Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Matematikk/literacy LUB tirsdag Elise Klaveness

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Matematikk/literacy LUB tirsdag Elise Klaveness"— Utskrift av presentasjonen:

1 Matematikk/literacy LUB tirsdag 20.01.2009 Elise Klaveness
Å jobbe med pluss, minus, gange og dele - det er flere måter å se på regneartene Matematikk/literacy LUB tirsdag Elise Klaveness

2 Om titlene på dagens økter:
Det er flere måter å se på regneartene: Vi skal se på forskjellige måter å tolke pluss, minus, dele og gange. Algoritmer: Vi skal se på forskjellige måter å regne et gitt regnestykke på, forskjellige algoritmer.

3 Måter å se på addisjon (additive strukturer)
Eksempel: 6 + 3 Forene mengder 6 knapper i en lomme og 3 i en annen Fylle på 6 knapper i lomma. Legger oppi 3 til. Sammenlikne 6 knapper i en lomme. 3 flere i den andre Omvendt subtraksjon Tar 3 knapper ut av lomma. Da er det 6 igjen

4 Måter å se på subtraksjon (strukturer i subtraksjon)
Eksempel: 9 – 6 Skille mengder 9 kroner i lomma. Mari skal ha 6, og Ola skal ha resten. Ta bort 9 kroner i lomma. Tar opp 6. Sammenlikne (1) 9 kroner i den ene lomma, 6 i den andre Sammenlikne (2) 9 kroner i den ene lomma, 6 færre i den andre Mangler Jeg har 6 kroner i lomma, men trenger 9

5 Addisjon og subtraksjon
Guro har 5 epler og du har 2 epler. Hvor mange flere har Guro? Kan tolkes på flere måter: 5 – 2 = 2 + _ = 5

6 Arbeidsmåter Monografisk arbeidsmetode: Metode der elevene arbeider med alle regningsartene samtidig. Syntetisk arbeidsmetode: Først addisjon, deretter subtraksjon, så multiplikasjon og divisjon Monografisk eller syntetisk arbeidsmåte? Viktig å se sammenhengene mellom regneartene

7 Måter å se på multiplikasjon (multiplikative strukturer)
Eksempel: 3  4 Gjentatt addisjon Gå tre ganger. Ta med fire brusflasker hver gang Forhold eller rate Kjøpe 3 flasker brus. Pris, 4 kr pr. stk. Kombinasjoner Tre forskjellige flaske-størrelser, 4 ulike typer brus

8 Arbeid med multiplikasjon
Gjentatt addisjon ”Det tomme rutenettet” (video) Fargelegge på 100-ark mange internettkilder

9 Noen strategier Gruppert læring – ikke lære tabellene i rekkefølge
Multiplisere med 0, 1 og 10 (”enkelt”) Doble ( 2, 4, og 8-gangen) En mer ( 3, 5 og 9-gangen) Dobbelt ( 6-gangen) … o.s.v….

10 Måter å se på divisjon (strukturer i divisjon)
Eksempel: 15:3 Delingsdivisjon 15 drops delt på 3 barn. Målingsdivisjon 15 drops. 3 til hver. Hvor mange barn kan få.

11 Strukturer i divisjon Du betaler 18 kr for 3 epler. Hva koster ett eple? Ett eple koster 3 kr. Hvor mange kan du kjøpe for 18kr? 6 kr 3 kr

12 Det er viktig at vi også arbeider med målingsdivisjon
Dette for å lette jobben når det vi skal dele på noe som ikke er helt. Lag regnehistorier til:

13 Eksempler på internettsider:

14 Vi ser på oppgaver i lærebøker
I gruppe: Finn et eksempel på tekstoppgaver. En med addisjon, en med subtraksjon, en med multiplikasjon og en med divisjon. For hver oppgave: Finn oppgavens struktur.

15 Eksempel på hvordan man kan jobbe med regneartene
Tannfellingsfilm

16 Hva? Hvorfor? Hvordan? Hva?: Strukturer i regneartene Hvorfor?:
Viktig å vite at regnestykker kan tolkes på forskjellige måter slik at vi kan variere mellom forskjellige oppgavetyper Det er viktig at vi varierer språkbruken slik at misforståelser alla Bottens eksempel med ”ta bort” kan minimeres. Hvordan?: ”Forelesning”, film, oppgaver og spill.

17 100-ARK (tilbake) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


Laste ned ppt "Matematikk/literacy LUB tirsdag Elise Klaveness"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google