Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diabetessår Karin Pettersen Diabetessykepleier Sarpsborg kommune 23.10.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diabetessår Karin Pettersen Diabetessykepleier Sarpsborg kommune 23.10.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diabetessår Karin Pettersen Diabetessykepleier Sarpsborg kommune 23.10.2014

2 Kilder Diabetesforum. Nr 3/september 2014 Skafjell, A. og Graue, M. Diabetes. Forebygging, oppfølging og behandling. 1.opplag 2011. UpToDate. 2011. Management of diabetic foot lesions. NIFS’ retningslinjer for behandling av diabetiske fotsår Praktiske retningslinjer - Den diabetiske fot. WHO- retningslinjer omarbeidet til norsk. Revidert 2009. Lindholm, C. Sår. 2. utg., 3.opplag 2008. Diabetesfoten – felleserklæring. 2007 Diabetiske fotsår. Tidsskrift for Den norske legeforening nr 7 / 7.april 2005

3 Definisjon ■Et diabetisk fotsår er et sår under eller på ankelnivå forårsaket av nevropati, arteriosklerose eller en blanding av nevropati og arteriosklerose hos en person med diabetes mellitus type 1 eller 2. Sårene er vanligvis trykksår. 70% har sitt utgangspunkt i ikke tilpasset fottøy. ■Et fotsår er tegn til systemisk sykdom og skal derfor aldri bagatelliseres.

4 Antall personer med diabetes øker Økt satsing på bedring av diabetesomsorgen fører til reduksjon i antall amputasjoner Dette kan vi gjøre noe med!!!!!!! Hvorfor er diabetes foten så viktig????

5 Forekomst I den vestlige verden er diabetes den største årsaken til ikke-traumatiske amputasjoner Vanligvis forårsaket av et fotsår 800 til 1000 amputasjoner årlig i Norge Fotsår indikerer en alvorlig totalprognose Prevalensen av fotsår er rapportert fra mellom 3 til 8 % i ulike skandinaviske studier Gjennom livet kan over 20% av personer med diabetes oppleve å få et fotsår

6 De viktigste risikofaktorene for fotsår ■Tidligere amputasjon ■Tidligere fotsår. 50% vil utvikle et nytt etter tre år. ■Perifer nervesykdom (nevropati) ■Fotdeformiteter ■Perifer karsykdom ■Diabetes nyresykdom (nefropati) – gjelder særlig pasienter i dialyse ■Dårlig blodsukkerkontroll ■Røyking ■Høy alder ■Aleneboende ■Lang varighet av diabetes (>10 år)

7 Forebygging av fotsår Dette er det viktigste!!!!

8 Undersøkelse av diabetesfot ■Alle pasienter med diabetes bør få undersøkt føtter årlig ■Gradere risiko og iverksette nødvendige tiltak og forebygge utvikling av fotsår ■Tidligere sår eller amputasjoner ■Nevropati ■Karsykdom ■Tørr hud, sprekker, rødhet, hard hud, soppinfeksjon, negler ■SKO!! ■Opplæring av pasient og pårørende

9 Pasientens fotvern ■Daglig inspeksjon av føtter ■Hvis pasienten ikke kan sjekke føtter selv, må en annen gjøre det ■Dette er en oppgave å følge opp hos alle med diabetes som har hjemmesykepleie eller bor på sykehjem ■Rene føtter og sokker ■Bruk sko inne og ute. Sjekk skoene før de taes på ■Pass på at føtter undersøkes hos lege eller sykepleier ■Ta raskt kontakt med lege eller diabetes fotteam ved tegn til sår eller skade

10 Sårproblematikk 90% av sårene oppstår innendørs De fleste sår sitter på tær, vanligvis stortå Mange sår er under fot, dvs vanskelig å oppdage

11 Når fotsår har oppstått ■Optimal organisering av behandlingen i fotteam kan redusere antallet amputasjoner med 45 til 85 % ■Diabetes poliklinikk og tverrfaglig fotteam SØ ■Diabetes- og sårpoliklinikk SK

12 Helhetlig behandling Avlastning Gjenopprette hudsirkulasjon Behandling av infeksjon God blodsukkerkontroll og kontroll på andre medisinske problemstillinger Lokal sårbehandling Andre tiltak Larveterapi Vakum Hyperbar oksygenbehandling Undervisning av pasient og pårørende

13 Helhetlig behandling Avlastning Gjenopprette hudsirkulasjon Behandling av infeksjon God blodsukkerkontroll og kontroll på andre medisinske problemstillinger Lokal sårbehandling Andre tiltak Larveterapi Vakum Hyperbar oksygenbehandling Undervisning av pasient og pårørende

14 Avlastning Helt nødvendig for at et fotsår skal heles, spesielt nevropatisk sår under fot Sengeleie, rullestol Gips, ortose Krykker Riktig fottøy (fotseng, spesialsko)

15 Behandlingssko ■Koster ca 2.500,- ■Pasienter innlagt på sykehus kan få dette i løpet av dagen ■Belastes avdelingen ■Pasienter som behandles på kommunal diabetes poliklinikk får dette dekket av kommunen

16 Spesialsko og fotseng Ortopedisk hjelpemiddel Et varig hjelpemiddel Søknad sendes NAV Undertegnes av ortoped/ spesialist i indremedisin 2 par sko per år (4 par første året) Egenandel per par sko ca 600,- 2 par fotsenger per år 400,- egenandel per par

17 Helhetlig behandling Avlastning Gjenopprette hudsirkulasjon Behandling av infeksjon God blodsukkerkontroll og kontroll på andre medisinske problemstillinger Lokal sårbehandling Andre tiltak Larveterapi Vakum Hyperbar oksygenbehandling Undervisning av pasient og pårørende

18 Gjenopprette hudsirkulasjon ■Sirkulasjon må vurderes ■Ved dårlig sirkulasjon liten mulighet for sårheling ■Ankel-armindex ■Karkirurgisk utredning ■Revaskulering

19 Helhetlig behandling Avlastning Gjenopprette hudsirkulasjon Behandling av infeksjon God blodsukkerkontroll og kontroll på andre medisinske problemstillinger Lokal sårbehandling Andre tiltak Larveterapi Vakum Hyperbar oksygenbehandling Undervisning av pasient og pårørende

20 Behandling av infeksjon ■Hyppig infeksjon med rask forverring ■Viktig med nøye observasjon ■Klassifikasjon av infeksjon ■Overfladisk; rødhet maks 2 cm fra sårkant ■Dyp; rødhet over 2 cm fra sårkant ■Osteomyelitt ■Gangren ■Osteomyelitt i 22-66% av diabetiske sår. Derfor viktig med daglig observasjon i akuttfasen

21 Antibiotika ■Kan være vanskelig å behandle pga redusert mikrosirkulasjon ■Mer liberal ■Antibiotika gis etter dyrkningssvar, klinikk og lokale anbefalinger ■Stafylokokkus aureus er den viktigste

22 Helhetlig behandling Avlastning Gjenopprette hudsirkulasjon Behandling av infeksjon God blodsukkerkontroll og kontroll på andre medisinske problemstillinger Lokal sårbehandling Andre tiltak Larveterapi Vakum Hyperbar oksygenbehandling Undervisning av pasient og pårørende

23 God blodsukkerkontroll ■Behandlingsmål er HbA1c under 7 % ■Ved alvorlig infeksjon kan det være nødvendig med insulinbehandling også hos pasienter som tidligere ikke har fått insulin

24 Helhetlig behandling Avlastning Gjenopprette hudsirkulasjon Behandling av infeksjon God blodsukkerkontroll og kontroll på andre medisinske problemstillinger Lokal sårbehandling Andre tiltak Larveterapi Vakum Hyperbar oksygenbehandling Undervisning av pasient og pårørende

25 Lokal sårbehandling Regelmessig inspeksjon av såret med tanke på utvikling og forløp av infeksjon Fjerning av nekrotisk vev og hard hud Tilpasning av bandasje som kan håndtere sekresjon fra såret, opprettholdelse av et passe fuktig sårmiljø, hindring av sekundær infeksjon samt beskyttelse av nygranulering

26 Lokalbehandling forts. Daglig inspeksjon av såret pga økt infeksjonsfare og nedsatt smertefølelse Bandasjeskift minst hver 3. dag Obs hygiene!! Obs! Ha behandlingsansvarlig sykepleier Færrest mulig, helst maks 3 personer

27 Lokal sårbehandling forts. Diabetes poliklinikk ca x 1 per uke Mekanisk opprensing. ■Fjerne hyperkeratoser (fortykket hud) ■Bedømme størrelse og omfang ■Trykket reduseres ■Fjerne nekrose minst x 1 per uke ■Reduserer risiko for infeksjon og sepsis ■Bidrar til sårtilheling Foto

28 Bandasjevalg forts. Viktig at bandasje vurderes kontinuerlig Forverres såret, må bandasjevalg vurderes på nytt

29 Men…… Begrens antall produkter Ha kunnskap om bandasjene Det kan være bedre å endre hyppighet på sårskift eller forsterke bandasjen (legge flere lag) i stedet for å velge et annet produkt Vitenskaplige studier er få og mangelfulle

30 Bandasjevalg Polyurethan skumbandasjer Hydrofiber Sårfyller Bakterie- og lukthemmende Geler Barrierebeskyttelse Jod, honning Vakum Silikonnett

31 Polyuretanbandasjer (skumbandasjer) Askina Foam, Aquacel Foam, Allevyn, Mepilex, Polymem…… Skaper fuktig sårmiljø Absorberer væske Brukes oftest ved lett til moderat væskende sår Kan bidra til trykkavlastning Er skånsomme mot omliggende hud Bør skiftes minst hver tredje dag ved diabetes Kan brukes som sekundærbandasje

32 Hydrofiber Durafiber, Aquacel…. Absorberer store mengder væske raskt Brukes oftest ved sterkt væskende sår Blir til en myk gele Bandasjen kan fuktes med sterilt NaCl ved lite væskende sår God overlapping over sårkanter, minst 1 cm Brukes i kombinasjon med en sekundærbandasje, oftest polyuretan Bløtes med NaCl hvis den fester seg i sår Obs ved uttalt iskemi (kan føre til okkludering)

33 Sølvbandasjer Durafiber Ag, Aquacel Ag, Acticoat, Polymem sølv…. Sølv er tilsatt i ulike mengder i forskjellige bandasjer Lokal bakteriedrepende virkning Kan ikke erstatte antibiotika Finnes ikke tilstrekkelig forskning som dokumenterer effekt på diabetessår

34 Skylling av sår Kranvann –Bør renne i 1-2 minutter før bruk –Best rensing av såret oppnås ved dusjing –Unntak er sår som behandles sterilt NaCl 0,9% Høytrykkskylling med 150 ml NaCl reduserer bakterietallet vesentlig 30 ml sprøyte med rosa veneflon gir et godt trykk

35 Skylling av sår forts. ■Fotbad er kontraindisert!! ■Grønnsåpe er forbudt!!!!!!!

36 Sårskift

37 Observasjoner ved sårskift Hva ligger på Hvordan ser bandasjen ut Hvor lenge har den ligget Hvordan er såret Hvordan er sårkant og omliggende hud Infeksjon? Lukt? Sekresjon? Vurder sårstadium

38 Helhetlig behandling Avlastning Gjenopprette hudsirkulasjon Behandling av infeksjon God blodsukkerkontroll og kontroll på andre medisinske problemstillinger Lokal sårbehandling Andre tiltak Larveterapi Vakum Hyperbar oksygenbehandling Undervisning av pasient og pårørende

39 Andre tiltak ■Vakumbehandling ■Lokalt negativt trykk i sår ■Lufttett bandasje koblet til pumpe ■Skiftes hver 2.-3. dag ■Reduserer lokalt ødem ■Øker blodforsyning til sår ■Stimulerer til dannelse av granulasjonsvev ■Reduserer bakteriemengde i såret Vekt 1,2 kg, 300 ml intergrert væskebeholder

40 Andre tiltak ■Larver: ■Løser opp og spiser nekrotisk vev uten å skade friskt vev ■Ligger i te-poser ■Levetid 3 døgn ■Tilgjengelig fra Sahlgrensak sjukehuset i Gøteborg

41 Andre tiltak ■Hyperbar oksygenbehandling ■Nasjonal behandlingsteneste i hyperbar oksygenbehandling, har landsfunksjon for planlagd hyperbar oksygenbehandling (Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus). ​ ■Kroniske hypoksiske sår kor makrosirkulasjonen er velbevart. Diabetiske fotsår, behandlings-refraktære vaskulittsår og sår ved Mb.Bürger. ■For dei fleste kroniske tilstandar vil det vere garantitid for start av behandling innan seks månadar ■Den auka oksygenmengda som vert tilførd til vevet i kroppen stimulerer til danning av nye blodkar i oksygenfattig vev, og hjelper dei kvite blodlekamane med å drepa bakteriar.


Laste ned ppt "Diabetessår Karin Pettersen Diabetessykepleier Sarpsborg kommune 23.10.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google