Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KUNNSKAPSLØFTET Ny struktur/nytt innhold i realfagene Den ”nye” eleven/studenten etter kunnskapsløftet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KUNNSKAPSLØFTET Ny struktur/nytt innhold i realfagene Den ”nye” eleven/studenten etter kunnskapsløftet."— Utskrift av presentasjonen:

1 KUNNSKAPSLØFTET Ny struktur/nytt innhold i realfagene Den ”nye” eleven/studenten etter kunnskapsløftet

2 Strukturen innen realfagene etter K06 - VG1 Matematikk 1T(5t/uke) eller 1P (8t/uke) Naturfag (5 t/uke) Overgangen u.skole – 1T stor; mange velger bort 1T Mange elever mangler forutsetning for naturfag på vgs.nivå, særlig kjemi (for ambisiøs læreplan på grunnskolen?)

3 Strukturen innen realfagene etter K06 - VG2 og VG3 Kjemi, biologi som før K1/K2 og Bio1/Bio2 (5t/uke) Fysikk F1/F2 (5t/uke) Teknologi og forskningslære TF1/TF2 (5t/uke), X (3t/uke) Geofag Geo1/Geo2 (5t/uke), X (3 t/uke) Matematikk R1/R2 (S1/S2) (5t/uke), X (3t/uke) Informasjonsteknologi IT1/IT2 (5t/uke) To av fagene må være over to år (20t/uke) Muligheter til å ta fag på høyere nivå

4 Innholdet i realfagene etter K06 Økt vektlegging på basisferdigheter i fagene www.udir.no/grep www.vilbli.no De 5 ferdigheter: 1.lesing 2.skriving 3.regning 4.muntlig presentasjon 5.bruk av IKT

5 Biologi- hovedområder Den unge biologen – biologifaglige arbeidsmåter Energiomsetning – fotosyntese Genetikk – oppbygging av DNA Bioteknologi og genteknologi Økologi Evolusjon

6 Fysikk - hovedområder Klassisk fysikk Moderne fysikk – kvanteteori og relativitetsteori Å beskrive naturen med matematikk – vektor-, differensial- og integralregning Den unge forskeren Fysikk og teknologi – anvendelse av faget innen for eksempel medisin

7 Kjemi - hovedområder Aktuell kjemirelatert forskning Analyse – kjemiske analysemetoder Organisk kjemi – laboratoriearbeid Redoksreaksjoner – korrosjon, forbrenningsreaksjoner og elektrokjemi Materialer – polymerer og nanomaterialer

8 Matematikk (R2 og X)- hovedområder Geometri – vektorregning i rommet, sfærisk geometri Algebra – rekker og følger Funksjonslære – derivasjon og integrasjon Lineære og separable differensiallikninger Tallteori Komplekse tall Sannsynlighet og statistikk

9 Teknologi og forskningslære - hovedområder Design og produktutvikling Den unge forskeren Naturvitenskapelige arbeidsmetoder Forskning, teknologi og samfunn Vitenskapsfilosofi og –teori Teknologi, naturvitenskap og samfunn

10 Geofag - hovedområder Jorda i forandring Naturkatastrofer Geofaglige verktøy – kart, digitale kart, GPS Geoforskning Klimaendringer Georessurser

11 Eksamensformen I biologi, kjemi, fysikk og matematikk er skriftlig eksamen todelt: 1.Del 1 er uten hjelpemidler 2. Del 2 er med hjelpemidler I geofag og teknologi og forskningslære er alle hjelpemidler tillatt http://www.utdanningsdirektoratet.no/Artikler/_Ek samen/Eksempeloppgaver-og- eksamensoppgaver-for-Kunnskapsloftet/ Muntlig eksamen er som før

12 Den ”nye” eleven/studenten etter K06 – hva er populære valg Andre veier til studiekompetanse Studier/opphold i utlandet Militær utdanning Folkehøgskole

13 Den ”nye” eleven/studenten etter K06 Overvekt av jenter på studiespesialiserende, flere jenter på realfaglig programområde Gjennomgående mer realfag Kanskje med økt basiskunnskap Ingeniør, medisin og lærerutdanning populært


Laste ned ppt "KUNNSKAPSLØFTET Ny struktur/nytt innhold i realfagene Den ”nye” eleven/studenten etter kunnskapsløftet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google