Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utrustende lederskap Jon Arne Nygård.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utrustende lederskap Jon Arne Nygård."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utrustende lederskap Jon Arne Nygård

2 Situasjonen høsten 2002

3 Hvordan går det an? Hvordan kan ”utrustende lederskap” bli minimumsfaktor, når ”nådegavebasert tjeneste” nesten er maksimumsfaktor? Betyr ikke det at folk opplever at de er utrustet for tjenesten de står i?

4 Hvordan går det an? Kan det være at…
…vi er flinke til å se hvem som er utrustet når vi tenker tjeneste – det er ikke det samme som å utruste …vi mangler strategi for å se en potensiell nådegave – og utvikle denne …vi har mistet ”mester/disippel-prinsippet” …vi ikke setter av midler på budsjettet til utrustning

5 Ledere = hyrder, eldster, diakoner osv.
Ordet ”ledere” forekommer bare tre ganger i forbindelse med menighet i Bibelen, og alle tre er i Hebr. 13 (v. 7,17 og 24). I entall forekommer det ikke i det hele tatt (leder, lederen). Heller ikke i bestemt form flertall (lederne).

6 Prototypen Judas Iskariot + Mattias

7 Prototypen Disse 12 var det første utrustende lederskap i den første menighet? Hvor mange hører vi om? Peter, Johannes, Jakob Var ikke de andre lederskap?

8 3 posisjoner for en leder Bak – sentrum – foran

9 Hvor er det rett å være? Alle stedene er nødvendige
Vi har litt av alle i oss, men vil ha hovedvekten en av stedene Viktig å finne min plassering Viktig å tenke helhet Hvor trenger jeg å styrke helheten? Hvem er aktuelle for å utfylle helheten?

10 Hyrden bakerst?

11 Hyrden bakerst Ofte blir det øyeblikkenes situasjoner som setter dagsorden Mye tid til ”brannslukking” Det nytter ikke å dytte Men noen ganger må flokken forlates for å finne den ene som er kommet bort Noen ganger må en bruke tid på å samle troppene Finn ”sauehundene” (bakhyrdene)

12 Eksempel på bakhyrde

13 Bakhyrde i konfliktsituasjon

14 Hyrden i sentrum?

15 Hyrden i sentrum

16 Hyrden i sentrum En kan sette seg selv på pidestall, eller la seg plassere der av andre En kan være alles tjener – tilfredstille alle (”People pleaser”) Skal være i sentrum for noen som en gjør til disipler Hvor mange kan du være i sentrum for? Hvor mange ”sentrumshyrder” trenger du?

17 Eksempel på sentrumshyrder

18 Sentrumshyrden er han til høyre
Alfred, du trenger ikke rope så høyt selv om du har en tungetale…

19 Hyrden foran

20 Hyrden foran Kan gå for fort – flokken mister kontakten
Kan gå for sent – flokken blir rastløs og utålmodig Kan stoppe opp – flokken blir lat eller apatisk Skal vise vei Skal gå foran når det er utrygt Hvor mange ”kjenner din røst”?

21 Eksempler på fronthyrder

22 Overivrig fronthyrde

23 Hvor er din hovedplassering?
Alle disse typene trengs i en menighet Bak: ”Den bortkomne sauen” – ”Paulus og Onesimus” Sentrum: ”Jesus og de 12” – ”Paulus og Timoteus, Titus, Lukas, Silas osv.”) Foran: ”Jesus metter 5000” – ”Peter på pinsedag” Viktig å finne ut hva som er egen styrke, og hvem som har styrke på de andre områdene

24 Hva kjennetegner dem, og hvordan utruster de andre?
Bak Sentrum Foran Hva kjennetegner dem, og hvordan utruster de andre?

25 Bak Kjennetegn: Bør utruste andre innenfor disse områdene
Sterk på omsorg og barmhjertighet Opptatt av dem som faller utenfor Ønske om å unngå konflikter og konfrontasjoner Motivasjon: Å hindre andres ”undergang” Kan ha styrker innenfor bønn, forbønn, sjelesorg Bør utruste andre innenfor disse områdene

26 Sentrum Kjennetegn: Bør være den som utruster bredest
Sterk i dialog, ta hint, pedagogikk Opptatt av team Motivasjon: Å se andres framgang Kan ha styrke innenfor personlighetsforståelse, skille åndene, nådegavementor Bør være den som utruster bredest

27 Foran Kjennetegn Bør utruste hovedledere og pionérer
Sterk på visjon og strategi God til å formidle Motivasjon: Å bevege massene Kan ha styrker innenfor evangelisering, det profetiske, gründervirksomhet Bør utruste hovedledere og pionérer

28 Hvordan utruste? Utrustning av andre er utvilsomt mest effektivt i forholdet ”mester – disippel” Hvem har du preget mest? De du har talt for, eller… De som har gått inn og ut av hjemmet ditt Barn tar etter foreldre

29 Like avler like

30 Like avler like Alle er vi i stand til å utruste mennesker innenfor det området vi selv er utrustet Evangelister utruster evangelister Hyrder utruster hyrder Ledere utruster ledere Bønnemennesker utruster bønnemennesker Barmhjertighetspersoner utruster barmhjertighetspersoner

31 Like avler like Dette gjelder også karakter Utholdenhet Tro Vennlighet
Omsorg Selvbeherskelse osv…

32 Like avler like – beklageligvis…
Også våre negative egenskaper tas etter av ”disiplene” Baktaleren avler baktalere Kritikeren avler kritikere ”Kontrollfreaken” avler ”kontrollfreaker” Den likegyldige avler likegyldige Den late avler late osv…

33 Like avler like – beklageligvis…
Derfor er det like viktig å være klar over sine svakheter som sine styrker Ofte ser andre det som en svakhet, det jeg trodde var en styrke Eks.: Jeg kaller det oversikt – de kaller det kontroll Jeg kaller det avslappethet – de kaller det latskap Jeg kaller det åpenhet – de kaller det kritikk Våg å la andre være speil

34 Se deg i speilet! Dette speilbildet stemmer bare når det baserer seg på 1. Joh 4,4b: For han som er i dere, er større enn han som er i verden.

35 Utrustning er lederansvar
Ef. 4,11-13: Det er han som gav sine gaver: Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskap til ham, og vi blir den modne mann, som har nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde.

36 Utrustning er alle kristnes ansvar
Matt. 28,18-20: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende."

37 Hvordan utruste? Mer enn å undervise handler det om å invitere andre mennesker inn i sitt liv, både på godt og vondt. La dem få se hvordan du ”går i tro”, takler motgang, ber om tilgivelse, tilgir andre, ærer Gud, gir av det du har fått, lever ut tjenesten osv.

38 Hvordan utruste? Jeg gjør – du ser på Jeg gjør – du hjelper
Du gjør – jeg hjelper Du gjør – jeg ser på

39 Til ransakelse Hvem er du disippel av? Hvem er dine disipler?
Husk: Helt moden er du ikke før du er i Himmelen!

40 Til slutt 4.Mos. 8,23-26: Herren sa til Moses: Dette er regelen for levittene: Fra de er tjuefem år gamle, skal de komme og gjøre tjeneste og arbeide i møteteltet. Men når de har fylt femti år, skal de trekke seg tilbake fra tjenesten og ikke arbeide lenger. De kan hjelpe sine brødre med arbeidet i møteteltet, men ikke gjøre tjeneste selv. Slik skal du ordne levittenes gjøremål. Få fram neste generasjon før det er for sent!


Laste ned ppt "Utrustende lederskap Jon Arne Nygård."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google