Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bibelen Basic Brevlitteraturen I NT. 21 brev i NT 13 Paulus brev Romerbrevet, 1.- 2.Korinterbrev, Galaterbrevet, Efeserbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bibelen Basic Brevlitteraturen I NT. 21 brev i NT 13 Paulus brev Romerbrevet, 1.- 2.Korinterbrev, Galaterbrevet, Efeserbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bibelen Basic Brevlitteraturen I NT

2 21 brev i NT 13 Paulus brev Romerbrevet, 1.- 2.Korinterbrev, Galaterbrevet, Efeserbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet, 1.-2.Tesssalonikerbrev 1.2. Timeoteusbrev Titus brev Filemons brev

3 Hebreerbrevet De alminnelige/katolske brevene Jakobs brev 1.-2.Peters brev 1.-2.-3. Johannesbrev Judas brev

4 Kronologi År 48/49: Galaterbrevet År 51: 1.-2.Tessalonikerbrev År 55: 1.-2. Korinterbrev År 57: Romerbrevet År 60: Filipperbrevet, Kolosserbrevet, Filemons brev År 63-65?: 1.Timoteus brev, Titus brev År 66/67:2.Timoteus brev

5 2.Tim 4,6-8 For nå blir jeg ofret, og tiden er inne da jeg skal bryte opp. 7 Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. 8 Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme.

6 Inndeling A) Preskript: Angivelse, avsender, adressat, hilsen B) Hoveddel, korpus C) Avslutning med hilsen og ønsker

7 Forskjellige utgangspunkt: Bekjempe vranglære: Galaterbr, og Kolosserbr. Takle krisesituasjoner: 1.-2.Korinterbrev Viktig undervisning: Romerbrevet Gi oppmuntring: 1.Peters brev, 1.Tessalonikerbrev Personlige årsaker: Filemon, 3.Johannes brev

8 Kol 1,3-14 Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. 4 For vi har fått høre om deres tro på Kristus Jesus og om kjærligheten dere har til alle de hellige 5 på grunn av håpet som venter dere i himmelen. Dere har alt nå fått høre om dette gjennom sannhetens ord, evangeliet 6 som er kommet til dere. Som i hele verden ellers har evangeliet båret frukt og utbredt seg også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det og lærte Guds sanne nåde å kjenne. 7 Det var dette dere fikk lære av vår kjære medarbeider Epafras, som er en trofast Kristi tjener for dere. 8 Han har også fortalt oss om kjærligheten dere har i Ånden. 9 Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. 10 Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. 11 Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede 12 skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. 13 For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. 14 I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.

9 Tematisk inndeling Eskatologiske brev: 1.-2.Tessalonikerbrev: Altså læren om de siste ting Hovedbrevene: Galaterbrevet (Den kristnes frihet!) 1.Korinterbrev (Etisk hovedbrev) 2.Korinterbrev (Om apostolatet) Romerbrevet (dogmatisk hovedbrev) Fangenskapsbrevene Efeserbrevet: (Hovedbrev for læren om menigheten) Kolosserbrevet Filemons brev Filipperbrevet Pastoralbrevene 1.Timoteus Titus 2.Timoteus

10 Jakobs brev: kristenliv i praksis Hebre: Jesus og Gt 1.Pet: Oppmuntrer de som opplever forfølgelse 2.Pet: Advarer mot falsk lære 1.2+3.Johannes: Kaller de kristne til å elske hverandre, og motsette seg falsk lære Judas: Kraftig advarsel mot vranglære.

11 Inndeling av romerbrevet 1,18-3,20: Vårt behov: Alle mennesker er skyldige for Gud! Vi trenger frelse! 3,21-4,25: Guds svar: Han finner en ordning for oss, ved Jesus Kristus 5-8: Nytt liv: Paulus viser oss her hva det vil si å være kristen. 9-11: Jødene: Hva betyr dette for jødefolket? 12,1-15,13: Satt ut i livet: Hva betyr dette i kristenlivet?

12 Korinterbrevet 18 mnd Bunnløs umoral Splittelse blant de kristne Stolthet Tapte brev Krass Paulus Kap 15: Vitnesbyrd om oppstandelsen

13 Filemons brev Slaveeiren Filemon Den rømte slaven Onesimus Kunne dømmes til dødsstraff Paulus ber for han.


Laste ned ppt "Bibelen Basic Brevlitteraturen I NT. 21 brev i NT 13 Paulus brev Romerbrevet, 1.- 2.Korinterbrev, Galaterbrevet, Efeserbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google