Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremme læring og utvikling! God læring og utvikling gror best der det er trygghet og trivsel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremme læring og utvikling! God læring og utvikling gror best der det er trygghet og trivsel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremme læring og utvikling! God læring og utvikling gror best der det er trygghet og trivsel.

2  Valg av klassekontakt/varamann  Forventninger fra foresatte til skolen  Klassemiljø- sos.komp.- klasseregler  Fokus på basisfag  Lekser, leseskjema, ukeplaner og ukeprøver/periode  Læringsstrategier  Saker fra kontaktlærer  Eventuelt

3  Klassekontakt  Varamann  Velges for to år om gangen  Referent

4  Forventninger fra foreldre til skolen

5  Samarbeid - dele, hjelpe, følge regler  Selvhevdelse – be om hjelp og informasjon, ta egne standpunkt, aktør i eget liv og brikke i andres  Selvkontroll – tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre, vente på tur, inngå kompromiss  Empati - vise omtanke, respekt for andres følelser og synspunkter  Ansvarlighet – respekt for egne og andres eiendeler og arbeid (dette bygger på tillit)

6 1.klasse Samarbeid: Følge regler og beskjeder Hjelpe andre Selvhevdelse: Si noe høyt i klassen Tørre å be om hjelp Selvkontroll: Vente på tur Takle at noen bestemmer over meg Empati: Være en god venn Si hyggelige ting til andre Ansvarlighet: Behandle egne og andres eiendeler og arbeid med respekt Holde det ryddig i garderoben Rydde etter deg 2.klasse Samarbeid: Dele med andre Jeg har det ryddig i tingene mine Selvhevdelse: Vise noe en er flink til Delta i opptrinn utenfor klassen Selvkontroll: Gi andre ros Ikke la sinne gå utover andre Empati: Godta at vi er forkjellige Ansvarlighet: Gi beskjed til en voksen om noen er slemme med andre Respektere andres eiendeler og arbeid 3.klasse Samarbeid: Jobbe sammen med 2 eller flere Selvhevdelse: Be om informasjon Ta egne valg Selvkontroll: Lytte til andre Sitte stille på fellessamlinger Empati: Respektere andres følelser Være en god venn Ansvarlighet: Utføre praktiske ansvarsoppgaver Gi beskjed til en voksen når noe dumt skjer med andre 4.klasse Samarbeid: Følge regler og beskjeder Takle å danse med andre Selvhevdelse: Ta iniativ til f.eks lek Selvkontroll: Gi seg for et flertall Opptre/oppføre seg som forventet i gitte situasjoner Empati: Godta ulikheter Forstå at andre kan bli lei seg Ansvarlighet: Ansvar for at alle trives Ta konsekvens av egne handlinger

7  Sosial kompetanse ( Mitt valg)  Veiledningssamtaler  Klasseregler (felles regler og konsekvenser)  Ekstra voksen ved behov  Voksenstyring

8  Velkommen  Dag-dato –mnd  Oversikt over hva som skjer i løpet av dagen

9 MandagTirsdagOnsda g TorsdagFredag Norsk 1.trinn Mona Negra Ny lyd Bibliotek Matematikk 1.trinn Mona Negra FRINorsk 1.trinn Mona Negra Ny lyd Matematikk 1.trinn Mona Negra Høytlesing/regnefortelling 1. 8.20 – 9.35 75 min. Friminutt 2. 9.45 – 10.45 60 min. KRLE 1 og 2.trinn Trine Merete Negra Høytlesing Naturfag 1og 2.trinn Mona Negra Høytlesing Samfunnsfag 1og 2.trinn Trine Merete Negra Høytlesing Kunst og håndverk 1. og 2.trinn Mona, Geir Mat Friminutt 3. 11.25 –12.40 75 min. Matematikk 1.trinn Mona Negra Norsk 1.trinn Mona Negra Stasjoner Veiledet lesing Engelsk/Matematikk 1.trinn Mona Negra Norsk 1.trinn Mona Stasjoner Veiledet lesing Friminutt Frukt 4. 12.50 –13.50 60 min. Kroppsøving 1.-2. trinn Brynjulf, Line KRLE/Engelsk 1 og 2.trinn Trine Merete, Mona Negra Norsk 1.trinn Mona Veiledet skriving Kroppsøving/Musikk 1.-2. trinn Brynjulf,

10 Norsk  Jeg kan bokstavene og lydene U-u, B,b-V-v, N,n| (lytte ut lyden i ord, finne ytte ut lyden i ord, finne bokstavene i tekst, forme og skrive bokstaven – både stor og liten bokstav)  Jeg trener på å bruke begrepene rett linje, nedover, bortover, loddrett, vannrett  Jeg kan bruke egne kunnskaper og erfaringer til å forstå en tekst  Jeg kan fortelle om bilder  Jeg kan lytte og gi respons til andre i samtaler  Jeg kan fortelle om opplevelser og erfaringer  Jeg kan sette ord på egne følelser og meninger  Jeg kan bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster Matte  Jeg kan tallsymbolene 1,2 og 3 (gjenkjenne mengden, vise hvor mange med for eksempel fingre, klosser o.l, skrive tallene riktig)  Jeg kan tallene til 10 i rekkefølge Engelsk  Trening i å telle muntlig  Lære fargen blue, green og yellow  Lære utrykket ”goodbye”

11  Norsk – helhetlig leseopplæring  Matte  Engelsk

12  Veiledet lesing  Lyd – bokstavinnlæring  Språkleker  Veiledet skriving  Høytlesing  Bibliotek  Egenlesing/fritidslesing

13  Matematikk  Tallene 0-20  Engelsk  Rim, regler, sanger

14  Før lesing BO  Veiledet lesing  Lage/tegne tankekart

15  Feiring av gebursdag  Sosialt i klassen  Årsplanene blir lagt ut på hjemmesiden vår  Telefonnummer – meldingsbok  Referat fra foreldremøte sendes hjem og blir lagt ut på hjemmesiden

16

17  Foreldremøte 22.09.2015  Klassekontakt: Liv M. Asbjørnsen  Varamann: Siv Vigemyr  Referat foreldremøte Forventninger:  -trygt, mobbefritt  -læring av bokstaver  -forutsigbarhet i planene  -bli tatt vare på i overganger, bhg/skole  -en kjent voksen ute-viktig i overganger Leseskjema  -blir gjennomgått hver tirsdag og torsdag  -før lesing BO (bilde og overskrift)

18 Feiring av bursdager  alle sammen  ikke så lenge  hutets regler som gjelder  beskjed om en kommer-Lojalitet i forhold til å komme i bursdager  spill og film-aldersgrense  tak for gaven, 50-80kr  foreldre velkomne  laktoseintoleranse-Sindre, Kristian Sosial i klassen  Bruke klasserommet/spillekveld og kveldsmat Referent: Liv M Asbjørnsen


Laste ned ppt "Fremme læring og utvikling! God læring og utvikling gror best der det er trygghet og trivsel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google