Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Tryggere for meg!- Enklere for oss! Interne ventelister og overflyttinger i psykisk helsevern Klinikk PHA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Tryggere for meg!- Enklere for oss! Interne ventelister og overflyttinger i psykisk helsevern Klinikk PHA."— Utskrift av presentasjonen:

1 - Tryggere for meg!- Enklere for oss! Interne ventelister og overflyttinger i psykisk helsevern Klinikk PHA

2 Dagens temaer Pasient er inneliggende i påvente av videre behandling på annen seksjon / post Registrering av pasient som kommer til ø-hjelps innleggelse Elektiv overflytting av pasient som er registrert som ø-hjelp i akuttpsykiatrisk mottak

3 Opprette ventelisteplass for inneliggende pasient I klinikk PHA vil det være tilfeller hvor det er aktuelt at en pasient er inneliggende, i påvente av videre behandling på annen avdeling eller seksjon i klinikken Dette må registreres som en ventelisteplass på den avdeling / seksjon som skal motta pasient Dette registreres på følgende måte i DIPS:

4 Opprette ventelisteplass for inneliggende pasient For å opprette en sekundærhenvisning til aktuell seksjon: klikk på ikonet for forenklet henvisning i DIPS I neste bildet får man en forespørsel om man skal knytte henvisningen til pasientens innleggelse. Klikk ja

5 Opprette ventelisteplass for inneliggende pasient Bildet for registrering av forenklet henvisning blir aktivert Her må følgende felt fylles ut: –Avdeling –Seksjon –Henvist av –Henvisningsårsak Det er nå opprettet en arbeidsoppgave til: Henvisning til Vurdering i arbeidsmappen PHV - Psykosebeh. - Henvisning

6 Opprette ventelisteplass for inneliggende pasient Sekundærhenvisning er nå opprettet under den opprinnelige primærhenvisningen Dette ser man i F7 bildet – Pasientens henvisninger

7 Vurdere mottatt henvisning for ventende i PHA Henvisningen finnes igjen på seksjonens venteliste: Vis – venteliste – til vurdering (Hurtigtast Alt + v + v + t) Følgende felt fylles utfor å aktivere korrekt venteliste: Avdeling Seksjon Lokalisering Ved inntaksmøtet i mottakende seksjon, må henvisning vurderes Dobbeltklikk på henvisning for å komme inn på den

8 Avvise henvisning for videre behandling Dersom man ser at pasient ikke har behov for videre behandling på seksjonen, må henvisningen avvises. Når henvisningen avvises må følgende felt fylles ut i DIPS: Ansvarlig Resultat / dato: Avvist Under fanen Avvist henvisning fylles det ut avvist kode. Det hukes av for avslutt arbeidsflyt. Klikk Send og lagre. Ved å klikke på Dokumenter får man opp avvist brev som sendes til henviser i arbeidsflyt.

9 Vurdere mottatt henvisning - Behandles Når det vurderes at pasient skal ha videre oppfølging må henvisningen fylles ut med følgende felt: Resultat settes til Behandles Ansvarlig Omsorgsnivå Post Fagområde Hastegrad Det settes inn: Tentativ oppmøtedato eller fast oppmøtetid Journalnotat opprettes og sendes i arbeidsflyt til henviser, med informasjon om når pasient kan overføres til seksjon og post

10 Vurdere mottatt henvisning - Behandles Henvisende seksjon overflytter pasient til ny seksjon som avtalt via sengepostbildet - sengepost rutine – overflytting til ny avdeling og post / seksjon Husk å fjerne hake for ø-hjelp, hvis pasient videre skal behandles som elektiv

11 Avslutte ventelisteplass etter overflytting Når pasient er overflyttet til mottakende seksjon / post blir det enhetsleder eller dens stedfortreders ansvar å avslutte den opprettede kontakten tilhørende sekundærhenvisningen, og dermed ventelisteplassen Dette gjøres på følgende måte i DIPS: Hent opp pasientens henvisninger (F7) bildet Finn aktuell henvisning og dobbeltklikk på tilhørende kontakt

12 Avslutte ventelisteplass etter overflytting Dobbeltklikk på aktuell kontakt Under Avslutt, registreres følgende: Avsluttkode: Allerede behandlet Klikk i avsluttid så kommer dagens dato opp

13 Avslutte ventelisteplass etter overflytting Sekundærhenvisning og tilhørende kontakt er nå avsluttet i DIPS Pasienten har nå en primærhenvisning og et pasientopphold på mottakende seksjons post Hvis man ønsker å se pasientens overflyttinger mellom avdelinger ser man dette nå under fanen: Vis innleggelser

14 Spørsmål

15 Registrering av ø-hjelps innleggelse Det er to måter å registrere pasient inn som ø-hjelp til akuttmottaket i PHA Den første registreringsmåten benyttes når en pasient har en tidligere aktiv tilstand for samme diagnose / lidelse som er registrert i DIPS. Registrering i DIPS blir:

16 Registrering av ø-hjelp når pasient har aktiv henvisning Pasient har en aktiv henvisning på seksjonen for samme lidelse, denne benyttes til å opprette en ny kontakt Dette gjøres ved å markere aktuell henvisning og klikke på ny kontakt

17 Registrering av ø-hjelp når pasient har aktiv henvisning Følgende felt må fylles ut på den nye kontakten: Omsorgsnivå Avdeling Post Seksjon Lokalisering Ved ø-hjelp skal Kontakttype alltid være: Akutt= uten opphold / venting Under oppmøte velger man: Fast dato og tid og setter inn dagens dato og klokkeslett når pasienten ankommer

18 Registrering av ø-hjelp når pasient har aktiv henvisning Pasienten har nå fått en kontakt for akuttinnleggelse men er fremdeles ikke registrert inn på post Pasient må oppmøteregistreres fra oppmøtelisten til sengepost Dobbeltklikk på aktuell pasient og følg vanlig prosedyre for registrering av oppmøte

19 Ø-hjelpsinnleggelse uten aktiv henvisning Den andre måten å registrere ø-hjelp på benyttes kun når pasient har en ny akutt tilstand, og ikke har vært i kontakt med PHA tidligere. Registrering i DIPS: Klikk på ø-hjelpsikonet i DIPS, og registrer pasient direkte inn på post via innleggelsesskjema Pasient blir da registrert direkte inn på post med en ny primærhenvisning

20 Spørsmål

21 Ø-hjelps pasient med videre elektiv behandling i PHA De fleste pasienter som blir registrert inn som ø – hjelps pasienter i akuttmottaket, skal i det videre forløpet overføres som en elektiv innleggelse For at dette skal bli korrekt, må man endre type innleggelse når man overflytter pasienten Dette utføres på følgende måte i DIPS:

22 Ø-hjelps pasient med videre elektiv behandling i PHA Aktiver pasient og klikk på sengepost rutiner Eller: Gå via sengepostbildet og postrutiner Velg overflytting Bildet for overflytting kommer opp

23 Ø-hjelps pasient med videre elektiv behandling i PHA Huk av for: Flytt til ny avdeling og post / seksjon Under Nye oppholdsdata: Fyll ut korrekt Avd Post Seksjon Utskrivende lege Hvis ikke videre behandling Skal være ø-hjelp: Fjern hake for ø-hjelp Lagre

24 Spørsmål


Laste ned ppt "- Tryggere for meg!- Enklere for oss! Interne ventelister og overflyttinger i psykisk helsevern Klinikk PHA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google