Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN! Toyota Norge AS 6. sept. 2011 Osmund Ueland, arbeidende styreleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN! Toyota Norge AS 6. sept. 2011 Osmund Ueland, arbeidende styreleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN! Toyota Norge AS 6. sept. 2011 Osmund Ueland, arbeidende styreleder

2 INSPIRIA SCIENCE CENTER HVA ER VI? Et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi På INSPIRIA lærer de besøkende ved å eksperimentere selv! Vi skal motivere barn og unge til kunnskap! Vi skal bevisstgjøre fremtidsholdninger! Vi skal gjøre realfag spennende og attraktivt!

3 VISJON ”En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen” VERDIER – Kunnskapsrik! – Inspirerende! – Nytenkende! SLAGORD – Motivere til kunnskap - øker interessen og forståelsen for naturvitenskap og teknologi. – Bevisstgjøre fremtidsholdninger. HENSIKT FOKUSOMRÅDER – Energi – Miljø – Helse

4 INSPIRIA - EN MØTEPLASS FOR FREMTIDEN! www.inspiria.no

5 PARTNERE – UTVIKLING/FORNYELSE OG DRIFT Strategiske partnere Stor Kunnskapspakke

6 UNIKE KOMMUNIKASJONSARENAER! SKOLE – FAMILIE -MØTEPLASS

7 TILBUD & MÅLGRUPPER SKOLE FAMILIE MØTEPLASS Elever Lærere Helsepersonell Barn og unge Familier Turister Næringsliv Kulturliv Offentlig sektor Høgskole og universitet Forskning og utvikling Foreninger og organisasjoner

8 EIERE OG JURIDISK STRUKTUR 8www.inspiria.no INSPIRIA eiendom AS INSPIRIA utvikling AS INSPIRIA utvikling AS INSPIRIA science center AS INSPIRIA science center AS Sarpsborg kommune 60% (40-10-10) Sarpsborg kommune 60% (40-10-10) Østfold fylkeskommune 40%

9 VÅRE HOVEDOMRÅDER ENERGI MILJØ HELSE

10 INSPIRASJON I DESIGN OG INNHOLD Utstillinger Planetarium Medielab Skolelaboratorier Butikk Spiseri

11 Barn Ungdom Familier Skoleverket Næringsliv Akademia

12 PEDAGOGISK TILBUD INSPIRIA science center skal være en del av opplæringen til elevene i Østfold – ikke et tillegg til! Det er omtrent 40 000 elever i Østfold fordelt på 153 skoler. 10 000 i videregående skole. Vårt mål er å ha alle elevene i Østfold innom senteret hvert år! – Dette for å gi et likeverdig tilbud til elevene! For å få til dette har vi gjort noen viktige grep; - Vi tilbyr gratis transport – Vi tildeler tid til skolene.

13 VI HENTER OG BRINGER VÅRE VIKTIGSTE MÅLGRUPPER GRATIS ! VI HENTER OG BRINGER VÅRE VIKTIGSTE MÅLGRUPPER GRATIS I ALLE 18 KOMMUNER ! Vi fremmer klimavennlig transport, og vi skal få flere til å reise kollektivt i Østfold!

14 TILBUDET TIL SKOLENE Målgruppene spenner fra de eldste barna i barnehagen til de eldste ungdommene i videregående skole. Lærerne er en egen viktig målgruppe. Klassene får tildelt tid på INSPIRIA etter en kartlegging for når det passer skolen best. Klassen velger selv program etter nivå og ønske. Vitensenterpedagogikk og metoder springer ut fra aktivitetspedagogikken, og med det formål at elevene skal få være nysgjerrige, undre seg og føle at ”dette angår meg!” 2011/2012 tilbyr vi 67 skoleprogrammer forankret i kompetansemålene i kunnskapsløftet og rammeplan for barnehagen med en spennvidde i tema fra teknisk LEGO, kosthold, matematikk, til bioteknologi og astronomi.

15 Norges første helsepedagogiske virksomhet er nå en del av INSPIRIA science center. Nordens største vitensentersatsing innen helsefremmende og forebyggende arbeid! Målgruppene er i tillegg til elever og lærere; helsepersonell, ansatte i barnehagen og andre nøkkelpersoner rundt barn og unge. Våre helseprogram tar utgangspunkt i nasjonale satsingsområder innen helsefremmende og forebyggende arbeid. I tillegg er programmene forankret i kunnskapsløftet og rammeplan for barnehagen. Uansett aldersgruppe legger vi vekt på å utvikle sosiale ferdigheter, bevisstgjøring av egne verdier og sunne valg. Vi tar HELSE på alvor

16 TILBUDET TIL SKOLENE

17 UNIKE I VITENSENTERSAMMENHENG På INSPIRIA er det pedagoger eller fagpersoner som formidler Vi har knyttet til oss INSPIRIAkontakter på de fleste skolene for å sikre best tenkelig kontakt med hver enkelt skole Vi har også enkelte samarbeidsskoler som kvalitetssikrer og tester ut skoleprogrammene våre Vi har en lektorgruppe fra de videregående skolene og vår egen INSPIRIAkontakt i fylket som vi rådfører oss med! I tillegg samarbeider vi nært med Naturfagsenteret, UMB og HIØ (– studenter i praksis)

18 FORSKNING Målet til hvert et regionalt vitensenter er å bidra til å øke realfagskompetansen i regionen Vi trenger å vite om vitensentre har en effekt! Det er gjort veldig lite studier på dette så langt INSPIRIA starter opp et forskningssamarbeid både med UMB og HIØ. Vi kartlegger nå kunnskapsnivået og interessen for realfag per i dag Vi har et mål om å spre vår vitensenterpedagogikk til lærerne i skolen gjennom inspirerende skoleprogram hvor elevene får lov å være nysgjerrige

19 ET BREDT PEDAGOGISK TILBUD Hessdal-prosjektet FLL Kjemiåret 2011 Realfagskonferanse 19.10 Plandag for Vgs 11.11 Forskningsdagene ”Utdanningsmessa” på INSPIRIA; få rådgiverne inn! Science show/ workshops /barnebursdager Miljøkonferanse for ungdom RealfagsCamp Temakvelder Lærerkurs for å nevne noe..

20 GRUNNLEGGERE GRUNNLEGGERE - OFFENTLIGE

21 GRUNNLEGGERE GRUNNLEGGERE - PRIVAT

22 Faglig NETTVERK

23 NOEN TALL & FAKTA Bygg 6.500 m2 Herav utleiedel 1.100 m2 Passivbygg med solseller, solfangere og vindmølle Samlet investering på kr. 200 mill – Bygg kr. 140 mill – Inventarkr. 40 mill – Tomtkr. 20 mill Mer enn 100.000 besøkende i året Ca 30 % av dette er skolebesøk Driftsbudsjett på ca kr. 30 mill 25 årsverk Egne inntekter fra billetter, arrangement, næringsliv Frikjøp og tilskudd fra kommuner, vertskommune, fylkeskommune og stat

24 ØKONOMI – HVOR KOMMER INNTEKTENE?

25

26 HOVEDGREP FOR Å LYKKES! HOVEDGREP FOR Å LYKKES! INSPIRIA SCIENCE CENTER EN DEL AV DET NYE ØSTFOLD! Ansatte lever visjonen! Leverer over forventninger til barn og unge! Skaper markedsplass for Høgskole og Universitet! Et unikt familietilbud! Setter Østfold på kartet som reisemål! Skaper en verdifull plass for næringslivet! Forutsigbar økonomi! Aktiv bruk av alle kommunikasjonskanaler!

27 SAMARBEID TOYOTA - INSPIRIA 3 års perspektiv Utstillingsfornyelse/Events Hybrid på rampe Skoletransporten Skoleprogrammene Hybrider til ansatte i INSPIRIA ”Reklameplass i senteret, INSPIRIA bussen og på 70 lokalbusser” Toyota Norges bruk av INSPIRIA


Laste ned ppt "VELKOMMEN! Toyota Norge AS 6. sept. 2011 Osmund Ueland, arbeidende styreleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google