Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

APG 1,8 MEN DERE SKAL FÅ KRAFT NÅR DEN HELLIGE ÅND KOMMER OVER DERE, OG DERE SKAL VÆRE MINE VITNER I JERUSALEM OG HELE JUDEA, I SAMARIA OG LIKE TIL JORDENS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "APG 1,8 MEN DERE SKAL FÅ KRAFT NÅR DEN HELLIGE ÅND KOMMER OVER DERE, OG DERE SKAL VÆRE MINE VITNER I JERUSALEM OG HELE JUDEA, I SAMARIA OG LIKE TIL JORDENS."— Utskrift av presentasjonen:

1 APG 1,8 MEN DERE SKAL FÅ KRAFT NÅR DEN HELLIGE ÅND KOMMER OVER DERE, OG DERE SKAL VÆRE MINE VITNER I JERUSALEM OG HELE JUDEA, I SAMARIA OG LIKE TIL JORDENS ENDER."

2 Matt 25,15 En gav han fem talenter, en annen to og en tredje én talent - etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han.

3 JOH 3,3-4 JESUS SVARTE: "SANNELIG, SANNELIG, JEG SIER DEG: INGEN KAN SE GUDS RIKE HVIS HAN IKKE BLIR FØDT PÅ NY." 4 "HVORDAN KAN EN SOM ER GAMMEL, BLI FØDT?" SA NIKODEMUS, "HAN KAN DA IKKE KOMME INN I SIN MORS LIV IGJEN OG BLI FØDT?"

4 ROM 6,3-4 ELLER VET DERE IKKE AT ALLE VI SOM BLE DØPT TIL KRISTUS JESUS, BLE DØPT TIL HANS DØD? 4 VI BLE ALTSÅ BEGRAVET MED HAM DA VI BLE DØPT MED DENNE DÅP TIL DØDEN, FOR AT VI SKAL LEVE DET NYE LIVET, LIKESOM KRISTUS BLE REIST OPP FRA DE DØDE VED FADERENS VELDIGE KRAFT.

5 MATT 28,19 GÅ DERFOR UT OG GJØR ALLE FOLKESLAG TIL DISIPLER, IDET DERE DØPER DEM TIL FADERENS OG SØNNENS OG DEN HELLIGE ÅNDS NAVN. MATT 28,20 OG LÆRER DEM Å HOLDE ALT DET JEG HAR BEFALT DERE. OG SE, JEG ER MED DERE ALLE DAGER INNTIL VERDENS ENDE."

6

7 Matt 3,16 Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due.

8 APG 1,5 FOR JOHANNES DØPTE MED VANN, MEN DERE SKAL OM NOEN FÅ DAGER DØPES MED DEN HELLIGE ÅND." APG 1,8 MEN DERE SKAL FÅ KRAFT NÅR DEN HELLIGE ÅND KOMMER OVER DERE, OG DERE SKAL VÆRE MINE VITNER I JERUSALEM OG HELE JUDEA, I SAMARIA OG LIKE TIL JORDENS ENDER

9 1 Mos 2,7 Og Herren Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust inn i hans nese, så mannen ble til en levende skapning. Joh 20,21-22 Igjen sa han til dem: "Fred være med dere. Likesom Faderen har sendt meg, sender jeg dere." Så åndet han på dem og sa: "Ta imot Den Hellige Ånd.

10 Gal 5,22-23 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven

11 1 KOR 12,28 GUD SATTE I KIRKEN FØRST NOEN TIL APOSTLER, FOR DET ANDRE PROFETER, FOR DET TREDJE LÆRERE, DERETTER MEKTIGE GJERNINGER, NÅDEGAVER TIL Å HELBREDE, HJELPETJENESTER, STYRINGSOPPGAVER, ULIKE SLAG AV TUNGETALE. EF 4,8 DERFOR STÅR DET: HAN STEG OPP I DET HØYE OG BORTFØRTE FANGER, TIL MENNESKENE GAV HAN GAVER. EF 4,11-12 DET ER HAN SOM GAV SINE GAVER: HAN SATTE NOEN TIL APOSTLER, NOEN TIL PROFETER, NOEN TIL EVANGELISTER, NOEN TIL HYRDER OG LÆRERE. 12 HAN GJORDE DET FOR Å UTRUSTE DE HELLIGE SÅ DE KAN UTFØRE SIN TJENESTE, OG KRISTI LEGEME KAN BYGGES OPP,

12 NÅDEGAVE, (FRA GRESK) CHARISMA, SOM DIREKTE OVERSATT BETYR «GAVE MOTTATT AV NÅDE». LÆREN OM NÅDEGAVER KALLES KARISMATIKK OG HØRER INN UNDER LÆREN OM DEN HELLIGE ÅND OG KIRKEN. NÅDEGAVER ER SÆRLIG NEVNT HOS PAULUS I 1. KORINTERBREV KAPITTEL 12 TIL 14, EFESERBREVET KAPITTEL 4 OG I ROMERBREVET KAPITTEL 12.GRESKKARISMATIKKDEN HELLIGE ÅNDKIRKEN PAULUS1. KORINTERBREV EFESERBREVETROMERBREVET

13 JOH 14,16-17 OG JEG VIL BE FADEREN, OG HAN SKAL GI DERE EN ANNEN TALSMANN, SOM SKAL BLI HOS DERE FOR ALLTID: 17 SANNHETENS ÅND. VERDEN KAN IKKE TA IMOT HAM, FOR VERDEN SER HAM IKKE OG KJENNER HAM IKKE. MEN DERE KJENNER HAM; HAN BLIR HOS DERE OG SKAL VÆRE I DERE.

14 Joh 14,26 Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Apg 1,8 Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jord ens ender."


Laste ned ppt "APG 1,8 MEN DERE SKAL FÅ KRAFT NÅR DEN HELLIGE ÅND KOMMER OVER DERE, OG DERE SKAL VÆRE MINE VITNER I JERUSALEM OG HELE JUDEA, I SAMARIA OG LIKE TIL JORDENS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google