Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bokmål mal: Startside Alternativ 1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hilde Johansen Bakken Oslo 31. mars 2016 Digitalisering på arealplanområdet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bokmål mal: Startside Alternativ 1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hilde Johansen Bakken Oslo 31. mars 2016 Digitalisering på arealplanområdet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bokmål mal: Startside Alternativ 1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hilde Johansen Bakken Oslo 31. mars 2016 Digitalisering på arealplanområdet

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Plansatsingen 2015-2016 omfatter følgende aktiviteter 1. Bedre tilrettelagte digitale planregistre (inkl. regionale og statlige arealplaner) 2. Modell for digital plandialog i den kommunale planleggingsfasen 3. Modell for fremstilling av digitale romlige planer med tilhørende bestemmelser 4. Grensesnitt for: a. innsending og automatisk kvalitetssikring av private planforslag b. kommunal forvaltning av digitale romlige planer c. utveksling av data (Norge digitalt, eByggesak, eByggeSøknad) 5. Kvalitetsforbedring av grunnlagsdata som er nødvendig for digital plan- og byggesaksbehandling (det offentlige kartgrunnlaget) 6. Nødvendig lov- og regelverksutvikling

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Digitale romlig planer og bestemmelser Det er behov for bedre og mer entydig planlegging Både i byområder og i sjøområder –i flere retninger (volumer) og nivåer –på, over og under bakken/vannet Automatisk utsjekk av bestemmelser

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. 3D arealplan Kart-delen bør ikke gjøres for komplisert Alle formål/formålsgrupper må systematiseres Hva må/bør konstrueres i 3D og hva kan fortsatt representert i 2D? kun de objekter som krever 3D for å gjengi en plan er nødvendig.

5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Arealplanstandard Innfører betegnelsen mulighetsrom = Synliggjøring av byggegrenser i 3 dimensjoner Erstatter verbale beskrivelser av høyde i byggegrenser Bestemmelsesområder, sikringssoner og hensynssoner kan modelleres som volum

6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Konstruksjon av mulighetsrom Horisontal avgrensning Lage polygoner Gi polygoner høyde Skape volum Fra polygoner til volum

7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst.

8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst.

9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Veger Hva med en bro’s volum – går volumet ned til og under bakken pga. av fundamenteringen? Skal man sikre nok høyde også for broens konstruksjoner? Kulvert/Tunnelvolum – modelleres med plass for vegkropp og sikringssoner?

10 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 3D-plan stilisert og enkel men med inngrep og max utnyttelse Jostein Sageie – Høgskolen i Telemark

11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Planbestemmelser Definere mål og behov knyttet til digitale reguleringsbestemmelser. Viktig premissleverandør her vil være digital / automatisert byggesaksbehandling. "Digitalisere" bestemmelser Tittel på presentasjon11

12 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Digitale planbestemmelser «10 på topp» liste over bestemmelser med høy relevans for forenklet byggesaksprosess

13 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bokmål mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Eksempler på maler og innhold for reguleringsplaner er samlet inn fra ulike kommuner Noen generelle observasjoner: Tilgjengelighet varierer stort fra kommune til kommune Tilgjengelig fra web-sider, andre via epost og ytterligere andre via telefon Noen har maler og utkast til innhold Noen av malene har utgangspunkt i veilederen for reguleringsplaner Noen eksempler og maler er komplekse og omfattende, andre veldig enkle.

14 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

15 Bokmål mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Synspunkter så langt bestemmelser og kart må være adskilt slik tilfelle er i dag. Det betyr i praksis en egen informasjonsstruktur (datamodell) for bestemmelser må tillate lenker mellom bestemmelser og kartobjekter. Det anbefales ikke å fylle opp geometriobjektene med bestemmelser.

16 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

17 Bokmål mal: Sluttside Alternativ 1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Spørsmål?


Laste ned ppt "Bokmål mal: Startside Alternativ 1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hilde Johansen Bakken Oslo 31. mars 2016 Digitalisering på arealplanområdet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google