Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

I samme verden Revidert 2013 Bilde inn. Tre integrerende grep 2002-2013 Det religiøse livet som inngang til det sentrale Etikk framhevet som et gjennomgående.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "I samme verden Revidert 2013 Bilde inn. Tre integrerende grep 2002-2013 Det religiøse livet som inngang til det sentrale Etikk framhevet som et gjennomgående."— Utskrift av presentasjonen:

1 I samme verden Revidert 2013 Bilde inn

2 Tre integrerende grep 2002-2013 Det religiøse livet som inngang til det sentrale Etikk framhevet som et gjennomgående perspektiv –Etikk i religionene –Etikkens fellesmenneskelige forankring –Klimatrusselen –Etikk på tvers av forskjeller Mangfold som fagets forankring (ved siden av livstolkningsperspektivet) Derfor: Alle verdensreligionene mellom to permer (kristendom, islam, jødedom, hinduisme, buddhisme)

3 Tida som har gått: 2008-2013 Religionsstatistikk nasjonalt: –Fordobling av registrerte katolikker –Jevn stigning av registrerte muslimer –Fortsatt tilbakegang for Den norske kirke –Flere uten tilknytning til religion eller livssyn Religionsstatistikk internasjonalt: Oppjustering av antall buddhister (467 millioner, Britannica Book of the Year 2012). Skyldes ny vurdering av Kina.

4 Etter 2008: Endringer vedtatt av Stortinget

5 Grunnlovsendring (se s. 328) Paragraf 2 (”statskirkeparagrafen”) endret i 2012 sammen med mange andre paragrafer Ny paragraf 2, ”verdiparagrafen”: –Fortsatt henvisning til kristendommen –Økt vekt på likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn

6 Humanisme inn i lovverket Humanisme en del av Norges verdigrunnlag (grunnlovsendringene i mai 2012) Humanisme en del av skolens verdigrunnlag (ny formålsparagraf i desember 2008)

7 Ulike betydninger av humanisme Felles arv som det er tverrpolitisk enighet om Fellesbetegnelse på humanistiske fag (”det humanistiske fakultetet”, ”humaniora”) Kristen humanisme (og jødisk, muslimsk osv) Livssynshumanisme (i Norge: Human-Etisk Forbund) Bilde: Se s. 227

8 Prest Tronvik og imam Kobilica

9 En rekke andre endringer, f eks: 2009: Blasfemiparagrafen opphevet i Norge 2009: Olav Fykse Tveit, første nordmann som er generalsekretær i Kirkenes Verdensråd 2010: KIFO-rapport om religiøst liv i Norge 2011: Den arabiske våren 2011: Ny bibeloversettelse i Norge 2012: Sjamanistisk forbund nytt livssyn 2013: Pave Benedict erstattes av pave Frans

10 Valgelementer og tekstsamling Læreboka på 368 sider –Mange valgelementer er inkludert –Gir lærere og klasser på samme skole spillerom til å realisere faget på ulike måter –Gjør det mulig å vise til religioner og filosofer som ikke er kjernestoff for den enkelte elev Eleven som følger læreplanen: 250 sider Tekstsamlingen er utvidet fra tidligere utgaver –16 nye tekster egnet til å trekkes inn i undervisningen

11 Struktur Til sammen 10 kapitler Enkelt å finne igjen læreplanens kompetansemål i framstillingen (s. 358-359) Struktur som legger opp til sammenligning Humanisme skilt ut i eget oppdatert kapittel Sluttkapittel som legger opp til å samle trådene og aktualisere faget En klar struktur gjør det enkelt å stokke om og realisere faget på ulike måter av ulike lærere i ulike klasser

12 Pedagogisk støtte Lesehjelp i kapittelinngangene Mange bilder forankrer stoffet nasjonalt, internasjonalt, historisk (eks: s. 291) Mange illustrasjoner (eks: hellige rom, s. 87) Kapitteloppsummeringer (eks: s. 340) Tidslinjer, hjelp til historisk plassering (s. 137) Underveisspørsmål disponerer kapitlene Fordypningsoppgaver bak i kapitlene Hjelp til tolkning, analyse, drøfting bak i boka Begrepsliste på nettstedet

13 Nettstedet Åpent elevnettsted uten passord Vekt på filmkomponenter som styrker verket: –InnenfraperspektivInnenfraperspektiv –Hellige romHellige rom –Aktualiseringer Nyhetstjeneste aktualiserer fagetaktualiserer En rekke oppgaver, også flervalgsoppgaverflervalgsoppgaver Supplerende stoff, f. eks. knyttet til filosofifilosofi Læreboka som lydfil Begrepsbank og bildebank Oppgavene er forankret i læreboka, eksempeleksempel

14 Lærernettsted Passordbeskyttet Forslag til årsplaner og periodeplaner PP-presentasjoner Filmtips Forslag til prøver og prøvesvar Forslag til svar på tolkningsoppgaver (tekster) Forslag til svar på analyseoppgaver (estetiske uttrykk) Andre ressurser


Laste ned ppt "I samme verden Revidert 2013 Bilde inn. Tre integrerende grep 2002-2013 Det religiøse livet som inngang til det sentrale Etikk framhevet som et gjennomgående."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google