Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg 1 Filipperbrevet Godt Håp 13.01.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg 1 Filipperbrevet Godt Håp 13.01.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg 1 Filipperbrevet Godt Håp 13.01.08

2 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg2  Filippi ble etablert av Filip, far til Aleksander den store (f.356 f.kr). Byen ble senere en romersk koloni, og en viktig by for handel og forsvar.  Filippi var også den første byen i Europa som fikk høre evangeliet.  Paulus og følget hans ble kalt hertil gjennom at Gud lukket noen dører i Lille Asia, og viste ham en drøm om en mann fra Makedonia Apg 16.9 Til Filippi

3 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg3

4 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg4  Det var her Paulus og Silas ble kastet i fengsel, og Gud utfridde dem. Hva skjedde?  Fangevokteren: ”hva skal jeg gjøre for å bli frelst.”  Svaret: ”Tro på Herren Jesus så skal du bli frelst, du og ditt hus!” v 30  Ditt hus... skulle han tro for resten av familien? I Filippi

5 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg5  Skrevet mens Paulus var i Roma i husarest etter at han var tatt til fange i Jerusalem. Ca år 64 e.kr  Skrevet på samme tid som Efeserbrevet og Kolosserbrevet,.  Efeserbrevet: Menigheten, Kristi legeme  Kolosserbrevet: Kristus, legemets hode.  Filipperbrevet: Kristus i hverdagen Brevet

6 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg6 Brevet  Kristus i hverdagen  Det normale Kristenliv  Tjenesten og tjeneren  Gleden i tjenesten for Kristus  Hvordan beholde gleden når omstendighetene, andre mennesker, ting og bekymringer kommer i veien?  Et sinn ledet av Gud

7 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg7 Brevet  Kap. 1: Kristus vårt liv  Kap. 2: Kristus vårt eksempel  Kap. 3: Kristus vårt trosobjekt  Kap. 4: Kristus vår fylde og rikdom

8 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg8 Et fokusert sinn Kap. 1  Glede på tross av omstendigheter...  Samfunn i Evangeliet 1.1-11  Fremgang for Evangeliet1.12-26  Et liv Kristi Evangelium verdig1.27-30  Nøkkelvers 1:21 For meg er livet Kristus, og døden en vinning.

9 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg9 Samfunn i Evangeliet 1.1-11  Vv 1-2 Hellige – utkaldte  Rom 1:7 samme hilsen,  Apg 9:13 Annanias omtaler de kristne i Jerusalem,  Hebr 6:10 Hebreerne får ros for hjelp til de hellige,  Åpenb. 5:8 (de helliges bønner)  Tilsynsmenn (eldste) og menighetstjenere.  Ingen koreks for problemer i menigheten  (Evodia og Syntyke)

10 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg10 Samfunn i Evangeliet 1.1-11  Nåde og fred – Kan ikke ha fred før du har funnet nåde.  ”Fra Gud vår Far – og fra Herren Jesus Kristus!”  Personlig og felles Far, Nåde også fra Jesus. Indikerer at Han har autoritet til å gi nåde sammen med sin Far og vår Far.

11 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg11 Samfunn i Evangeliet 1.1-11  V 3-4 Hvem ville ikke hatt slike forbedere? – Hva er ditt mål? Å bli en som vennene takker Gud for?  V 5 – 8 ”Samfunn med meg i arbeidet for evangeliet.” Koinonia  Alt du gjør som fremmer evangeliet – gir deg del i dette samfunnet.  ”Sammen med meg i nåden” v 7

12 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg12 Samfunn i Evangeliet 1.1-11  Første dag – da Paulus var i Filippi  Lydia gjestfrihet, Fengselsvokteren stelte deres sår og gav dem mat.  Til nå – Gave send dem ved Epafroditus 4:10 og 15  Inntill Jesu Kristi dag – Kristi domstol.

13 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg13 Samfunn i Evangeliet 1.1-11  Fullt viss – overbevist. Ikke noen tvil.  Fullføre – føre fram til perfekthet. Perform/perfect it.  Joh 6:29 ”... Dette er Guds gjerning at dere skal tro på ham som han har sendt.”  Joh 1:13 ”De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.”

14 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg14 Samfunn i Evangeliet 1.1-11  Han som frelste dere, fødte dere til sine barn Joh 1:12 vil ikke gi opp prosjektet; deg, underveis. Han vil føre dere helt fram.  Er det en oppmuntring for deg?  Ikke bare føre deg til Himmelen en dag:  Fil 2:13 ”For Gud er den som virker i dere både å ville og virke til hans gode behag.”

15 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg15 Samfunn i Evangeliet 1.1-11  Vv 9-11 Lett å si ”jeg skal be for deg” eller ”jeg har bedt for deg”.  Hva var ditt ønke fremfor Gud for meg? At jeg skulle bli frisk? At jeg skulle få et arbeid? At jeg skulle bli snill  ?

16 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg16 Samfunn i Evangeliet 1.1-11  Hva Paulus ba om?  Kjærlighet – de var jo den forsamlingen som hadde vist ham aller mest kjærlighet...  Rik på kunnskap og all innsikt – først og fremst i de åndelige ting.  Rom 12:2 ”bli forvandles ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne.”  Og verset forran forteller oss at hensikten med denne kunnskap var at det skulle påvirke handlingene og holdningene våre.

17 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg17 Samfunn i Evangeliet 1.1-11  ”Kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål,”  Eksempler?  - ”slik kan dere stå rene uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferds frukt ved Jesus Kristus, Gud til pris og ære.”  Hva tror du det ville gjordt med oss om vi var mer opptatt av å be slik som Paulus gjør her enn av å fikse de fysiske problemene våre?

18 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg18 Samfunn i Evangeliet 1.1-11  Ikke bare å vite hva som er ”lov” for en kristen.  Valg og holdninger som fremmer Kristi sak i og gjennom meg.  Gjør oss i stand til å konkludere som Paulus i v 21

19 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg19 Fremgang for Evangeliet 1.12-26  Her får vi se hva denne fokuseringen ledet til.  Paulus vil til Roma. Rom 1:10  Apg 21 og utover.

20 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg20

21 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg21

22 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg22 Fremgang for Evangeliet 1.12-26  Omstendigheter?  Hvordan reagerer du når du hadde gode intensjoner men ting gikk galt?  Deppe?  Gi opp?  Finne noen å skylde på?  Eller...  For meg er livet Kristus... og døden en vinning. – Hvilke muligheter ligger i dette?

23 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg23 Fremgang for Evangeliet 1.12-26  Viktig prinsipp : Det som menneskelig sett er en katastrofe – også med mye lidelse involvert - kan være det beste for oss – og en stor mulighet for evangeliet.  Eksempel, Josef:1 Mos 37 brødrene hatet ham, kastet ham i en brønn, solgte ham som slave, fengsel,  Kunne sagt som Paulus. Dere mente det til ondt, men Gud mente det til det gode.  Fokus fører til valg og handlinger!

24 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg24 Fremgang for Evangeliet 1.12-26  Har Guds holdning til deg forandret seg?  Eksempel, oss: Våre planer – men det gikk ikke helt slik.

25 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg25 Fremgang for Evangeliet 1.12-26  Voktet av Cæsars livvakt  Skrev brev Efes, Kol, Filemon, Filipperne, 2 Tim.  Apg 28.30 ff forkynte for dem som kom på besøk.  Brødrene ble frimodigere. V 14  Evangeliet forkynt selv av motstandere. V 17

26 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg26 Fremgang for Evangeliet 1.12-26  ”Skjult” nøkkelvers: v 18  V 18 ”Hva så Kristus blir i alle fall forkynt, enten det skjer med baktanker eller i sannhet. Over dette gleder jeg meg. Ja, jeg vil også glede meg.”  Bitter eller bedre?

27 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg27 Fremgang for Evangeliet 1.12-26  Vi må være ops på vårt eget hjerte – så får Gud ta seg av de andre.  V 21 Hva er livet for deg?  Forde Paulus så seg selv som tjener var det ikke et entydig svar. Vv 22-26

28 Godt Håp Januar 2008Eivind Rognsvåg28 Et liv Kristi Evangelium verdig 1.27-30  V 27-30 Fortsettelse av tanken fra v 11  Står fast  En Ånd, En sjel,  Kjempe og ikke skremme  Fordi dere vet utfallet!  Samme kamp – felleskap igjen. Lær av mitt eksempel.


Laste ned ppt "Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg 1 Filipperbrevet Godt Håp 13.01.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google