Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremme læring og utvikling! God læring og utvikling gror best der det er trygghet og trivsel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremme læring og utvikling! God læring og utvikling gror best der det er trygghet og trivsel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremme læring og utvikling! God læring og utvikling gror best der det er trygghet og trivsel.

2  Valg av klassekontakt/varamann  Forventninger fra foresatte til skolen  Klassemiljø- sos.komp.- klasseregler  Fokus på basisfag  Lekser, leseskjema, ukeplaner og ukeprøver/periode  Læringsstrategier  Saker fra kontaktlærer  Eventuelt

3  Klassekontakt  Varamann  Velges for to år om gangen  Referent

4  Forventninger fra foreldre til skolen

5  Samarbeid - dele, hjelpe, følge regler  Selvhevdelse – be om hjelp og informasjon, ta egne standpunkt, aktør i eget liv og brikke i andres  Selvkontroll – tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre, vente på tur, inngå kompromiss  Empati - vise omtanke, respekt for andres følelser og synspunkter  Ansvarlighet – respekt for egne og andres eiendeler og arbeid (dette bygger på tillit)

6 1.klasse Samarbeid: Følge regler og beskjeder Hjelpe andre Selvhevdelse: Si noe høyt i klassen Tørre å be om hjelp Selvkontroll: Vente på tur Takle at noen bestemmer over meg Empati: Være en god venn Si hyggelige ting til andre Ansvarlighet: Behandle egne og andres eiendeler og arbeid med respekt Holde det ryddig i garderoben Rydde etter deg 2.klasse Samarbeid: Dele med andre Jeg har det ryddig i tingene mine Selvhevdelse: Vise noe en er flink til Delta i opptrinn utenfor klassen Selvkontroll: Gi andre ros Ikke la sinne gå utover andre Empati: Godta at vi er forkjellige Ansvarlighet: Gi beskjed til en voksen om noen er slemme med andre Respektere andres eiendeler og arbeid 3.klasse Samarbeid: Jobbe sammen med 2 eller flere Selvhevdelse: Be om informasjon Ta egne valg Selvkontroll: Lytte til andre Sitte stille på fellessamlinger Empati: Respektere andres følelser Være en god venn Ansvarlighet: Utføre praktiske ansvarsoppgaver Gi beskjed til en voksen når noe dumt skjer med andre 4.klasse Samarbeid: Følge regler og beskjeder Takle å danse med andre Selvhevdelse: Ta iniativ til f.eks lek Selvkontroll: Gi seg for et flertall Opptre/oppføre seg som forventet i gitte situasjoner Empati: Godta ulikheter Forstå at andre kan bli lei seg Ansvarlighet: Ansvar for at alle trives Ta konsekvens av egne handlinger

7  Sosial kompetanse ( Mitt valg)  Veiledningssamtaler  Klasseregler (felles regler og konsekvenser)  Ekstra voksen ved behov  Voksenstyring

8  Velkommen  Dag-dato –mnd  Oversikt over hva som skjer i løpet av dagen

9 MandagTirsdagOnsda g TorsdagFredag Norsk 1.trinn Mona Negra Ny lyd Bibliotek Matematikk 1.trinn Mona Negra FRINorsk 1.trinn Mona Negra Ny lyd Matematikk 1.trinn Mona Negra Høytlesing/regnefortelling – min. Friminutt – min. KRLE 1 og 2.trinn Trine Merete Negra Høytlesing Naturfag 1og 2.trinn Mona Negra Høytlesing Samfunnsfag 1og 2.trinn Trine Merete Negra Høytlesing Kunst og håndverk 1. og 2.trinn Mona, Geir Mat Friminutt – min. Matematikk 1.trinn Mona Negra Norsk 1.trinn Mona Negra Stasjoner Veiledet lesing Engelsk/Matematikk 1.trinn Mona Negra Norsk 1.trinn Mona Stasjoner Veiledet lesing Friminutt Frukt – min. Kroppsøving trinn Brynjulf, Line KRLE/Engelsk 1 og 2.trinn Trine Merete, Mona Negra Norsk 1.trinn Mona Veiledet skriving Kroppsøving/Musikk trinn Brynjulf,

10 Norsk  Jeg kan bokstavene og lydene U-u, B,b-V-v, N,n| (lytte ut lyden i ord, finne ytte ut lyden i ord, finne bokstavene i tekst, forme og skrive bokstaven – både stor og liten bokstav)  Jeg trener på å bruke begrepene rett linje, nedover, bortover, loddrett, vannrett  Jeg kan bruke egne kunnskaper og erfaringer til å forstå en tekst  Jeg kan fortelle om bilder  Jeg kan lytte og gi respons til andre i samtaler  Jeg kan fortelle om opplevelser og erfaringer  Jeg kan sette ord på egne følelser og meninger  Jeg kan bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster Matte  Jeg kan tallsymbolene 1,2 og 3 (gjenkjenne mengden, vise hvor mange med for eksempel fingre, klosser o.l, skrive tallene riktig)  Jeg kan tallene til 10 i rekkefølge Engelsk  Trening i å telle muntlig  Lære fargen blue, green og yellow  Lære utrykket ”goodbye”

11  Norsk – helhetlig leseopplæring  Matte  Engelsk

12  Veiledet lesing  Lyd – bokstavinnlæring  Språkleker  Veiledet skriving  Høytlesing  Bibliotek  Egenlesing/fritidslesing

13  Matematikk  Tallene 0-20  Engelsk  Rim, regler, sanger

14  Før lesing BO  Veiledet lesing  Lage/tegne tankekart

15  Feiring av gebursdag  Sosialt i klassen  Årsplanene blir lagt ut på hjemmesiden vår  Telefonnummer – meldingsbok  Referat fra foreldremøte sendes hjem og blir lagt ut på hjemmesiden

16

17  Foreldremøte  Klassekontakt: Liv M. Asbjørnsen  Varamann: Siv Vigemyr  Referat foreldremøte Forventninger:  -trygt, mobbefritt  -læring av bokstaver  -forutsigbarhet i planene  -bli tatt vare på i overganger, bhg/skole  -en kjent voksen ute-viktig i overganger Leseskjema  -blir gjennomgått hver tirsdag og torsdag  -før lesing BO (bilde og overskrift)

18 Feiring av bursdager  alle sammen  ikke så lenge  hutets regler som gjelder  beskjed om en kommer-Lojalitet i forhold til å komme i bursdager  spill og film-aldersgrense  tak for gaven, 50-80kr  foreldre velkomne  laktoseintoleranse-Sindre, Kristian Sosial i klassen  Bruke klasserommet/spillekveld og kveldsmat Referent: Liv M Asbjørnsen


Laste ned ppt "Fremme læring og utvikling! God læring og utvikling gror best der det er trygghet og trivsel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google