 ansatte

10 Tingretter har: dømmende oppgaver: å avgjøre straffesaker å løse privatrettslige tvister forvaltnings- og registreringsoppgaver (blant annet): tinglysing dødsfallsregistrering utstedelse av skifteattest notarialforretninger vigsler og registrering av partnerskap

11 Forliksråd Laveste instans for SIVILE saker Sivile tvister skal som hovedregel behandles her før eventuell fremming for tingretten Noen unntak eksempelvis saker om ekteskap, skifte og barnefordeling Resultat: Forlik eller dom. Henvisning til tingretten i vanskelige saker Velges av kommunestyret, bare unntaksvis jurister Vanligvis ett i hver kommune

12

13

14

15

16


Laste ned ppt "Gosia Taszarek Michał Giełda Den dømm- ende makt : Det norske rettsvesenet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google