Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fasttelefon (1/2) Beskrivelse 1 Håndsettlampe Lyser ved anrop, eller ved ny talemelding 2 Telefonskjerm Viser følgende: tid og dato pålogget telefonnummer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fasttelefon (1/2) Beskrivelse 1 Håndsettlampe Lyser ved anrop, eller ved ny talemelding 2 Telefonskjerm Viser følgende: tid og dato pålogget telefonnummer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fasttelefon (1/2) Beskrivelse 1 Håndsettlampe Lyser ved anrop, eller ved ny talemelding 2 Telefonskjerm Viser følgende: tid og dato pålogget telefonnummer hvilke funksjonsvalg som er tilgjengelig ved trykk på de tilhørende Valgtastene ikoner for lydinnstillinger statusinformasjon og meldinger samtaleinformasjon som anropsnummer og samtalestatus 3 Linjetaster Brukes for kortnummeroppringing og ulike funksjoner 4 Stativknapp Tillater justering av fysisk telefonstilling 5 Valgtaster Brukes for å aktivere funksjonsvalg på telefonskjermen 6 Volumtast Brukes for å justere lydnivået 7 Lydinnstillings- taster Fra venstre: Hodetelefontast, Dempetast, Høyttalertast 8 Katalogtast Brukes for å gå til anropslister og telefonbok 9 Innstillingstast Brukes for å endre telefoninnstillingene 10 Hjelpetast Brukes for å aktivisere hjelpefunksjon 11 Tjenestetast Brukes for å åpne/lukke menyen for telefontjenester 12 Meldingstast Brukes for å ringe opp personlig Telefonsvarer 13 Piltast Brukes for å bla opp og ned i menyer på telefonskjermen 14 Tall- og tegntaster Ved tekstmeldingsbehandling, tast 1-3 ganger for ulike bokstaver, tast 4 ganger for å få tallet 15 Høytaler Innebygd høyttaler 1 2 3 4 5 6 13 14 7 15 10 12 11 8 9

2 Fasttelefon (2/2) Pålogging 1.Tast inn ditt interne telefonummer (5 siffer) 2.Trykk ned med Piltast og tast inn PIN- koden (5 siffer) 3.Velg Logg inn med Valgtast Avlogging 1.Trykk på Meny med Valgtast 2.Velg Logg inn/ut med Piltast 3.Trykk Velg med Valgtast Ringe ut 1.Løft av røret ELLER trykk på Høytalertast 2.Tast inn ønsket telefonnummer, start med 0 for å ringe eksternt Motta anrop Gjør ett av følgene: Løft av røret Trykk på Høytalertast Trykk på Valgtasten for valget Svar Avslutte en samtale Gjør ett av følgende: Legg på røret Trykk på Høytalertast (hvis høytalende samtale) Trykk på Valgtasten for valget Avslutt Avspille en melding på Telefonsvarer 1.Trykk Meldingstast 2.Følg taleinstruksjonene Hente telefonnummer fra Hvite Sider 1.Trykk på Katalogtast 2.Velg Hvite Sider med Piltast 3.Trykk Velg med Valgtast 4.Bruk Piltaster for å velge og fylle inn med søkekriteria med Tall- og tegntaster Eks: Etternavn: Norman, Fornavn: Kari 5.Trykk på valget Søk for å starte søket 6.Bruk Piltaster for å velge ønsket person fra søkeresultat. 7.Trykk på Valg for å velge en person. 8.Velg type med Piltast, deretter trykk Ring for å starte en samtale. 9.For å gå ut av telefonkatalogen, trykk på Tilbake Sende en melding 1.Trykk på Tjenester 2.Velg Meldinger med Valgtast 3.Gå til Skriv ny og velg med Valgtast 4.Skriv inn søkekriteria med Tall- og tegntaster. Dette kan bare være helle eller deler av etternavn og/eller fornavn 5.Velg Søk med Valgtast 6.Bla deg til rett mottaker med Piltast og tast Velg med Valgtast 7.Bla deg frem med Piltast og velg ønsket meldingstype: Intern melding, SMS, P-søk eller E-Post 8.Skriv melding med Tall- og tegntaster, og velg Send med Valgtast 9.Velg ønsket respons etter forsendelse med Valgtast: Ingen, Mottatt, eller Lest 10.Velg Send med Valgtast Ved mottakelse av ny tekstmelding Gjør ett av følgende med Valgtast: For å lese velg Ok For å fjerne velg Slett Lese tidligere meldinger som ikke er slettet 1.Trykk på Meny 2.Gå til Meldinger 3.Velg Innboks 4.Gå til en opplistet melding, og velg Ok med Valgtast Setter over en samtale 1.Mens du er i samtale, trykk på valget Mer 2.Velg Overfør - Samtalen sette på vent 3.Tast inn nummeret du ønsker å ringe 4.Gjør ett av følgende:  Vent på svar, og etter bekreftelse, trykk igjen på tasten Overfør For overføre anropet direkte, trykk igjen på knappen for Overfør og legg på. Viderekoble en samtale For å aktivere direkte viderekopling: 1.Velg VidAlle 2.Tast inn telefonnummeret det skal viderekoples til 3.Telefonskjermen vil bekrefte aktiveringen For å deaktivere direkte viderekopling: 1.Velg VidAlle 2.Telefonskjermen er tilbake til normalvisning Funksjonalitet Se Opplæringskanalen for ytterligere informasjon


Laste ned ppt "Fasttelefon (1/2) Beskrivelse 1 Håndsettlampe Lyser ved anrop, eller ved ny talemelding 2 Telefonskjerm Viser følgende: tid og dato pålogget telefonnummer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google